Return to Video

Descartes a Kartézské souřadnice

 • 0:01 - 0:04
  Zde máme fotografii Reného Descarta
 • 0:04 - 0:06
  skvělého myslitele
 • 0:06 - 0:08
  v oblasti matematiky a filozofie.
 • 0:08 - 0:10
  Myslím, že si všimnete určitého trendu,
 • 0:10 - 0:13
  kdy skvělí filozofové
  byli také skvělí matematici.
 • 0:13 - 0:15
  A naopak.
 • 0:15 - 0:17
  Descartes byl téměř současníkem Galilea,
 • 0:17 - 0:22
  byl mladší o 32 let
  a zemřel krátce po smrti Galilea.
 • 0:22 - 0:23
  Tento muž byl mnohem mladší.
 • 0:23 - 0:25
  Galileovi bylo přes 70,
 • 0:25 - 0:28
  zatímco Descartes zemřel
  v pouhých 54 letech.
 • 0:28 - 0:31
  A pravděpodobně nejvíc je znám
  pro tento výrok,
 • 0:31 - 0:33
  velmi filozofický výrok.
 • 0:33 - 0:35
  Myslím, tedy jsem.
 • 0:35 - 0:37
  Také jsem chtěl uvést další
 • 0:37 - 0:39
  a tento se nijak neváže k algebře,
 • 0:39 - 0:41
  ale myslím,
  že jde o skutečně pěkný citát.
 • 0:41 - 0:43
  Pravděpodobně jeho nejméně známý,
 • 0:43 - 0:44
  tento, přímo tady.
 • 0:44 - 0:47
  Líbí se mi proto, že je velmi praktický
 • 0:47 - 0:51
  a vy si uvědomíte, že tyto skvělé mozky
  tyto pilíře filozofie a matematiky,
 • 0:51 - 0:54
  byli koneckonců
  úplně normální lidé.
 • 0:54 - 0:56
  Descartes řekl: "Pokračujte ve svém snažení"
 • 0:56 - 0:58
  Pokračujte ve svém snažení.
 • 0:58 - 1:01
  Udělal jsem všechny možné chyby,
  ale pokračuji ve své snaze.
 • 1:01 - 1:05
  Myslím, že toto je
  velmi dobrá rada do života.
 • 1:05 - 1:09
  Descartes dokázal mnohé
  ve filozofii a matematice ale důvod,
 • 1:09 - 1:11
  proč ho zde zmiňuji,
 • 1:11 - 1:13
  když jsme prošli základy algebry,
 • 1:13 - 1:16
  je, že on je ten,
 • 1:16 - 1:19
  kdo je nejvíce zodpovědný
  za velmi silné propojení
 • 1:19 - 1:21
  mezi algebrou a geometrií.
 • 1:21 - 1:24
  Tady na levé straně
  máte svět algebry.
 • 1:24 - 1:26
  Ten jsme trochu probrali.
 • 1:26 - 1:28
  Jsou to rovnice,
  které se skládají ze symbolů
 • 1:28 - 1:30
  a tyto symboly jsou podstatné,
 • 1:30 - 1:32
  mohou nabýt různých hodnot,
 • 1:32 - 1:38
  takže máte něco jako
  y = 2x - 1.
 • 1:38 - 1:41
  Toto definuje vztah
  mezi libovolnou hodnotou x
 • 1:41 - 1:42
  a libovolným y.
 • 1:42 - 1:44
  Můžeme si udělat tabulku,
 • 1:44 - 1:46
  vybrat hodnoty x
 • 1:46 - 1:48
  a uvidíme, jaké budou hodnoty y
 • 1:48 - 1:52
  Mohu vybrat libovolnou hodnotu x
 • 1:52 - 1:53
  a pak určit hodnotu y,
 • 1:53 - 1:55
  ale já zvolím poměrné
  jednoduché hodnoty
 • 1:55 - 1:58
  tak, aby to nebylo
  příliš komplikované.
