< Return to Video

TEDxMIA - Skot Rikard (Scott Rickard) - Prelepa matematika i komponovanje najružnije muzike

 • 0:11 - 0:14
  Šta čini muziku toliko lepom?
 • 0:14 - 0:16
  Većina muzikologa će reći
 • 0:16 - 0:19
  da je ponavljanje ključni aspekt lepote.
 • 0:19 - 0:22
  Suština je u tome da melodiju, motiv, muzičku ideju
 • 0:22 - 0:25
  ponavljamo, stvorimo iščekivanje tog šablona,
 • 0:25 - 0:28
  a onda ili dođe do realizacije toga ili razbijemo šablon.
 • 0:28 - 0:30
  To je ključna komponenta lepote.
 • 0:30 - 0:33
  Ukoliko su ponavljanje i šabloni ključ lepote,
 • 0:33 - 0:36
  kako bi onda zvučalo njihovo odsustvo -
 • 0:36 - 0:37
  ukoliko bismo napisali kompoziciju
 • 0:37 - 0:41
  koja u sebi nema nikakvog ponavljanja?
 • 0:41 - 0:43
  To je veoma zanimljivo matematičko pitanje.
 • 0:43 - 0:47
  Da li je moguće napisati kompoziciju koja
  ne sadrži ponavljanje?
 • 0:47 - 0:49
  Ali da ne bude nasumično.
  Nasumično je lako.
 • 0:49 - 0:52
  Ispostavlja se da je to veoma teško izvesti,
 • 0:52 - 0:54
  a to možemo da uradimo
 • 0:54 - 0:57
  zahvaljujući čoveku koji je lovio podmornice.
 • 0:57 - 0:59
  Ispostavlja se da je čovek koji je pokušavao da razvije
 • 0:59 - 1:02
  najsavršeniji sonarni zvuk
 • 1:02 - 1:05
  rešio problem komponovanja muzike
  koja ne sadrži ponavljanje.
 • 1:05 - 1:08
  To će biti tema današnjeg predavanja.
 • 1:08 - 1:13
  Verovatno znate da kada je u pitanju sonar
 • 1:13 - 1:16
  postoji brod koji odašilje zvuke kroz vodu,
 • 1:16 - 1:18
  a zatim osluškuje -- eho.
 • 1:18 - 1:21
  Zvuk odlazi na dole gde stvara eho,
  vraća se i ponovo se čuje eho.
 • 1:21 - 1:24
  Vreme potrebno da se zvuk vrati govori o tome
  koliko je nešto udaljeno.
 • 1:24 - 1:27
  Ako je povratni ton viši, to znači
  da se nešto kreće prema vama.
 • 1:27 - 1:30
  Ako je povratni ton niži, to znači
  da se nešto udaljava od vas.
 • 1:30 - 1:32
  Kako biste dizajnirali savršeni sonarni zvuk?
 • 1:32 - 1:37
  Čovek po imenu Džon Kostas je 1960.
 • 1:37 - 1:40
  radio na veoma skupom sonarnom sistemu
  za ratnu mornaricu.
 • 1:40 - 1:42
  Sistem nije radio kako treba
 • 1:42 - 1:44
  jer zvuk koji su koristili nije bio najpogodniji.
 • 1:44 - 1:46
  To je bio zvuk sličan ovome,
 • 1:46 - 1:49
  ovo ovde predstavlja note
 • 1:49 - 1:51
  a ovo je vreme.
 • 1:51 - 1:53
  (muzika)
 • 1:53 - 1:56
  To je bio sonarni zvuk koji su koristili:
  silazni zvuk na klavijaturi.
 • 1:56 - 1:58
  Ispostavlja se da je to zaista loš zvuk.
 • 1:58 - 2:01
  Loš je jer zvuči kao da se smenjuje.
 • 2:01 - 2:03
  Odnos između prve dve note je isti
 • 2:03 - 2:06
  kao onaj između naredne dve i tako dalje.
