Return to Video

Scilla Elworthy: El-mkafḥa bla teɛnaf

 • 0:00 - 0:04
  Men beɛd 50 ɛam ntaɛ jehd beš nḥḥeydu el-ḥrub ɛla jiha,
 • 0:04 - 0:08
  bqa swal waḥed, ɛummer ma ġab men texmami
 • 0:08 - 0:12
  Kifeš netɛamlu mɛa el-teɛnaf, elli zayed ɛla ḥeddu,
 • 0:12 - 0:15
  bla ma nzidu netɛenfu, ḥna tanik?
 • 0:15 - 0:18
  Ki yqabluk b el-ḥogra,
 • 0:18 - 0:21
  tkun ma tkun: Ki bezz yetbellaweh f blaṣa ntaɛ leɛb
 • 0:21 - 0:22
  wella el-teɛnaf f el-dar -
 • 0:22 - 0:25
  wella, f el-ṭerqan ntaɛ Surya, ḍerwek,
 • 0:25 - 0:28
  ki el-waḥed yqabel el-ṭnuga w el-hebheb,
 • 0:28 - 0:31
  weš elli yfid kter beš tdiru?
 • 0:31 - 0:34
  Tdabez nta tanik? Tesmeḥ?
 • 0:34 - 0:37
  Tetɛennef kter?
 • 0:37 - 0:41
  Had el-swal: "Kifeš tetɛmal mɛa ɛdaysi
 • 0:41 - 0:45
  bla ma twelli deɛwa't šerr nta tanik?"
 • 0:45 - 0:48
  kber mɛaya melli kunt bezza.
 • 0:48 - 0:50
  Rani ɛaqla ki kan ɛendi qrib 13 ɛam,
 • 0:50 - 0:55
  tsemmert quddam tilivizyon kḥel w byeḍ, tṣawiru mnemšin, f bit el-ḍyaf f dar waldiya
 • 0:55 - 1:00
  ki el-ṭnuga ntaɛ el-Sovyet dexlu l Budapest,
 • 1:00 - 1:03
  w el-drari, elli ma kanuš bezzaf kbar ɛliya,
 • 1:03 - 1:05
  kanu yetramu quddam el-ṭnuga
 • 1:05 - 1:07
  elli kanu yeɛɛefsu ɛlihum.
 • 1:07 - 1:11
  Zrebt l el-fuq w bdit nlemm f el-valiza ntaɛi.
 • 1:11 - 1:14
  W jat mma w qalet-li, "Ya mḥaynek, weš raki tdiri?"
 • 1:14 - 1:16
  Qult: "Rani rayḥa l Budapest."
 • 1:16 - 1:19
  Qaletli: "L weš men sebba?"
 • 1:19 - 1:21
  Wajebt: "Rahum yeqqetlu f el-bzuza temmatik.
 • 1:21 - 1:23
  Tešnaɛ kbir rahu waqeɛ temma."
 • 1:23 - 1:25
  Qalet: "Ma tṭenḥiš ruḥek gaɛ kima n' hak."
 • 1:25 - 1:27
  'Eyya w bdit nebki.
 • 1:27 - 1:29
  Temma tkaket w qaletli,
 • 1:29 - 1:31
  "Ṣeḥḥa, rani nšuf belli el-ḥala ma rahiš zɛaqa.
 • 1:31 - 1:34
  Raki ɛad ṣġira bezzaf beš tnejmi tɛawni.
 • 1:34 - 1:37
  Yliq tkewni ruḥek w 'ana nɛawnek.
 • 1:37 - 1:39
  Beṣṣaḥ ġir ɛawdi xewwi el-valiza ntaɛek."
 • 1:39 - 1:42
  W hakka, dert waḥed el-qraya
 • 1:42 - 1:46
  w ruḥt xdemt f Friqya el-kutriya ntaɛ ɛamat el-ɛešrin dyawli.
 • 1:46 - 1:50
  Beṣṣaḥ tkakit belli weš rani meḥtaja neɛerfu, b ṣeḥḥ w ṣḥiḥ,
 • 1:50 - 1:52
  Ma nnejjemš neddih m el-qrayat.
 • 1:52 - 1:55
  Kunt baġya nefhem
 • 1:55 - 1:59
  kifeš el-teɛnaf, kifeš el-ḥogra, yexxedmu.
 • 1:59 - 2:04
  W elli fhemtu men dak el-weqt l ḍerwek huwa belli:
 • 2:04 - 2:08
  El-ɛdaysiya yesteɛmlu el-teɛnaf b telt sirat.
 • 2:08 - 2:13
  Yesteɛmlu el-teɛnaf f el-siyasa beš yxawfu
 • 2:13 - 2:19
  el-teɛnaf b el-ḍerb beš yrehbu
 • 2:19 - 2:26
  w el-teɛnaf fi ɛqel w ruḥ el-bnadem beš ykkesruh.
 • 2:26 - 2:29
  W qlil qlil, f ši ḥalat,
 • 2:29 - 2:33
  win el-teɛnaf kter saɛed.
 • 2:33 - 2:39
  Nelson Mandela raḥ l el-ḥebs w huwa y'emmen b el-teɛnaf,
 • 2:39 - 2:41
  w men beɛd 27 sna
 • 2:41 - 2:43
  huwa w ṣḥabu
 • 2:43 - 2:45
  b el-šwiya w b el-mḥadra,
 • 2:45 - 2:50
  tɛelmu ṣenɛat haylin, kanu meḥtajinhum
 • 2:50 - 2:54
  beš ybbedlu waḥda, gaɛ meɛfuna, m el-ḥukumat elli ɛerfetha el-denya
 • 2:54 - 2:56
  w redduha dimoqraṭiya.
 • 2:56 - 3:01
  W frawha w huma šadin mliḥ f fekra't bla-teɛnaf.
 • 3:01 - 3:08
  Tkakaw belli el-teɛnaf mɛa el-teɛnaf
 • 3:08 - 3:13
  ma yfidš.
 • 3:13 - 3:15
  'Ammala weš huwa elli yfid?
 • 3:15 - 3:19
  Mɛa el-weqt, lemmit waḥed el-ṭnaš n' sira
 • 3:19 - 3:21
  tfid - bayna belli kayen tanik waḥduxrin-:
 • 3:21 - 3:23
  tfid w ɛendha ma tɛawen ṣeḥḥ.
 • 3:23 - 3:25
  el-'ewwel huwa:
 • 3:25 - 3:27
  el-tebdal elli lazem yeṣra
 • 3:27 - 3:31
  lazem yeṣra hna, fi dati.
 • 3:31 - 3:36
  Hada huwa jwabi w sirti mɛa el-ḥogra
 • 3:36 - 3:38
  elli lazem netḥekkem fihum,
 • 3:38 - 3:41
  w elli nnejjem ndir keš ḥaja lihum.
 • 3:41 - 3:45
  W elli nestḥeq nkkebru huwa el-meɛrifa ntaɛ dati beš nḥeqqu.
 • 3:45 - 3:47
  Meɛnatu, nestḥeqq neɛref kifeš netwasa,
 • 3:47 - 3:50
  ki nefšel,
 • 3:50 - 3:54
  win rahum xṣayli el-mxeyrin,
 • 3:54 - 3:57
  win rani naqeṣ.
 • 3:57 - 3:58
  Winta nesmeḥ?
 • 3:58 - 4:03
  Weš huwa elli ndafeɛ ɛlih?
 • 4:03 - 4:08
  W el-mkakya wella texmam el-bnadem fi datu
 • 4:08 - 4:11
  hiya waḥda m el-sirat – ma kayenš ġir sira waḥda --
 • 4:11 - 4:12
  hiya waḥda m el-sirat
 • 4:12 - 4:16
  Beš el-waḥed ynal dik el-ṭaqa el-dexlaniya fi datu
 • 4:16 - 4:19
  W el-mtel ntaɛi hnaya -- kima ɛend Satiš –
 • 4:19 - 4:22
  hiya Aung San Suu Kyi fi Burma.
 • 4:22 - 4:25
  Kanet tseyyer f waḥed el-mejmuɛa ntaɛ nas yeqru
 • 4:25 - 4:28
  F waḥed el-muḍahara f el-ṭerqan ntaɛ Rangun.