 • 1:58 - 1:59
  Tak například:
 • 1:59 - 2:01
  pokud je x rovno -2,
 • 2:01 - 2:04
  pak y bude 2 krát -2 minus 1
 • 2:04 - 2:07
  2 krát -2 minus 1.
 • 2:07 - 2:10
  To je -4 minus 1.
 • 2:10 - 2:12
  To je -5.
 • 2:12 - 2:15
  Pokud x je -1,
 • 2:15 - 2:20
  pak y bude 2 krát -1 minus 1.
 • 2:20 - 2:22
  To se rovná
  -2 minus 1,
 • 2:22 - 2:25
  což je -3.
 • 2:25 - 2:29
  Pokud x je rovno 0,
 • 2:29 - 2:33
  pak y bude 2 krát 0 minus 1,
 • 2:33 - 2:35
  2 krát 0 je 0,
  minus 1 je prostě -1.
 • 2:35 - 2:37
  Udělám pár dalších.
 • 2:37 - 2:38
  Pokud x je 1,
 • 2:38 - 2:41
  mohl bych vybrat libovolnou hodnotu,
  říct, co se stane,
 • 2:41 - 2:43
  když x je -druhá odmocnina ze 2.
 • 2:43 - 2:45
  nebo pokud x je polovina z -5,
 • 2:45 - 2:47
  nebo šest sedmin.
 • 2:47 - 2:49
  Ale já vybral tato čísla jenom proto,
 • 2:49 - 2:51
  že to významně zjednodušuje výpočty,
 • 2:51 - 2:53
  když se pokouším určit, kolik bude y.
 • 2:53 - 2:54
  Ale když x je 1,
 • 2:54 - 2:57
  y bude 2 krát 1 minus 1,
 • 2:57 - 3:00
  2 krát 1 minus 1 je 1.
 • 3:00 - 3:02
  Ještě jeden.
 • 3:02 - 3:06
  Barvou, kterou jsem ještě nepoužil -
  zkusme tuhle fialovou
 • 3:06 - 3:08
  Pokud x je 2,
 • 3:08 - 3:14
  pak y bude
  2 krát 2 minus 1 (x je 2).
 • 3:14 - 3:17
  takže to je 4 minus 1,
  to se rovná 3.
 • 3:17 - 3:17
  Dobře.
 • 3:17 - 3:19
  Jen jsem trochu
  vyzkoušel tento vztah.
 • 3:19 - 3:22
  Ale říkal jsem,
  že toto popisuje obecný vztah
 • 3:22 - 3:25
  že existují další typy rovnic,
 • 3:25 - 3:27
  a pak jsem to udělal trochu konkrétnější.
 • 3:27 - 3:30
  Dobře,
  takže pokud x je jedna z proměnných,
 • 3:30 - 3:34
  pak jaká bude odpovídající hodnota y
  pro každou z těchto hodnot x?
 • 3:34 - 3:37
  Descartes si uvědomil,
  že je možné to zobrazit.
 • 3:37 - 3:40
  Můžete zobrazit jednotlivé body.
 • 3:40 - 3:45
  Ale to vám také může pomoci zobrazit
  tento vztah zcela obecně.
 • 3:45 - 3:47
  Takže co on v podstatě udělal bylo,
 • 3:47 - 3:52
  že překlenul propast mezi
  velmi abstraktní symbolickou algebrou
 • 3:52 - 3:55
  a geometrií,
  která se zabývala
 • 3:55 - 3:58
  tvary, velikostmi a úhly.
 • 3:58 - 4:03
  Takže tady máte svět geometrie.
 • 4:03 - 4:05
  Samozřejmě jsou lidé v historii,
 • 4:05 - 4:07
  možná mnoho lidí,
  na které historie zapomněla,
 • 4:07 - 4:09
  kteří možná dělali totéž.
 • 4:09 - 4:12
  Ale před Descartem se na geometrii
 • 4:12 - 4:15
  nahlíželo jako na euklidovskou geometrii.
