Return to Video

Ekvivalentni razlomci

 • 0:00 - 0:01
  -
 • 0:01 - 0:03
  Sara ima 48 $.
 • 0:03 - 0:07
  Želi da uštedi 1/3 od tog novca za putovanje.
 • 0:07 - 0:10
  Koliko dolara bi trebalo da sačuva za svoj put?
 • 0:10 - 0:14
  Dakle, mi u šuštini želimo da razmišljamo o tome koliko je 1/3 od 48.
 • 0:14 - 0:16
  Neka vam 48 posluži kao imenilac i pronađite
 • 0:16 - 0:19
  razlomak ekvivalentan 1/3.
 • 0:19 - 0:22
  Dakle, ono što se od nas očekuje u ovom zadatku je da
 • 0:22 - 0:26
  kažemo, OK, mi želimo 1/3 njenog novca, ali želimo da napišemo
 • 0:26 - 0:31
  izraz kao ekvivalentan razlomak u kojem će 48 da bude
 • 0:31 - 0:31
  imenilac.
 • 0:31 - 0:37
  Dakle to je jednako nečemu, nekoj praznini ovde.
 • 0:37 - 0:39
  ovo je jednako nečemu kroz 48.
 • 0:39 - 0:44
  Kako da dođemo do tog nečega kroz 48?
 • 0:44 - 0:46
  Hajde, za trenutak da razmislimo o tome šta ovo znači.
 • 0:46 - 0:50
  Dakle, 1/3, ako bi smo nacrtali 1/3 izgledala bi ovako.
 • 0:50 - 0:56
  Možete da zamislite kutiju ili pitu, pretpostavljam.
 • 0:56 - 1:01
  Recimo da je ovo moja pita koju sam podelio na
 • 1:01 - 1:02
  tri parčeta.
 • 1:02 - 1:05
  Hajde da je podelim na tri jednaka parčeta.
 • 1:05 - 1:09
  I 1/3 je jedno od ova tri parčeta.
 • 1:09 - 1:12
  To je ono što 1/3 znači.
 • 1:12 - 1:15
  Sad, ako želimo da predstavimo to kao razlomak kroz 48, kako
 • 1:15 - 1:16
  bi smo mogli to da uradimo?
 • 1:16 - 1:17
  Moraćemo najpre da podelimo ovo
 • 1:17 - 1:19
  na 48 delova.
 • 1:19 - 1:22
  Kako da nešto podelimo na 48?
 • 1:22 - 1:29
  Pa 3 puta 16 je 48, tako da ukoliko podelimo svaki od ovih delova na 16
 • 1:29 - 1:31
  parčića -- a neće biti jednostavno da ovde nacrtam,
 • 1:31 - 1:32
  ali možete da zamislite.
 • 1:32 - 1:38
  Hajde da vidimo, podelite ga na pola, sada smo ga podelili na
 • 1:38 - 1:43
  četiri dela, sada ga podelite na osam.
 • 1:43 - 1:44
  Na kraju će ovde biti gomila linija,
 • 1:44 - 1:47
  ali možete da zamislite, da podelite svaki od ovih.
 • 1:47 - 1:51
  Ako bi ste svaki od ovih delova podelili na dovoljno parčadi, imali bi ste 16
 • 1:51 - 1:54
  delova, tako da bi smo ovde imali 16.
 • 1:54 - 1:58
  Imali bi ste 16 ovde, i još 16 ovde.
 • 1:58 - 2:00
  A ja mogu da nastavim to da radim.
 • 2:00 - 2:01
  Sada ću ovde zelenom da podelim.
 • 2:01 - 2:06
  Ako bi smo nastavili da ga delimo, dobili bi smo 48,
 • 2:06 - 2:09
  zato što bi ova prva trećina bila 16 delova,
 • 2:09 - 2:12
  druga trećina bi bila 16, i treća trećina bi
 • 2:12 - 2:14
  iznosila 16 delova.
 • 2:14 - 2:16
  Sve zajedno, imali bi ste 48 delova.
 • 2:16 - 2:19
  A sada, ova 1/3 šta ona predstavlja?
 • 2:19 - 2:23
  Ona predstavlja 16 od 48.
 • 2:23 - 2:26
  Ona predstavlja ovih 16 ovde.
 • 2:26 - 2:31
  Predstavlja ovih 16 tamo, tako da je 1 kroz 3
 • 2:31 - 2:33
  potpuno ista stvar.
 • 2:33 - 2:41
  Dakle, 1 kroz 3 je potpuno jednako sa 16 kroz 48.
 • 2:41 - 2:43
  Rešili smo ovo prosto razmišljajući , nekako
 • 2:43 - 2:49
  intuitivno, šta je 1/3 od 48, ali jedan način da se to uradi više --
 • 2:49 - 2:54
  pretpostavljam, metod da se to reši -- rekli bi smo, vidiš, da
 • 2:54 - 2:59
  bi smo došli do imenioca, donjeg broja, od 3 do 48,
 • 2:59 - 3:02
  množićemo sa 16.
 • 3:02 - 3:05
  3 puta 16 je 48.
 • 3:05 - 3:08
  I to je doslovno proces dolaženja od 3 parčeta
 • 3:08 - 3:09
  do 48 parčića.
 • 3:09 - 3:11
  Moramo da pomnožimo sa 16.
 • 3:11 - 3:14
  Moramo svako od naših parčadi da pretvorimo u 16 delova.
 • 3:14 - 3:16
  To smo i uradili.
 • 3:16 - 3:20
  Sad, ne možete samo imenilac da množite sa 16.
 • 3:20 - 3:25
  Morate i brojilac da pomnožite istim brojem.
 • 3:25 - 3:30
  Onda, ukoliko svaki od mojih delova sada postane 16 delova, onda
 • 3:30 - 3:33
  će taj jedan deo sada biti 16.
 • 3:33 - 3:36
  Jedan način da se ovo posmatra je da prosto kažete 3 puta 16
 • 3:36 - 3:42
  je 48, dakle1 puta 16 će biti moj brojilac, znači biće 16.
 • 3:42 - 3:45
  Dakle, 1/3 je jednaka 16/48.
 • 3:45 - 3:47
  A drugi način na koji možete o ovome da razmišljate, o kojem ćete
 • 3:47 - 3:54
  da detaljnije učite kasnije, je da želimo 1/3 od 48, zar ne?
 • 3:54 - 4:00
  Toliko je ona novca želela da uštedi za put. 1/3 od 48 je jednaka
 • 4:00 - 4:04
  1/3 puta 48.
 • 4:04 - 4:08
  A kada pomnožite -- hajde ovako da napišemo-- 1/3 puta
 • 4:08 - 4:13
  48, a 48 se može zapisati kao razlomak 48/1.
 • 4:13 - 4:17
  On bukvalno predstavlja 48 celih.
 • 4:17 - 4:18
  A kada množite razlomke, možete samo da
 • 4:18 - 4:20
  pomnožite brojioce.
 • 4:20 - 4:25
  Znači to je jednako 48 kroz -- a onda samo pomnožite
 • 4:25 - 4:26
  imenioce.
 • 4:26 - 4:30
  48/3, 1 puta 48 je 48.
 • 4:30 - 4:32
  Pozabavićemo se ovime detaljnije u budućnosti.
 • 4:32 - 4:33
  Ne brinite se ništa ukoliko vas sada ovo zbunjuje.
 • 4:33 - 4:38
  U imeniocu, 3 puta 1 jesu 3, a 48 podeljeno na 3, odnosno
 • 4:38 - 4:41
  48/3 je jednako 16.
 • 4:41 - 4:48
  Dakle, 1/3 od 48 je 16, ili 16/48 je 1/3.
 • 4:48 - 4:50
  Nadam se da ste ovo razumeli.
Title:
Ekvivalentni razlomci
Description:


Ekvivalentni razlomci

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:50
Dubravka Obradovic edited Serbian, Latin subtitles for Equivalent Fractions
Dubravka Obradovic added a translation

Serbian, Latin subtitles

Revisions