< Return to Video

Niespodziewana matematyka kryjąca się za „Gwiaździstą nocą” van Gogha - Natalya St. Clair

 • 0:07 - 0:10
  Jedną z niezwykłych cech ludzkiego mózgu
 • 0:10 - 0:14
  jest zdolność rozpoznawania
  wzorów i ich opisywania.
 • 0:14 - 0:17
  Pośród najtrudniejszych wzorów,
  jakie próbujemy zrozumieć,
 • 0:17 - 0:21
  jest zjawisko przepływu turbulentnego
  w mechanice płynów.
 • 0:21 - 0:23
  Niemiecki fizyk
  Werner Heisenberg powiedział:
 • 0:23 - 0:27
  "Kiedy spotkam Boga, zadam mu dwa pytania:
 • 0:27 - 0:31
  czemu względność i czemu turbulencja?
 • 0:31 - 0:35
  Głęboko wierzę, że będzie znał
  odpowiedź na to pierwsze".
 • 0:35 - 0:38
  Choć turbulencję
  trudno zrozumieć matematycznie,
 • 0:38 - 0:42
  można użyć sztuki do jej przedstawienia.
 • 0:42 - 0:47
  W czerwcu 1889 roku Vincent Van Gogh
  namalował tuż przed świtem pejzaż,
 • 0:47 - 0:52
  z widokiem ze swojego okna
  w szpitalu Saint-Paul-de-Mausole,
 • 0:52 - 0:54
  w Saint-Rémy-de-Provence,
 • 0:54 - 0:57
  gdzie zgłosił się po ucięciu ucha
 • 0:57 - 0:58
  podczas epizodu psychotycznego.
 • 0:59 - 1:02
  W "Gwiaździstej nocy"
  zaokrąglone pociągnięcia pędzla
 • 1:02 - 1:08
  składają się na nocne niebo wypełnione
  spiralami chmur i wirami gwiazd.
 • 1:08 - 1:12
  Van Gogh i inni impresjoniści
  przedstawiali światło inaczej
 • 1:12 - 1:13
  niż ich poprzednicy,
 • 1:13 - 1:16
  jak gdyby próbowali uchwycić jego ruch,
 • 1:16 - 1:18
  choćby w refleksach na tafli wody,
 • 1:18 - 1:22
  czy, w tym przypadku,
  w migotaniu światła gwiazd,
 • 1:22 - 1:24
  na mlecznym, niebieskim niebie nocy.
 • 1:25 - 1:27
  Ten efekt powoduje luminancja,
 • 1:27 - 1:31
  intensywność światła
  odbitego od różnych barw obrazu.
 • 1:31 - 1:34
  Prymitywniejsza część kory wzrokowej,
 • 1:34 - 1:38
  która widzi kontrast i ruch,
  ale nie kolory,
 • 1:38 - 1:41
  zleje w jedno dwa fragmenty
  o różnym kolorze,
 • 1:41 - 1:43
  jeśli mają tę samą luminancję.
 • 1:43 - 1:45
  Ale nowa kora mózgowa,
  obecna u naczelnych,
 • 1:45 - 1:48
  dostrzeże kontrastujące kolory osobno.
 • 1:49 - 1:51
  Kiedy te dwa wrażenia się nakładają,
 • 1:51 - 1:56
  światło na obrazach impresjonistów
  zdaje się pulsować, migotać
 • 1:56 - 1:58
  i dziwnie promieniować.
 • 1:58 - 2:00
  W taki sposób ten
  i inne obrazy impresjonistów
 • 2:00 - 2:03
  wykorzystują szybkie,
  wyraźne pociągnięcia pędzlem
 • 2:03 - 2:07
  by uderzająco realnie
  oddać ruch światła.
 • 2:08 - 2:11
  60 lat później rosyjski matematyk
  Andriej Kołmogorow
 • 2:11 - 2:14
  pogłębił matematyczne
  zrozumienie turbulencji,
 • 2:14 - 2:18
  tworząc równanie, w którym energia
  przepływu turbulentnego na odcinku R
 • 2:18 - 2:22
  zmienia się proporcjonalnie
  do R do potęgi 5/3.
 • 2:22 - 2:24
  Pomiary wykazały, że prawo Kołmogorowa
 • 2:24 - 2:28
  niezwykle dokładnie
  opisuje przepływ turbulentny,
 • 2:28 - 2:30
  chociaż całościowy opis turbulencji
 • 2:30 - 2:33
  pozostaje wśród
  nierozwikłanych problemów fizyki.
 • 2:33 - 2:37
  Przepływ turbulentny powiela się,
  podczas kaskad energii.
 • 2:38 - 2:41
  Innymi słowy, duże wiry
  przekazują energię małym,
 • 2:41 - 2:43
  które robią to samo w mniejszej skali.
 • 2:44 - 2:47
  Przykładami może być
  Wielka Czerwona Plama na Jupiterze,
 • 2:47 - 2:51
  powstawanie chmur
  oraz cząstki pyłu kosmicznego.
 • 2:52 - 2:55
  W 2004 roku, używając teleskopu Hubble'a,
 • 2:55 - 3:00
  naukowcy zobaczyli wiry
  w chmurze pyłu i gazu wokół gwiazdy,
 • 3:00 - 3:03
  co przypomniało im
  "Gwiaździstą noc" van Gogha.
 • 3:04 - 3:07
  Zmotywowało to naukowców
  z Meksyku, Hiszpanii i Anglii
 • 3:07 - 3:11
  do bliższego zbadania luminancji
  w obrazie van Gogha.
 • 3:11 - 3:16
  Odkryli wyraźny wzór
  przepływu turbulentnego,
 • 3:16 - 3:18
  bliski prawu Kołmogorowa,
 • 3:18 - 3:21
  ukryty w wielu obrazach van Gogha.
 • 3:21 - 3:23
  Naukowcy zeskanowali jego obrazy
 • 3:23 - 3:27
  i zmierzyli różnice jasności
  pomiędzy każdą parą pikseli.
 • 3:27 - 3:30
  Z krzywych pokazujących
  różnicę między pikselami
 • 3:30 - 3:34
  wywnioskowali, że obrazy
  z psychotycznego okresu van Gogha
 • 3:34 - 3:37
  niezwykle dokładnie odwzorowują
  przepływ turbulentny.
 • 3:38 - 3:42
  Autoportret z fajką,
  ze spokojniejszego okresu,
 • 3:42 - 3:44
  nie wykazuje takich oznak.
 • 3:44 - 3:47
  Podobnie jak prace innych artystów,
 • 3:47 - 3:49
  które z początku wydają się
  równie turbulentne,
 • 3:49 - 3:51
  jak "Krzyk" Muncha.
 • 3:51 - 3:55
  Zbyt łatwo byłoby powiedzieć,
  że turbulentny geniusz van Gogha
 • 3:55 - 3:57
  umożliwił mu malowanie turbulencji,
 • 3:57 - 4:02
  ale też za trudne jest wyrażenie
  zachwycającego piękna faktu,
 • 4:02 - 4:04
  że w okresie silnego cierpienia
 • 4:04 - 4:08
  van Gogh potrafił jakoś
  zaobserwować i odwzorować
 • 4:08 - 4:10
  jedno z najtrudniejszych zjawisk,
 • 4:10 - 4:14
  jakie natura ukazała człowiekowi,
 • 4:14 - 4:16
  i zjednoczyć wybitną wyobraźnię
 • 4:16 - 4:20
  z najgłębszymi tajemnicami
  ruchu, płynów i światła.
Title:
Niespodziewana matematyka kryjąca się za „Gwiaździstą nocą” van Gogha - Natalya St. Clair
Speaker:
Natalya St. Clair
Description:

Pełna wersja lekcji dostępna pod adresem: http://ed.ted.com/lessons/the-unexpected-math-behind-van-gogh-s-starry-night-natalya-st-clair

Fizyk Werner Heisenberg powiedział: „Kiedy spotkam Boga, zadam mu dwa pytania: dlaczego względność? I dlaczego turbulencja? Głęboko wierzę, że będzie znał odpowiedź na to pierwsze”. Choć turbulencję trudno wytłumaczyć z pomocą matematyki, do jej przedstawienia można użyć sztuki. Natalya St. Clair pokazuje, jak van Gogh uchwycił w swoich dziełach tę głęboką tajemnicę ruchu, płynów i światła.

Lekcja: Natalya St. Clair , animacja: Avi Ofer.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:39
 • Odsyłam - patrz niżej.

  Zwykle bym sama poprawiła, ale wolę, żebyś się wprawiał :-)

  OPIS
  Cudzysłowy
  W opisie należy używać cudzysłowów drukarskich („”).
  W napisach należy używać cudzysłowów prostych (""), nie drukarskich („”), ponieważ drukarskie mogą nie wyświetlać się w niektórych odtwarzaczach. http://pl.wikipedia.org/wiki/Cudzys%C5%82%C3%B3w

  W pisowni amerykańskiej znaki interpunkcyjne są po lewej stronie cudzysłowu ("This is an example.").
  W języku polskim umieszcza się je po prawej stronie ("To jest przykład".).
  Patrz: http://translations.ted.org/wiki/Częste_błędy_i_jak_ich_unikać.

  TEKST
  ===
  Niepotrzebne dzielenie / łączenie linijek.
  Nie trzeba dzielić linijki, jeśli bez trudu mieści się w limicie 42 znaków, ani łączyć dwóch jednolinijkowych boksów w jeden dwulinijkowy, jeśli każdy mieścił się w limicie czasowym. Tworząc dwie linijki tekstu przesłania się więcej ekranu, więc jeśli można, trzeba tego unikać. (np. pierwsza linijka)
  0:10
  Równowaga linijek
  W miarę możności linijki muszą być zbliżone długością
  http://translations.ted.org/wiki/How_to_break_lines#Keep_the_line_length_balanced
  ===
  Nadużywanie zaimków dzierżawczych.
  W języku angielskim zaimków dzierżawczych używa się znacznie częściej niż w polskim. Jeśli zaimek nie służy do rozróżnienia w razie wątpliwości, do której osoby coś przynależy, w polskim zaimka dzierżawczego nie użyjemy (np. "I go there with my wife" --> "Idę tam z żoną" - nie trzeba zaznaczać, że własną, nie cudzą, bo wynika to z kontekstu).

  (np. 0:47: tu powinno być swojego, ale 0:53 już koniecznie "swojego" źle brzmi)

Polish subtitles

Revisions Compare revisions