 • 4:15 - 4:16
  To je v podstatě geometrie,
 • 4:16 - 4:23
  kterou jste probírali v
  hodinách geometrie na druhém stupni.
 • 4:23 - 4:29
  Tato geometrie studuje
  vztahy mezi trojúhelníky a jejich úhly
 • 4:29 - 4:31
  a vztahy mezi kružnicemi.
 • 4:31 - 4:36
  Máte poloměry a trojúhelníky
  vepsané v kružnicích a tak dále
 • 4:36 - 4:39
  více do hloubky půjdeme
  v naší sérii o geometrii.
 • 4:39 - 4:43
  Ale Descartes si řekl,
  "Myslím, že toto dokážu zobrazit graficky,
 • 4:43 - 4:47
  stejně jako Euklidés zkoumal
  trojúhelníky a kružnice.
 • 4:47 - 4:48
  Proč ne já?"
 • 4:48 - 4:52
  Když se podíváte na list papíru,
  pokud si představíte dvourozměrnou plochu,
 • 4:52 - 4:56
  Uvidíte list papíru
  jako výřez z dvourozměrné plochy.
 • 4:56 - 4:58
  nazýváme ji dvourozměrná,
 • 4:58 - 5:00
  protože má dva směry,
  kterými se můžete pohybovat.
 • 5:00 - 5:01
  Nahoru a dolů.
 • 5:01 - 5:03
  To je jeden směr.
 • 5:03 - 5:05
  Namaluji to modře.
 • 5:05 - 5:08
  Protože se pokoušíme věci vizualizovat,
  uděláme to barevně.
 • 5:08 - 5:14
  Takže směr nahoru a dolů
  a pak ještě zleva doprava.
 • 5:14 - 5:17
  Proto tomu říkáme dvourozměrná rovina.
 • 5:17 - 5:21
  Pokud se zabýváme třemi rozměry,
  máme směr dovnitř a ven.
 • 5:21 - 5:23
  Na obrazovce je velmi
  jednoduché pracovat s dvěma rozměry,
 • 5:23 - 5:25
  protože obrazovka je dvourozměrná.
 • 5:25 - 5:27
  A Descartes říká:
 • 5:27 - 5:30
  "Víte, máme dvě
  proměnné a jejich vzájemný vztah,
 • 5:30 - 5:33
  ale proč nepřiřadit
  každé z těchto proměnných
 • 5:33 - 5:35
  jeden z rozměrů tady?"
 • 5:35 - 5:39
  Domluvme se, že proměnná y,
  která je závislá proměnná,
 • 5:39 - 5:42
  Řekli jsme,
  že závisí na hodnotě proměnné x.
 • 5:42 - 5:44
  Dejme ji tedy na svislou osu.
 • 5:44 - 5:45
  A naší nezávislou proměnnou,
 • 5:45 - 5:47
  tu, jejíž hodnoty volíme zcela náhodně,
 • 5:47 - 5:49
  abychom zjistili co se stane s y,
 • 5:49 - 5:50
  tu dejme na vodorovnou osu.
 • 5:50 - 5:55
  Byl to právě Descartes,
  který přišel s konvencí používat x a y.
 • 5:55 - 5:59
  Později v algebře uvidíme z,
 • 5:59 - 6:02
  jako neznámé proměnné,
  se kterými manipulujeme.
 • 6:02 - 6:04
  A Descartes říká,
  "Když se na to díváme takto,
 • 6:04 - 6:07
  když tyto osy očíslujeme
  řekněme, že ve směru x
 • 6:07 - 6:16
  tady udělejme -3,
 • 6:16 - 6:18
  tady -2,
 • 6:18 - 6:19
  toto je -1,
 • 6:19 - 6:21
  tady 0.
 • 6:21 - 6:25
  Čísluji směr x,
  zleva doprava,
 • 6:25 - 6:27
  tady je +1,
 • 6:27 - 6:28
  tohle je +2,
 • 6:28 - 6:30
  a zde +3.
 • 6:30 - 6:32
  Totéž můžeme udělat ve směru y,
 • 6:32 - 6:34
  takže jdeme na to,
  tohle by mohlo být
 • 6:34 - 6:40
  řekněme -5, -4, -3
 • 6:40 - 6:42
  udělám to o něco lépe než takto,
  trochu to upravím
 • 6:42 - 6:47
  tohle smažu,
  a tady to prodloužím,
 • 6:47 - 6:52
  takže mohu pokračovat až do -5
  aniž by to bylo příliš chaotické.
 • 6:52 - 6:53
  Takže půjdeme odspodu
 • 6:53 - 6:55
  Očíslujeme to.
 • 6:55 - 6:58
  Tady je 1, tady 2, tady 3
 • 6:58 - 7:01
  zde může být -1.
 • 7:01 - 7:03
  -2. Tohle je všechno jen konvence.
 • 7:03 - 7:04
  Mohli bychom to označit i jinak.
 • 7:04 - 7:06
  Mohli jsme se rozhodnout
  dát x tady a y zde.
 • 7:06 - 7:09
  Tohle by byl kladný směr
  a tady bychom udělali záporný směr.
 • 7:09 - 7:13
  Ale tohle je prostě konvence,
  kterou jsme přijali počínaje Descartesem.
 • 7:13 - 7:18
  -2, -3, -4 a -5.
 • 7:18 - 7:20
  Descartes říká: "Mohu cokoliv přiřadit,
 • 7:20 - 7:25
  každý z těchto párů hodnot mohu přiřadit
  k bodu ve dvou rozměrech.
 • 7:25 - 7:28
  Mohu vzít souřadnici x, hodnotu x
 • 7:28 - 7:30
  tady a říct, OK to je -2.
 • 7:30 - 7:34
  To bude přesně zde v pravo levém směru
 • 7:34 - 7:36
  jdu vlevo, protože to je záporné číslo
 • 7:36 - 7:39
  a tohle je přiřazeno
  k -5 ve svislém směru,
 • 7:39 - 7:42
  Řekněme, že hodnota y je -5,
 • 7:42 - 7:46
  takže když jdu o 2 doleva a 5 dolů,
 • 7:46 - 7:49
  dostanu se tady do toho bodu.
 • 7:49 - 7:53
  Descartes říká:
  "Tyto dvě hodnoty -2 a -5
 • 7:53 - 7:56
  mohu přiřadit tomuto bodu
  v této rovině tady,
 • 7:56 - 7:59
  v této dvourozměrné ploše."
 • 7:59 - 8:02
  takže říkám:
  "Tento bod má souřadnice,
 • 8:02 - 8:06
  které mi určují,
  kde ten bod naleznu [2,-5].
 • 8:06 - 8:09
  Těmto souřadnicím říkáme
  "Kartézské souřadnice" -
 • 8:09 - 8:12
  pojmenované po René Descartesovi.
 • 8:12 - 8:14
  Protože on je vymyslel.
 • 8:14 - 8:17
  Najednou přiřadil tyto vztahy
  k bodům v rovině souřadnic.
 • 8:17 - 8:20
  A pak povídá: "OK, udělejme další".
 • 8:20 - 8:30
  Tady je další vztah,
  kde x se rovná -1, y -3.
 • 8:30 - 8:32
  To je bod tady na tomto místě
  a další konvence je,
 • 8:32 - 8:35
  že když zapisujeme souřadnice
  napíšeme nejprve souřadnici x
 • 8:35 - 8:37
  a pak souřadnici y.
 • 8:37 - 8:38
  Takhle se lidé prostě rozhodli.
 • 8:38 - 8:42
  -1, -3 to bude bod tady.
 • 8:42 - 8:46
  Pak máte bod,kdy x je 0 a y je -1.
 • 8:46 - 8:48
  x je 0 zde,
 • 8:48 - 8:50
  což znamená ani vlevo ani vpravo.
 • 8:50 - 8:56
  y je -1, to znamená, že jdu o 1 dolů,
  takže to je bod přímo tady. (0,-1)
 • 8:56 - 8:57
  Tady.
 • 8:57 - 8:59
  Takhle bych mohl pokračovat.
 • 8:59 - 9:04
  Když x je 1, y je 1.
 • 9:04 - 9:10
  Když x je 2, y je 3.
 • 9:10 - 9:12
  Udělám to stejnou barvou.
 • 9:12 - 9:15
  Když x je 2, y je 3.
 • 9:15 - 9:21
  2,3 a pak tenhle
  vpravo v oranžové barvě je 1,1.
 • 9:21 - 9:24
  Toto samo o sobě je pěkné,
  v zásadě jsem jenom vybral pár hodnot x,
 • 9:24 - 9:28
  ale Descartes si uvědomil,
  že můžete vynést nejen tyto hodnoty x,
 • 9:28 - 9:30
  ale když pokračujete
  s dalšími hodnotami x,
 • 9:30 - 9:34
  mezi těmi, co již máte,
  nakonec narýsujete čáru.
 • 9:34 - 9:37
  Takže pokud to uděláte se všemi možnými x,
  dostanete přímku,
 • 9:37 - 9:44
  která vypadá nějako takto, jako tahle.
 • 9:44 - 9:51
  A libovolné x a jemu odpovídající y
  reprezentující jeden bod na této přímce.
 • 9:51 - 9:52
  Jiný způsob jako to chápat je,
 • 9:52 - 9:57
  že libovolný bod na této přímce
  je jedno řešení této rovnice.
 • 9:57 - 9:59
  takže když vezmete tento bod zde
  to vypadá,
 • 9:59 - 10:03
  že x je 1 a půl
  a y je 2. Takže to zapíši.
 • 10:03 - 10:07
  1.5,2
 • 10:07 - 10:09
  To je řešení této rovnice.
 • 10:09 - 10:14
  Když x je 1.5, 2 krát 1.5 je 3 minus 1 je 2.
 • 10:14 - 10:16
  To je tady.
 • 10:16 - 10:22
  Takže najednou jsem dokázal vybudovat most
  nebo vztah mezi algebrou a geometrií.
 • 10:22 - 10:27
  Nyní můžeme zobrazit
  všechny dvojice x a y,
 • 10:27 - 10:31
  které splňují tuto rovnici zde.
 • 10:31 - 10:36
  Descartes je zodpovědný
  za vybudování tohoto mostu,
 • 10:36 - 10:38
  a proto se souřadnice,
  které používáme k určení těchto bodů,
 • 10:38 - 10:43
  nazývají "kartézské souřadnice".
 • 10:43 - 10:45
  Jak uvidíme, první typ rovnic,
 • 10:45 - 10:50
  který budeme zkoumat v této formě zde
  a v tradičních osnovách algebry,
 • 10:50 - 10:53
  se nazývá lineární rovnice.
 • 10:53 - 10:56
  Lineární rovnice.
 • 10:56 - 10:58
  Mohli byste říct: "víte, toto je rovnice",
 • 10:58 - 11:00
  Vidíme, že toto se rovná tomu,
 • 11:00 - 11:01
  ale co je na nich lineárního?
 • 11:01 - 11:02
  Co mají společného s linií nebo přímkou?
 • 11:02 - 11:04
  Abychom si uvědomili proč jsou lineární,
 • 11:04 - 11:07
  musíme učinit stejný
  skok jako René Descartes,
 • 11:07 - 11:11
  protože pokud bychom toto narýsovali
  pomocí kartézských souřadnic,
 • 11:11 - 11:14
  v Euklidovské rovině, dostaneme přímku.
 • 11:14 - 11:16
  A v budoucnu uvidíte,
  že existují další typy rovnic,
 • 11:16 - 11:18
  kdy nedostaneme přímku,
 • 11:18 - 11:22
  ale křivku nebo něco bláznivého
  či legračního.
Title:
Descartes a Kartézské souřadnice
Description:

Spojení algebry a geometrie. Odkud mají lineární rovnice svůj název.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:22

Czech subtitles

Revisions