 • 4:28 - 4:32
  ḥetta elli lqaw rwaḥtihum fi qent mqablin ṣeff ntaɛ mitrayat
 • 4:32 - 4:33
  W temmatik tkaket
 • 4:33 - 4:37
  belli el-ɛesker b ṣbaɛtihum terjef fuq el-znad
 • 4:37 - 4:43
  kanu xayfin kter men haduk el-nas, muraha, elli yeqraw w jaw yetḍahru.
 • 4:43 - 4:45
  Beṣṣaḥ qalet l el-ṭalaba beš yeqqaɛdu.
 • 4:45 - 4:53
  W tmešat nišan w hiya ratba w ṣafya
 • 4:53 - 4:56
  w bla ḥetta xuf
 • 4:56 - 5:00
  ḥetta elli nejmet tewṣel l ɛend el-slaḥ el-‘ewwel,
 • 5:00 - 5:04
  ḥeṭṭet yeddiha fuqu w hewdatu.
 • 5:09 - 5:12
  W hakda ḥetta waḥed ma tneqtel.
 • 5:12 - 5:16
  Hada weš yeqder ykun ki el-waḥed yetḥekkem b el-xuf ntaɛu –
 • 5:16 - 5:18
  mši ġir ki el-waḥed ykun mqabel mitrayat,
 • 5:18 - 5:23
  Tanik ida tlaqit mɛa keš debza b el-xdama f el-ṭriq.
 • 5:23 - 5:25
  Beṣṣaḥ, lazem el-waḥed yetderreb.
 • 5:25 - 5:27
  Weš nnejmu nqulu ɛla el-xuf ntaɛna?
 • 5:27 - 5:32
  Ɛendi waḥed el-mantra ṣġir.
 • 5:32 - 5:35
  El-xuf ntaɛi yzid yekber
 • 5:35 - 5:37
  ɛla ḥsab el-jehd elli neɛṭihulu.
 • 5:37 - 5:40
  W 'ida kber b el-bezzaf
 • 5:40 - 5:42
  Yeqder yɛud kayen.
 • 5:42 - 5:46
  Rana gaɛ neɛɛerfu el-sendrom ntaɛ el-tlata ntaɛ el-ṣbaḥ,
 • 5:46 - 5:49
  ki tkun mehmum b keš ḥayya w tnewḍek –
 • 5:49 - 5:52
  Rani nšuf bezzaf nas –
 • 5:52 - 5:55
  w l zid men saɛa teqɛed tdur w tetqelleb,
 • 5:55 - 5:57
  yzid yešyan el-ḥal ɛla ḥalu,
 • 5:57 - 6:00
  w men jiha’t el-rebɛa telqa ruḥek msemmer mɛa el-mxedda ntaɛek
 • 6:00 - 6:02
  Mɛa keš ġul kbir.
 • 6:02 - 6:04
  Kayen ġir ḥayya weḥda teqder tdirha
 • 6:04 - 6:06
  tnuḍ w twejjed keš kwiyes ‘atey
 • 6:06 - 6:11
  W teqɛed mɛa el-xuf w huwa msamik, kima keš bezz.
 • 6:11 - 6:14
  Nta el-šaref.
 • 6:14 - 6:16
  W el-xuf huwa el-bezz.
 • 6:16 - 6:17
  W tehḍer mɛa el-xuf
 • 6:17 - 6:20
  W tseqsih weš rahu baġi, weš rahu mestḥeqq.
 • 6:20 - 6:25
  Kifeš tdir had el-xedma xir?
 • 6:25 - 6:27
  Kifeš el-bezz ynejjem yḥes ruḥu yeqwa?
 • 6:27 - 6:28
  W tdir keš xuṭṭa.
 • 6:28 - 6:30
  W tqul, “Ṣeḥḥa, ḍerwek nɛawdu nwellu nreqdu.
 • 6:30 - 6:34
  Tji el-sebɛa w nuṣṣ, nnuḍu w hada huwa elli ġadi ndiruh.”
 • 6:34 - 6:40
  Waḥed el-nhar ntaɛ el-ḥedd, ṣratli dalti ntaɛ el-tlata –
 • 6:40 - 6:44
  Ybest b el-xuf qbel ma nji nehḍer mɛakum.
 • 6:44 - 6:46
  (Ḍeḥk)
 • 6:46 - 6:47
  ‘Amala, weš dert?