 • 2:06 - 2:08
  On je dizajnirao drugačiju vrstu sonarnog zuka:
 • 2:08 - 2:10
  onu koja zvuči nasumično.
 • 2:10 - 2:13
  Ovo izgleda kao nasumični šablon tačaka, ali nije.
 • 2:13 - 2:15
  Ako se malo bolje zagledate, primetićete
 • 2:15 - 2:19
  da je odnos između svakog para tačaka različit.
 • 2:19 - 2:21
  Ništa se ne ponavlja.
 • 2:21 - 2:24
  Prve dve note i svaki drugi par nota
 • 2:24 - 2:26
  imaju drugačiji odnos.
 • 2:26 - 2:29
  Ono što znamo o ovom šablonu je veoma neobično.
 • 2:29 - 2:31
  Džon Kostas je izumitelj ovog šablona.
 • 2:31 - 2:34
  Ovo je slika iz 2006. snimljena pre njegove smrti.
 • 2:34 - 2:37
  On je bio sonarni inženjer koji je radio za mornaricu.
 • 2:37 - 2:40
  Razmišljao je o ovim šablonima
 • 2:40 - 2:42
  i uspeo je da stvori šablon veličine 12,
 • 2:42 - 2:44
  12 sa 12.
 • 2:44 - 2:46
  Dalje nije mogao to da razvije, pa je pomislio
 • 2:46 - 2:48
  da možda ne postoji veći sistem od veličine 12.
 • 2:48 - 2:50
  Potom je napisao pismo jednom matematičaru,
 • 2:50 - 2:53
  mladom matematičaru, koji je tada živeo u Kaliforniji,
 • 2:53 - 2:54
  zvao se Solomon Golom.
 • 2:54 - 2:56
  Ispostavlja se da je Solomon Golom bio
 • 2:56 - 2:59
  veoma talentovan matematičar diskretne matematike.
 • 2:59 - 3:03
  Džon je upitao Solomona ukoliko bi mogao
  da mu da reference
 • 3:03 - 3:04
  za radove gde su ti šabloni objašnjeni.
 • 3:04 - 3:05
  Referenca nije postojala.
 • 3:05 - 3:07
  Niko pre nije pomislio na
 • 3:07 - 3:10
  strukturu bez šablona, bez ponavljanja.
 • 3:10 - 3:13
  Solomon Golom je proveo leto razmišljajuči o problemu.
 • 3:13 - 3:16
  On se pouzdao u proračune ovog gospodina ovde,
 • 3:16 - 3:18
  Evarista Galoa.
 • 3:18 - 3:20
  Galoa je bio veoma poznati matematičar.
 • 3:20 - 3:23
  Bio je poznat po tome što je izumeo novu oblast u matematici
 • 3:23 - 3:25
  koja nosi njegovo ime, Galoaova teorija polja.
 • 3:25 - 3:29
  To je matematika prostih brojeva.
 • 3:29 - 3:32
  On je takođe poznat i po načinu na koji je umro.
 • 3:32 - 3:35
  Priča se da je branio čast jedne mlade žene.
 • 3:35 - 3:39
  Bio je izazvan na dvobojl koji je prihvatio.
 • 3:39 - 3:41
  Pre nego što se dvoboj desio,
 • 3:41 - 3:43
  zapisao je sve svoje matematičke ideje,
 • 3:43 - 3:44
  poslao je pismo svojim prijateljima,
 • 3:44 - 3:46
  moleći ih,
 • 3:46 - 3:47
  ovo se desilo pre 200 godina,
 • 3:47 - 3:48
  moleće ih, dakle,
 • 3:48 - 3:51
  da jednog dana objave te ideje.
 • 3:51 - 3:54
  Potom je otišao na dvoboj i poginuo. Imao je 20 godina.
