< Return to Video

Minecraft Hour of Code: Events

 • 0:00 - 0:05
  ساعت کدنویسی ماینکرافت/وقایع
 • 0:05 - 0:10
  در این سطح، می توانید انتخاب کنید که استیو
  یا آلکس باشید.
 • 0:10 - 0:17
  برای حرکت به پایین، چپ و راست
  از دکمه های جهت دار کیبورد استفاده کنید.
 • 0:17 - 0:21
  اکنون شما می توانید یک سطح
  به اطراف حرکت کنید هر جا که می خواهید
 • 0:21 - 0:27
  برای استفاده از یک موجود، به سوی آن حرکت
  کنید، رو به روی آن spacebar را فشار دهید
 • 0:27 - 0:34
  اگر از یک صفحه لمسی استفاده می کنید، برای
  حرکت به اطراف، دست خود را به آن طرف بکشید.
 • 0:34 - 0:39
  سپس روی بازی ضربه بزنید
  تا از آیتم مقابلتان استفاده کنید.
 • 0:39 - 0:41
  اما وقتی از آن استفاده می کنید چه
  اتفاقی می افتد
 • 0:41 - 0:47
  وقتی پشم گوسفندان را می زنید پشمشان
  می ریزد، وقتی گاوها را می زنید فرارمی کنند
 • 0:47 - 0:51
  و وقتی به خزنده ها نزدیک می شوید
  منفجر می شوند
 • 0:51 - 0:55
  این واکنشها در نتیجه چیزی رخ می دهد
  که وقایع نام دارند.
 • 0:55 - 1:00
  وقایع به برنامه شما می گویند که گوش کند
  یا منتظر وقتی باشد که اتفاقی می افتد
 • 1:00 - 1:03
  و زمانی که اتفاقی می افتد،
  عملی را انجام دهد.
 • 1:03 - 1:08
  تا به حال، شما از یک واقعه استفاده
  کرده اید. کدی که در شکاف "when spawned"
 • 1:08 - 1:12
  قرار می دهید، زمانی که موجود شما خلق
  می شود یا بازی شروع می شود اجرا می شود.
 • 1:12 - 1:18
  در چند سطح بعدی، شما شکافهایی برای وقایعی
  مثل "when touched" دارید که وقتی موجودی
 • 1:18 - 1:23
  را لمس می کنید، یا "when used"، زمانی
  که از موجود استفاده می کنید اجرا می شود.
 • 1:23 - 1:30
  یا، اگر می خواهید زامبی شما با طلوع خورشید
  ناپدید شود، آن را در"when day" قرار دهید.
Title:
Minecraft Hour of Code: Events
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
01:32

Persian subtitles

Revisions