< Return to Video

Kaip patobulėti srityse, kurios mums rūpi

 • 0:01 - 0:05
  Dauguma mūsų stengiamės dėl visko,
  kad ir ką bedarytume gyvenime
 • 0:05 - 0:07
  ar tai būtų mūsų darbas, šeima, mokykla,
 • 0:07 - 0:09
  ar bet kas kitas.
 • 0:09 - 0:11
  Aš taip jaučiuosi, labai stengiuosi.
 • 0:12 - 0:15
  Bet prieš kurį laiką suvokiau,
 • 0:15 - 0:19
  kad nė kiek netobulėjau tuose dalykuose,
  kurie man labiausiai rūpėjo
 • 0:19 - 0:22
  ar tai buvimas sutuoktiniu, ar draugu,
 • 0:22 - 0:24
  ar profesionalu, ar komandos draugu
 • 0:24 - 0:26
  ir aš nė kiek nepatobulėdavau,
 • 0:26 - 0:30
  nors ir praleisdavau daug laiko
  prie to dirbdamas.
 • 0:31 - 0:35
  Tada iš įvairių pokalbių
  ir tyrimų supratau,
 • 0:35 - 0:37
  kad ši stagnacija,
  nepaisant sunkaus darbo,
 • 0:37 - 0:39
  pasirodo, yra visai dažna.
 • 0:39 - 0:42
  Taigi noriu su jumis pasidalinti
  įžvalgomis, kodėl taip yra
 • 0:42 - 0:43
  ir ką galime padaryti.
 • 0:44 - 0:47
  Sužinojau, kad sėkmingiausi žmonės
 • 0:47 - 0:49
  ir komandos, iš bet kurios srities,
 • 0:49 - 0:50
  daro tai, ką galime nukopijuoti.
 • 0:51 - 0:55
  Jie gyvenime sąmoningai
  kaitalioja dvi zonas:
 • 0:55 - 0:57
  mokymosi zoną ir veikimo zoną.
 • 0:58 - 1:01
  Mokymosi zona būna,
  kai mūsų tikslas yra patobulėti.
 • 1:01 - 1:04
  Tada užsiimame veikla,
  skirta tobulėjimui,
 • 1:04 - 1:06
  susitelkdami ties tuo, ko dar neįvaldėme,
 • 1:06 - 1:09
  o tai reiškia, kad turime tikėtis
  padaryti klaidų,
 • 1:09 - 1:11
  žinodami, kad iš jų pasimokysime.
 • 1:11 - 1:15
  Tai labai skiriasi nuo to, ką darome,
  kai esame savo veikimo zonoje,
 • 1:15 - 1:19
  kai mūsų tikslas yra kažką atlikti
  kuo įmanoma geriau.
 • 1:19 - 1:22
  Tada mes susitelkiame ties tuo,
  ką jau esame įvaldę
 • 1:22 - 1:24
  ir stengiamės sumažinti klaidas.
 • 1:25 - 1:27
  Abi šios zonos turėtų būti mūsų gyvenime,
 • 1:27 - 1:31
  bet suprantant, kada mes norime
  kiekvienoje jų būti,
 • 1:31 - 1:33
  kokiu tikslu ir su kokiais lūkesčiais,
 • 1:33 - 1:36
  padeda mums geriau pasirodyti
  ir patobulėti.
 • 1:36 - 1:39
  Veikimo zona maksimizuoja mūsų
  tiesioginį darbo efektyvumą,
 • 1:39 - 1:41
  o mokymosi zona maksimizuoja mūsų augimą
 • 1:41 - 1:42
  ir būsimą efektyvumą darbe.
 • 1:43 - 1:45
  Priežastis, kodėl dauguma nepatobulėja,
 • 1:45 - 1:47
  nepaisant mūsų sunkaus darbo,
 • 1:47 - 1:51
  yra ta, kad mes esame linkę beveik
  visą laiką praleisti veikimo zonoje.
 • 1:52 - 1:53
  Tai trukdo mūsų augimui
 • 1:53 - 1:56
  ir, ironiškai, galų gale,
  taip pat mūsų efektyvumui.
 • 1:58 - 2:00
  Tai kaip atrodo ta mokymosi zona?
 • 2:01 - 2:03
  Pavyzdžiui, Demostenas, politinis lyderis
 • 2:03 - 2:06
  ir geriausias oratorius
  bei teisininkas senovės Graikijoje.
 • 2:06 - 2:10
  Tam, kad taptų didis,
  jis nepraleido viso savo laiko
 • 2:10 - 2:12
  tiesiog būdamas oratoriumi ar teisininku,
 • 2:12 - 2:15
  tai būtų jo veikimo zona.
