< Return to Video

چگونه زندانها میتوانند به زندانیها در داشتن یک زندگی هدف دار کمک کنند

 • 0:01 - 0:04
  ما بعنوان سازمانی دیده می شویم که معیار سیاست اجتماعی ناموفق تلقی می شود.
 • 0:04 - 0:08
  نمی توانم تعین کنم چه کسانی نزد ما میایند، یا چه مدت پیش ما می مانند.
 • 0:08 - 0:10
  ما آدمهایی را می پذیریم که بقیه چیزها برایشان جواب نداده،
 • 0:10 - 0:11
  آدمهایی که از توریهای امنیتی اجتماعی دیگر
 • 0:11 - 0:13
  به پایین سر خوردند.
 • 0:13 - 0:16
  در آن توریها نمی گنجند، پس ما باید نگهشان داریم.
 • 0:16 - 0:17
  شغل ماست:
 • 0:17 - 0:20
  نگهداریشان، کنترلشان.
 • 0:20 - 0:23
  طی سالها، بعنوان یک سیستم زندان،
 • 0:23 - 0:24
  بعنوان یک ملت، بعنوان یک اجتماع،
 • 0:24 - 0:26
  در این کار خبره شدیم،
 • 0:26 - 0:28
  اما این مساله نباید باعث خوشحالی ما شود.
 • 0:28 - 0:30
  ما سالانه بیش از هر کشور دیگری در جهان
 • 0:30 - 0:32
  آدمها را زندانی می کنیم.
 • 0:32 - 0:34
  امروزه زندانیهای سیاه پوستمان بیشتر
 • 0:34 - 0:36
  از تعداد برده ها در ۱۸۵۰ است.
 • 0:36 - 0:38
  ما میزبان والدین تقریبا بیش از ۳ میلیون
 • 0:38 - 0:40
  از کودکان جامعه هستیم،
 • 0:40 - 0:42
  و تبدیل به پناهگاهی تازه شده ایم،
 • 0:42 - 0:45
  بزرگترین فراهم کننده بهداشت روانی در این ملت.
 • 0:45 - 0:46
  وقتی کسی را حبس می کنیم،
 • 0:46 - 0:48
  کم چیزی نیست.
 • 0:48 - 0:51
  و با اینحال دارالتادیب نامیده می شویم.
 • 0:51 - 0:53
  امروز قصد دارم درباره تغییر
 • 0:53 - 0:55
  در نحوه تفکرمان نسبت به اصلاحات صحبت کنم.
 • 0:55 - 0:57
  به اعتقاد من و البته با استناد به تجربیاتم
 • 0:57 - 0:58
  زمانی که طرز تفکرمان را تغییر می دهیم،
 • 0:58 - 1:01
  احتمالات یا آینده تازه ای را میافرینیم.
 • 1:01 - 1:04
  و زندانها احتیاج به آینده ای متفاوت دارند.
 • 1:04 - 1:07
  کل حرفه ام را صرف اصلاحات کردم، سی سال.
 • 1:07 - 1:09
  دنباله رو پدرم بودم.
 • 1:09 - 1:12
  یک کهنه سرباز ویتنامی. اصلاحات برازنده اش بود.
 • 1:12 - 1:15
  قوی، باثبات و با انظباط بود و
 • 1:15 - 1:16
  خیلی تو این چیزها مثل او نبودم،
 • 1:16 - 1:19
  و مطمئنم که نگرانم بود.
 • 1:19 - 1:22
  سرانجام تصمیم گرفتم که سر از زندان در بیارم،
 • 1:22 - 1:23
  تا اینکه پشت پیشخوان بار بایستم،
 • 1:23 - 1:25
  پس فکر کردم یک بررسی بکنم
 • 1:25 - 1:27
  و از جایی که پدرم کار کرده بود دیدن کنم،
 • 1:27 - 1:29
  مک نیل ایلند پوینتینری.
 • 1:29 - 1:31
  اوایل دهه هشتاد بود،
 • 1:31 - 1:32
  و زندانها این چیزی که توی تلویزیون یا
 • 1:32 - 1:34
  فیلمها می بینید نبودند.
 • 1:34 - 1:37
  از خیلی جهات، بدتر بودند.
 • 1:37 - 1:39
  وارد یک سلول شدم، با سقف کوتاه.
 • 1:39 - 1:41
  هشت تا مرد توی یک سلول. بود
 • 1:41 - 1:43
  ۵۵۰ نفر در بخش اسکان داده شده بودند.
 • 1:43 - 1:45
  و اگر احیانا سوال برایتان پیش آمده،
 • 1:45 - 1:48
  یک توالت مشترک در آن سلولها بود.
 • 1:48 - 1:50
  افسر با یک کلید همه سلولها را باز میکرد و
 • 1:50 - 1:52
  صدها نفر از سلولها بیرون میریختند.
 • 1:52 - 1:54
  صدها نفر بودند.
 • 1:54 - 1:57
  تا جایی که میشد سریع از کنارشان رد شدم.
 • 1:57 - 1:59
  بالاخره بازهم برگشتم و کارم را بعنوان افسر زندان آغاز کردم.
 • 1:59 - 2:01
  شغلم اداره یکی از آن بخشهای زندان بود
 • 2:01 - 2:04
  و نظارت بر آن صدها زندانی.
 • 2:04 - 2:06
  وقتی رفتم تا در مرکز پذیرش مان کار کنم،
 • 2:06 - 2:09
  به واقع صدای زندانیها را می شنیدم که با خشم از پارکینگ بیرون میامدند،
 • 2:09 - 2:11
  درهای سلولهایشان را می لرزاندند و نعره می زدند،
 • 2:11 - 2:13
  سلولهایشان را بهم می ریختند.
 • 2:13 - 2:15
  صدها تن آدم خشن را بگیرید و حبسشان کنید،
 • 2:15 - 2:17
  و هرج و مرج نتیجه آن می شود.
 • 2:17 - 2:20
  نگهداری و مهار کردن شغل ما بود.
 • 2:20 - 2:22
  یکی روشهای که یاد گرفتیم برای انجام این کار موثر است
 • 2:22 - 2:23
  نوع تازه ای از واحد اسکان دهی بود که
 • 2:23 - 2:26
  واحد مدیریت ویژه یا آی ام یو نام داشت،
 • 2:26 - 2:28
  نسخه جدیدی از یک «سوراخ».
 • 2:28 - 2:31
  زندانیها را پشت میله های فولادی می کردیم
 • 2:31 - 2:33
  همراه با میله های دستنبد داری که می توانستیم به آنها ببندیمشان
 • 2:33 - 2:34
  و بهشان غذا دهیم.
 • 2:34 - 2:36
  حدس بزنید چی شد؟
 • 2:36 - 2:38
  آرامتر شد.
 • 2:38 - 2:40
  سروصداها در بخش عمومی خوابید.
 • 2:40 - 2:42
  مکان امن تر شد
 • 2:42 - 2:44
  چون زندانیهای خشن تر یا اخلال گر را
 • 2:44 - 2:46
  اکنون میشد، منزوی کرد.
 • 2:46 - 2:48
  اما این منزوی سازی کافی نیست.
 • 2:48 - 2:50
  آدمها را از ارتباط اجتماعی محروم کنید و بدتر می شوند.
 • 2:50 - 2:52
  بیرون آوردنشان از آ ام یو برای خودشان
 • 2:52 - 2:55
  و برای ما سخت تر میشد.
 • 2:55 - 2:57
  حتی در زندان، زندانی کردن یک نفر
 • 2:57 - 2:59
  کار ساده نیست.
