< Return to Video

vimeo.com/.../433458154

 • 0:01 - 0:03
  Nazywam się Lydia X. Z. Brown
 • 0:03 - 0:08
  Jestem prawniczką, obrońcą, organizatorem
  społecznym, dydaktykiem, strategiem,
 • 0:08 - 0:12
  myślicielką i autorką piszącą o prawach i
  sprawiedliwości dla niepełnosprawnych.
 • 0:12 - 0:17
  Od 10 lat skupiam się na
  międzyludzkiej i stanowej przemocy
 • 0:17 - 0:21
  dotykającej osoby niepełnosprawne
  na marginesie mniejszości,
 • 0:21 - 0:25
  szczególnie te, żyjące na przecięciu
  niepełnosprawności, rasy
 • 0:25 - 0:29
  klasy, płci, seksualności,
  języka, czy narodowości.
 • 0:29 - 0:34
  Dla żadnego niepełnosprawnego, nie da się
  stwierdzić, czy był ten jeden przykład
 • 0:34 - 0:36
  przez który nagle dostrzegłam
 • 0:36 - 0:40
  niedostępność, czy wykluczające praktyki
  w życiu społecznym,
 • 0:40 - 0:44
  ponieważ całe moje życie zostało
  ukształtowane przez ruch ableizmu.
 • 0:44 - 0:47
  Jak większość autystycznych ludzi,
  padłam ofiarą znęcania się
 • 0:47 - 0:50
  w dzieciństwie i w szkołach
 • 0:50 - 0:54
  i doświadczyłam sprzeczności pomiędzy tym,
  jak ja poruszałam się po świecie
 • 0:54 - 0:56
  a jak ludzie wokół mnie,
 • 0:56 - 0:59
  którzy w większości nie byli autystyczni,
  się po nim poruszali.
 • 0:59 - 1:04
  Dodam, że jednym z kluczowych momentów,
  w którym zdałam sobie sprawę
 • 1:04 - 1:08
  z poważnej niesprawiedliwości dotykającej
  inne osoby niepełnosprawne,
 • 1:08 - 1:11
  była seria zdarzeń szeroko nagłaśnianych
 • 1:11 - 1:12
  kiedy chodziłam do liceum.
 • 1:12 - 1:16
  W każdym z tych przypadków młodych,
  autystycznych ludzi uznano za przestępców,
 • 1:16 - 1:21
  zabrano ze szkół,
  często też sądzono w sądach karnych
 • 1:21 - 1:24
  po prostu za bycie osobą autystyczną.
 • 1:24 - 1:27
  W wielu przypadkach wspomniani uczniowie
 • 1:27 - 1:32
  zostali poddani długotrwałemu skrępowaniu
  i odosobnieniu, czasem przez kilka godzin
 • 1:32 - 1:34
  zanim sami w końcu zostali skazani
 • 1:34 - 1:37
  za napaść na nauczyciela w szkole.
 • 1:37 - 1:39
  Niektórzy z nich byli biali.
 • 1:39 - 1:42
  Inni byli czarni, brązowi,
  czy innego koloru skóry.
 • 1:42 - 1:47
  Ale w każdym z tych przypadków
  zdanie, które stawiano głośno
 • 1:47 - 1:50
  i wyraźnie poprzez publiczne reportaże
  tych zdarzeń,
 • 1:50 - 1:54
  brzmiało: te dzieci muszą być
  kontrolowane, czy pod nadzorem
 • 1:54 - 1:58
  zamiast: te dzieci zostały napiętnowane
  ze względu na
 • 1:58 - 2:01
  dyskryminację niepełnosprawności.
 • 2:01 - 2:08
 • 2:08 - 2:13
 • 2:13 - 2:16
 • 2:16 - 2:21
 • 2:21 - 2:23
 • 2:23 - 2:27
 • 2:27 - 2:31
 • 2:31 - 2:33
 • 2:33 - 2:37
 • 2:37 - 2:42
 • 2:42 - 2:48
 • 2:48 - 2:53
 • 2:53 - 2:57
 • 2:57 - 3:01
 • 3:01 - 3:03
 • 3:03 - 3:07
 • 3:07 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:14 - 3:17
 • 3:17 - 3:21
 • 3:21 - 3:24
 • 3:24 - 3:26
 • 3:26 - 3:28
 • 3:28 - 3:32
 • 3:32 - 3:36
 • 3:36 - 3:39
 • 3:39 - 3:43
 • 3:43 - 3:47
 • 3:47 - 3:50
 • 3:50 - 3:53
 • 3:53 - 3:56
 • 3:56 - 4:00
 • 4:00 - 4:03
 • 4:03 - 4:06
 • 4:06 - 4:08
 • 4:08 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:19
 • 4:19 - 4:23
 • 4:23 - 4:27
 • 4:27 - 4:30
 • 4:30 - 4:33
 • 4:33 - 4:35
 • 4:35 - 4:38
 • 4:38 - 4:41
 • 4:41 - 4:44
 • 4:44 - 4:46
 • 4:46 - 4:48
 • 4:48 - 4:53
 • 4:53 - 4:57
 • 4:57 - 5:02
 • 5:02 - 5:05
 • 5:05 - 5:09
 • 5:09 - 5:14
 • 5:14 - 5:17
 • 5:17 - 5:20
 • 5:20 - 5:25
 • 5:25 - 5:29
 • 5:29 - 5:32
 • 5:32 - 5:37
 • 5:37 - 5:40
 • 5:40 - 5:43
 • 5:43 - 5:47
 • 5:47 - 5:51
 • 5:51 - 5:55
 • 5:55 - 5:59
 • 5:59 - 6:03
 • 6:03 - 6:05
 • 6:05 - 6:09
 • 6:09 - 6:13
 • 6:13 - 6:18
 • 6:18 - 6:21
 • 6:21 - 6:24
 • 6:24 - 6:29
 • 6:29 - 6:34
 • 6:34 - 6:39
 • 6:39 - 6:43
 • 6:43 - 6:45
 • 6:45 - 6:49
 • 6:49 - 6:52
 • 6:52 - 6:59
 • 6:59 - 7:01
 • 7:01 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:06 - 7:09
 • 7:09 - 7:14
 • 7:14 - 7:17
 • 7:17 - 7:20
 • 7:20 - 7:24
 • 7:24 - 7:26
 • 7:26 - 7:28
 • 7:28 - 7:33
 • 7:33 - 7:37
 • 7:37 - 7:40
 • 7:40 - 7:42
Title:
vimeo.com/.../433458154
Video Language:
English
Team:
ABILITY Magazine
Duration:
07:42
Magdalena Kisły edited Polish subtitles for vimeo.com/.../433458154
Magdalena Kisły edited Polish subtitles for vimeo.com/.../433458154
Magdalena Kisły edited Polish subtitles for vimeo.com/.../433458154

Polish subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions