< Return to Video

Hoe etnische vooroordelen werken -- en hoe we deze kunnen verstoren

 • 0:01 - 0:02
  Een aantal jaar geleden
 • 0:02 - 0:07
  was ik op een vliegtuig met mijn zoon,
  die destijds vijf jaar oud was.
 • 0:08 - 0:13
  Mijn zoon was zo enthousiast om samen
  met mama op een vliegtuig te zitten.
 • 0:13 - 0:16
  Hij kijkt rond, bekijkt de dingen
 • 0:16 - 0:18
  en de mensen.
 • 0:18 - 0:20
  Hij ziet een man en zegt:
 • 0:20 - 0:23
  "Hey! Die man lijkt op papa!"
 • 0:24 - 0:26
  En ik kijk naar de man,
 • 0:26 - 0:30
  en hij leek absoluut niet op mijn man.
 • 0:30 - 0:31
  Helemaal niet.
 • 0:31 - 0:34
  Dus ik begon rond te kijken
  op het vliegtuig
 • 0:34 - 0:40
  en merk op dat deze man de enige
  zwarte man was op het vliegtuig.
 • 0:41 - 0:42
  En ik dacht:
 • 0:42 - 0:44
  "Oké,
 • 0:44 - 0:47
  ik ga een gesprek
  moeten voeren met mijn zoon
 • 0:47 - 0:50
  over hoe niet alle zwarte mensen
  op elkaar lijken."
 • 0:50 - 0:54
  Mijn zoon tilt zijn hoofd op
  en zegt tegen me:
 • 0:56 - 0:59
  "Ik hoop dat hij
  het vliegtuig niet berooft."
 • 0:59 - 1:02
  En ik zei: "Wat? Wat zei je?"
 • 1:02 - 1:05
  En hij zegt: "Ik hoop dat die man
  het vliegtuig niet berooft."
 • 1:07 - 1:10
  En ik zei: "Wel, waarom zou je dat zeggen?
 • 1:10 - 1:13
  Je weet dat papa
  nooit een vliegtuig zou beroven."
 • 1:13 - 1:15
  En hij zegt: "Ja, ja, wel, ik weet het."
 • 1:16 - 1:18
  En ik zei: "Waarom zou je dat zeggen?"
 • 1:20 - 1:23
  En hij kijkt naar mij
  met dit droevig gezicht,
 • 1:24 - 1:25
  en hij zegt:
 • 1:27 - 1:29
  "Ik weet niet waarom ik dat zei."
 • 1:31 - 1:33
  "Ik weet niet waarom ik dat dacht."
 • 1:34 - 1:37
  We leven met zo een ernstige
  raciale stratificatie
 • 1:37 - 1:40
  dat zelfs een vijfjarige
 • 1:40 - 1:42
  ons kan vertellen
  wat er hierna moet gebeuren.
 • 1:44 - 1:46
  Zelfs zonder slechte bedoeling.
 • 1:46 - 1:49
  Zelfs zonder expliciete haat.
 • 1:50 - 1:54
  Deze associatie
  tussen zwartheid en misdaad
 • 1:54 - 1:58
  is binnengedrongen in de geest
  van mijn vijfjarige.
 • 2:00 - 2:03
  Het baant zich een weg
  in al onze kinderen,
 • 2:04 - 2:06
  in ons allemaal.
 • 2:07 - 2:10
  Onze geesten worden gevormd
  door raciale vooroordelen
 • 2:10 - 2:12
  die we in de wereld zien
 • 2:13 - 2:18
  en de verhalen die ons helpen
  betekenis te geven aan de ongelijkheden.
 • 2:20 - 2:22
  "Die mensen zijn criminelen."
 • 2:22 - 2:24
  "Die mensen zijn gewelddadig."
 • 2:24 - 2:27
  "Die mensen moeten worden gevreesd."
 • 2:28 - 2:31
  Toen mijn onderzoeksteam
  mensen in een lab bracht
 • 2:31 - 2:33
  en hen blootstelde aan gezichten,
 • 2:33 - 2:40
  vonden we dat zwarte gezichten
  zorgden dat vage beelden van geweren
 • 2:40 - 2:44
  met meer zekerheid en snelheid
  werden herkend.
 • 2:44 - 2:47
  Vooroordelen controleren
  niet enkel wat we zien,
 • 2:47 - 2:49
  maar ook waar we kijken.
 • 2:49 - 2:52
  Wanneer mensen werden geprompt
  om aan gewelddadige misdaden te denken,
 • 2:52 - 2:56
  leidde dit hun blik
  naar het zwarte gezicht
 • 2:56 - 2:59
  en weg van een wit gezicht.
 • 2:59 - 3:00
  Het prompten van politieagenten
 • 3:00 - 3:04
  om na te denken over oppakken,
  schieten en arresteren,
 • 3:04 - 3:08
  leidt ook hun blik naar zwarte gezichten.
 • 3:08 - 3:13
  Vooroordelen kunnen alle aspecten
  van ons strafrechtsysteem infecteren.
 • 3:13 - 3:16
  In een grote dataset
  van potentiële doodstrafveroordelingen
 • 3:16 - 3:20
  vonden we dat er zwarter uitzien
  hun kans meer dan verdubbelde
 • 3:20 - 3:22
  om de doodstraf te krijgen --
 • 3:23 - 3:26
  tenminste als hun slachtoffers wit waren.
 • 3:26 - 3:27
  Dit effect is significant
 • 3:27 - 3:31
  zelfs als we rekening hielden
  met de ernst van de misdaad
 • 3:31 - 3:33
  en de aantrekkelijkheid van de beklaagde.
 • 3:33 - 3:36
  Ongeacht waarmee we rekening hielden,
 • 3:36 - 3:39
  vonden we dat zwarte mensen
  werden gestraft
 • 3:39 - 3:43
  in proportie tot de zwartheid
  van hun fysieke kenmerken.
 • 3:43 - 3:45
  Hoe zwarter,
 • 3:45 - 3:47
  hoe meer doodwaardig.
 • 3:47 - 3:51
  Vooroordelen beïnvloeden ook
  hoe leerkrachten studenten straffen.
 • 3:52 - 3:56
  Mijn collega's en ik vonden
  dat leerkrachten de neiging hadden
 • 3:56 - 3:59
  om een zwarte student
  op de middelbare school
 • 3:59 - 4:01
  harder te straffen dan een witte student
 • 4:01 - 4:04
  voor dezelfde herhaalde overtredingen.
 • 4:04 - 4:05
  In een recente studie
 • 4:05 - 4:09
  vonden we dat leerkrachten
  zwarte studenten als groep behandelen,
 • 4:09 - 4:12
  maar witte studenten als individuen.
 • 4:12 - 4:13
  Bijvoorbeeld,
 • 4:13 - 4:16
  als een zwarte student zich misdraagt
 • 4:16 - 4:20
  en dan een andere zwarte student
  zich een paar dagen later misdraagt,
 • 4:21 - 4:24
  reageert de leerkracht
  op de tweede zwarte student
 • 4:24 - 4:26
  alsof die zich twee keer heeft misdragen.
 • 4:27 - 4:30
  Het is alsof de zonden van één kind
 • 4:30 - 4:32
  op de ander worden overgedragen.
 • 4:32 - 4:35
  We creëren categorieën
  om betekenis te geven aan de wereld,
 • 4:35 - 4:40
  om er controle over uit te oefenen
  en een coherent beeld te scheppen
 • 4:40 - 4:44
  van de stimuli die ons
  constant bombarderen.
 • 4:44 - 4:45
  Categorisatie
 • 4:45 - 4:48
  en de vooroordelen die dat veroorzaakt,
 • 4:48 - 4:53
  laten onze hersenen sneller
  en meer efficiënt oordelen vellen.
 • 4:53 - 4:55
  En we doen dit door instinctief te steunen
 • 4:55 - 4:58
  op patronen die voorspelbaar lijken.
 • 4:58 - 5:04
  Maar net zoals de categorieën helpen
  bij het maken van snelle beslissingen,
 • 5:04 - 5:07
  gaan deze ook vooroordelen versterken.
 • 5:07 - 5:10
  Dus datgene wat ons
  helpt om de wereld te zien,
 • 5:11 - 5:13
  kan ons ook ervoor blind maken.
 • 5:14 - 5:16
  Ze maken onze keuzes moeiteloos,
 • 5:16 - 5:18
  vrij van frictie.
 • 5:19 - 5:21
  Maar ze eisen een hoge tol.
 • 5:22 - 5:24
  Maar wat kunnen wij doen?
 • 5:25 - 5:27
  We zijn allemaal kwetsbaar
  voor vooroordelen,
 • 5:27 - 5:30
  maar we handelen
  niet steeds naar deze vooroordelen.
 • 5:30 - 5:33
  Er zijn bepaalde condities
  die vooroordelen aanwakkeren
 • 5:33 - 5:36
  en andere condities
  die deze kunnen dempen.
 • 5:36 - 5:38
  Laat me een voorbeeld geven.
 • 5:39 - 5:43
  Veel mensen kennen
  het techbedrijf Nextdoor.
 • 5:44 - 5:47
  Hun doel is het creëren
 • 5:47 - 5:51
  van sterkere, gezondere,
  veiligere buurten.
 • 5:51 - 5:54
  En dus bieden zij deze online ruimte aan
 • 5:54 - 5:58
  waar buren bijeen kunnen komen
  en informatie delen.
 • 5:58 - 6:02
  Echter, Nextdoor kwam er snel achter
  dat ze een probleem hadden
 • 6:02 - 6:03
  met raciale profilering.
 • 6:04 - 6:06
  In een typisch geval
 • 6:06 - 6:08
  zouden mensen uit hun raam kijken
 • 6:08 - 6:12
  en een zwarte man zien in een witte buurt.
 • 6:12 - 6:17
  Ze zouden snel oordelen
  dat deze niks goeds van plan was,
 • 6:17 - 6:21
  zelfs als hier geen enkel bewijs was
  van crimineel gedrag.
 • 6:21 - 6:24
  Op vele vlakken
  is hoe we ons online gedragen
 • 6:24 - 6:27
  een reflectie van hoe
  we ons in de wereld gedragen.
 • 6:27 - 6:31
  Maar wat we niet willen is
  een makkelijk te gebruiken systeem creëren
 • 6:31 - 6:35
  dat vooroordelen versterkt
  en raciale ongelijkheden uitdiept,
 • 6:36 - 6:38
  in plaats van deze te ontmantelen.
 • 6:39 - 6:42
  Dus de oprichters van Nextdoor
  namen contact op met mij en ook anderen
 • 6:42 - 6:44
  om na te gaan wat
  er aan gedaan kon worden.
 • 6:44 - 6:48
  En ze realiseerden zich
  dat om etnische profilering aan te pakken,
 • 6:48 - 6:50
  ze frictie moeten toevoegen,
 • 6:50 - 6:53
  wat wil zeggen dat ze mensen
  moesten gaan afremmen.
 • 6:53 - 6:55
  Nextdoor moest een keuze maken
 • 6:55 - 6:58
  en tegen elke impuls in
 • 6:58 - 7:00
  beslisten ze om frictie toe te voegen.
 • 7:00 - 7:04
  Dit deden ze door het toevoegen
  van een simpele checklist.
 • 7:04 - 7:06
  Die behelsde drie items.
 • 7:06 - 7:09
  Eerst werd er de gebruiker
  gevraagd om te pauzeren
 • 7:09 - 7:14
  en te denken: wat was deze persoon
  aan het doen dat hem verdacht maakte?
 • 7:15 - 7:19
  De categorie 'zwarte man'
  was geen grond voor verdenking.
 • 7:19 - 7:22
  Ten tweede werd aan de gebruiker gevraagd
 • 7:22 - 7:25
  om de fysieke eigenschappen
  te beschrijven,
 • 7:25 - 7:27
  niet enkel hun ras en gender.
 • 7:28 - 7:30
  Ten derde realiseerden ze zich
 • 7:30 - 7:34
  dat veel mensen niet leken te weten
  wat etnische profilering was,
 • 7:34 - 7:36
  noch dat ze dit zelf deden.
 • 7:36 - 7:40
  Dus voorzag Nextdoor een definitie
 • 7:40 - 7:43
  en vertelde hen
  dat het strikt verboden was.
 • 7:43 - 7:45
  De meesten hebben deze tekens gezien
 • 7:45 - 7:47
  op de luchthaven en in metro stations:
 • 7:47 - 7:49
  "Als je iets ziet, zeg iets."
 • 7:50 - 7:53
  Nextdoor heeft dit proberen aanpassen.
 • 7:54 - 7:56
  "Als je iets verdacht ziet,
 • 7:56 - 7:58
  zeg dan iets specifiek."
 • 7:59 - 8:04
  En door deze strategie te gebruiken,
  door het afremmen van mensen,
 • 8:04 - 8:10
  slaagde Nextdoor er in raciale profilering
  te verminderen met 75 procent.
 • 8:10 - 8:13
  Mensen zeggen vaak tegen mij:
 • 8:13 - 8:17
  "Je kan geen frictie toevoegen
  in elke situatie, in elke context,
 • 8:17 - 8:22
  en vooral voor mensen die altijd
  razendsnel beslissingen nemen."
 • 8:23 - 8:25
  Maar het blijkt dat we
  frictie kunnen toevoegen
 • 8:25 - 8:28
  in meer situaties dan we denken.
 • 8:28 - 8:30
  Werkend bij de politie in Oakland
 • 8:30 - 8:32
  in Californië,
 • 8:32 - 8:35
  konden ik en een aantal
  van mijn collega's hen helpen
 • 8:35 - 8:38
  bij het verminderen
  van het aantal stops dat ze maakten
 • 8:38 - 8:42
  van mensen die geen ernstige
  misdrijven aan het plegen waren.
 • 8:42 - 8:44
  En we deden dit door agenten aan te zetten
 • 8:44 - 8:49
  om zichzelf een vraag te stellen
  bij elke aanhouding die ze maakten:
 • 8:49 - 8:52
  is deze aanhouding informatiegestuurd,
 • 8:52 - 8:54
  ja of nee?
 • 8:55 - 8:57
  Met andere woorden:
 • 8:58 - 9:02
  heb ik voorafgaande informatie
  om deze specifieke persoon te linken
 • 9:02 - 9:04
  aan een specifiek misdrijf?
 • 9:05 - 9:06
  Door deze vraag toe te voegen
 • 9:06 - 9:09
  aan het formulier dat agenten
  invulden bij een aanhouding,
 • 9:09 - 9:11
  vertraagden zij, pauzeerden zij,
 • 9:11 - 9:15
  dachten ze: waarom overweeg ik
  om deze persoon te stoppen?
 • 9:17 - 9:18
  In 2017,
 • 9:18 - 9:22
  voor we de informatiegestuurde vraag
  hadden toegevoegd aan het formulier,
 • 9:24 - 9:28
  maakten agenten rond de 32.000 stops
  over de hele stad.
 • 9:28 - 9:32
  In het volgende jaar,
  na het toevoegen van de vraag,
 • 9:32 - 9:34
  daalde dit naar 19.000 stops.
 • 9:34 - 9:39
  De stops van Afro-Amerikanen
  daalde met 43 procent.
 • 9:40 - 9:44
  Het minder stoppen van zwarte mensen
  maakte de stad niet gevaarlijker.
 • 9:44 - 9:47
  De criminaliteitscijfers
  bleven verder dalen
 • 9:47 - 9:50
  en de stad werd veiliger voor iedereen.
 • 9:50 - 9:52
  Een oplossing kan zijn
 • 9:52 - 9:56
  om het aantal onnodige
  stops te verminderen.
 • 9:56 - 10:01
  Een andere is het verbeteren
  van de kwaliteit van de stops
 • 10:01 - 10:02
  die agenten maken.
 • 10:03 - 10:05
  En technologie kan ons hierbij helpen.
 • 10:05 - 10:08
  We kennen allemaal George Floyd's dood,
 • 10:08 - 10:13
  omdat mensen die hem probeerden te helpen
  gsm-camera's bijhadden
 • 10:13 - 10:19
  en de afschuwelijke confrontatie
  met de politie vastlegden.
 • 10:19 - 10:24
  Maar we hebben allerlei technologie
  waar we geen gebruik van maken.
 • 10:24 - 10:26
  Politiekorpsen doorheen het land
 • 10:26 - 10:30
  dragen nu verplicht bodycams.
 • 10:30 - 10:36
  Bijgevolg hebben we niet enkel beelden
  van gruwelijke confrontaties,
 • 10:36 - 10:39
  maar ook van alledaagse interacties.
 • 10:39 - 10:41
  Samen met een interdisciplinair
  team aan Stanford
 • 10:41 - 10:44
  begonnen we gebruik te maken
  van machinaal-lerentechnieken
 • 10:44 - 10:48
  voor het analyseren van een groot
  aantal van deze confrontaties.
 • 10:48 - 10:52
  Dit om beter te begrijpen wat er gebeurt
  bij routinematige verkeersstops.
 • 10:52 - 10:58
  We vonden dat zelfs wanneer de agenten
  zich professioneel gedroegen,
 • 10:59 - 11:03
  ze minder respectvol spraken
  tegen zwarte dan tegen witte bestuurders.
 • 11:04 - 11:08
  We konden zelf op basis van
  het woordgebruik van de agenten alleen
 • 11:08 - 11:13
  voorspellen of ze tegen een zwarte
  of witte bestuurder aan het praten waren.
 • 11:13 - 11:19
  Het probleem is hier dat de meerderheid
  van de beelden van deze camera's
 • 11:19 - 11:21
  niet wordt benut in politiekorpsen
 • 11:21 - 11:24
  om beter te begrijpen
  wat op straat gebeurt
 • 11:24 - 11:26
  of om agenten te trainen.
 • 11:27 - 11:28
  En dat is spijtig.
 • 11:29 - 11:34
  Hoe draait een routineaanhouding uit
  op een dodelijke situatie?
 • 11:34 - 11:36
  Hoe gebeurde dit
  in het geval van George Floyd?
 • 11:38 - 11:40
  Hoe gebeurde dit in andere gevallen?
 • 11:40 - 11:43
  Toen mijn oudste zoon 16 jaar was,
 • 11:43 - 11:46
  ontdekte hij dat wanneer
  witte mensen naar hem kijken,
 • 11:46 - 11:48
  ze angst ervaren.
 • 11:49 - 11:52
  "Liften zijn het ergste", zei hij.
 • 11:52 - 11:55
  Als de deuren sluiten,
 • 11:55 - 11:58
  zitten mensen vast in deze kleine ruimte
 • 11:58 - 12:02
  met iemand die ze hebben leren
  associëren met gevaar.
 • 12:03 - 12:06
  Mijn zoon voelt
  dat ze zich oncomfortabel voelen
 • 12:06 - 12:09
  en hij lacht om hen
  op hun gemak te stellen,
 • 12:09 - 12:11
  om hun angsten te verminderen.
 • 12:11 - 12:13
  Wanneer hij spreekt,
 • 12:13 - 12:15
  ontspannen hun lichamen.
 • 12:15 - 12:17
  Ze ademen rustiger.
 • 12:17 - 12:20
  Ze nemen plezier in zijn ritme,
 • 12:20 - 12:22
  zijn uitspraak, zijn woordkeuze.
 • 12:23 - 12:25
  Hij klinkt als een van hen.
 • 12:25 - 12:30
  Vroeger dacht ik dat mijn zoon
  zoals zijn vader een extravert was.
 • 12:30 - 12:33
  Maar ik realiseerde mij
  dat op dat moment in die conversatie
 • 12:34 - 12:39
  zijn glimlach geen teken was
  dat hij contact wou maken
 • 12:39 - 12:41
  met zogenaamde vreemden,
 • 12:42 - 12:46
  maar een talisman die hij gebruikte
  om zichzelf te beschermen,
 • 12:46 - 12:52
  een overlevingsvaardigheid die hij
  met duizenden liftritten had aangescherpt.
 • 12:52 - 12:58
  Hij leerde zich aan te passen
  aan de spanning die zijn kleur genereerde
 • 12:59 - 13:02
  en die zijn leven in gevaar bracht.
 • 13:03 - 13:06
  We weten dat onze hersenen
  bedraad zijn voor vooroordelen,
 • 13:06 - 13:09
  en een manier om deze
  vooroordelen te verstoren
 • 13:09 - 13:13
  is pauzeren en reflecteren
  over het bewijs van onze aanname.
 • 13:13 - 13:15
  Dus we moeten ons zelf vragen:
 • 13:15 - 13:20
  welke aannames nemen we mee
  wanneer we in een lift stappen?
 • 13:22 - 13:23
  Of op een vliegtuig?
 • 13:24 - 13:28
  Hoe maken we onszelf bewust
  van onze onbewuste vooroordelen?
 • 13:28 - 13:31
  Wie houden deze aannames veilig?
 • 13:33 - 13:35
  Wie brengen ze in gevaar?
 • 13:36 - 13:38
  Totdat we onszelf deze vragen stellen
 • 13:39 - 13:44
  en erop staan dat onze scholen,
  gerechten en politiekorpsen
 • 13:44 - 13:46
  en ieder instituut hetzelfde doen,
 • 13:48 - 13:52
  blijven we vooroordelen toelaten
 • 13:52 - 13:53
  om ons te verblinden.
 • 13:53 - 13:55
  En wanneer we dat doen,
 • 13:56 - 13:59
  is niemand echt veilig.
 • 14:02 - 14:03
  Bedankt.
Title:
Hoe etnische vooroordelen werken -- en hoe we deze kunnen verstoren
Speaker:
Jennifer L. Eberhardt
Description:

Ons brein creëert categorieën om betekenis te geven aan de wereld, patronen te herkennen en snel beslissingen te nemen. Maar deze vaardigheid om te categoriseren eist ook een zware tol in de vorm van onbewuste vooroordelen. In deze krachtige talk onderzoekt psycholoog Jennifer L. Eberhardt hoe vooroordelen oneerlijk gericht zijn op zwarte mensen op alle niveaus in onze samenleving -- van scholen en sociale media tot binnen politie en strafrecht -- en beargumenteert ze hoe het creëren van een frictiepunt ons kan helpen bij het actief verstoren en het aankaarten van deze problematiek.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:17

Dutch subtitles

Revisions