Return to Video

Jak fungují rasové předsudky ‒ a jak se jich zbavit

 • 0:01 - 0:04
  Před několika lety jsem seděla v letadle
  se svým synem,
 • 0:05 - 0:07
  kterému bylo pouhých pět let.
 • 0:08 - 0:13
  Můj syn byl u vytržení z toho,
  že letí s maminkou.
 • 0:13 - 0:16
  Koukal kolem sebe, všechno prozkoumával
 • 0:16 - 0:18
  a zkoumal také lidi.
 • 0:18 - 0:20
  A pak spatří jednoho muže a říká:
 • 0:20 - 0:23
  „Koukej, ten pán vypadá jako táta!“
 • 0:24 - 0:26
  Prohlédnu si toho muže,
 • 0:26 - 0:30
  který rozhodně nevypadal jako můj manžel,
 • 0:30 - 0:31
  ani trošku.
 • 0:31 - 0:36
  Začala jsem se proto také rozhlížet
  a uvědomila jsem si,
 • 0:36 - 0:39
  že ten muž byl
  jediným černochem na palubě.
 • 0:41 - 0:42
  Myslela jsem si:
 • 0:42 - 0:44
  “Aha.
 • 0:44 - 0:47
  Budu si muset promluvit
  se svým synem o tom,
 • 0:47 - 0:50
  že ne všichni černoši vypadají stejně.“
 • 0:50 - 0:54
  Můj syn ke mně zvedl hlavu a řekl mi:
 • 0:56 - 0:59
  „Doufám, že neokrade nikoho v letadle.“
 • 0:59 - 1:02
  Odpověděla jsem: „Cože? Co jsi to řekl?“
 • 1:02 - 1:05
  A on zopakoval: „Doufám,
  že ten pán neokrade nikoho v letadle.“
 • 1:07 - 1:10
  Řekla jsem: „Proč to říkáš?
 • 1:10 - 1:13
  Víš přece, že táta by v letadle nekradl.“
 • 1:13 - 1:15
  A on odpověděl: „Jojo, já vím.“
 • 1:16 - 1:18
  A já řekla: „No tak proč jsi to řekl?“
 • 1:20 - 1:25
  Podíval se na mě
  se smutným výrazem ve tváři a dodal:
 • 1:27 - 1:29
  „Nevím, proč jsem to řekl.
 • 1:31 - 1:33
  Nevím, proč mě to napadlo.“
 • 1:34 - 1:37
  Žijeme v tak krutém rasovém rozvrstvení,
 • 1:37 - 1:42
  že i pětiletý nám dokáže říct,
  co se má stát,
 • 1:44 - 1:46
  bez zločince,
 • 1:46 - 1:49
  bez výslovné nenávisti.
 • 1:50 - 1:54
  Spojení mezi černošstvím a kriminalitou
 • 1:54 - 1:58
  si našlo cestu do mysli
  mého pětiletého syna.
 • 2:00 - 2:03
  Najde si cestu do mysli všech našich dětí,
 • 2:04 - 2:06
  do mysli každého z nás.
 • 2:07 - 2:10
  Naše mysl je formovaná
  rasovými nerovnostmi,
 • 2:10 - 2:12
  které na tomto světě vídáme,
 • 2:13 - 2:18
  a výklady, jež nám pomáhají
  dát smysl nerovnostem, které vidíme:
 • 2:20 - 2:22
  „Tito lidé jsou kriminálníci.“
 • 2:22 - 2:24
  „Tito lidé jsou násilníci.“
 • 2:24 - 2:27
  „Těchto lidí se máme bát.“
 • 2:28 - 2:31
  Když můj výzkumný tým přivedl lidi
  do naší laboratoře
 • 2:31 - 2:33
  a ukázal jim různé obličeje,
 • 2:33 - 2:38
  zjistili jsme, že v souvislosti
  s černochy viděli
 • 2:38 - 2:43
  rozmazané obrysy zbraní
  jasněji a rychleji.
 • 2:44 - 2:47
  Předsudky nejen řídí, co vidíme,
 • 2:47 - 2:49
  ale také kde hledáme.
 • 2:49 - 2:52
  Zjistili jsme, že když pobídneme lidi
  k myšlení na násilný zločin,
 • 2:52 - 2:56
  může je to vést k upření pohledu
  na černošský obličej
 • 2:56 - 2:58
  a pryč od bělošského.
 • 2:59 - 3:04
  Když pobídneme policisty k myšlenkám
  na dopadnutí, střílení a zatýkání,
 • 3:04 - 3:07
  zavede to současně jejich pohled
  na černošské obličeje.
 • 3:08 - 3:13
  Předsudky mohou nakazit každý aspekt
  našeho systému trestního soudnictví.
 • 3:13 - 3:16
  V rozsáhlém souboru dat
  zabývajícím se možností trestu smrti
 • 3:16 - 3:20
  jsme zjistili, že tmavší barva kůže
  více než zdvojnásobila šanci
 • 3:20 - 3:23
  k odsouzení obžalovaného k trestu smrti ‒
 • 3:23 - 3:26
  minimálně v případech,
  kdy obětmi byli běloši.
 • 3:26 - 3:27
  Toto zjištění má velký význam,
 • 3:27 - 3:31
  ačkoliv jsme měli kontrolu
  nad vážností zločinu
 • 3:31 - 3:33
  a atraktivností obžalovaných.
 • 3:33 - 3:36
  A ať jsme použili jakoukoliv proměnnou,
 • 3:36 - 3:39
  zjistili jsme, že černoši dostali tresty
 • 3:39 - 3:43
  úměrné jejich fyzickým černošským rysům:
 • 3:43 - 3:45
  čím tmavší,
 • 3:45 - 3:47
  tím spíš si zasloužili smrt.
 • 3:47 - 3:51
  Předsudky mohou také ovlivnit,
  jak učitelé trestají žáky.
 • 3:52 - 3:56
  S mými kolegy jsme zjistili,
  že učitelé vykazují potřebu
 • 3:56 - 4:00
  ukáznit černošské žáky
  na druhém stupni přísněji
 • 4:00 - 4:01
  než bělošské žáky
 • 4:01 - 4:04
  za stejné opakované přestupky.
 • 4:04 - 4:06
  Během nedávné studie jsme zjistili,
 • 4:06 - 4:09
  že učitelé berou
  černošské žáky jako skupinu,
 • 4:09 - 4:12
  ale bělošské žáky jako individua.
 • 4:12 - 4:16
  Pokud například jeden černošský student
  něco provede
 • 4:16 - 4:20
  a jiný černošský student něco provede
  o pár dní později,
 • 4:21 - 4:24
  v případě druhého studenta učitel reaguje
 • 4:24 - 4:26
  jako kdyby něco provedl dvakrát.
 • 4:27 - 4:30
  Jakoby se hříchy jednoho dítěte
 • 4:30 - 4:32
  kupily na hříchy jiných.
 • 4:32 - 4:35
  Vytváříme škatulky,
  abychom světu dali smysl,
 • 4:35 - 4:40
  abychom uhájili kontrolu a soudržnost,
 • 4:40 - 4:44
  když přijde na podněty,
  kterými jsme neustále bombardováni.
 • 4:44 - 4:48
  Škatulkování a předsudky,
  které se tím vytvoří,
 • 4:48 - 4:53
  dovolují našemu mozku tvořit úsudky
  rychleji a efektivněji,
 • 4:53 - 4:56
  jelikož instiktivně spoléhá na vzorce,
 • 4:56 - 4:58
  které mu připadají předvídatelné.
 • 4:58 - 5:03
  Tak jako nám škatulky dovolují
  se rychle rozhodnout,
 • 5:04 - 5:07
  zároveň zesilují naše předsudky.
 • 5:07 - 5:10
  Ty samé věci,
  které nám umožňují vidět svět,
 • 5:11 - 5:13
  nás také mohou zaslepit.
 • 5:14 - 5:16
  Zjednodušují naše rozhodnutí,
 • 5:16 - 5:18
  bez zbytečného tlaku.
 • 5:19 - 5:21
  Jenomže si vybírají vysokou daň.
 • 5:22 - 5:24
  Co s tím můžeme dělat?
 • 5:25 - 5:27
  Jsme náchylní k předsudkům,
 • 5:27 - 5:30
  ale ne vždycky se podle toho chováme.
 • 5:30 - 5:33
  Za určitých podmínek předsudky oživnou,
 • 5:33 - 5:36
  za jiných dojde k jejich útlumu.
 • 5:36 - 5:38
  Dám vám příklad.
 • 5:39 - 5:43
  Mnoho z vás zná firmu Nextdoor.
 • 5:44 - 5:50
  Jejím cílem je vytvořit pevnější,
  zdravější a bezpečnější sousedské vztahy.
 • 5:51 - 5:54
  Nabízejí prostor online,
 • 5:54 - 5:58
  kde se sousedé mohou scházet
  a sdílet informace.
 • 5:58 - 6:02
  Ale Nextdoor brzy zjistil, že mají problém
 • 6:02 - 6:03
  s rasovým profilováním.
 • 6:04 - 6:06
  V typickém případě
 • 6:06 - 6:08
  lidé vyhlédnou z okna,
 • 6:08 - 6:12
  spatří černošského muže
  v jejich jinak bělošském sousedství
 • 6:12 - 6:17
  a rychle dojdou k závěru,
  že má něco za lubem,
 • 6:17 - 6:21
  ačkoliv neexistuje důkaz
  o kriminální činnosti.
 • 6:21 - 6:24
  V mnoha případech je naše chování online
 • 6:24 - 6:27
  odrazem našeho chování v opravdovém světě.
 • 6:27 - 6:31
  Ale my nechceme vytvořit
  příliš jednoduchý systém,
 • 6:31 - 6:35
  který by umocňoval předsudky
  a prohluboval rasovou nerovnost
 • 6:36 - 6:38
  namísto toho, aby je odbourával.
 • 6:39 - 6:42
  Zakladatel Nextdoor oslovil
  mě a pár dalších,
 • 6:42 - 6:44
  abychom mu pomohli vyřešit, co s tím.
 • 6:44 - 6:48
  Uvědomili si, že pro omezení
  rasového profilování na jejich platformě
 • 6:48 - 6:50
  budou muset přidat frikci,
 • 6:50 - 6:53
  což znamenalo,
  že budou muset lidi přibrzdit.
 • 6:53 - 6:55
  Nextdoor měl před sebou volbu
 • 6:55 - 6:58
  a navzdory všem jejich nutkáním,
 • 6:58 - 7:00
  se tu frikci rozhodli přidat.
 • 7:00 - 7:04
  Učinili tak přidáním jednoduchého seznamu.
 • 7:04 - 7:06
  Na seznam dali tři položky.
 • 7:06 - 7:09
  První vyzývala uživatele,
  aby se na chvíli zastavili
 • 7:09 - 7:14
  a zamysleli se: „Z jakého důvodu
  jim byla tato osoba podezřelá?“
 • 7:15 - 7:19
  Kategorie „černoch“ nedává
  příčinu k podezření.
 • 7:19 - 7:24
  Druhá položka vyzývala uživatele,
  aby popsali fyzické rysy této osoby
 • 7:25 - 7:27
  namísto jejich rasy a pohlaví.
 • 7:28 - 7:32
  Třetí ‒ uvědomili si,
  že spousta lidí nevěděla,
 • 7:32 - 7:34
  co rasové profilování vůbec je,
 • 7:34 - 7:36
  a už vůbec, že se do něj zapojili.
 • 7:36 - 7:40
  Nextdoor poskytl definici a vysvětlil jim,
 • 7:40 - 7:43
  že takové chování je striktně zakázané.
 • 7:43 - 7:47
  Většina z vás si patrně všimla nápisů
  na letištích a v metrech:
 • 7:47 - 7:49
  „Když něco vidíte, řekněte něco.“
 • 7:50 - 7:53
  Nextdoor se to pokusil upravit:
 • 7:54 - 7:56
  „Pokud vidíte něco podezřelého,
 • 7:56 - 7:58
  řekněte něco konkrétního.“
 • 7:59 - 8:04
  Za použití této strategie
  a zpomalením lidí
 • 8:04 - 8:09
  dokázal Nextdoor snížit
  rasové profilování o 75 procent.
 • 8:10 - 8:13
  Lidé mi často říkají:
 • 8:13 - 8:17
  „Není možné přidat frikci
  ve všech situacích a všech případech,
 • 8:17 - 8:22
  zejména u lidí, kteří v každé situaci
  jednají impulzivně.“
 • 8:23 - 8:28
  Ukázalo se ale, že frikci můžeme přidat
  ve více situacích než si myslíme.
 • 8:28 - 8:32
  Při spolupráci s policejním oddělením
  v Oaklandu v Kalifornii
 • 8:32 - 8:35
  jsme s mými kolegy pomohli jejich oddělení
 • 8:35 - 8:38
  snížit počet kontrol u lidí,
 • 8:38 - 8:42
  kteří se nedopustili
  žádného závažného zločinu.
 • 8:42 - 8:44
  Nutili jsme přitom policisty,
 • 8:44 - 8:49
  aby si před každým zastavením
  kladli otázku:
 • 8:49 - 8:52
  „Zastavuji na základě rozumného důvodu,
 • 8:52 - 8:54
  ano nebo ne?“
 • 8:55 - 8:57
  Jinak řečeno,
 • 8:58 - 9:02
  mám dostatek informací k tomu,
  abych tuto osobu spojil
 • 9:02 - 9:04
  s konkrétním zločinem?
 • 9:05 - 9:07
  Tím, že jsme otázku přidali na seznam,
 • 9:07 - 9:09
  který vyplňují během kontroly,
 • 9:09 - 9:12
  policisté přibrzdí, zastaví se a zamyslí:
 • 9:12 - 9:15
  „Proč se chystám tuto osobu zastavit?“
 • 9:17 - 9:22
  V roce 2017, než jsme tuto otázku
  vedenou rozumem přidali na formulář,
 • 9:24 - 9:27
  proběhlo ve městě
  kolem 32 000 policejních kontrol.
 • 9:28 - 9:31
  Rok po přidání této otázky
 • 9:32 - 9:34
  se toto číslo snížilo na 19 000 kontrol.
 • 9:34 - 9:39
  Jen samotné kontroly Afroameričanů
  klesly o 43 procent.
 • 9:40 - 9:44
  A díky méně kontrolám černošských občanů
  se město nestalo nebezpečnějším.
 • 9:44 - 9:47
  Ve skutečnosti se kriminalita snižovala
 • 9:47 - 9:50
  a město se stalo pro všechny bezpečnějším.
 • 9:50 - 9:56
  Jedním řešením může být
  snížení počtu nadbytečných kontrol.
 • 9:56 - 10:01
  Dalším může být zlepšení kvality kontrol,
 • 10:01 - 10:02
  které policisté provádí.
 • 10:03 - 10:05
  S tím nám může pomoci technologie.
 • 10:05 - 10:08
  Všichni víme o smrti George Floyda,
 • 10:08 - 10:13
  protože ti, co se mu snažili pomoci,
  drželi v ruce mobilní telefony
 • 10:13 - 10:18
  a natočili to hrůzné,
  osudné střetnutí s policií.
 • 10:19 - 10:24
  Máme ale také další technologie,
  jejichž potenciál plně nevyužíváme.
 • 10:24 - 10:26
  Policejní oddělení v celé zemi
 • 10:26 - 10:30
  mají teď nařízeno nosit na těle kamery,
 • 10:30 - 10:35
  takže máme záběry nejen nejextrémnějších
  a nejhrůznějších střetů,
 • 10:36 - 10:39
  ale také z každodenní práce.
 • 10:39 - 10:41
  Spolu s interdisciplinárním týmem
  ze Stanfordu
 • 10:41 - 10:44
  jsme začali používat strojové učení,
 • 10:44 - 10:48
  abychom mohli analyzovat
  velké množství střetů.
 • 10:48 - 10:52
  Abychom lépe rozuměli tomu, co se stane
  během rutinních policejních kontrol.
 • 10:52 - 10:58
  Zjistili jsme, že i když se policisté
  chovají profesionálně,
 • 10:59 - 11:03
  mluví s černošskými řidiči
  méně zdvořile než s bělošskými.
 • 11:04 - 11:08
  Jen z výběru slov, které použili,
 • 11:08 - 11:13
  jsme byli schopní určit, zda mluvili
  s černošským nebo bělošským řidičem.
 • 11:13 - 11:19
  Problém je,
  že valnou většinu kamerových záznamů
 • 11:19 - 11:21
  policejní oddělení nepoužívají,
 • 11:21 - 11:24
  aby zjistili, co se v ulicích děje,
 • 11:24 - 11:26
  nebo k tréninku policistů.
 • 11:27 - 11:28
  A to je velká škoda.
 • 11:29 - 11:34
  Jak se rutinní kontrola promění
  ve smrtelné střetnutí?
 • 11:34 - 11:36
  Jak k tomu došlo v případě
  George Floyda?
 • 11:38 - 11:40
  Jak k tomu došlo v ostatních případech?
 • 11:40 - 11:44
  Když mému nejstaršímu synovi
  bylo 16, uvědomil si,
 • 11:44 - 11:48
  že když na něj běloši koukají,
  mají strach.
 • 11:49 - 11:52
  Nejhorší je to ve výtahu, řekl mi.
 • 11:52 - 11:54
  Když se zavřou dveře,
 • 11:55 - 11:59
  lidé se v tom malém prostoru
  cítí jako lapeni v pasti, s někým,
 • 11:59 - 12:02
  s kým se naučili spojovat nebezpečí.
 • 12:03 - 12:06
  Můj syn cítí jejich rozpaky,
 • 12:06 - 12:09
  a tak se na ně usměje, aby je uklidnil,
 • 12:09 - 12:11
  aby zmírnil jejich strach.
 • 12:11 - 12:13
  Když promluví,
 • 12:13 - 12:15
  jejich tělo se uvolní.
 • 12:15 - 12:17
  Lépe se jim dýchá.
 • 12:17 - 12:20
  Líbí se jim jeho intonace,
 • 12:20 - 12:22
  jeho dikce a výběr slov.
 • 12:23 - 12:25
  Mluví jako jeden z nich.
 • 12:25 - 12:29
  Myslívala jsem si, že můj syn
  je přírodně extrovertní po otci.
 • 12:30 - 12:33
  Během této konverzace
  jsem si ale uvědomila,
 • 12:34 - 12:37
  že jeho úsměv nebyl znamením,
 • 12:38 - 12:41
  že se chce přátelit s cizími.
 • 12:42 - 12:45
  Šlo o talisman,
  který používal k sebeobraně,
 • 12:46 - 12:52
  dovednost k přežití, kterou natrénoval
  během tisíců jízd výtahem.
 • 12:52 - 12:58
  Naučil se přizpůsobit napětí,
  které působí jeho barva kůže
 • 12:59 - 13:02
  a která ohrožuje jeho život.
 • 13:03 - 13:06
  Jsme si vědomi, že náš mozek je
  naprogramovaný k předsudkům
 • 13:06 - 13:10
  a jeden způsob, jak to změnit,
  je zastavit se
 • 13:10 - 13:13
  a zamyslet se nad důvody
  našich domněnek.
 • 13:13 - 13:15
  Musíme se sami sebe zeptat:
 • 13:15 - 13:20
  Jaké domněnky si s sebou bereme,
  když nastupujeme do výtahu?
 • 13:22 - 13:23
  Nebo do letadla?
 • 13:24 - 13:28
  Jak si můžeme být vědomi
  našich vlastních podvědomých předsudků?
 • 13:28 - 13:31
  Koho tyto předsudky ochraňují?
 • 13:33 - 13:35
  Koho ohrožují?
 • 13:36 - 13:38
  Dokud si takové otázky nebudeme pokládat
 • 13:39 - 13:44
  a nebudeme trvat na tom, aby naše školy
  naše soudy, naše policejní oddělení
 • 13:44 - 13:46
  a všechny instituce udělaly to samé,
 • 13:48 - 13:53
  budeme i nadále dovolovat předsudkům,
  aby nás zaslepovaly.
 • 13:53 - 13:55
  A dokud to neuděláme,
 • 13:56 - 13:59
  nikdo z nás nebude opravdu v bezpečí.
 • 14:02 - 14:03
  Děkuji.
Title:
Jak fungují rasové předsudky ‒ a jak se jich zbavit
Speaker:
Jennifer L. Eberhardt
Description:

Náš mozek si vytváří škatulky, aby mu svět dával větší smysl, aby rozpoznal vzorce a byl schopný rychle jednat. Tato schopnost si ale také vybírá svou daň v podobě podvědomých předsudků. Psycholožka Jennifer L. Eberhardt v této silné přednášce zkoumá, jak se naše předsudky nespravedlivě zaměřují na černochy ve všech sférách naší společnosti ‒ od škol a sociálních médií až po policejní kontroly a trestní právo ‒ a diskutuje, jak nám vytvoření frikce může pomoci aktivně přerušit a postavit se tomuto znepokojujícímu problému.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:17

Czech subtitles

Revisions