 • 2:59 - 3:02
  مسئولیت بعدیم در یکی از زندانهای بی درو پیکر دولتی بود
 • 3:02 - 3:05
  جاییکه برخی از زندانیهای خشن تر یا اخلال گر نگهداری می شدند.
 • 3:05 - 3:07
  آن زمان، صنعت خیلی پیشرفت کرده بود
 • 3:07 - 3:09
  و ابزار و فناوریهای گوناگونی جهت اداره مدیریت
 • 3:09 - 3:11
  رفتار اخلال گرانه داشتیم.
 • 3:11 - 3:13
  اسپری فلفل و سلاح ضد شورش و
 • 3:13 - 3:15
  سپرهای پلی گلاس،
 • 3:15 - 3:17
  فلش بنگ و تیمهای واکنش سریع را داشتیم.
 • 3:17 - 3:19
  جواب خشونت را با زور و هرج و مرج را
 • 3:19 - 3:21
  با هرج و مرج دادیم.
 • 3:21 - 3:23
  در خواباندن شورش ها نسبتا خوب عمل کردیم.
 • 3:23 - 3:26
  موقعیکه آنجا بودم، با دو نفر از کارکنان مجرب تادیبی ملاقات کردم
 • 3:26 - 3:28
  که محقق هم بودند،
 • 3:28 - 3:31
  یکی مردم شناس و آن یکی جامعه شناس.
 • 3:31 - 3:33
  یک روز، یکی از آنها من را خطاب قرار داد و گفت:
 • 3:33 - 3:35
  « میدونی، تو در خوابوندن شورشهای نسبتا خوب عمل کردی.
 • 3:35 - 3:39
  هیچوقت درباره پیش گیری کردن از شون فکر کردی؟»
 • 3:39 - 3:41
  با حوصله برایشان
 • 3:41 - 3:42
  درباره رویکرد قدرتی بی رحمانه مان
 • 3:42 - 3:44
  جهت امن تر کردن زندانها توضیح دادم.
 • 3:44 - 3:45
  آنها هم با حوصله به من گوش دادد.
 • 3:45 - 3:48
  در خلال آن مکالمات ایده های جدیدی بوجود آمد
 • 3:48 - 3:49
  و ما آزمایشهای کوچکی را شروع کردیم.
 • 3:49 - 3:52
  نخست، شروع کردیم به تعلیم دادن افسرانمان در تیمها
 • 3:52 - 3:55
  بجای فرستادنشان در تعدادهای یک یا دو نفره به آکادمی آموزشی ایالتی.
 • 3:55 - 3:57
  بجای ۴ هفته، ۱۰ هفته آموزش داشتیم.
 • 3:57 - 4:00
  بعد مدلی از دوره کارآموزی را تجربه کردیم
 • 4:00 - 4:03
  جاییکه کارکنان جدید را با کارکنان کهنه کار جفت می کردیم.
 • 4:03 - 4:06
  آنوقت هر دو در کارشان بهتر می شدند.
 • 4:06 - 4:08
  دوم، در ادامه این دورهای آموزشی
 • 4:08 - 4:10
  مهارتهای کلامی تشنج زدایانه را نیز اضافه کردیم
 • 4:10 - 4:13
  و آن را بخشی از عادت استفاده استمرار زور کردیم
 • 4:13 - 4:15
  استفاده غیرزوری از زور بود.
 • 4:15 - 4:17
  و بعد یک کاری کردیم که اساسی تر بود.
 • 4:17 - 4:19
  به زندانیها آن مهارتها را آموزش دادیم.
 • 4:19 - 4:22
  زمینه مهارتی را تغییر دادیم،
 • 4:22 - 4:25
  با کاستن از خشونت نه فقط با پاسخ دادن به آن.
 • 4:25 - 4:28
  سوم، وقتی امکاناتمان را گسترده کردیم، شیوه جدیدی از طراحی را امتحان کردیم،
 • 4:28 - 4:31
  بزرگترین و بحث برانگیزترین جزء این طراحی
 • 4:31 - 4:34
  البته که توالتها بودند.
