< Return to Video

Hebben hersenen een geslacht? | Catherine Vidal | TEDxParis 2011

 • 0:15 - 0:17
  Hebben hersenen een geslacht?
 • 0:17 - 0:21
  Dat is een fundamentele vraag
 • 0:21 - 0:23
  die eenieder zich stelt.
 • 0:23 - 0:26
  De eerste mythe:
  vrouwen hebben kleinere hersenen
 • 0:26 - 0:30
  dan mannen, dus zouden ze
  minder intelligent zijn.
 • 0:30 - 0:33
  Dit idee komt uit de 19e eeuw,
 • 0:33 - 0:37
  de hoogtijdagen van de craniometrie
 • 0:37 - 0:40
  toen dokters onderzoek deden
  naar het verband tussen
 • 0:40 - 0:44
  de grootte van de schedel, het gewicht
  van de hersenen en intelligentie.
 • 0:44 - 0:46
  Het moet gezegd worden dat
  voor de meesten van hen
 • 0:46 - 0:49
  het absoluut duidelijk en natuurlijk was
 • 0:49 - 0:51
  dat mannen grotere hersenen
  hebben dan vrouwen,
 • 0:51 - 0:53
  blanken grotere dan zwarten
 • 0:53 - 0:55
  en bazen grotere dan arbeiders.
 • 0:55 - 0:58
  Een groot verdediger van deze stellingen
 • 0:58 - 1:00
  was de Franse arts Paul Broca
 • 1:00 - 1:04
  die een verschil van 150 gram
  heeft gemeten in het gemiddelde gewicht
 • 1:04 - 1:06
  van hersenen van mannen en vrouwen.
 • 1:06 - 1:09
  Het gemiddelde gewicht
  bij mannen is 1,350 kilogram
 • 1:09 - 1:10
  en bij vrouwen 1,200 kilogram.
 • 1:10 - 1:16
  In 1861 heeft Broca verklaard:
  "We vroegen ons af of
 • 1:16 - 1:19
  de beperkte omvang van de hersenen
  van de vrouw niet uitsluitend afhangt
 • 1:19 - 1:22
  van de omvang van haar lichaam,
  maar men moet niet vergeten dat
 • 1:22 - 1:25
  de vrouw gemiddeld
  minder intelligent is dan de man."
 • 1:25 - 1:29
  Maar, hoe dan ook,
 • 1:29 - 1:31
  de vraag naar het verband
 • 1:31 - 1:35
  tussen de omvang van de hersenen
  en intelligentie is niet aan de orde
 • 1:35 - 1:37
  omdat dit verband feitelijk niet bestaat.
 • 1:37 - 1:40
  Wij weten dit dankzij een aantal
  beroemde mannen, geen vrouwen,
 • 1:40 - 1:43
  die hun brein aan
  de wetenschap hebben geschonken.
 • 1:43 - 1:46
  Bijvoorbeeld,
  een eminent figuur als Anatole France had
 • 1:46 - 1:50
  een brein dat een kilo woog,
  Toergenjev had 2 kilo hersenen,
 • 1:50 - 1:54
  en wat Einstein betreft, die had kleine
  hersenen van slechts 1,250 kilogram,
 • 1:54 - 1:57
  dus in dezelfde orde van grootte
  als vrouwelijke hersens.
 • 1:57 - 2:00
  Nog een misvatting:
  vrouwen zijn beter in staat
 • 2:00 - 2:03
  om meerdere dingen tegelijk te doen
  omdat de communicatie
 • 2:03 - 2:06
  tussen beide hersenhelften bij hen
  beter ontwikkeld is dan bij mannen.
 • 2:06 - 2:09
  Zoals bekend kunnen zij beter multitasken.
 • 2:09 - 2:13
  Dit idee komt voort uit een studie
  die gepubliceerd is in 1982,
 • 2:13 - 2:16
  op basis van 20 hersenen
  bewaard in formaline
 • 2:16 - 2:19
  waarbij het corpus callosum,
  de hersenbalk,
 • 2:19 - 2:21
  hier rood omcirkeld,
  dus de bundel van vezels
 • 2:21 - 2:24
  die de verbinding vormt
  tussen beide hersenhelften
 • 2:24 - 2:27
  bij vrouwen dikker was dan bij mannen
 • 2:27 - 2:30
  en daardoor misschien
  beter geschikt voor communicatie.
 • 2:30 - 2:33
  Maar sinds 1982 is er veel gebeurd:
 • 2:33 - 2:36
  veel technologische vooruitgang
 • 2:36 - 2:38
  met name nieuwe technieken
 • 2:38 - 2:42
  op het gebied van neuroimaging, zoals MRI,
  die ons eindelijk in staat stellen
 • 2:42 - 2:46
  om een droom te verwezenlijken, namelijk
  het bestuderen van een levend brein
 • 2:46 - 2:48
  in plaats van hersenen op sterk water.
 • 2:48 - 2:50
  En als we ze naast elkaar leggen,
 • 2:50 - 2:53
  alle studies naar het corpus callosum
  sinds de introductie van MRI,
 • 2:53 - 2:55
  dan zien we dat er geen verschil is
 • 2:55 - 2:57
  tussen mannen en vrouwen
 • 2:57 - 2:58
  in de dikte van de hersenbalk.
 • 2:58 - 3:00
  Nog een derde mythe:
 • 3:00 - 3:02
  "Vrouwen hebben een gave voor taal
 • 3:02 - 3:05
  want zij gebruiken beide hersenhelften
  bij het praten."
 • 3:05 - 3:07
  Waar komt dat idee vandaan?
 • 3:07 - 3:11
  Dat komt uit een studie uit 1994,
 • 3:11 - 3:15
  een onderzoek met MRI
  tijdens een taaltest waaruit bleek
 • 3:15 - 3:19
  dat mannen bij de test gebruik maakten
  van slechts een hersenhelft,
 • 3:19 - 3:21
  en vrouwen beide helften activeerden.
 • 3:21 - 3:24
  Deze intrigerende studie, uitgevoerd
  op 19 mannen en vrouwen,
 • 3:24 - 3:27
  heeft vele onderzoekers
  aangezet tot een poging
 • 3:27 - 3:29
  om dit resultaat te reproduceren.
 • 3:29 - 3:32
  En als men nu
 • 3:32 - 3:37
  al deze studies samenvoegt,
  gepubliceerd tussen 1995 en 2009,
 • 3:37 - 3:41
  uitgevoerd op een totaal
  van 700 mannen en vrouwen,
 • 3:41 - 3:45
  dan ziet men dat er statistisch gezien
  geen verschil is
 • 3:45 - 3:46
  tussen mannen en vrouwen
 • 3:46 - 3:49
  in de verdeling van de taalgebieden.
 • 3:49 - 3:52
  Bij bestudering van
  een groot aantal proefpersonen
 • 3:52 - 3:56
  is er geen verschil meer
  tussen de geslachten.
 • 3:56 - 3:58
  We zullen nu gaan zien waarom dat zo is.
 • 3:58 - 4:02
  We nemen als voorbeeld een MRI-onderzoek
  waarbij aan de proefpersonen
 • 4:02 - 4:04
  werd gevraagd een som
  uit te rekenen met het hoofd,
 • 4:04 - 4:07
  iets waar ze allemaal toe in staat waren.
 • 4:07 - 4:10
  Men kan zien dat er
  binnen de groep vrouwen
 • 4:10 - 4:13
  een grote variabiliteit bestaat
 • 4:13 - 4:16
  in de verdeling van de hersengebieden
 • 4:16 - 4:18
  die gebruikt worden tijdens de berekening.
 • 4:18 - 4:20
  Dezelfde variabiliteit doet zich voor
 • 4:20 - 4:22
  binnen de groep mannen.
 • 4:22 - 4:26
  Uiteindelijk, om tot eenzelfde resultaat
  te komen bij het hoofdrekenen
 • 4:26 - 4:30
  gebruikt elk individu een eigen methode
  om de hersenen te activeren.
 • 4:30 - 4:34
  Er bestaan vele verschillende strategieën
 • 4:34 - 4:37
  om een berekening
  uit te voeren in het hoofd.
 • 4:37 - 4:41
  Daarom is de variabiliteit
  die men waarneemt
 • 4:41 - 4:44
  tussen individuen van hetzelfde geslacht
  gelijk aan of zelfs groter dan
 • 4:44 - 4:47
  die tussen de geslachten.
 • 4:48 - 4:52
  En dan nog een cliché: het verschil
  in geestelijk vermogen
 • 4:52 - 4:53
  van mannen en vrouwen
 • 4:53 - 4:55
  zou een biologische oorsprong hebben.
 • 4:55 - 4:58
  Er zijn inderdaad een aantal testen
 • 4:58 - 5:00
  waarbij vrouwen beter worden geacht.
 • 5:00 - 5:03
  Zoals bij testen
  met visuele waarneming van details,
 • 5:03 - 5:07
  waarbij men, in dit geval, twee
  identieke huizen moet herkennen.
 • 5:08 - 5:12
  En vrouwen zijn ook beter
  in testen met verbale vlotheid
 • 5:12 - 5:15
  waarbij men zoveel mogelijk woorden
  moet noemen die beginnen
 • 5:15 - 5:16
  met dezelfde letter.
 • 5:16 - 5:19
  Dit alles is nog niet erg ingewikkeld.
 • 5:19 - 5:22
  Wat mannen betreft:
  die zijn beter, of zouden beter zijn,
 • 5:22 - 5:25
  bij testen met mentale rotatie
 • 5:25 - 5:27
  van een object in
  de driedimensionale ruimte.
 • 5:28 - 5:31
  Ze zijn ook beter
  in het streven naar een doel.
 • 5:31 - 5:34
  Laat ons eens nadenken over de betekenis
 • 5:34 - 5:36
  van deze verschillen in prestatie.
 • 5:36 - 5:39
  De vraag kan worden gesteld:
  zijn deze aangeboren of aangeleerd?
 • 5:39 - 5:43
  Men ziet dat deze verschillen
 • 5:43 - 5:46
  pas waarneembaar zijn
  vanaf de adolescentie
 • 5:46 - 5:49
  en dat ze verdwijnen door te leren.
 • 5:49 - 5:52
  We kunnen dus aannemen dat het onderwijs
 • 5:52 - 5:56
  en de cultuur een grote rol spelen
  bij het ontstaan van deze verschillen.
 • 5:56 - 5:58
  Er is nog een belangrijke factor,
 • 5:58 - 6:00
  en dat betreft de context
 • 6:00 - 6:03
  waarbinnen de betreffende testen
  worden uitgevoerd.
 • 6:03 - 6:07
  Neem bijvoorbeeld nogmaals die
  beroemde test met mentale rotatie
 • 6:07 - 6:12
  in drie dimensies, waarbij men
  moet aangeven of de getoonde objecten
 • 6:12 - 6:14
  hetzelfde of verschillend zijn.
 • 6:14 - 6:18
  Als men deze aan een schoolklas voorlegt
 • 6:18 - 6:22
  en de leraar zegt dat
  de test over geometrie gaat,
 • 6:22 - 6:25
  dan zullen de jongens
  een beetje beter zijn dan de meisjes.
 • 6:25 - 6:30
  Als de leraar de test echter aankondigt
  als een tekenoefening,
 • 6:30 - 6:33
  dan halen jongens en meisjes
  een gelijke score.
 • 6:33 - 6:35
  Dat is een interessant resultaat
 • 6:35 - 6:40
  waaruit blijkt dat de uitkomsten
  van de test beïnvloed worden
 • 6:40 - 6:43
  door gevoel van eigenwaarde
  en genderstereotypen.
 • 6:46 - 6:49
  Nog een voorbeeld, uit Amerika,
 • 6:49 - 6:52
  over prestatieverschillen
  tussen meisjes en jongens bij wiskunde.
 • 6:52 - 6:57
  Een groot statistisch onderzoek uit 1990,
  met tien miljoen leerlingen,
 • 6:57 - 7:01
  heeft uitgewezen dat jongens,
  gemiddeld genomen,
 • 7:01 - 7:03
  iets beter scoren
  bij wiskundetesten dan meisjes.
 • 7:03 - 7:06
  Volgens sommigen komt dit
 • 7:06 - 7:08
  doordat meisjes geen
  wiskundeknobbel hebben.
 • 7:09 - 7:13
  Maar in 2008 is dit onderzoek
  nogmaals uitgevoerd
 • 7:13 - 7:17
  en deze keer waren de uitkomsten
  voor jongens en meisjes gelijk.
 • 7:17 - 7:20
  We zien dus dat in twintig jaar tijd
  de prestatieverschillen bij wiskunde
 • 7:20 - 7:23
  tussen jongens en meisjes verdwenen zijn.
 • 7:23 - 7:26
  Hieruit blijkt dus dat deze verschillen
  door opvoeding en onderwijs
 • 7:26 - 7:30
  en niet door biologie verklaard worden.
 • 7:30 - 7:32
  Nu kan men zich de vraag stellen:
 • 7:32 - 7:35
  "Welke invloed heeft onderwijs
  op de hersenen?"
 • 7:36 - 7:40
  Ons menselijk brein bestaat uit
  honderd miljard neuronen
 • 7:40 - 7:42
  die met elkaar in contact staan
 • 7:42 - 7:47
  via een biljard kleine verbindingen.
 • 7:47 - 7:52
  Negentig procent van deze verbindingen
  wordt echter na de geboorte gevormd.
 • 7:52 - 7:55
  En het is de wijze waarop
  deze verbindingen worden gelegd,
 • 7:55 - 7:59
  en dus de netwerken
  van neuronen worden gevormd,
 • 7:59 - 8:03
  die sterk wordt beïnvloed
  door opvoeding en cultuur.
 • 8:03 - 8:06
  Een eerste voorbeeld: in de hersenen
  van professionele pianisten,
 • 8:06 - 8:09
  en dit geldt ook voor violisten,
  dat kan ik u verzekeren,
 • 8:09 - 8:13
  ziet men op de MRI een verdikking
 • 8:13 - 8:17
  in die hersengebieden die zowel
  de motoriek van de vingers
 • 8:17 - 8:20
  als het gehoor regelen.
 • 8:20 - 8:24
  Deze verdikkingen zijn het gevolg van
  de aanmaak van extra verbindingen
 • 8:24 - 8:27
  tussen de neuronen en ze zijn evenredig
 • 8:27 - 8:32
  aan de tijd die men als kind heeft besteed
  aan het leren pianospelen.
 • 8:32 - 8:35
  Men gebruikt de term neuroplasticiteit
 • 8:35 - 8:38
  voor het beschrijven
  van dit vermogen van de hersenen
 • 8:38 - 8:42
  om zich te vormen
  al naar gelang de ervaring.
 • 8:42 - 8:45
  Nog een voorbeeld
  van neurale plasticiteit bij volwassenen.
 • 8:45 - 8:48
  Men vraagt aan studenten van begin twintig
 • 8:48 - 8:51
  om te leren jongleren met drie ballen.
 • 8:51 - 8:53
  Al na drie maanden ziet men
 • 8:53 - 8:57
  verdikkingen van de hersenschors
  in die gebieden
 • 8:57 - 9:00
  die de motoriek en het zicht regelen.
 • 9:00 - 9:02
  En wat ook uit dit experiment blijkt,
 • 9:02 - 9:05
  is dat zodra de studenten stoppen
  met hun jongleeroefeningen
 • 9:05 - 9:09
  die verdikte gebieden
  weer beginnen te krimpen.
 • 9:09 - 9:14
  Sterker nog, bij experimenten
  met wat oudere mensen, begin zestig,
 • 9:14 - 9:18
  ziet men hetzelfde verschijnsel
  van verdikking als bij jongeren.
 • 9:19 - 9:21
  Dat is een hele geruststelling,
 • 9:21 - 9:25
  het laat zien dat de neurale plasticiteit
  niet vergaat met de leeftijd.
 • 9:26 - 9:28
  En dan is er nog een bijzonder voorbeeld
 • 9:28 - 9:31
  van de plasticiteit van het brein.
 • 9:31 - 9:35
  Het betreft hier een man van 44 jaar,
  getrouwd, vader van twee kinderen,
 • 9:35 - 9:37
  die een geheel normaal
  werkzaam leven leidde.
 • 9:37 - 9:40
  Hij had last van een verzwakt been.
 • 9:40 - 9:43
  Daarom heeft men hem onder de MRI gelegd.
 • 9:43 - 9:48
  Zo ontdekte men tot stomme verbazing
  dat zijn schedel was gevuld met vocht
 • 9:48 - 9:52
  en dat zijn hersenen
  waren teruggebracht tot een dunne laag
 • 9:52 - 9:54
  aan de binnenkant van de schedel.
 • 9:54 - 9:56
  Toen is men vragen gaan stellen.
 • 9:56 - 10:00
  En wat bleek, deze man had
  bij zijn geboorte een waterhoofd.
 • 10:00 - 10:06
  Er was een drain aangelegd om overtollig
  vocht uit de hersenen af te voeren,
 • 10:06 - 10:08
  maar deze was verstopt.
 • 10:08 - 10:11
  Uiteindelijk heeft het vocht
 • 10:11 - 10:13
  de hersenen
  tegen de schedelwand weggedrukt.
 • 10:13 - 10:17
  Dit heeft geen probleem veroorzaakt
  in het leven van de patiënt,
 • 10:17 - 10:20
  die dan ook niks in de gaten had.
 • 10:20 - 10:24
  En nu dat u
  alles weet over neuroplasticiteit,
 • 10:24 - 10:27
  die er voor zorgt dat
  de structuur en het functioneren
 • 10:27 - 10:30
  van de hersenen zich aanpast aan
  ieders persoonlijke levensverhaal,
 • 10:30 - 10:32
  kunt u ook begrijpen waarom
 • 10:32 - 10:35
  wij allemaal verschillende hersenen
  hebben, onafhankelijk van ons geslacht.
 • 10:35 - 10:38
  Wat we echter allemaal gemeen hebben,
 • 10:38 - 10:41
  is die cerebrale cortex,
  met zijn plasticiteit,
 • 10:41 - 10:44
  die zover ontwikkeld is
  in de loop van de evolutie
 • 10:44 - 10:48
  dat deze zich moest opvouwen
  om in de hersenpan te passen.
 • 10:49 - 10:52
  Hier ziet u, aan de linkerkant,
  echte hersenen
 • 10:52 - 10:56
  en rechts, een computermodel
  van de hersenen,
 • 10:56 - 11:00
  dat men virtueel kan ontvouwen.
 • 11:00 - 11:02
  En ik kan het u laten zien.
 • 11:03 - 11:06
  Hier onthul ik de hersenen
 • 11:06 - 11:08
  of eigenlijk de schedel.
 • 11:09 - 11:11
  Ik open deze schedel
 • 11:11 - 11:13
  en ik ontvouw de cerebrale cortex
 • 11:13 - 11:17
  die twee vierkante meter groot is,
  en drie millimeter dik.
 • 11:17 - 11:21
  Het is dankzij deze cortex
  dat wij allemaal, mannen en vrouwen,
 • 11:21 - 11:26
  kunnen redeneren, denken, dromen
  en ons een voorstelling kunnen maken
 • 11:26 - 11:27
  van de toekomst van de mensheid.
 • 11:27 - 11:29
  Dank jullie wel.
 • 11:29 - 11:34
  (Applaus)
Title:
Hebben hersenen een geslacht? | Catherine Vidal | TEDxParis 2011
Description:

Catherine Vidal ontmantelt de misvattingen en vooroordelen over de hersenen om terug te keren naar de feiten.

more » « less
Video Language:
French
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
11:38

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions