< Return to Video

Waarom scholen later moeten beginnen voor tieners

 • 0:00 - 0:03
  Het is zes uur 's ochtends,
 • 0:03 - 0:04
  pikkedonker buiten.
 • 0:05 - 0:08
  Mijn zoon van 14 ligt in bed te ronken
 • 0:08 - 0:12
  en slaapt de zorgeloze
  diepe slaap van een tiener.
 • 0:12 - 0:16
  Ik doe het licht aan
  en schud de arme jongen wakker,
 • 0:16 - 0:19
  want net als het verwijderen
  van een pleister,
 • 0:19 - 0:21
  kun je dit maar beter snel doen.
 • 0:21 - 0:22
  (Gelach)
 • 0:22 - 0:27
  Ik heb een vriendin die 'brand!' roept
  om haar tiener tot bewustzijn te krijgen.
 • 0:27 - 0:29
  En een ander was zo ten einde raad
 • 0:29 - 0:32
  dat ze besloot koud water te gebruiken
 • 0:32 - 0:35
  om haar zoon uit bed te krijgen.
 • 0:35 - 0:36
  Klinkt dat wreed?
 • 0:36 - 0:39
  Maar misschien wel herkenbaar?
 • 0:40 - 0:42
  Iedere ochtend vraag ik mezelf af:
 • 0:42 - 0:44
  hoe kan ik --
 • 0:44 - 0:46
  ondanks wat ik weet
 • 0:46 - 0:48
  en ondanks het werk dat ik doe --
 • 0:48 - 0:51
  dit mijn eigen zoon aandoen?
 • 0:51 - 0:52
  Je moet weten,
 • 0:52 - 0:54
  ik doe aan slaaponderzoek.
 • 0:54 - 0:56
  (Gelach)
 • 0:56 - 0:58
  Dus weet ik veel te veel over slaap
 • 0:58 - 1:01
  en de consequenties van slaapverlies.
 • 1:01 - 1:05
  Ik weet dat ik mijn zoon de slaap ontzeg
  die hij zo hard nodig heeft
 • 1:05 - 1:07
  als snelgroeiende tiener.
 • 1:07 - 1:10
  Ik weet ook dat ik, door hem te wekken,
 • 1:10 - 1:14
  uren voordat zijn biologische klok
  zegt dat hij er klaar voor is,
 • 1:14 - 1:17
  hem letterlijk zijn dromen afneem --
 • 1:17 - 1:21
  het type slaap dat het meest
  geassocieerd wordt met leren,
 • 1:21 - 1:26
  geheugenconsolidatie
  en emotionele verwerking.
 • 1:26 - 1:29
  Maar het is niet alleen mijn kind
  dat zijn slaap wordt ontzegd.
 • 1:30 - 1:34
  Slaapgebrek is een epidemie
  onder Amerikaanse tieners.
 • 1:34 - 1:39
  Slechts ongeveer een op de 10
  haalt de acht tot 10 uur per nacht
 • 1:39 - 1:43
  die door slaapwetenschappers
  en kinderartsen wordt aanbevolen.
 • 1:43 - 1:45
  Als je nu bij jezelf denkt:
 • 1:45 - 1:48
  oeff, wij doen het goed,
  de onze krijgt acht uur,
 • 1:48 - 1:53
  bedenk dan dat acht uur
  het aanbevolen minimum is.
 • 1:53 - 1:55
  Dat kan er net mee door.
 • 1:55 - 1:58
  Acht uur is maar net
  een zesje op je rapport.
 • 1:59 - 2:03
  Er zijn veel factoren
  die bijdragen aan deze epidemie,
 • 2:03 - 2:07
  maar een belangrijke oorzaak
  die tieners van hun slaap berooft,
 • 2:07 - 2:10
  is feitelijk een kwestie
  van overheidsbeleid.
 • 2:10 - 2:14
  Niet hormonen,
  sociale contacten of Snapchat.
 • 2:15 - 2:18
  Door het hele land beginnen vele scholen
 • 2:18 - 2:22

  rond half acht of eerder,
 • 2:22 - 2:26
  ondanks het feit dat grote
  medische organisaties aanbevelen
 • 2:26 - 2:31
  dat scholen voor tieners
  niet vroeger beginnen dan half negen.
 • 2:31 - 2:35
  Dat beleid van vroeg beginnen
  heeft een direct gevolg voor hoeveel --
 • 2:35 - 2:40
  of beter: hoe weinig slaap
  Amerikaanse tieners krijgen.
 • 2:40 - 2:44
  Ze confronteren tieners en hun ouders ook
 • 2:44 - 2:49
  met een gevecht tegen hun lichaam
  dat ze nooit kunnen winnen.
 • 2:49 - 2:51
  Rond de pubertijd
 • 2:51 - 2:55
  treedt er bij tieners een vertraging op
  in het biologische ritme dat bepaalt
 • 2:55 - 2:59
  wanneer we ons het meest wakker
  en het meest slaperig voelen.
 • 2:59 - 3:04
  Gedeeltelijk veroorzaakt door veranderde
  afgifte van het hormoon melatonine.
 • 3:04 - 3:10
  Het tienerlichaam wacht met het afgeven
  van melatonine tot 11 uur 's avonds,
 • 3:10 - 3:14
  wat twee uur later is dan wat we zien
  bij volwassenen en jongere kinderen.
 • 3:16 - 3:22
  Dit betekent dat het wakker maken
  van een tiener om zes uur 's ochtends,
 • 3:22 - 3:26
  vergelijkbaar is met een volwassene
  die om vier uur op moet.
 • 3:26 - 3:30
  Op de betreurenswaardige dagen
  dat ik om vier uur opsta,
 • 3:30 - 3:31
  ben ik een zombie.
 • 3:31 - 3:33
  Functioneel onbruikbaar.
 • 3:33 - 3:34
  Ik kan niet helder denken,
 • 3:34 - 3:36
  ben prikkelbaar
 • 3:36 - 3:39
  en zou eigenlijk niet moeten autorijden.
 • 3:40 - 3:44
  Maar zo voelen vele Amerikaanse tieners
  zich iedere schooldag weer.
 • 3:44 - 3:47
  Het is zelfs zo dat vele van de,
  laten we zeggen,
 • 3:47 - 3:52
  onplezierige eigenschappen
  die we toeschrijven aan tieners --
 • 3:52 - 3:55
  humeurigheid, prikkelbaarheid,
  luiheid, neerslachtigheid --
 • 3:55 - 3:59
  een bijproduct van chronisch
  slaaptekort kunnen zijn.
 • 3:59 - 4:02
  Veel tieners die kampen met slaaptekort
 • 4:02 - 4:07
  compenseren dit bij voorkeur
  met grote hoeveelheden cafeïne,
 • 4:07 - 4:10
  in de vorm van giga-frappuccino's
 • 4:10 - 4:12
  of energiedrankjes en shots.
 • 4:12 - 4:13
  We hebben dus eigenlijk
 • 4:13 - 4:20
  een hele generatie
  opgepepte vermoeide jeugd.
 • 4:21 - 4:24
  Voorstanders van
  slaapvriendelijke starttijden weten
 • 4:24 - 4:29
  dat adolescentie een tijd is
  van ingrijpende hersenontwikkeling,
 • 4:29 - 4:31
  met name in die delen van het brein
 • 4:31 - 4:34
  die verantwoordelijk zijn
  voor denkprocessen van de hogere orde,
 • 4:34 - 4:39
  zoals redeneren, probleemoplossen
  en een goed beoordelingsvermogen.
 • 4:39 - 4:42
  Oftewel, precies het type hersenfunctie
  dat verantwoordelijk is
 • 4:42 - 4:47
  voor het in de hand houden
  van het impulsieve en gevaarlijke gedrag
 • 4:47 - 4:50
  dat zo typisch is voor de adolescentie
 • 4:50 - 4:55
  en dat ons, ouders van tieners,
  zo zorgen baart.
 • 4:55 - 4:56
  Ze weten dat, net zoals wij allemaal,
 • 4:57 - 4:59
  als tieners niet genoeg slaap krijgen,
 • 4:59 - 5:02
  hun hersenen, hun lichamen
  en hun gedrag eronder zullen lijden,
 • 5:02 - 5:05
  met zowel directe als blijvende gevolgen.
 • 5:05 - 5:07
  Ze kunnen zich niet concentreren,
 • 5:07 - 5:09
  hun aandacht zakt in
 • 5:09 - 5:14
  en velen vertonen zelfs gedrag
  dat doet denken aan ADHD.
