< Return to Video

vimeo.com/.../433458154

 • 0:01 - 0:03
  Ben Lydia X. Z. Brown.
 • 0:03 - 0:08
  Engelli hakları ve engelli adaleti
  alanlarında danışman, avukat,
 • 0:08 - 0:12
  topluluk organizatörü, eğitimci,
  strateji uzmanı, düşünür ve yazarım.
 • 0:12 - 0:17
  Son 10 yıldır çalışmalarımda
  özellikle engellilik, ırk, sınıf,
 • 0:17 - 0:21
  toplumsal cinsiyet, cinsellik, dil
  ve milliyet konularında sıkıntı çeken
 • 0:21 - 0:24
  ve toplumdan dışlanan engelli bireylere
 • 0:24 - 0:28
  toplum ve devlet tarafından uygulanan
  şiddete odaklandım.
 • 0:29 - 0:33
  Diğer tüm engelli bireyler gibi
  toplumsal hayattaki dışlayıcı ve
 • 0:33 - 0:38
  erişilebilirliği engelleyen uygulamaların
  farkına tek bir olayın ardından vardığımı
 • 0:38 - 0:41
  söyleyemem çünkü ben hayatı boyunca
 • 0:41 - 0:44
  çeşitli şekillerde engelli ayrımcılığına
  maruz kalmış bir bireyim.
 • 0:44 - 0:46
  Diğer birçok otistik birey gibi ben de
 • 0:46 - 0:50
  çocukluğumda ve okuduğum okullarda
  zorbalığa uğradım ve benim dünyaya
 • 0:50 - 0:53
  bakış açım ile çevremde
 • 0:53 - 0:55
  çoğunluğu otistik olmayan insanların
  dünyaya bakış açıları arasında
 • 0:55 - 0:59
  büyük bir farklılık olduğunu gördüm.
 • 0:59 - 1:00
 • 1:04 - 1:04
 • 1:05 - 1:06
 • 1:06 - 1:07
 • 1:07 - 1:08
 • 1:08 - 1:11
 • 1:11 - 1:12
 • 1:12 - 1:16
 • 1:16 - 1:21
 • 1:21 - 1:24
 • 1:24 - 1:27
 • 1:27 - 1:32
 • 1:32 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:39
  O öğrencilerin bazıları beyazdı.
 • 1:39 - 1:42
  Diğerleri ise siyahi, kahverengi,
  veya renkli diğer insanlardı.
 • 1:42 - 1:47
 • 1:47 - 1:50
 • 1:50 - 1:54
 • 1:54 - 1:58
 • 1:58 - 2:01
 • 2:01 - 2:08
 • 2:08 - 2:13
 • 2:13 - 2:16
 • 2:16 - 2:21
  Beyaz öğrencilerin çoğu
  şanssız oldukları zaman
 • 2:21 - 2:23
  okullarından atılabilirdi.
 • 2:23 - 2:27
  Ama siyahi ve kahverengi engelli
  çocuklarda
 • 2:27 - 2:31
  bazıları yıllar için hapishaneye
  yollandı.
 • 2:31 - 2:33
  Diğerleri ise direk öldürüldü.
 • 2:33 - 2:37
 • 2:37 - 2:42
 • 2:42 - 2:48
 • 2:48 - 2:53
 • 2:53 - 2:57
  Engellilere destek olmakla ve
  erişim sağlamakla
 • 2:57 - 3:01
  yükümlü olan devlet ajansları
 • 3:01 - 3:03
  rutin olarak o yükümlülüklerini
  yerine getirmiyor.
 • 3:03 - 3:07
  Özel şirketler ve kar amacı gütmeyen
  organizasyonlar da aynısını yapıyor.
 • 3:07 - 3:11
  Kolej ve üniversiteler
  engelli öğrencilerine saygı göstermiyor.
 • 3:11 - 3:14
  Şirketler engelli çalışanlarına
  saygı göstermiyor.
 • 3:14 - 3:17
 • 3:17 - 3:21
 • 3:21 - 3:24
 • 3:24 - 3:26
 • 3:26 - 3:28
 • 3:28 - 3:32
 • 3:32 - 3:36
 • 3:36 - 3:39
 • 3:39 - 3:43
 • 3:43 - 3:47
 • 3:47 - 3:50
 • 3:50 - 3:53
 • 3:53 - 3:56
 • 3:56 - 4:00
 • 4:00 - 4:03
  Ve bunu her yerde görüyorsunuz.
 • 4:03 - 4:06
 • 4:06 - 4:08
 • 4:08 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:19
 • 4:19 - 4:23
 • 4:23 - 4:27
 • 4:27 - 4:30
 • 4:30 - 4:33
 • 4:33 - 4:35
 • 4:35 - 4:38
 • 4:38 - 4:41
 • 4:41 - 4:44
 • 4:44 - 4:46
 • 4:46 - 4:48
 • 4:48 - 4:53
 • 4:53 - 4:57
 • 4:57 - 5:02
 • 5:02 - 5:05
 • 5:05 - 5:09
 • 5:09 - 5:14
 • 5:14 - 5:17
 • 5:17 - 5:20
 • 5:20 - 5:25
 • 5:25 - 5:29
 • 5:29 - 5:32
 • 5:32 - 5:37
 • 5:37 - 5:40
 • 5:40 - 5:43
 • 5:43 - 5:47
 • 5:47 - 5:51
 • 5:51 - 5:55
 • 5:55 - 5:59
 • 5:59 - 6:03
 • 6:03 - 6:05
 • 6:05 - 6:09
 • 6:09 - 6:13
 • 6:13 - 6:18
 • 6:18 - 6:21
 • 6:21 - 6:24
 • 6:24 - 6:29
 • 6:29 - 6:34
 • 6:34 - 6:39
 • 6:39 - 6:43
 • 6:43 - 6:45
 • 6:45 - 6:49
 • 6:49 - 6:52
 • 6:52 - 6:59
 • 6:59 - 7:01
 • 7:01 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:06 - 7:09
 • 7:09 - 7:14
 • 7:14 - 7:17
 • 7:17 - 7:20
 • 7:20 - 7:24
 • 7:24 - 7:26
  ve bunun değişmesi gerekiyor.
 • 7:26 - 7:28
 • 7:28 - 7:33
 • 7:33 - 7:37
 • 7:37 - 7:40
 • 7:40 - 7:42
Title:
vimeo.com/.../433458154
Video Language:
English
Team:
ABILITY Magazine
Duration:
07:42

Turkish subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions