< Return to Video

Příklad: Výpočet procentního základu

 • 0:00 - 0:05
  V následující úloze máme určit, co jsou
  procenta, procentní část a základ.
 • 0:05 - 0:11
  Otázka zní: 150 je 25 % ze kterého čísla?
 • 0:11 - 0:20
  Lze se nad tím zamyslet i tak,
  že výsledek je 25 % krát hledané číslo.
 • 0:20 - 0:35
  A tak se
  25 % krát hledané číslo rovná 150.
 • 0:35 - 0:39
  Takže procenta lze najít velmi snadno.
  Těch 25 % můžeme vidět právě tady.
 • 0:39 - 0:44
  Žlutě napsaná jsou tedy procenta,
 • 0:44 - 0:54
  A procenta násobíme nějakým základem ...
  Takže základ máme červeně.
 • 0:55 - 1:04
  a to vše se rovná procentové části.
 • 1:04 - 1:05
  A to se dá spočítat z hlavy.
 • 1:05 - 1:11
  V podstatě to znamená,
  že 25 % krát číslo se rovná 150.
 • 1:11 - 1:18
  Můžeme si ta procenta přepsat jako 0,25,
  což je to samé jako 25 %.
 • 1:19 - 1:25
  0,25 krát nějaké číslo je tedy 150.
 • 1:25 - 1:32
  Zajímavé je se na tomto místě zeptat,
  zda je to větší či menší číslo než 150.
 • 1:32 - 1:35
  Pokud z daného čísla vezmeme jen 25 %,
 • 1:35 - 1:43
  čili jen 25/100 daného čísla,
  což je vlastně 1/4, dostaneme 150.
 • 1:43 - 1:49
  Takže hledané číslo je určitě větší
  než 150. Konkrétně čtyřikrát větší.
 • 1:49 - 1:52
  A abychom hledáné číslo zjistili,
 • 1:52 - 1:57
  stačí ho jen vynásobit, neboť levá
  strana rovnice se musí rovnat pravé.
 • 1:57 - 2:01
  Pokud chceme rovnici vyřešit,
  stačí vynásobit obě strany 4.
 • 2:01 - 2:05
  Můžeme si říct, že tu máme číslo,
  které budeme násobit čtyřmi.
 • 2:05 - 2:07
  A aby bylo na obou stranách
  stejné číslo,
 • 2:07 - 2:09
  musíme vynásobit čtyřmi i 150.
 • 2:09 - 2:17
  4 krát 0,25 (nebo 4 krát 25 %
  nebo 4 krát 1/4) bude vždy 1.
 • 2:18 - 2:21
  Naše číslo se tedy rovná 150 krát 4,
 • 2:21 - 2:23
  což se rovná 600.
 • 2:23 - 2:27
  A to dává smysl.
  25 % ze 600 je 150.
 • 2:27 - 2:31
  1/4 ze 600 je 150.
Title:
Příklad: Výpočet procentního základu
Description:

150 je 25% z jakého základu?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:32

Czech subtitles

Revisions