 • 6:47 - 6:51
  Nnuḍt, wejjedt kwiyes ‘atey, jemmeɛt, tebbeɛt el-sira kima yelzem el-ḥal
 • 6:51 - 6:55
  W rani hna – mazali šwiya yabsa, beṣṣaḥ rani hna.
 • 6:55 - 7:00
  (Teṣfaq)
 • 7:00 - 7:02
  Hada huwa el-xuf. Weš nqulu ɛla-zɛaf?
 • 7:02 - 7:07
  Winemma ykun el-ḍolm, ykun el-zɛaf.
 • 7:07 - 7:10
  Beṣṣaḥ, el-zɛaf ṣarilu kima el-zit,
 • 7:10 - 7:13
  w ‘ida reššitu men jihtek w keš waḥed šɛel zalamit,
 • 7:13 - 7:15
  Twelli ɛendek jahanama.
 • 7:15 - 7:20
  Beṣṣaḥ el-zɛaf ki el-motör – fi keš motor – fih jehd.
 • 7:20 - 7:24
  ‘Ida qderna ndiru el-zɛaf ntaɛna f keš motör,
 • 7:24 - 7:26
  yeqder yedmerna qbala,
 • 7:26 - 7:29
  ynejjem yxellina nfewtu el-mḥayen
 • 7:29 - 7:33
  W ynejjem yeɛṭina ṭaqa ḥeqqaniya fi datna.
 • 7:33 - 7:36
  W hada rani tɛellemtu fi xedmati
 • 7:36 - 7:38
  Mɛa el-fuqaha ntaɛ el-slaḥ el-nawawi.
 • 7:38 - 7:41
  Laxaṭerš, f el-bedya, tleggit b el-bezzaf
 • 7:41 - 7:44
  ɛla jal weš kanu mxelyina nqabluh
 • 7:44 - 7:50
  ḥetta wellit nebġi ġir nzid f el-heḍra mɛahum, nlumhum w nbeyyen lihum belli rahum ġalṭin.
 • 7:50 - 7:52
  Bla-fayda, b el-kamel.
 • 7:52 - 7:56
  Beš el-waḥed yeqder yetḥawer b neyya’t el-tebḍal
 • 7:56 - 7:58
  Lazem ɛlina netɛamlu mɛa el-zɛaf ntaɛna.
 • 7:58 - 8:03
  Ma fiha ḥetta bas beš el-waḥed ykun zeɛfan mɛa keš ḥaja –
 • 8:03 - 8:05
  f had el-ḥala, mɛa el-slaḥ el-nawawi –
 • 8:05 - 8:09
  Beṣṣaḥ ma fiha ḥetta fayda beš teɛzef ɛla el-nas.
 • 8:09 - 8:11
  Huma tanik bniyadem, ġir kima ḥna.
 • 8:11 - 8:14
  W rahum ydiru weš rahu yban lihum xir.
 • 8:14 - 8:18
  W hada huwa el-sas elli ɛlih lazem nehheḍru mɛahum.
 • 8:18 - 8:21
  ‘Amala, hadi hiya el-sira el-talta: el-zɛaf.
 • 8:21 - 8:22
  W hada yweṣelni l el-sebba
 • 8:22 - 8:25
  ntaɛ weš rahu ṣari, wella weš rani metxeylatu ṣari,
 • 8:25 - 8:26
  f el-ɛalem ntaɛ ḍerwek,
 • 8:26 - 8:30
  W elli menu kan el-ḥukm yemši m el-fuq l el-teḥt
 • 8:30 - 8:35
  ḥetta elli wellat el-ḥukumat tqul l el-nas weš ydiru.
 • 8:35 - 8:37
  F had el-qern, ṣra tebdal.
 • 8:37 - 8:41
  Wella el-ḥukm yemši m el-teḥt l el-fuq: ḥukm m el-sas.
 • 8:41 - 8:44
  Ġir kima el-fuggaɛ elli yenbet weṣt el-sima.
 • 8:44 - 8:51
  Win, kima qal Bundy, yetlaqaw el-ġaši mɛa beɛḍ ḥetta lukan kanet tefṣel binathum el-myal
 • 8:51 - 8:53
  Beš ybedlu mɛa beɛḍ.