 • 3:54 - 3:57
  Matematički zakoni po kojima funkcionišu naši telefoni,
  pa čak i internet,
 • 3:57 - 4:01
  koji nam dozvoljavaju da komuniciramo, DVD-ovi
 • 4:01 - 4:04
  sve je to rezultat ideja Evarista Galoa,
 • 4:04 - 4:07
  matematičara koji je poginuo sa 20 godina.
 • 4:07 - 4:09
  Govorimo o zaostavštini koju ostavljamo, ali
 • 4:09 - 4:11
  naravno, on nije ni mogao da zamisli
 • 4:11 - 4:12
  današnju primenu njegovih matematičkih teorija.
 • 4:12 - 4:14
  Srećom, njegov rad je bio objavljen.
 • 4:14 - 4:17
  Solomon Golom je shvatio da je takva matematika
 • 4:17 - 4:20
  bila upravo ono što mu je trebalo da bi rešio problem
 • 4:20 - 4:23
  stvaranja strukture koja nema šablon.
 • 4:23 - 4:26
  Poslao je pismo Džonu, govoreći da
 • 4:26 - 4:28
  je moguće stvoriti te šablone
  koristeći teoriju prostih brojeva.
 • 4:28 - 4:34
  Tako je Džon rešio problem sonara u mornarici.
 • 4:34 - 4:37
  Kako izgledaju ovi šabloni?
 • 4:37 - 4:39
  Evo jednog šablona.
 • 4:39 - 4:43
  Ovo je Kostasov red veličine 88 sa 88 .
 • 4:43 - 4:45
  Stvara se na veoma jednostavan način.
 • 4:45 - 4:49
  Problem je moguće rešiti jednostavnom
  matematikom iz osnovne škole.
 • 4:49 - 4:53
  Stvara se ponavljajući množenje brojem 3.
 • 4:53 - 4:58
  1, 3, 9, 27, 81, 243...
 • 4:58 - 5:01
  Kada dođem do broja koji je veći od 89
 • 5:01 - 5:02
  koji je prost broj,
 • 5:02 - 5:05
  oduzimam tada 89 sve dok ne dođemo do manjeg broja.
 • 5:05 - 5:08
  Ovo će na kraju ispuniti celu strukturu, 88 sa 88.
 • 5:08 - 5:12
  Sasvim slučajno, postoji 88 dirki na klaviru.
 • 5:12 - 5:15
  Dakle, danas ćemo premijerno da odsviramo
 • 5:15 - 5:20
  prvu klavirsku sonatu bez šablona.
 • 5:20 - 5:23
  Vratimo se malo muzici.
 • 5:23 - 5:24
  Šta čini muziku lepom?
 • 5:24 - 5:26
  Razmislimo o najlepšoj kompoziciji ikada napisanoj,
 • 5:26 - 5:28
  Betovenovoj Petoj simfoniji.
 • 5:28 - 5:32
  Toliko poznati "ta na na na" motiv.
 • 5:32 - 5:34
  Ovaj motiv se pojavljuje nekoliko stotina puta u simfoniji
 • 5:34 - 5:37
  stotine puta samo u prvom stavu,
 • 5:37 - 5:39
  kao i u drugim stavovima.
 • 5:39 - 5:41
  Dakle, postavka ovog ponavljanja
 • 5:41 - 5:43
  je veoma značajna za lepotu.
 • 5:43 - 5:48
  Ako razmislimo o nasumičnoj muzici kao takvoj,
 • 5:48 - 5:51
  a sa druge strane imamo Betovenovu Petu
  u određenom šablonu,
 • 5:51 - 5:53
  kada bismo pisali muziku bez ikakvog šablona,
 • 5:53 - 5:54
  bila bi potpuno opskurna.
 • 5:54 - 5:56
  Zapravo, opskurnost u muzici
 • 5:56 - 5:58
  bi zapravo bile upravo ove strukture koje nemaju šablon.