 • 4:34 - 4:36
  هیچ توالتی نبود.
 • 4:36 - 4:39
  شاید الان برای شما که امروز اینجا هستید مساله حائز اهمیتی نباشد.
 • 4:39 - 4:40
  اما آنموقع، خیلی مهم بود.
 • 4:40 - 4:42
  هیچ وقت کسی تا آن روز درباره سلول بدون توالت نشنیده بود.
 • 4:42 - 4:44
  همه ما فکر می کردیم که دیوانه وار و خطرناک باشد.
 • 4:44 - 4:48
  حتی هر هشت زندانی در یک سلول، یک توالت داشتند.
 • 4:48 - 4:50
  جزییات کوچک روش کاری ما را تغییر داد.
 • 4:50 - 4:52
  زندانیها و کارکنان شروع به تعامل بیشتر
 • 4:52 - 4:55
  و صریحانه ای کرده و سرسازگاری باهم گذاشتند.
 • 4:55 - 4:57
  تشخیص تنشها و مداخله قبل از بروز تشنجات
 • 4:57 - 4:59
  آسانتر شد.
 • 4:59 - 5:02
  واحد تمیزتر، آرام تر، ایمن تر و انسانی تر بود.
 • 5:02 - 5:04
  این روش در نگهداری صلح بیشتر از
 • 5:04 - 5:08
  هر روش ترساندنی که تا آن موقع دیده بودم ، موثر واقع شده بود.
 • 5:08 - 5:09
  تعامل طرز رفتار شما را تغییر می دهد.
 • 5:09 - 5:11
  هم برای افسران و هم برای زندانیها.
 • 5:11 - 5:15
  ما هم محیط را تغییر دادیم و هم رفتار را.
 • 5:15 - 5:17
  هنوز این درس ر به خوبی که این نیاموخته بودم،
 • 5:17 - 5:19
  که بهم در مقرفرماندهی ماموریت دادند
 • 5:19 - 5:21
  و آنجا بود که مستقیما با مخالفت با تغییر در سیستم مواجه شدم.
 • 5:21 - 5:24
  خیلی چیزها علیه تغییرات سیستم بودند:
 • 5:24 - 5:26
  سیاستها و سیاستمداران، قوانین و لوایح،
 • 5:26 - 5:29
  دادگاه ها و شکایات، سیاستهای داخلی.
 • 5:29 - 5:31
  تغییر سیستم کند و دشوار است،
 • 5:31 - 5:33
  و اغلب اوقات شما را به جایی که
 • 5:33 - 5:34
  می خواهید نمی رساند.
 • 5:34 - 5:38
  تغییر دادن سیستم زندان چیز کمی نیست.
 • 5:38 - 5:41
  پس کاری که کردم تعمق بر تجربه های اولیه ام بود
 • 5:41 - 5:44
  و یادم افتاد که وقتی با بزه کاران تعامل داشتیم، تنش فروکش می کرد.
 • 5:44 - 5:46
  وقتی محیط را تغییر دادیم، رفتار تغییر کرد.
 • 5:46 - 5:48
  و اینها تغییرات سیستمی عظیمی نبودند.
 • 5:48 - 5:50
  اینها تغییرات کوچکی بودند و این تغییرات
 • 5:50 - 5:52
  احتمالات جدیدی را خلق کرد.
 • 5:52 - 5:55
  خیب دفعه بعد، رئیس زندان کوچکی شدم.
 • 5:55 - 5:57
  و هم زمان هم مشغول ادامه تحصیل در
 • 5:57 - 5:59
  کالج اور گرین استیت بودم.
 • 5:59 - 6:01
  با کلی آدم تعامل داشتم که مثل من نبودند،
 • 6:01 - 6:02
  آدمهایی با ایده های مختلف
 • 6:02 - 6:04
  که از پس زمینه های مختلفی میامند.
