< Return to Video

Shimon Steinberg: Přirozená ochrana proti škůdcům... pomocí hmyzu!

 • 0:00 - 0:02
  Miluji hmyz --
 • 0:02 - 0:04
  ne od dětství, mimochodem,
 • 0:04 - 0:06
  ale od poněkud vyššího věku.
 • 0:06 - 0:08
  Když jsem psal bakalářku,
 • 0:08 - 0:11
  při studiu zoologie na Univerzitě v Tel Avivu,
 • 0:11 - 0:13
  nějak jsem se do hmyzu zamiloval.
 • 0:13 - 0:15
  A pak, při studiu zoologie,
 • 0:15 - 0:18
  zapsal jsem si kurz nebo předmět entomologie,
 • 0:18 - 0:21
  vědy o hmyzu.
 • 0:21 - 0:24
  A pak jsem přemýšlel, jak bych mohl být k užitku
 • 0:24 - 0:27
  nebo pomoci entomologii?
 • 0:27 - 0:30
  A pak jsem se dostal do světa ochrany rostlin --
 • 0:30 - 0:33
  ochrany proti hmyzu,
 • 0:33 - 0:35
  proti zlému hmyzu.
 • 0:35 - 0:37
  A při studiu ochrany rostlin
 • 0:37 - 0:39
  jsem narazil na disciplínu
 • 0:39 - 0:41
  biologického hubení škůdců,
 • 0:41 - 0:43
  kterou definujeme jako
 • 0:43 - 0:46
  použití živých organismů
 • 0:46 - 0:48
  k redukci populací
 • 0:48 - 0:51
  škůdců rostlin.
 • 0:51 - 0:54
  Je to tedy disciplína ochrany rostlin,
 • 0:54 - 0:57
  která směřuje k redukci užívání chemikálií.
 • 0:58 - 1:00
  A biologická ochrana rostlin, mimochodem,
 • 1:00 - 1:03
  nebo tento dobrý hmyz, o kterém mluvíme,
 • 1:03 - 1:06
  existuje na světě už tisíce a tisíce let,
 • 1:06 - 1:08
  velmi dlouhou dobu.
 • 1:08 - 1:11
  Ale teprve posledních 120 let
 • 1:11 - 1:14
  lidé začali,
 • 1:14 - 1:17
  nebo lidé vědí více a více jak využít nebo použít
 • 1:17 - 1:20
  tento fenomén biologické ochrany,
 • 1:20 - 1:23
  nebo vlastně fenomén přírodní ochrany,
 • 1:23 - 1:26
  ke svým potřebám.
 • 1:26 - 1:28
  Protože fenomén biologické ochrany
 • 1:28 - 1:30
  můžete sledovat na vaší zahradě.
 • 1:30 - 1:32
  Stačí si vzít lupu. Vidíte tohle?
 • 1:32 - 1:34
  To zvětšuje 10x.
 • 1:34 - 1:36
  Ano, 10x.
 • 1:36 - 1:38
  Stačí to otevřít.
 • 1:38 - 1:41
  Ohněte pár listů a uvidíte celý nový svět
 • 1:41 - 1:43
  drobného hmyzu,
 • 1:43 - 1:46
  nebo drobných pavouků, velkých 1-1,5 mm,
 • 1:46 - 1:48
  2 milimetry,
 • 1:48 - 1:51
  a můžete rozeznávat ty hodné a ty zlé.
 • 1:51 - 1:53
  Tento fenomén přírodní regulace
 • 1:53 - 1:55
  existuje doslova všude.
 • 1:55 - 1:57
  Určitě i tady, před touto budovou.
 • 1:57 - 1:59
  Jen se podívejte na ty rostliny.
 • 1:59 - 2:01
  Takže je to všude
 • 2:01 - 2:04
  a my se jen musíme naučit to využívat.
 • 2:04 - 2:06
  Pojďme si tedy společně
 • 2:06 - 2:09
  projít pár příkladů.
 • 2:09 - 2:11
  Co je to škůdce?
 • 2:11 - 2:14
  Jak vlastně poškozuje rostliny?
 • 2:14 - 2:16
  A co je přirozený nepřítel,
 • 2:16 - 2:18
  biologicky ovládaný činitel,
 • 2:18 - 2:20
  nebo ten hodný hmyz, o kterém tu mluvíme?
 • 2:20 - 2:22
  Obecně budu hovořit
 • 2:22 - 2:25
  o hmyzu a o pavoucích
 • 2:25 - 2:28
  nebo roztočích, říkejme jim tak.
 • 2:28 - 2:30
  Hmyz, tedy šestinohé organismy,
 • 2:30 - 2:32
  a pavouci nebo roztoči,
 • 2:32 - 2:34
  osminohé organismy.
 • 2:34 - 2:36
  Podívejme se na ně.
 • 2:36 - 2:39
  Toto je škůdce, ničivý škůdce, sviluška snovací,
 • 2:39 - 2:42
  protože vytváří hodně pavučin, jako pavouk.
 • 2:42 - 2:44
  Uprostřed vidíte matku,
 • 2:44 - 2:46
  nalevo a napravo nejspíše dvě dcery
 • 2:46 - 2:49
  a jedno vajíčko po pravé straně.
 • 2:49 - 2:51
  A tady vidíte, jakou škodu může způsobit.
 • 2:51 - 2:53
  Napravo vidíte list okurky,
 • 2:53 - 2:55
  uprostřed list bavlníku
 • 2:55 - 2:58
  a vlevo list rajčete s drobnými tečkami.
 • 2:58 - 3:01
  Dokáží doslova změnit zelenou v bílou
 • 3:01 - 3:03
  díky bodavě-savému
 • 3:03 - 3:05
  ústnímu ústrojí
 • 3:05 - 3:07
  těchto pavoučků.
 • 3:07 - 3:09
  Tady ale přichází příroda,
 • 3:09 - 3:11
  která nám poskytuje dobré pavouky.
 • 3:11 - 3:14
  Toto je dravý roztoč -- mimochodem stejně malý jako sviluška,
 • 3:14 - 3:17
  1-2 milimetry dlouhý, ne více,
 • 3:17 - 3:20
  dobrý běžec a lovec,
 • 3:20 - 3:22
  lovící svilušky snovací.
 • 3:22 - 3:24
  A zde vidíte tuto dámu v akci.
 • 3:24 - 3:26
  Na levé straně --
 • 3:26 - 3:28
  právě bodá a saje
 • 3:28 - 3:31
  tělní tekutiny škodlivé svilušky.
 • 3:31 - 3:34
  Po pěti minutách vidíte tohle:
 • 3:34 - 3:36
  typické mrtvé tělo,
 • 3:36 - 3:38
  svraštělé, vysáté,
 • 3:38 - 3:40
  mrtvé tělo svilušky snovací,
 • 3:40 - 3:42
  a vedle něho nasycení jedinci
 • 3:42 - 3:44
  dravých roztočů,
 • 3:44 - 3:46
  matka na levé straně
 • 3:46 - 3:48
  a mladá nymfa na pravé straně.
 • 3:48 - 3:51
  Mimochodem, jejich potrava na 24 hodin
 • 3:51 - 3:53
  je kolem 5 jedinců
 • 3:53 - 3:56
  svilušek, těch zlých roztočů,
 • 3:56 - 3:58
  nebo 15 až 20 vajíček
 • 3:58 - 4:00
  těchto škůdců.
 • 4:00 - 4:03
  Mimochodem, jsou pořád hladoví.
 • 4:03 - 4:05
  (Smích)
 • 4:05 - 4:07
  A toto je další příklad: mšice.
 • 4:07 - 4:09
  Mimochodem, v Izraeli je právě jaro.
 • 4:09 - 4:12
  Když teploty prudce stoupnou,
 • 4:12 - 4:15
  můžete tyto zlé tvory, mšice, vidět všude po rostlinách,
 • 4:15 - 4:18
  na vašich ibišcích, lantánách,
 • 4:18 - 4:20
  v mladých, čerstvých listech
 • 4:20 - 4:22
  v takzvaném jarním rozpuku.
 • 4:22 - 4:24
  Mimochodem, mšice jsou jenom samice,
 • 4:24 - 4:26
  jako Amazonky.
 • 4:26 - 4:29
  Samice plodící samice, které plodí další samice.
 • 4:29 - 4:31
  Vůbec žádní samci.
 • 4:31 - 4:33
  Říká se tomu partenogeneze.
 • 4:33 - 4:36
  A zřejmě jsou s tím velmi spokojené.
 • 4:36 - 4:38
  Tady vidíme škody.
 • 4:38 - 4:40
  Onen výměšek mšic,
 • 4:40 - 4:43
  taková lepkavá, sladká tekutina,
 • 4:43 - 4:45
  se jmenuje medovice.
 • 4:45 - 4:47
  A tou jsou přímo potaženy
 • 4:47 - 4:49
  vrchní části rostliny.
 • 4:49 - 4:51
  Zde vidíte typický list okurky,
 • 4:51 - 4:53
  který se přímo změnil ze zelené do černé
 • 4:53 - 4:55
  kvůli houbám, tzv. černím,
 • 4:55 - 4:57
  které ho pokrývají.
 • 4:57 - 5:00
  A zde přichází záchrana
 • 5:00 - 5:03
  v podobě parazitické vosičky.
 • 5:03 - 5:05
  Zde se nebavíme o predátorovi,
 • 5:05 - 5:07
  ale o parazitovi.
 • 5:07 - 5:09
  Ne o dvounohém parazitovi,
 • 5:09 - 5:12
  ale o osminohém, samozřejmě.
 • 5:12 - 5:14
  Je to parazitická vosička,
 • 5:14 - 5:16
  opět 2 milimetry dlouhá, štíhlá,
 • 5:16 - 5:18
  je to velmi rychlý
 • 5:18 - 5:20
  a hbitý letec.
 • 5:20 - 5:22
  Zde vidíte tohoto parazita v akci,
 • 5:22 - 5:25
  jako při akrobatickém manévru.
 • 5:25 - 5:27
  Stojí tváří v tvář
 • 5:27 - 5:29
  své oběti na pravé straně,
 • 5:29 - 5:31
  ohýbá svůj zadeček
 • 5:31 - 5:33
  a vkládá jediné vajíčko,
 • 5:33 - 5:35
  jediné vajíčko do tělních tekutin
 • 5:35 - 5:37
  této mšice.
 • 5:37 - 5:40
  Mimochodem, mšice se snaží uniknout,
 • 5:40 - 5:42
  kope a kouše
 • 5:42 - 5:44
  a vylučuje různé tekutiny,
 • 5:44 - 5:46
  ale nic se vlastně nestane.
 • 5:46 - 5:48
  Jen vajíčko tohoto parazita
 • 5:48 - 5:51
  se vloží do tělních tekutin této mšice.
 • 5:51 - 5:54
  A za několik dní, což záleží na teplotě,
 • 5:54 - 5:56
  se vajíčko vylíhne
 • 5:56 - 5:58
  a larva parazita
 • 5:58 - 6:01
  sežere mšici zevnitř.
 • 6:01 - 6:04
  To je všechno přirozené.
 • 6:04 - 6:06
  Vůbec to není žádný výmysl.
 • 6:06 - 6:08
  Znovu, na vaší zahradě,
 • 6:08 - 6:11
  na vaší zahradě.
 • 6:11 - 6:13
  A toto je konečný výsledek.
 • 6:13 - 6:15
  Toto je konečný výsledek:
 • 6:15 - 6:17
  mumie --
 • 6:17 - 6:19
  M-U-M-I-E.
 • 6:19 - 6:22
  To je viditelný následek - mrtvé mšice
 • 6:22 - 6:24
  obsahující uvnitř
 • 6:24 - 6:27
  přímo se vyvíjejícího parazita,
 • 6:27 - 6:30
  který je za pár minut vidět napůl venku.
 • 6:30 - 6:32
  Porod je téměř u konce.
 • 6:32 - 6:35
  Možná to znáte z různých filmů,
 • 6:35 - 6:37
  trvá to jen pár minut.
 • 6:37 - 6:40
  A pokud je to samice, okamžitě se spojí se samcem
 • 6:40 - 6:43
  a dá se do práce, protože času je málo.
 • 6:43 - 6:46
  Samice žije pouze 3-4 dny
 • 6:46 - 6:48
  a potřebuje naklást
 • 6:48 - 6:50
  kolem 400 vajíček.
 • 6:50 - 6:53
  To znamená, že 400 zlých mšic
 • 6:53 - 6:55
  dostane její vajíčka
 • 6:55 - 6:57
  do svých tělních tekutin.
 • 6:57 - 6:59
  A tím to samozřejmě nekončí.
 • 6:59 - 7:01
  Existuje hojnost přirozených nepřátel
 • 7:01 - 7:03
  a toto je jen poslední příklad.
 • 7:03 - 7:05
  Znovu začneme nejprve škůdcem:
 • 7:05 - 7:07
  třásněnka.
 • 7:07 - 7:09
  Mimochodem, všechna tato divná jména --
 • 7:09 - 7:12
  nechci vás obtěžovat latinskými jmény těchto tvorů,
 • 7:12 - 7:14
  jsou jen všeobecná jména.
 • 7:14 - 7:16
  Ale toto je krásný, štíhlý,
 • 7:16 - 7:18
  velmi zlý škůdce.
 • 7:18 - 7:20
  Tady vidíte papriky.
 • 7:20 - 7:23
  Nejsou to exotické, okrasné papriky.
 • 7:23 - 7:26
  Tyto papriky nejsou poživatelné,
 • 7:26 - 7:29
  protože trpí virovým onemocněním
 • 7:29 - 7:32
  přenášeným dospělci třásněnky.
 • 7:32 - 7:34
  A tady je přirozený nepřítel,
 • 7:34 - 7:36
  hladěnka,
 • 7:36 - 7:39
  anglicky "minute pirate bug", protože je opravdu malá.
 • 7:39 - 7:42
  Tady vidíte černého dospělce a dva mladé jedince.
 • 7:42 - 7:44
  A znovu v akci.
 • 7:44 - 7:47
  Dospělec nabodne třásněnku,
 • 7:47 - 7:49
  vysává ji po několik minut
 • 7:49 - 7:51
  a jde k další kořisti,
 • 7:51 - 7:53
  dokud všechny nevysaje.
 • 7:53 - 7:57
  A když rozšíříme tyto hladěnky, tento dobrý hmyz,
 • 7:57 - 7:59
  například do záhonu paprik,
 • 7:59 - 8:02
  dostanou se do květů.
 • 8:02 - 8:04
  Podívejte, tento květ je plný
 • 8:04 - 8:07
  dravého hmyzu, toho dobrého,
 • 8:07 - 8:10
  poté co odstranil ten zlý, třásněnky.
 • 8:10 - 8:13
  Takže toto je tedy velmi pozitivní situace.
 • 8:13 - 8:16
  Neuškodí rostoucím plodům. Žádná škoda na násadbě plodů.
 • 8:16 - 8:19
  V takových podmínkách je všechno v pořádku.
 • 8:19 - 8:21
  Ale znovu, otázka je,
 • 8:21 - 8:23
  viděli jste jak to vypadá na nejnižším stupni --
 • 8:23 - 8:26
  škůdce a jeho přirozený nepřítel.
 • 8:26 - 8:29
  To, co my děláme, vypadá takto.
 • 8:29 - 8:31
  V severovýchodním Izraeli,
 • 8:31 - 8:33
  v kibucu Sde Eliyahu,
 • 8:33 - 8:35
  existuje zařízení,
 • 8:35 - 8:37
  které masově produkuje tyto přirozené nepřítele.
 • 8:37 - 8:39
  Jinými slovy, to, co tam děláme, je,
 • 8:39 - 8:41
  že umocňujeme,
 • 8:41 - 8:44
  umocňujeme přirozenou regulaci,
 • 8:44 - 8:46
  neboli onen fenomén biologické ochrany.
 • 8:46 - 8:49
  A na 30 000 metrech čtverečních
 • 8:49 - 8:51
  nejmodernějších skleníků
 • 8:51 - 8:54
  produkujeme ve velkém tyto dravé roztoče,
 • 8:54 - 8:56
  hladěnky,
 • 8:56 - 8:58
  parazitické vosičky a mnohé další.
 • 8:58 - 9:00
  Je tam mnoho oddělení.
 • 9:00 - 9:02
  Mimochodem, mají tam velmi hezkou krajinu --
 • 9:02 - 9:05
  na jedné straně vidíte Jordánské hory
 • 9:05 - 9:07
  a na druhé Jordánské údolí,
 • 9:07 - 9:09
  a dobrou, mírnou zimu
 • 9:09 - 9:11
  a hezké, horké léto,
 • 9:11 - 9:13
  což jsou perfektní podmínky
 • 9:13 - 9:15
  pro masovou produkci těchto tvorů.
 • 9:15 - 9:17
  Mimochodem, masová produkce --
 • 9:17 - 9:19
  to není genetická manipulace.
 • 9:19 - 9:21
  Nejsou tam vůbec žádné GMO --
 • 9:21 - 9:23
  Geneticky Modifikované Organismy.
 • 9:23 - 9:25
  Bereme je z přírody
 • 9:25 - 9:27
  a děláme jedině to,
 • 9:27 - 9:29
  že jim dáváme optimální podmínky,
 • 9:29 - 9:32
  ve sklenících nebo v kultivačních boxech,
 • 9:32 - 9:34
  aby se rozmnožili,
 • 9:34 - 9:36
  zmnohonásobili a reprodukovali.
 • 9:36 - 9:38
  A přesně toho docilujeme.
 • 9:38 - 9:40
  Tady vidíte pohled do mikroskopu.
 • 9:40 - 9:43
  V levém horním rohu je dravý roztoč.
 • 9:43 - 9:46
  A toto je celá skupina dravých roztočů.
 • 9:46 - 9:49
  Vidíte tuto ampuli.
 • 9:49 - 9:52
  Mám v ní jeden gram těchto dravých roztočů.
 • 9:52 - 9:55
  Jeden gram znamená 80 000 jedinců,
 • 9:55 - 9:58
  80 000 jedinců
 • 9:58 - 10:00
  je dost na to,
 • 10:00 - 10:03
  aby chránili 4 000 metrů čtverečních
 • 10:03 - 10:05
  jahodových záhonů
 • 10:05 - 10:08
  proti sviluškám po celou sezónu,
 • 10:08 - 10:11
  téměř celý rok.
 • 10:11 - 10:14
  A těchto můžeme vyprodukovat, věřte mi,
 • 10:14 - 10:16
  několik desítek kilo,
 • 10:16 - 10:19
  každoročně.
 • 10:19 - 10:21
  Tomuhle tedy říkám
 • 10:21 - 10:23
  zesilování tohoto fenoménu.
 • 10:23 - 10:26
  A opravdu tím nenarušujeme rovnováhu.
 • 10:26 - 10:28
  Naopak,
 • 10:28 - 10:31
  protože je dáváme do každé kultury,
 • 10:31 - 10:33
  kde rovnováha byla již narušena
 • 10:33 - 10:35
  kvůli chemikáliím.
 • 10:35 - 10:37
  Tam vstupujeme s těmito přirozenými nepřáteli,
 • 10:37 - 10:40
  abychom vyrovnali závaží
 • 10:40 - 10:42
  a docílili tak přirozené rovnováhy
 • 10:42 - 10:45
  v zemědělských kulturách, pomocí redukce chemikálií.
 • 10:45 - 10:47
  To je celá ta myšlenka.
 • 10:47 - 10:49
  A jaký to má úspěch?
 • 10:49 - 10:52
  Tato tabulka ukazuje výsledky
 • 10:52 - 10:54
  úspěšné biologické ochrany
 • 10:54 - 10:56
  pomocí dobrého hmyzu.
 • 10:56 - 10:58
  Npříklad v Izraeli,
 • 10:58 - 11:00
  kde pěstujeme
 • 11:00 - 11:03
  více jak 1 000 hektarů --
 • 11:03 - 11:05
  10 000 dunamů v izraelské míře --
 • 11:05 - 11:08
  papriky chráněné proti škůdcům
 • 11:08 - 11:10
  biologickými prostředky,
 • 11:10 - 11:12
  došlo k redukci pesticidů
 • 11:12 - 11:14
  o 75 procent.
 • 11:14 - 11:16
  A u izraelských jahod dokonce o víc --
 • 11:16 - 11:18
  80 procent pesticidů,
 • 11:18 - 11:22
  především těch proti roztočům v jahodách.
 • 11:22 - 11:25
  Účinnost je tedy velmi vysoká.
 • 11:25 - 11:28
  A teď vyvstává otázka,
 • 11:28 - 11:31
  hlavně když se ptáte pěstitelů, zemědělců:
 • 11:31 - 11:33
  Proč biologická ochrana?
 • 11:33 - 11:35
  Proč dobrý hmyz?
 • 11:35 - 11:37
  Mimochodem, počet odpovědí
 • 11:37 - 11:40
  se rovná počtu otázaných.
 • 11:41 - 11:43
  Ale pokud půjdeme například sem,
 • 11:43 - 11:45
  do jihovýchodního Izraele,
 • 11:45 - 11:48
  do oblasti Arava, nad Velkou příkopovou propadlinou,
 • 11:48 - 11:50
  kde se nachází
 • 11:50 - 11:52
  perla izraelského zemědělství,
 • 11:52 - 11:54
  opravdu prvotřídní,
 • 11:54 - 11:57
  především ve sklenících a foliovnících,
 • 11:57 - 12:00
  když pojedete až do Eilatu, uvidíte toto,
 • 12:00 - 12:02
  přímo uprostřed pouště.
 • 12:02 - 12:04
  A když se přiblížíte,
 • 12:04 - 12:06
  určitě zpozorujete toto,
 • 12:06 - 12:08
  prarodiče se svými vnoučaty,
 • 12:08 - 12:11
  jak roznášejí přirozené nepřátele, dobrý hmyz,
 • 12:11 - 12:13
  namísto aby oblékli ochranné oděvy
 • 12:13 - 12:16
  a masky pro aplikaci chemikálií.
 • 12:16 - 12:19
  Tedy bezpečnost, se zřetelem na aplikaci,
 • 12:19 - 12:22
  je první odpověď, kterou dostaneme od pěstitelů
 • 12:22 - 12:25
  na otázku: proč biologická ochrana?
 • 12:25 - 12:27
  Za druhé, mnoho pěstitelů
 • 12:27 - 12:29
  ve skutečnosti uvázlo
 • 12:29 - 12:32
  na myšlence rezistence,
 • 12:32 - 12:35
  že škůdci se stanou odolní
 • 12:35 - 12:37
  vůči chemikáliím,
 • 12:37 - 12:39
  jako u nás bakterie
 • 12:39 - 12:41
  získaly rezistenci k antibiotikům.
 • 12:41 - 12:44
  To je to samé a stane se to velmi rychle.
 • 12:45 - 12:47
  Naštěstí jak v biologické,
 • 12:47 - 12:49
  tak v přirozené ochraně
 • 12:49 - 12:52
  je rezistence velmi ojedinělá.
 • 12:52 - 12:54
  Stává se to velmi zřídka.
 • 12:54 - 12:56
  Protože to je evoluce,
 • 12:56 - 12:58
  je to přirozený vztah,
 • 12:58 - 13:00
  ne jako rezistance,
 • 13:00 - 13:02
  ke které dochází v případě chemikálií.
 • 13:02 - 13:05
  A za třetí, společenská potřeba.
 • 13:05 - 13:08
  Společenská potřeba -- čím více veřejnost
 • 13:08 - 13:10
  vyžaduje redukci chemikálií,
 • 13:10 - 13:13
  tím více pěstitelů dospěje k názoru,
 • 13:13 - 13:16
  že by měli, jakkoli mohou a jakkoli je to možné,
 • 13:16 - 13:18
  nahradit chemickou ochranu
 • 13:18 - 13:20
  ochranou biologickou.
 • 13:20 - 13:22
  Dokonce tady, to je jiná pěstitelka,
 • 13:22 - 13:24
  vidíte, velmi se zajímá o tento hmyz,
 • 13:24 - 13:26
  o dobrý a o zlý hmyz,
 • 13:26 - 13:28
  nosí lupu rovnou na čele
 • 13:28 - 13:30
  a bezpečně prochází
 • 13:30 - 13:32
  mezi svou úrodou.
 • 13:32 - 13:35
  Nakonec bych se chtěl zmínit o své vizi,
 • 13:35 - 13:37
  vlastně o svém snu.
 • 13:37 - 13:39
  Protože toto je realita.
 • 13:39 - 13:41
  Podívejte se na ten rozdíl.
 • 13:41 - 13:43
  Pokud kompletně přejdeme
 • 13:43 - 13:45
  k biologické ochraně na celém světě,
 • 13:45 - 13:48
  bude nás stát 250 milionů dolarů
 • 13:48 - 13:51
  A podívejte se na celkové užití pesticidů
 • 13:51 - 13:54
  na plodiny po celém světě.
 • 13:54 - 13:57
  Myslím, že je to tak stonásobek.
 • 13:57 - 13:59
  25 miliard.
 • 13:59 - 14:02
  Je to tedy ohromný rozdíl, který je třeba vyrovnat.
 • 14:02 - 14:04
  Jak to ale můžeme provést?
 • 14:04 - 14:07
  Jak můžeme přemostit, nebo řekněme srovnat ten rozdíl
 • 14:07 - 14:09
  v průběhu budoucích let?
 • 14:09 - 14:12
  Především musíme nalézt silnější,
 • 14:12 - 14:15
  lepší a výhodnější biologická řešení,
 • 14:15 - 14:17
  více dobrého hmyzu,
 • 14:17 - 14:20
  který budeme moci produkovat ve velkém
 • 14:20 - 14:23
  nebo dokonce udržovat na poli.
 • 14:23 - 14:25
  Za druhé, musíme vytvořit
 • 14:25 - 14:27
  intenzivnější a ráznější veřejný zájem
 • 14:27 - 14:29
  na redukci chemikálií
 • 14:29 - 14:32
  v zemědělské produkci.
 • 14:32 - 14:35
  A za třetí, musíme zvýšit povědomí pěstitelů
 • 14:35 - 14:38
  o možnostech tohoto odvětví.
 • 14:38 - 14:40
  A tím se ten rozdíl vyrovná.
 • 14:40 - 14:43
  Krok za krokem dojde k vyrovnání.
 • 14:44 - 14:46
  Takže můj poslední snímek je tento:
 • 14:46 - 14:49
  Vše, co říkáme -- můžeme to dokonce i zazpívat:
 • 14:49 - 14:51
  Dejte šanci přírodě.
 • 14:51 - 14:53
  Říkám to za všechny, kdo za bioochranu
 • 14:53 - 14:55
  píší petice a zavádějí ji,
 • 14:55 - 14:57
  v Izraeli i ve světě.
 • 14:57 - 14:59
  Opravdu, dejte šanci přírodě.
 • 14:59 - 15:01
  Děkuji.
 • 15:01 - 15:03
  (Potlesk)
Title:
Shimon Steinberg: Přirozená ochrana proti škůdcům... pomocí hmyzu!
Speaker:
Shimon Steinberg
Description:

Na TEDxTelAviv poukazuje Shimon Steinberg na rozdíly mezi hmyzími škůdci a hmyzími predátory a vysvětluje, proč bychom pro dokonalou zemědělskou produkci měli používat hodný hmyz k boji proti zlému hmyzu a zároveň se tak vyhnout užívání chemikálií.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:03
Jan Kadlec approved Czech subtitles for Natural pest control ... using bugs!
Jan Kadlec accepted Czech subtitles for Natural pest control ... using bugs!
Jan Kadlec edited Czech subtitles for Natural pest control ... using bugs!
Jan Kadlec edited Czech subtitles for Natural pest control ... using bugs!
Marta Kačíková added a translation

Czech subtitles

Revisions