 • 5:58 - 6:02
  Muzika koju smo videli maločas, te tačke na koordinatnoj mreži
 • 6:02 - 6:05
  nisu uopšte nasumične.
 • 6:05 - 6:07
  One nemaju šablon.
 • 6:07 - 6:11
  Čini se da su muzikolozi,
 • 6:11 - 6:13
  kao poznati kompozitor po imenu Arnold Šenberg,
 • 6:13 - 6:17
  razmišljali o ovome tokom '30., '40. i '50. godina prošlog veka.
 • 6:17 - 6:20
  Kao kompozitor, on je imao cilj da piše muziku
 • 6:20 - 6:22
  koja će muziku potpuno osloboditi strukture.
 • 6:22 - 6:25
  On je to nazvao osamostaljivanje disonance.
 • 6:25 - 6:27
  On je osmislio strukturu nazvanu red tonova.
 • 6:27 - 6:28
  Ovo je red tonova, evo ovde.
 • 6:28 - 6:30
  To zvuči kao Kostasov red.
 • 6:30 - 6:34
  Nažalost, Šenberg je umro 10 godina pre nego
  što je Kostas uspeo da reši problem
 • 6:34 - 6:37
  matematičkog rešavanja ovih struktura.
 • 6:37 - 6:42
  Danas ćemo premijerno čuti savršeni sonarni zvuk.
 • 6:42 - 6:46
  Ovo je Kostasov red 88 sa 88
 • 6:46 - 6:48
  koji je mapiran po notama na klaviru,
 • 6:48 - 6:52
  koristeći strukturu nazvanu Golomov princip ritma,
 • 6:52 - 6:54
  koji podrazumeva da je početak sviranja svakog para nota
 • 6:54 - 6:56
  takođe različit.
 • 6:56 - 6:59
  Ovo je matematički gotovo nemoguće.
 • 6:59 - 7:01
  Zapravo, računarski bi to bilo nemoguće stvoriti.
 • 7:01 - 7:04
  Zahvaljujući matematici razvijenoj pre 200 godina,
 • 7:04 - 7:07
  i jednom savremenom matematičaru i inženjeru,
 • 7:07 - 7:10
  možemo da komponujemo ovo, da stvaramo to prosto
 • 7:10 - 7:13
  koristeći se množenjem brojem tri.
 • 7:13 - 7:15
  Svrha ove muzike
 • 7:15 - 7:18
  nije da bude lepa.
 • 7:18 - 7:22
  Ovo bi trebalo da bude najružnija kompozicija ikada.
 • 7:22 - 7:26
  Ovo je kompozicija koju samo matematičari mogu da napišu.
 • 7:26 - 7:29
  Kada budete slušali ovo delo, ja vas molim:
 • 7:29 - 7:31
  pokušajte da pronađete neko ponavljanje.
 • 7:31 - 7:34
  Pokušajte da nađete nešto u čemu biste uživali,
 • 7:34 - 7:37
  i uživajte u činjenici da zapravo to ne možete da pronađete.
 • 7:37 - 7:38
  U redu?
 • 7:38 - 7:41
  A sada, Majkl Linvil,
 • 7:41 - 7:44
  dirigent kamernog orkestra Simfonija novog sveta,
 • 7:44 - 7:48
  odsviraće premijerno savršeni sonarni zvuk.
 • 7:49 - 7:57
  (muzika)
 • 9:35 - 9:37
  Hvala.
 • 9:37 - 9:42
  (aplauz)
Title:
TEDxMIA - Skot Rikard (Scott Rickard) - Prelepa matematika i komponovanje najružnije muzike
Description:

Skot Rikard je odlučio da komponuje najružnije muzičko delo, lišenu bilo kakvog ponavljanja, koristeći matematički koncept poznat kao Golomov princip. U ovom predavanju on objašnjava svima tajnu matematičke muzike i njenu lepotu (i njenu suprotnost).

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
09:46

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions