< Return to Video

Değişkenler İfadeler ve Denklemler

 • 0:01 - 0:02
  Temel aritmetikle uğraştığımız zaman
 • 0:02 - 0:05
  somut sayıları görürüz.
 • 0:05 - 0:08
  23 + 5'i görürüz.
 • 0:08 - 0:09
  Burdaki sayıların ne olduğunu biliyoruz
 • 0:09 - 0:10
  ve bunları hesaplayabiliriz.
 • 0:10 - 0:12
  Sonuç 28 olacak.
 • 0:12 - 0:14
  2 x 7 diyebiliriz.
 • 0:14 - 0:17
  3 / 4 diyebiliriz.
 • 0:17 - 0:19
  Ve tüm bu durumlarda tam olarak hangi sayılarla
 • 0:19 - 0:21
  uğraştığımızı biliyoruz.
 • 0:21 - 0:24
  Cebirsel dünyaya girmeye başladığımızdan beri--
 • 0:24 - 0:26
  ve bunu siz de biraz görmüşssünüzdür
 • 0:26 - 0:30
  --değişkenlerle uğraşmaya başladık.
 • 0:30 - 0:32
  Ve değişkenler, onları düşünmenin
 • 0:32 - 0:32
  birçok yolu var, ama aslında onlar sadece
 • 0:32 - 0:35
  değişebilen
 • 0:35 - 0:36
  değerler ve ifadelerdir.
 • 0:36 - 0:38
  Bu ifadelerdeki değerler değişebilir.
 • 0:38 - 0:42
  Örneğin, eğer x+5
 • 0:42 - 0:45
  yazarsam
 • 0:45 - 0:47
  buradaki bir ifadedir.
 • 0:47 - 0:48
  x'in değerinin ne olduğuna göre
 • 0:48 - 0:51
  bu da bir değer alır.
 • 0:51 - 0:57
  Eğer x değeri 1'e eşitse
 • 0:57 - 1:02
  o zaman buradaki x+5 ifademiz
 • 1:02 - 1:06
  1'e eşit olacaktır.
 • 1:06 - 1:07
  Çünkü şimdi x 1'dir.
 • 1:07 - 1:08
  1+5 olacak.
 • 1:08 - 1:11
  Bu yüzden x+5 6'ya eşit olacak.
 • 1:11 - 1:17
  Eğer x eşitse, bilmiyorum -7 olsun
 • 1:17 - 1:22
  o zaman x artı 5 neye eşit olacak,
 • 1:22 - 1:24
  şimdi x -7'ye eşit.
 • 1:24 - 1:29
  Cevap -7+5 olacak.
 • 1:29 - 1:29
  Dikkat edin.
 • 1:29 - 1:34
  Buradaki x bir değişkendir
 • 1:34 - 1:38
  ve değeri bulunduğu yere göre değişebilir.
 • 1:38 - 1:40
  Ve şu an bulunduğu yer bir ifade.
 • 1:40 - 1:42
  Aynı zamanda bunu denklemlerde de görebilirsiniz.
 • 1:42 - 1:44
  Aslında bir ifade ve bir denklem
 • 1:44 - 1:47
  arasındaki farkı
 • 1:47 - 1:50
  Bir ifade sadece değerlerin bir
 • 1:50 - 1:52
  açıklamasıdır, miktarsal bir açıklamasıdır.
 • 1:52 - 1:54
  Yani bu bir ifadedir.
 • 1:54 - 1:57
  Bir ifade şöyle bir şey olurdu.
 • 1:57 - 1:58
  Burada gördüğümüz şey gibi.
 • 1:58 - 1:59
  x+5
 • 1:59 - 2:01
  bu ifadenin değeri
 • 2:01 - 2:06
  değişkenin değerine bağlı olarak
 • 2:06 - 2:09
  Ve bunu sadece değişik x değerleri için
 • 2:09 - 2:11
  Diğer bir ifade şiöyle olabilirdi
 • 2:11 - 2:13
  bilmiyorum mesela y+z
 • 2:13 - 2:14
  Şimdi her şey bir değişkene sahip.
 • 2:14 - 2:17
  Eğer y 1 ve z 2'yse
 • 2:17 - 2:19
  1+2 olacak.
 • 2:19 - 2:21
  Eğer y 0 ve z -1'se
 • 2:21 - 2:24
  0+(-1) olacak.
 • 2:24 - 2:26
  bunların hepsi hesaplanabilir ve
 • 2:26 - 2:27
  bunlar ifadeyi oluşturan
 • 2:27 - 2:31
  değerine göre bir değere
 • 2:31 - 2:32
  sahip olurlar.
 • 2:32 - 2:34
  Bir denklemde aslında ifadeleri
 • 2:34 - 2:35
  birbirine eşit olacak şekilde yerleştirirsiniz.
 • 2:35 - 2:38
  Onlara eşitlik dememizin sebebi de budur.
 • 2:38 - 2:40
  İki şeyi eşitliyorsunuz.
 • 2:40 - 2:43
  Bir denklemde, bir ifadenin diğer bir ifadeye
 • 2:43 - 2:45
  eşit olduğunu görürsünüz...
 • 2:45 - 2:48
  Yani mesela, x+3=1
 • 2:48 - 2:52
  diye bir şey söyleyebilirsiniz.
 • 2:52 - 2:54
  Ve bu durum, sadece bir bilinmeyenli
 • 2:54 - 2:58
  bir denkleme sahip olduğunuz
 • 2:58 - 2:59
  x'in aslında ne olması gerektiğini
 • 2:59 - 3:02
  bu senaryoyla bulabilirsiniz.
 • 3:02 - 3:03
  Ve bunu kafanızdan da yapabilirsiniz.
 • 3:03 - 3:05
  Ne artı 3 1'e eşit olur?
 • 3:05 - 3:06
  Bunu kafanızdan yapabilirsiniz.
 • 3:06 - 3:09
  Eğer -2+3 1'e eşitse
 • 3:09 - 3:12
  Yani bu durumda bir denklem
 • 3:12 - 3:15
  değişkenin alabileceği değeri
 • 3:15 - 3:17
  Ama hep bu kadar kısıtlaması gerekmiyor.
 • 3:17 - 3:19
  x+y+z=5
 • 3:19 - 3:26
  diye bir denkleminiz de olabilirdi.
 • 3:26 - 3:28
  Şimdi biri diğerine eşit
 • 3:28 - 3:29
  iki tane ifadeniz var.
 • 3:29 - 3:32
  5 gerçekten sadece buradaki bir ifade.
 • 3:32 - 3:33
  Ve burada bazı kısıtlamalar var.
 • 3:33 - 3:35
  Eğer biri size y ve z'yi söylerse
 • 3:35 - 3:36
  elinizdeki şey x olacak.
 • 3:36 - 3:38
  Eğer biri size x ve y'yi söylerse
 • 3:38 - 3:40
  bu z'nin ne olacağını kısıtlar.
 • 3:40 - 3:42
  Ama bu değişik şeylerin ne olduğuna bağlı olarak değişir.
 • 3:42 - 3:44
  Yani örneğin
 • 3:44 - 3:52
  Eğer y=3 deseydik
 • 3:52 - 3:53
  bu durumda x ne olurdu?
 • 3:53 - 3:58
  eğer y=3
 • 3:58 - 3:59
  o zaman sahip olacağınız şey,
 • 3:59 - 4:00
  sol taraftaki ifadeniz
 • 4:00 - 4:02
  x+3+2 olacak
 • 4:02 - 4:05
  bu da x+5'e eşit olacak.
 • 4:05 - 4:07
  Buradaki kısım 5 olacak
 • 4:07 - 4:09
  x+5=5
 • 4:09 - 4:11
  o zaman +5=5 nedir?
 • 4:11 - 4:13
  Şimdi bunu kısıtlıyoruz
 • 4:13 - 4:14
  x'in 0'a
 • 4:14 - 4:17
  eşit olması gerekiyor.
 • 4:17 - 4:18
  Ama buradaki önemli nokta,
 • 4:18 - 4:20
  umarım ki bir ifade ve bir denklem arasındaki
 • 4:20 - 4:21
  farkı farketmişsinizdir.
 • 4:21 - 4:22
  Bir denklemde aslında,
 • 4:22 - 4:24
  iki ifadeyi eşitliyorsunuz.
 • 4:24 - 4:25
  Burada almamız gereken önemli nokta
 • 4:25 - 4:28
  bir değişkenin problemin haline göre
 • 4:28 - 4:31
  farklı değerler alabilmesidir.
 • 4:31 - 4:33
  Ve konuyu tam olarak anlayabilmek için
 • 4:33 - 4:35
  değişkenlerin farklı değerler aldığı
 • 4:35 - 4:38
  birçok ifade hesaplayalım.
 • 4:38 - 4:42
  Yani örneğin, ifademiz olsaydı
 • 4:42 - 4:43
  ifademiz olsaydı,
 • 4:43 - 4:48
  x'in y kuvveti
 • 4:48 - 4:52
  Eğer x 5'e eşitse
 • 4:52 - 4:54
  ve y 2'ye eşitse
 • 4:54 - 4:56
  y 2'ye eşittir.
 • 4:56 - 4:59
  Hesaplamamız gereken ifademiz bu hale geldi.
 • 4:59 - 5:02
  Şimdi x 5'e eşit olacak
 • 5:02 - 5:03
  x 5'e eşit olacak.
 • 5:03 - 5:04
  y 2 olacak
 • 5:04 - 5:07
  5'in 2. kuvveti olacak
 • 5:07 - 5:08
  ya da 25 olarak
 • 5:08 - 5:10
  hesaplanır.
 • 5:10 - 5:12
  Eğer değer değişirse,
 • 5:12 - 5:14
  eğer x deseydik...
 • 5:14 - 5:16
  Bunu aynı renkte yapayım.
 • 5:16 - 5:21
  Eğer x -2'ye eşit
 • 5:21 - 5:25
  ve y 3'e eşit
 • 5:25 - 5:28
  o zaman bu ifade
 • 5:28 - 5:30
  hesaplandığında, o renkte yapayım
 • 5:30 - 5:32
  -2 olarak hesaplanırdı
 • 5:32 - 5:35
  bu bizim bu durumda x yerine
 • 5:35 - 5:37
  koyacağımız şey.
 • 5:37 - 5:38
  Ve y 3 şimdi
 • 5:38 - 5:42
  -2'nin üçüncü kuvveti... -2'nin üçüncü kuvveti
 • 5:42 - 5:45
  ki o da -2 x -2 x -2'dir
 • 5:45 - 5:47
  ki o da -8'dir
 • 5:47 - 5:49
  -2 x -2 = +4
 • 5:49 - 5:52
  tekrar x -2 -8'e eşittir
 • 5:52 - 5:53
  -8'e eşittir
 • 5:53 - 5:56
  Yani gördüğünüz gibi değerin ne olduğuna bağlı olarak
 • 5:56 - 5:58
  sonuç da değişir, daha karmaşık şeyler
 • 5:58 - 6:00
  x+ y'nin kökü ve sonra - x
 • 6:00 - 6:07
  gibi bir ifademiz
 • 6:07 - 6:12
  Eğer x 1'e eşit dersek
 • 6:12 - 6:16
  ve y 8 'e eşit,
 • 6:16 - 6:19
  o zaman bu ifade hesaplandığında,
 • 6:19 - 6:21
  her x gördüğümüzde oraya
 • 6:21 - 6:23
  Yani burada 1'imiz olabilir
 • 6:23 - 6:25
  ve burada da 1'iniz olabilir.
 • 6:25 - 6:27
  Ve her y gördüğünüzde
 • 6:27 - 6:28
  oraya 8 koyarsınız.
 • 6:28 - 6:31
  Ve bu durumda değişkenleri terleştiriyoruz.
 • 6:31 - 6:32
  Yani bir 8 görürsünüz.
 • 6:32 - 6:35
  Yani kök işaretinin altında
 • 6:35 - 6:38
  1+8, yani 9'un ana kökünü alırsınız.
 • 6:38 - 6:41
  Yani bu koca şey böylece baside indirgenir.
 • 6:41 - 6:43
  Değişkenleri bu hale gelmeleri için yerleştirdik.
 • 6:43 - 6:46
  Bu kadar şey 3 haline gelene kadar sadeleşti.
 • 6:46 - 6:47
  1 artı 8 9'dur.
 • 6:47 - 6:49
  Bunun ana kökü ise 3'tür.
 • 6:49 - 6:51
  Ve sonra 3-1'iniz var
 • 6:51 -
  ki bu da
 • Not Synced
  1 koymak istiyoruz.
 • Not Synced
  2'ye eşittir.
 • Not Synced
  Ki bu da 3'tür.
 • Not Synced
  Ki bu da negatif 2'dir.
 • Not Synced
  deseydik
 • Not Synced
  değişecek.
 • Not Synced
  durumdur.
 • Not Synced
  fark edebilmek önemlidir.
 • Not Synced
  hesaplayabilirsiniz.
 • Not Synced
  kısıtlamaya başlıyor.
 • Not Synced
  olabilirdi.
 • Not Synced
  ve z=2
 • Not Synced
  ve z=2
 • Not Synced
  yapabileceğimizi de biliyorsunuz.
Title:
Değişkenler İfadeler ve Denklemler
Description:

Değişkenlere, ifadelere ve denklemlere giriş ve örnekler

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:55

Turkish subtitles

Revisions