 • 6:04 - 6:07
  یکی از آنها زیست شناس جنگلهای بارانی بود.
 • 6:07 - 6:08
  نگاهی به زندان کوچکم اداخت و چیزی که دید
 • 6:08 - 6:10
  یک آزمایشگاه بود.
 • 6:10 - 6:13
  صحبت کردیم و پی بردیم که چطور زندانها و زندانیها
 • 6:13 - 6:15
  می توانند در واقع به پیشرفت علم با کمک کردن
 • 6:15 - 6:17
  آنها در تکمیل پروژهایی کمک کنند که
 • 6:17 - 6:19
  خودشان به تنهایی قادر به تکمیل آنها نبودند،
 • 6:19 - 6:21
  مثل جمعیت دار کردن گونه های به خطر افتاده:
 • 6:21 - 6:24
  قورباغه ها، پروانه ها، گیاهان مرغزاری به خطر افتاده.
 • 6:24 - 6:25
  همزمان، روشهایی را جهت بهینه سازی
 • 6:25 - 6:27
  عملیاتمان یافتیم،
 • 6:27 - 6:29
  با افزودن نیروی خورشیدی،
 • 6:29 - 6:33
  جمع کردن آب باران، باغبانی اورگانیک و بازیافت.
 • 6:33 - 6:35
  این اقدام نوآورانه منجر به پروژه های بسیاری شد
 • 6:35 - 6:37
  که منجر به تاثیر عظیم در سطح سیستم گردیده،
 • 6:37 - 6:40
  نه فقط در سیستم های ما، بلکه همچنین در سایر سیستم،
 • 6:40 - 6:42
  آزمایشهای کوچک باعث تغییر عمده
 • 6:42 - 6:45
  در علم و در جامعه میشود.
 • 6:45 - 6:49
  طرز فکری که درباره کارمون داریم کارمون را تغییر میده.
 • 6:49 - 6:52
  این پروژه شغلم را جالبتر و هیجان انگیزتر کرد.
 • 6:52 - 6:54
  هیجانزده بودم، کارکنان هیجانزده بودند.
 • 6:54 - 6:56
  افسرها هیجان زده بودند. زندانیها هم همینطور.
 • 6:56 - 6:58
  انگیزه پیدا کرده بودند.
 • 6:58 - 6:59
  همه می خواستند بخشی از آن باشند.
 • 6:59 - 7:01
  به نوبه خود سهیم شدند با ایجاد یک تغییر
 • 7:01 - 7:04
  که فکر می کردند معنی هدف دار و مهم است.
 • 7:04 - 7:06
  بگذارید درباره اتفاقاتی که میفتد، شفافتر باشم.
 • 7:06 - 7:07
  زندانیها خیلی انطباق پذیرند.
 • 7:07 - 7:09
  مجبورند.
 • 7:09 - 7:12
  اغلب اوقات خیلی بیشتر از ما که اداره کننده سیستم هستیم
 • 7:12 - 7:14
  درباره ش می دانند.
 • 7:14 - 7:15
  و آنها بنا به دلیلی اینجا هستند.
 • 7:15 - 7:19
  من شغلم را وسیله ای برای تنبیه یا بخشودن آنها نمی بینم،
 • 7:19 - 7:20
  اما فکر می کنم که آنها می توانند
 • 7:20 - 7:23
  زندگیهای هدفدار و درخوری را حتی در زندان داشته باشند.
 • 7:23 - 7:24
  پس سوال این بود:
 • 7:24 - 7:27
  آیا این زندانیها می توانستند زندگیهای هدف دار و درخوری را داشته باشند،
 • 7:27 - 7:31
  و در این صورت، چه تفاوتی می کرد؟
 • 7:31 - 7:34
  پس کار که کردم برگشتنم با این سوال به آن زندان بی در و پیکر بود
 • 7:34 - 7:36
  جاییکه برخی از خشن ترین خلافکاران نگهداری می شدند.