 • 8:53 - 8:57
  W “Peace Direct” tkaket m el-bedya
 • 8:57 - 9:01
  belli el-šeɛbiyin f el-blayeṣ el-meblya b zerda ḥrub
 • 9:01 - 9:03
  ɛla balhum weš ydiru.
 • 9:03 - 9:05
  Huma elli ɛla balhum xir weš yliq yendar.
 • 9:05 - 9:09
  ‘Amala “Peace Direct” rahi tesned fihum beš ydiru had el-ši.
 • 9:09 - 9:11
  W men bin el-ṣwaleḥ elli rahum ydiru
 • 9:11 - 9:14
  huwa el-tefkak ntaɛ el-milišyat;
 • 9:14 - 9:17
  el-mɛawda ntaɛ el-benyan dyal el-qtiṣad,
 • 9:17 - 9:19
  yɛawdu ysseknu el-mhejrin,
 • 9:19 - 9:24
  Weṣlu ḥetta yɛawdu yeṭṭelqu sraḥ el-ɛesker el-drari.
 • 9:24 - 9:27
  W qrib kul yum, kan melzum ɛlihum ysseblu rwaḥtihum
 • 9:27 - 9:30
  Beš ydiru had el-ši.
 • 9:30 - 9:34
  W elli tkakaw lih
 • 9:34 - 9:39
  huwa belli el-teɛnaf b el-blayeṣ, elli yexxedmu fiha,
 • 9:39 - 9:44
  mši ġir naqeṣ ‘insaniya,
 • 9:44 - 9:46
  beṣṣaḥ tanik naqeṣ fayda
 • 9:46 - 9:52
  ɛla ki yexxedmu b el-sira elli tejmeɛ nas b nas waḥduxrin beš yɛawdu el-benyan.
 • 9:52 - 9:56
  W ybanli belli el-ɛesker ntaɛ el-Marikan
 • 9:56 - 10:03
  Bdaw yeffaḥmu had el-ši.
 • 10:03 - 10:06
  ḥetta l ḍerwek el-siyasa ntaɛhum beš yḥarbu el-‘irhab
 • 10:06 - 10:11
  kanet qayma ɛla el-qtila ntaɛ el-ɛedyan, šḥalemma stqam
 • 10:11 - 10:14
  w ‘ida ḥeslu el-šeɛbiyin f el-weṣṭ,
 • 10:14 - 10:18
  Yetsemma hada b el-ktiba “collateral damage - ḍyaɛa meḥtuma”
 • 10:18 - 10:25
  W hadi ḥaja theyyej w tdell
 • 10:25 - 10:27
  ɛend el-šeɛb ntaɛ ‘Afġanistan,
 • 10:27 - 10:32
  el-ši elli sehhel b el-bezzaf el-tejnid ɛend el-Qaɛida,
 • 10:32 - 10:35
  weṣlet el-ḥala, b el-mtel, win el-nas tdemret b el-bezzaf,
 • 10:35 - 10:37
  Mɛa el-ḥrig ntaɛ el-Qurɛan.
 • 10:37 - 10:40
  ɛla biha, kan lazem yetbeddel el-tedrab ntaɛ el-ɛesker.
 • 10:40 - 10:45
  W ybanli belli kayen fal ntaɛ xir ɛla el-bedya ntaɛ had el-tebdal.
 • 10:45 - 10:48
  El-jiš ntaɛ Briṭanya kan dima xir f had el-ši.
 • 10:48 - 10:54
  Beṣṣaḥ kayen ɛendhum mtel hayel beš yaxdu menu el-ɛebra,
 • 10:54 - 10:57
  w huwa waḥed el-lyötnan kolonel marikani hayel
 • 10:57 - 10:59
  Semmuh “Chris Hughes”.
 • 10:59 - 11:03
  Kan yseyyer el-ɛesker ntaɛu f el-ṭerqan ntaɛ el-Najaf –
 • 11:03 - 11:05
  yeɛni f el-Ɛiraq –
 • 11:05 - 11:10
  w ḍerba waḥda, bdaw el-nas yetdefgu m el-dyar, m el-zuj jihat ntaɛ el-ṭriq,
 • 11:10 - 11:15
  yzzegu, yɛayru w huma mefguɛin b el-zɛaf,
 • 11:15 - 11:19
  w ḥawṭu b had el-ɛesker el-meṣġer elli kanu merɛubin b el-kamel,
 • 11:19 - 11:22
  Ma kanuš fahmin weš rahu ṣari, w ma kanuš yeɛɛerfu el-ɛerbiya.
 • 11:22 - 11:26
  ‘Amala temmatik, tqeddem Chris Hughes weṣṭ el-ġaši
 • 11:26 - 11:30
  b slaḥu fuq rasu w huwa mṣewweb l el-‘erḍ,
 • 11:30 - 11:31
  W qal, “Ɛla rkabikum.”
 • 11:31 - 11:34
  W temmatik, had el-ɛesker el-metxunin
 • 11:34 - 11:37
  b el-mzawed ntaɛhum w el-lebsa ntaɛ el-mḥamya,
 • 11:37 - 11:41
  Rekɛu w huma yrejfu.
 • 11:41 - 11:47
  Temmatik, ṭaḥ waḥed el-skat ygeṭṭeɛ.
 • 11:47 - 11:50
  W men beɛd waḥed el-zuj dqayeq,
 • 11:50 - 11:54
  Tferktu gaɛ el-ġaši w kul waḥed raḥ l daru.
 • 11:54 - 12:00
  Ḍerwek, ‘ana ɛendi: hadi hiya el-rzana f el-midan.
 • 12:00 - 12:04
  F dak el-weqt, hadak weš dar.
 • 12:04 - 12:10
  W ḍerwek, rahi ṣarya f kul muḍeɛ.
 • 12:10 - 12:12
  Ma 'emmentuniš?
 • 12:12 - 12:15
  Seqsitu rwaḥtikum
 • 12:15 - 12:20
  ɛlaš w kifeš šḥal men diktaturiya tzeɛzɛet
 • 12:20 - 12:23
  f had el-30 ɛam el-twala?
 • 12:23 - 12:28
  Diktaturiyat f Čikoslovakya, el-'alman el-šerq,
 • 12:28 - 12:32
  'Estonya, Latvya, Litwanya,
 • 12:32 - 12:35
  Mali, Madaġašqer,
 • 12:35 - 12:39
  Polonya, el-Filipin,
 • 12:39 - 12:44
  Ṣerbya, Slovenya, w nzid,
 • 12:44 - 12:49
  w ḍerwek f Tunes w Maṣer.
 • 12:49 - 12:53
  W hada ma ṣraš ġir hak.
 • 12:53 - 12:56
  El-kutriya b sebba’t waḥed el-ktab
 • 12:56 - 13:00
  Ketbu waḥed el-šibani ɛumru 80 ɛam, men Boston w semmuh Gene Sharp.
 • 13:00 - 13:04
  Kteb ktab semmuh “From Dictatorship to Democracy – M el-Diktaturiya l el-Dimoqraṭiya”
 • 13:04 - 13:10
  Fih waḥed el-81 ṣifa ntaɛ el-muqawama bla-teɛnaf.
 • 13:10 - 13:12
  W tterjem l waḥed el-26 luġa.
 • 13:12 - 13:14
  Ntašer f el-ɛalem b kmalu.
 • 13:14 - 13:21
  W yexxedmu bih ṣġar w kbar winemma,
 • 13:21 - 13:26
  ɛla jal beyyen belli fih fayda w yɛawen ṣeḥḥ.
 • 13:26 - 13:31
  W hada elli yxellini nšuf fal el-xir –
 • 13:31 - 13:35
  W mši ġir fal el-xir, hada elli yxellini nzid nšuf el-xir ḍerwek.
 • 13:35 - 13:39
  Laxaṭerš, fi kmalu, el-nas rahum bdaw yffehmu el-ši.
 • 13:39 - 13:46
  Bdina neffehmu el-ṣifat elli huma ḥeqqaniyin w neqqedru nexxedmu bihum
 • 13:46 - 13:48
  Beš nwajeb ɛla el-swal ntaɛi:
 • 13:48 - 13:54
  Kifeš netɛamlu mɛa ɛdaysi bla ma nwellu daɛwa’t šerr?
 • 13:54 - 13:59
  Rana nesteɛmlu had el-ṣenɛat elli ḥkina ɛlihum:
 • 13:59 - 14:02
  el-ṭaqa el-dexlaniya elli fi datna -- nwesɛu el-ṭaqa elli fi datna – ki neɛɛerfu rwaḥtina,
 • 14:02 - 14:06
  nestɛarfu w nexxedmu b el-xuf ntaɛna,
 • 14:06 - 14:10
  w ḥna dayrin el-zɛaf b mqam el-zit,
 • 14:10 - 14:12
  nexxedmu mɛa ġirna,
 • 14:12 - 14:14
  netlemmu mɛa ġirna,
 • 14:14 - 14:16
  netšejɛu,
 • 14:16 - 14:23
  W el-muhhim gaɛ, nezzeɛmu beš nexxedmu bla-teɛnaf.
 • 14:23 - 14:27
  Ḍerwek, ma raniš ġir n’emmen b el-bla-teɛnaf.
 • 14:27 - 14:30
  Maniš meḥtaja n'emmen bih.
 • 14:30 - 14:34
  Rani nšuf ṣeḥḥ kifeš rahu yexdem f kul muḍeɛ.
 • 14:34 - 14:40
  W rani nšuf, belli ḥnaya, el-nas el-šeɛbiyin,
 • 14:40 - 14:46
  neqqedru ndiru waš daret Aung San Suu Kyi, Ġandi w Mandela.
 • 14:46 - 14:49
  Neqqedru nefriwha mɛa
 • 14:49 - 14:54
  Had el-qern, elli f tarix el-bniyadem, huwa elli mɛemmer gaɛ b el-dmuyat .
 • 14:54 - 15:02
  W neqqedru netneḍmu beš nefriwha mɛa el-ḥogra
 • 15:02 - 15:04
  ki el-waḥed yefteḥ qelbu
 • 15:04 - 15:10
  W tanik ki nqewwiw had el-ɛazima el-hayla.
 • 15:10 - 15:15
  W had el-šruḥiya hiya elli ḥessit biha, b el-dat,
 • 15:15 - 15:19
  F gaɛ el-tenḍam ntaɛ had el-mejmeɛ, melli jit hnaya, el-bareḥ.
 • 15:19 - 15:21
  Ṣeḥḥitu!
 • 15:21 - 15:26
  (Tesfaq)
Title:
Scilla Elworthy: El-mkafḥa bla teɛnaf
Speaker:
Scilla Elworthy
Description:

Kifeš netɛamlu mɛa ɛdaysi bla ma nwellu ḥna tanik deɛwa't šerr? F had el-xiṭab ntaɛ el-rzana w el-ruḥ, teḥki, Scilla Elworthy -w hiya munaḍila f el-silm- ɛla el-ṣenɛat elli nestḥeqquhum -- beldan w bniyadem -- beš nkafḥu el-xšuniya elli zayda ɛla ḥedha bla ma netxešnu ḥna tanik. Beš twajeb el-swal ntaɛ kifeš el-bla-teɛnaf yexdem, tehḍer ɛla 'el-'abṭal f el-tarix -- Aung San Suu Kyi, Mahatma Ġandi, Nelson Mandela -- w el-falsafat ntaweɛhum elli qewwat el-muɛaraḍa el-silmiya ntaɛhum. (Tssejlet f TEDxExeter).

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:47
Dimitra Papageorgiou approved Algerian Arabic subtitles for Fighting with non-violence
Dimitra Papageorgiou accepted Algerian Arabic subtitles for Fighting with non-violence
Dimitra Papageorgiou edited Algerian Arabic subtitles for Fighting with non-violence
Ḥafiḍ BENḤAḌRIYA edited Algerian Arabic subtitles for Fighting with non-violence
Ḥafiḍ BENḤAḌRIYA edited Algerian Arabic subtitles for Fighting with non-violence
Ḥafiḍ BENḤAḌRIYA edited Algerian Arabic subtitles for Fighting with non-violence
Ḥafiḍ BENḤAḌRIYA edited Algerian Arabic subtitles for Fighting with non-violence
Ḥafiḍ BENḤAḌRIYA edited Algerian Arabic subtitles for Fighting with non-violence
Show all

Algerian Arabic subtitles

Revisions