 • 5:14 - 5:19
  Maar de gevolgen van slaaptekort
  gaan veel verder dan het klaslokaal
 • 5:19 - 5:22
  en dragen helaas bij
  aan de vele psychische problemen
 • 5:22 - 5:25
  die we vooral zien in de adolescentie,
 • 5:25 - 5:27
  zoals druggebruik,
 • 5:27 - 5:30
  depressie en zelfdoding.
 • 5:30 - 5:34
  In ons werk met tieners
  van het LA Unified School District
 • 5:34 - 5:36
  zagen we dat bij de tieners
  met slaapproblemen
 • 5:36 - 5:41
  de kans 55 procent hoger was
  dat ze die maand alcohol hadden gebruikt.
 • 5:41 - 5:45
  In een ander onderzoek
  onder 30.000 middelbare scholieren
 • 5:45 - 5:49
  vond men dat met ieder uur minder slaap
 • 5:49 - 5:53
  de kans op treurige
  of hopeloze gevoelens met 38% steeg
 • 5:53 - 5:58
  en de kans op zelfdoding met 58%.
 • 5:59 - 6:01
  En alsof dat niet genoeg is,
 • 6:01 - 6:03
  hebben tieners die te weinig slapen
  een verhoogd risico
 • 6:03 - 6:07
  op een hele waaier
  fysieke gezondheidsproblemen,
 • 6:08 - 6:13
  waaronder obesitas,
  hartziekten en diabetes.
 • 6:13 - 6:16
  Dan is er ook nog het risico
  van de tiener met slaaptekort
 • 6:16 - 6:18
  en zijn pas behaalde rijbewijs
 • 6:18 - 6:20
  achter het stuur.
 • 6:20 - 6:25
  Onderzoeken laten zien
  dat vijf uur of minder slapen
 • 6:25 - 6:32
  precies hetzelfde effect heeft
  als een te hoog alcoholpromillage.
 • 6:36 - 6:39
  Voorstanders van
  slaapvriendelijke starttijden
 • 6:39 - 6:41
  en onderzoekers op dit vlak
 • 6:41 - 6:43
  hebben hard wetenschappelijk bewijs
 • 6:43 - 6:47
  voor de enorme voordelen
  die latere starttijden zouden hebben.
 • 6:47 - 6:49
  Onze bevindingen zijn onmiskenbaar
 • 6:49 - 6:51
  en als slaapwetenschapper
 • 6:51 - 6:55
  kan ik niet vaak spreken
  met die mate van zekerheid.
 • 6:55 - 6:59
  Tieners uit districten
  met latere starttijden slapen meer.
 • 6:59 - 7:02
  Onze tegenstanders denken wellicht
  dat als de school later start,
 • 7:03 - 7:05
  de tieners later naar bed gaan,
 • 7:05 - 7:06
  maar de waarheid is
 • 7:06 - 7:08
  dat ze op dezelfde tijd naar bed gaan
 • 7:08 - 7:10
  en later opstaan,
 • 7:10 - 7:13
  resulterend in meer slaap.
 • 7:13 - 7:16
  Spijbelen wordt minder;
 • 7:16 - 7:20
  afwezigheid verminderde
  met 25% in een bepaald district.
 • 7:20 - 7:22
  En de kans is kleiner
  dat ze van school gaan.
 • 7:22 - 7:26
  Het zal je niet verbazen
  dat ook hun cijfers beter zijn.
 • 7:26 - 7:31
  Dit heeft dus ook een positieve invloed
  op de prestatiekloof.
 • 7:31 - 7:33
  De scores op de standaard
  wiskunde- en leestesten
 • 7:33 - 7:36
  gaan met twee tot drie procent omhoog.
 • 7:36 - 7:42
  Dat is hetzelfde effect als de klasomvang
  met een derde reduceren,
 • 7:42 - 7:45
  of een middelmatige leraar
  in een klas vervangen
 • 7:45 - 7:48
  door een bijzonder goede.
 • 7:48 - 7:51
  Hun mentale en fysieke
  gesteldheid verbetert
 • 7:51 - 7:53
  en zelfs hun families zijn gelukkiger.
 • 7:53 - 7:58
  Ik bedoel, wie ziet er niet graag
  een wat gezelliger tiener
 • 7:58 - 8:01
  en wat minder chagrijn?
 • 8:01 - 8:03
  Zelfs hun leefomgeving is veiliger,
 • 8:03 - 8:05
  omdat de verkeersongelukken afnemen --
 • 8:05 - 8:08
  70% was de reductie
  in een bepaald district.
 • 8:09 - 8:12
  Gegeven deze enorme voordelen
 • 8:12 - 8:13
  zou je denken:
 • 8:13 - 8:16
  daar hoef je niet lang
  over na te denken, of wel?
 • 8:16 - 8:22
  Waarom pikken we dit signaal
  als gemeenschap dan niet op?
 • 8:22 - 8:26
  Vele argumenten tegen
  latere starttijden gaan ongeveer zo:
 • 8:26 - 8:28
  "Waarom onze tieners later laten starten?
 • 8:28 - 8:32
  Ze moeten hard worden,
  zodat ze de maatschappij in kunnen!"
 • 8:32 - 8:35
  Dat is alsof je tegen de ouder
  van een tweejarige zegt:
 • 8:35 - 8:37
  "Johnny niet laten slapen,
 • 8:37 - 8:39
  anders kan hij straks niet
  naar de kleuterschool."
 • 8:39 - 8:41
  (Gelach)
 • 8:42 - 8:46
  Starttijden uitstellen
  geeft ook logistieke problemen.
 • 8:46 - 8:48
  Niet alleen voor studenten
  en hun families,
 • 8:48 - 8:51
  maar voor de hele gemeenschap.
 • 8:51 - 8:52
  Het wijzigen van busroutes,
 • 8:52 - 8:54
  verhoogde transportkosten,
 • 8:54 - 8:56
  het effect op sport,
 • 8:56 - 8:58
  opvang voor of na school.
 • 8:58 - 9:03
  Het zijn dezelfde problemen
  die bij ieder district weer terugkomen,
 • 9:03 - 9:05
  door het hele land heen
 • 9:05 - 9:08
  bij de discussies over de starttijden.
 • 9:08 - 9:11
  Dit zijn echte problemen,
 • 9:11 - 9:14
  maar het zijn problemen
  die we op kunnen lossen.
 • 9:14 - 9:16
  Het zijn geen legitieme excuses
 • 9:16 - 9:20
  om niet het juiste te doen
  voor onze kinderen
 • 9:20 - 9:25
  en dat is om tieners niet te laten starten
  voor half negen 's ochtends.
 • 9:26 - 9:28
  En in districten in het hele land
 • 9:28 - 9:30
  waar men deze verandering
  heeft doorgevoerd,
 • 9:30 - 9:34
  heeft men ingezien dat die punten van zorg
  meestal onterecht bleken
 • 9:34 - 9:39
  en werden overtroffen door de voordelen
  voor de gezondheid van studenten,
 • 9:39 - 9:40
  hun resultaten
 • 9:40 - 9:43
  en de veiligheid in de gemeenschap.
 • 9:44 - 9:46
  Dus morgenochtend,
 • 9:46 - 9:51
  wanneer we toevallig onze klok
  een uur achteruit zetten
 • 9:52 - 9:57
  en je dat heerlijke
  extra uur slaap cadeau krijgt,
 • 9:57 - 10:00
  en de dag een beetje langer lijkt
 • 10:00 - 10:03
  en een beetje hoopvoller,
 • 10:03 - 10:07
  denk dan eens aan
  de enorme kracht van slaap;
 • 10:07 - 10:10
  en aan wat een geschenk het zou zijn
 • 10:10 - 10:14
  als we onze kinderen op natuurlijke wijze
  konden laten wakker worden,
 • 10:14 - 10:16
  in harmonie met hun biologische klok.
 • 10:17 - 10:19
  Dank je wel
 • 10:19 - 10:20
  en slaap lekker.
Title:
Waarom scholen later moeten beginnen voor tieners
Speaker:
Wendy Troxel
Description:

Tieners krijgen niet genoeg slaap en dat komt niet door Snapchat, hun sociale leven of hormonen -- het komt door het overheidsbeleid, zegt Wendy Troxel. Puttend uit haar ervaring als slaaponderzoeker, clinicus en moeder van een tiener, bespreekt Wendy hoe de vroege starttijden van school de adolescenten van hun slaap beroven, precies in de tijd van hun leven waarin ze die het hardst nodig hebben.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:33

Dutch subtitles

Revisions