 • 7:36 - 7:38
  آي ام يو ها را برای تنبیه یادتون هست.
 • 7:38 - 7:40
  برای گوشه گیرها از برنامه ریزی خبری نبود.
 • 7:40 - 7:42
  این چیزی بود که آموزش دیده بودیم.
 • 7:42 - 7:44
  اما بعدا شروع کردیم به تشخیص این نکته که اگر زندانیهایی
 • 7:44 - 7:46
  به برنامه ریزی نیاز داشتند، همین این زندانیهای خاص بودند.
 • 7:46 - 7:48
  در واقع، آنها به برنامه ریزی فشرده ای نیاز داشتند.
 • 7:48 - 7:51
  بنابراین طرز فکرمان را ۱۸۰ در جه تغییر دادیم،
 • 7:51 - 7:53
  و بدنبال احتمالات جدید گشتیم.
 • 7:53 - 7:56
  چیزی که پیدا کردیم یکجور صندلی جدید بود.
 • 7:56 - 7:58
  بجای استفاده کردن از صندلی برای تنبیه،
 • 7:58 - 7:59
  آنها را در کلاسهای درس گذاشتیم.
 • 7:59 - 8:02
  البته مسئولیتمان را در قبال مهار زندانیها نیز فراموش نکردیم،
 • 8:02 - 8:05
  اما اکنون زندانیها به صورت امنی قادر به تعامل رو در رو
 • 8:05 - 8:06
  با یکدیگر و خدمه بودند،
 • 8:06 - 8:08
  و از انجایی که کنترل دیگر مساله ما نبود،
 • 8:08 - 8:10
  می توانستیم روی موارد دیگر تمرکز کنیم،
 • 8:10 - 8:13
  از جمله یادگیری. رفتار تغییر کرد.
 • 8:13 - 8:18
  ما طرز فکرمان را تغییر دادیم و هر چیز ممکنی را هم تغییر دادیم و این به من امیدواری داد.
 • 8:18 - 8:20
  الان نمی توانم به شما بگویم که هیچ کدام از این کارها جواب داد.
 • 8:20 - 8:23
  چیزی که می توانم بگویم که با اینحال در حال کار کردن است.
 • 8:23 - 8:26
  زندانها برای خدمه و زندانیها امن تر می شود،
 • 8:26 - 8:28
  و وقتی زندانها امن هستند،
 • 8:28 - 8:31
  می توانیم انرژیمان را صرف چیزی بیشتر از مهار کردن کنیم.
 • 8:31 - 8:33
  کاهش تکرار بزه شاید هدف نهایی ما باشد،
 • 8:33 - 8:35
  اما تنها هدفمان نیست.
 • 8:35 - 8:37
  صادقانه بگویم که پیشگیری از جرم
 • 8:37 - 8:39
  دربرگیرنده خیلی چیزهایی بیشتری از سوی نفرات و نهادهای
 • 8:39 - 8:40
  بیشتری است.
 • 8:40 - 8:43
  اگر فقط بر زندانها جهت کاستن جرم تکیه کنیم،
 • 8:43 - 8:45
  متاسفانه هیچگاه به آن نخواهیم رسید.
 • 8:45 - 8:47
  اما زندانها کارهایی را انجام می دهند
 • 8:47 - 8:49
  که هرگز فکرش را نمی کردیم.
 • 8:49 - 8:51
  زندانها می توانند منبع نوآوری
 • 8:51 - 8:52
  و تحمل پذیری،
 • 8:52 - 8:56
  افزایش جمعیت گونه های به خطر افتاده و احیاء محیط زیست باشند.
 • 8:56 - 8:58
  زندانیها می توانند دانشمند و زنبوربان
 • 8:58 - 9:00
  و نجات دهنده سگها باشند.
 • 9:00 - 9:03
  زندانها می توانند منبع کار معنی دار
 • 9:03 - 9:05
  و فرصتی برای کارکنان
 • 9:05 - 9:07
  و زندانیهایی باشند که در آنجا زندگی می کنند.
 • 9:07 - 9:09
  می توانیم محیطهای انسانی را
 • 9:09 - 9:11
  اداره و مهار کنیم.
 • 9:11 - 9:14
  این ویژگیها ضدیت برانگیز نیستند.
 • 9:14 - 9:16
  نمی توانیم ۱۰ تا ۲۰ سال دیگر صبر کنیم تا بفهمیم
 • 9:16 - 9:18
  آیا این کار ارزش انجام دادن را دارد.
 • 9:18 - 9:20
  استراتژی ما تغییر سیستم انبوه نیست.
 • 9:20 - 9:22
  استراتژی ما صدها تغییرات کوچکی است
 • 9:22 - 9:26
  که طی روزها یا ماهها رخ میدهند و نه سالها.
 • 9:26 - 9:29
  در این حینی که رو به جلو حرکت می کنیم نیاز به آزمایشات کوچک بیشتری برای یادگیری داریم،
 • 9:29 - 9:32
  آزمایشاتی که بازه احتمالات را تغییر می دهند.
 • 9:32 - 9:34
  احتیاج به روشهای بهتر و تازه برای اندازه گیری تاثیرات
 • 9:34 - 9:36
  در مشارکت ها و فعل و انفعالات
 • 9:36 - 9:38
  در محیطهای ایمن داریم.
 • 9:38 - 9:40
  ما احتیاج به فرصتهایی برای مشارکت
 • 9:40 - 9:43
  و همکاری با جوامع خودمان
 • 9:43 - 9:45
  و جوامع خودتان دارید
 • 9:45 - 9:48
  زندانها لازم است که ایمن باشند، بله امنیت داشته باشند.
 • 9:48 - 9:49
  می توانیم انجامش دهیم.
 • 9:49 - 9:51
  زندانها نیاز دارندمحیطهای انسانی را فراهم کنند
 • 9:51 - 9:52
  جاییکه آدمها بتوانند مشارکت کرده، همکاری نموده
 • 9:54 - 9:55
  و زندگیهای هدفداری را یاد بگیرند.
 • 9:55 - 9:57
  یاد می گیریم چطور انجامش دهیم.
 • 9:57 - 9:58
  بهمین خاطره که امیدوارم.
 • 9:58 - 10:01
  نباید توی باتلاق ایده های قدیمی درباره زندان بمانیم.
 • 10:01 - 10:03
  می توانیم تعریفش کنیم. می توانیم آن را خلق کنیم.
 • 10:03 - 10:05
  و وقتی متفکرانه و با دیدی بشری این کار را انجام دهیم،
 • 10:05 - 10:07
  زندانها می توانند چیزی بیشتر از
 • 10:07 - 10:09
  یک سیاست اجتماعی ناموفق باشند.
 • 10:09 - 10:12
  شاید بالاخره، به حقمان برسیم:
 • 10:12 - 10:14
  بخش اصلاحات.
 • 10:14 - 10:16
  متشکرم.
 • 10:16 - 10:19
  (تشویق)
Title:
چگونه زندانها میتوانند به زندانیها در داشتن یک زندگی هدف دار کمک کنند
Speaker:
دن پچولک
Description:

در ایالات متحده، آژانسهایی که زندانها را اداره می کنند اغلب، دارالتادیب نامیده می شوند. و با اینحال تمرکز آنها بر نگهداری و مهار زندانیها است. دن پچولک، نایب رییس دارالتادیب ایالتی واشنگتن، دیدگاه متفاوتش را با ما همخوان می کند: زندانهایی که شرایط زندگی انسانی تری را بهمراه فرصتهایی برای کار هدفدار و یادگیری فراهم می کنند.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:36

Persian subtitles

Revisions