 • 2:15 - 2:17
  Vietoj to, jis užsiėmė veikla,
  skirta tobulėjimui.
 • 2:18 - 2:19
  Žinoma, jis daug mokėsi.
 • 2:19 - 2:22
  Studijavo teisę ir filosofiją,
  padedamas savo mokytojų,
 • 2:22 - 2:26
  bet jis taip pat suprato, kad buvimas
  teisininku apėmė žmonių įtikinėjimą,
 • 2:26 - 2:29
  taigi jis studijavo puikias kalbas
 • 2:29 - 2:30
  ir vaidybą.
 • 2:31 - 2:35
  Tam, kad jis atsikratytų keisto įpročio
  nevalingai kelti savo petį,
 • 2:35 - 2:37
  repetuodavo kalbas prieš veidrodį
 • 2:37 - 2:40
  ir pakabindavo kardą ant lubų,
 • 2:40 - 2:42
  kad jei pakeltų savo petį,
 • 2:42 - 2:43
  tai jam skaudėtų.
 • 2:43 - 2:45
  (Juokas.)
 • 2:45 - 2:47
  Kad aiškiau šnekėtų, nepaisant šveplumo,
 • 2:47 - 2:50
  sakydavo kalbas,
  prisikimšęs į burną akmenų.
 • 2:51 - 2:52
  Įsirengė požeminį kambarį,
 • 2:52 - 2:54
  kur jis galėdavo repetuoti be trukdžių
 • 2:54 - 2:56
  ir netrukdyt kitiems žmonėms.
 • 2:56 - 2:58
  Kadangi tada rūmai buvo labai triukšmingi,
 • 2:58 - 3:00
  jis praktikavosi ir prie vandenyno,
 • 3:00 - 3:02
  kalbėdamas garsiau už bangų šniokštimą.
 • 3:03 - 3:05
  Jo veikla mokymosi zonoje
 • 3:05 - 3:08
  labai skyrėsi nuo veiklos rūmuose,
 • 3:08 - 3:09
  jo veikimo zonos.
 • 3:10 - 3:11
  Mokymosi zonoje
 • 3:11 - 3:14
  jis darė ką dr. Anders Ericsson
  vadina sąmoninga praktika.
 • 3:14 - 3:17
  Tai apima gebėjimų suskaidymą
  į sudedamuosius įgūdžius,
 • 3:17 - 3:20
  žinant, kokį įgūdžio elementą
  stengiamės patobulinti,
 • 3:20 - 3:22
  pavyzdžiui, laikyti nuleistus pečius,
 • 3:22 - 3:25
  visiškai susikoncentruodami
  į sudėtingą iššūkį,
 • 3:25 - 3:27
  už mūsų komforto zonos ribų,
 • 3:27 - 3:29
  vos už to, ką mes galime dabar padaryti,
 • 3:29 - 3:32
  naudodamiesi dažnu grįžtamuoju ryšiu
  su pakartojimu ir pakeitimais
 • 3:32 - 3:35
  bei, geriausiai, pasitelkiant
  įgudusio mokytojo patarimus,
 • 3:35 - 3:37
  nes veiklos, skirtos tobulėjimui,
 • 3:37 - 3:39
  skiriasi kiekvienam dalykui,
 • 3:39 - 3:41
  o puikūs mokytojai bei treneriai žino,
  kokie tai užsiėmimai,
 • 3:41 - 3:43
  ir gali kaip ekspertai įvertinti.
 • 3:44 - 3:47
  Tai yra ta praktika mokymosi zonoje,
 • 3:47 - 3:49
  kuri veda prie ryškaus patobulėjimo,
 • 3:49 - 3:51
  o ne vien tik laikas,
  praleistas vykdant užduotį.
 • 3:52 - 3:55
  Pavyzdžiui, tyrimai rodo,
  kad po poros metų,
 • 3:55 - 3:56
  praleistų darbe,
 • 3:56 - 3:59
  našumo lygis dažniausiai nusistovi.
 • 3:59 - 4:02
  Tai buvo pastebėta mokytojavime,
  bendrojoje medicinoje,
 • 4:02 - 4:04
  slaugoje ir kitose srityse,
 • 4:04 - 4:07
  o taip nutinka todėl, kad kai mes manome,
  kad jau tapome pakankamai geri,
 • 4:07 - 4:09
  adekvatūs,
 • 4:09 - 4:11
  tada nustojame būti mokymosi zonoje.
 • 4:11 - 4:13
  Skiriame visą savo laiką
  tik darbui atlikti,
 • 4:13 - 4:14
  vykdymui,
 • 4:14 - 4:17
  o tai, pasirodo,
  nėra geras būdas patobulėti.
 • 4:17 - 4:20
  Bet žmonės, kurie ir toliau
  leidžia laiką mokymosi zonoje,
 • 4:20 - 4:22
  jie ir toliau visada tobulėja.
 • 4:22 - 4:25
  Geriausi pardavėjai bent kartą per savaitę
 • 4:25 - 4:27
  užsiima veikla su tikslu patobulėti.
 • 4:27 - 4:29
  Jie skaito, kad pagilintų žinias,
 • 4:29 - 4:32
  tariasi su kolegomis
  ar sričių specialistais,
 • 4:32 - 4:35
  išbando naujas strategijas.
  prašo atsiliepimų ir juos apmąsto.
 • 4:35 - 4:37
  Geriausi šachmatininkai
 • 4:37 - 4:41
  praleidžia daug laiko
  ne žaisdami šachmatais,
 • 4:41 - 4:42
  tai būtų jų veikimo zona,
 • 4:43 - 4:46
  bet bandydami nuspėti didmeistrių
  padarytus ėjimus ir juos analizuodami.
 • 4:47 - 4:51
  Daugelis mūsų tikriausiai praleido
  daugybę valandų
 • 4:51 - 4:53
  spausdindami kompiuteriu,
 • 4:53 - 4:54
  neišmokdami rašyti greičiau,
 • 4:54 - 4:58
  bet jei kasdien skirtume
  nuo 10 iki 20 minučių,
 • 4:58 - 5:01
  visiškai susikoncentruodami,
  kaip rašyti nuo 10 iki 20 % greičiau
 • 5:01 - 5:02
  nei mūsų įprastas greitis,
 • 5:02 - 5:04
  mes rašytume greičiau,
 • 5:04 - 5:07
  ypač jei išskirtume,
  kokias klaidas darome,
 • 5:07 - 5:09
  ir praktikuotumėmės rašyti tuos žodžius.
 • 5:09 - 5:11
  Tai sąmoninga praktika.
 • 5:12 - 5:14
  Kokiose dar gyvenimo srityse,
 • 5:14 - 5:16
  kurios mums galbūt labiau rūpi,
 • 5:16 - 5:18
  sunkiai dirbame, bet nelabai patobulėjame,
 • 5:18 - 5:21
  nes visada esame veikimo zonoje?
 • 5:23 - 5:26
  Tai, aišku, nereiškia, kad veikimo zona
  yra visai nenaudinga.
 • 5:26 - 5:27
  Ji labai naudinga.
 • 5:27 - 5:29
  Kai man reikėjo kelio operacijos,
  aš nesakiau chirurgui:
 • 5:29 - 5:32
  „Pabaksnok kur nors
  ir susitelk į tai, ko nežinai.“
 • 5:32 - 5:33
  (Juokas.)
 • 5:33 - 5:35
  „Pasimokysim iš tavo klaidų.“
 • 5:36 - 5:39
  Ieškojau chirurgės, kuri,
  maniau, gerai dirbtų,
 • 5:39 - 5:41
  ir norėjau, kad ji gerai dirbtų.
 • 5:41 - 5:43
  Buvimas veikimo zonoje
 • 5:43 - 5:45
  leidžia mums viską padaryti taip gerai,
  kaip tik galime.
 • 5:46 - 5:47
  Tai taip pat gali motyvuoti
 • 5:47 - 5:51
  ir suteikti informacijos atpažinti tai,
  į ką toliau reikią susitelkti,
 • 5:51 - 5:53
  kai grįšime atgal į mokymosi zoną.
 • 5:53 - 5:55
  Taigi raktas į našumą
 • 5:55 - 5:59
  yra mokymosi zonos kaitaliojimas
  su veikimo zona,
 • 5:59 - 6:01
  kryptingai lavinant įgūdžius
  mokymosi zonoje,
 • 6:01 - 6:04
  tada pritaikant tuos įgūdžius
  veikimo zonoje.
 • 6:05 - 6:07
  Kai Beyoncé gastroliuoja,
 • 6:07 - 6:10
  koncerto metu ji yra veikimo zonoje,
 • 6:10 - 6:12
  bet kasnakt,
  kai grįžta į viešbučio kambarį,
 • 6:12 - 6:15
  ji grįžta atgal į savo mokymosi zoną.
 • 6:15 - 6:17
  Ji peržiūri ką tik pasibaigusio
  koncerto vaizdo įrašą.
 • 6:17 - 6:19
  Identifikuoja vietas patobulinimui,
 • 6:20 - 6:22
  sau, šokėjams, operatoriams.
 • 6:22 - 6:23
  O kitą rytą
 • 6:23 - 6:26
  visi gauna lapus
  su pastabomis, ką pataisyti,
 • 6:27 - 6:30
  prie kurių jie visą dieną dirba
  prieš kitą pasirodymą.
 • 6:31 - 6:32
  Tai spiralė
 • 6:32 - 6:33
  į vis didėjančius gabumus,
 • 6:33 - 6:37
  bet turime žinoti, kada siekiame mokytis,
  o kada siekiame vykdyti
 • 6:37 - 6:39
  ir nors norime vienu metu daryti abu,
 • 6:39 - 6:41
  kuo daugiau laiko praleisime
  mokymosi zonoj,
 • 6:41 - 6:42
  tuo daugiau patobulėsime.
 • 6:43 - 6:46
  Kaip galime daugiau laiko
  būti mokymosi zonoje?
 • 6:47 - 6:50
  Pirmiausia, turime tikėti ir suprasti,
 • 6:50 - 6:52
  kad galime patobulėti,
 • 6:52 - 6:53
  tai vadiname augimo mąstysena.
 • 6:54 - 6:57
  Antra, turime norėti
  patobulinti konkretų įgūdį.
 • 6:57 - 6:59
  Turi būti tikslas, kuris mums rūpėtų,
 • 6:59 - 7:01
  nes tai atima laiko ir pastangų.
 • 7:01 - 7:04
  Trečia, turime turėti idėją,
  kaip patobulėti,
 • 7:04 - 7:06
  ką galime daryti, kad patobulėtume,
 • 7:06 - 7:09
  ne taip, kaip aš mokydavausi
  grot gitara paauglystėje,
 • 7:09 - 7:11
  nuolatos grodamas dainas,
 • 7:11 - 7:12
  bet sąmoningai praktikuojantis.
 • 7:13 - 7:17
  Ir ketvirta, turime būti situacijose,
  kur maža rizika,
 • 7:17 - 7:19
  nes jei yra tikimasi klaidų,
 • 7:19 - 7:22
  tada tų klaidų pasekmės
  neturi būti katastrofiškos
 • 7:22 - 7:24
  ar net labai reikšmingos.
 • 7:24 - 7:28
  Lyno akrobatas nebando naujų triukų
  neturėdamas tinklo apačioje,
 • 7:28 - 7:31
  o sportininkas nebandytų naujo judesio
 • 7:31 - 7:32
  per čempionato rungtynes.
 • 7:33 - 7:35
  Viena priežasčių, kodėl gyvenime
 • 7:35 - 7:37
  tiek daug laiko būname veikimo zonoje,
 • 7:37 - 7:41
  yra ta, kad mūsų aplinka dažnai yra
  bereikalingai rizikinga.
 • 7:42 - 7:44
  Mes kuriame vieni kitiems
  socialinę riziką,
 • 7:44 - 7:47
  net mokyklose, kuriose visas dėmesys
  turėtų būti mokslui,
 • 7:47 - 7:49
  ir aš nekalbu apie standartizuotus testus.
 • 7:49 - 7:52
  Turiu omeny, kad kiekvieną dienos minutę
 • 7:52 - 7:54
  daugelis mokinių, nuo pradinukų
  iki studentų,
 • 7:54 - 7:58
  mano, kad jei jie suklys,
  tai kiti prasčiau apie juos galvos.
 • 7:58 - 8:00
  Nenuostabu, kad jie visada jaučia stresą
 • 8:00 - 8:02
  ir neprisiima rizikos,
  reikalingos mokymuisi.
 • 8:03 - 8:05
  Bet išmoksta, kad klaidos
  yra nepageidaujamos,
 • 8:05 - 8:06
  netyčia,
 • 8:06 - 8:10
  kai mokytojai ar tėvai nori girdėti
  tik teisingus atsakymus
 • 8:10 - 8:12
  ir nepripažįsta klaidų, užuot jas priėmę
  ir išnagrinėję,
 • 8:13 - 8:14
  kad iš jų pasimokytų
 • 8:14 - 8:16
  ar kai ieškome glaustų atsakymų,
 • 8:16 - 8:18
  užuot skatinę labiau tyrinėjantį mąstymą,
 • 8:18 - 8:19
  iš kurio galime pasimokyti.
 • 8:19 - 8:22
  Kai mokinių ar studentų namų darbai
  vertinami skaičiumi ar raide
 • 8:22 - 8:24
  ir įskaičiuojami į galutinį pažymį,
 • 8:24 - 8:28
  užuot buvę skirti praktikai, klaidoms,
  atsiliepimams ir refleksijai,
 • 8:28 - 8:31
  mes pasakome,
  kad mokykla yra veikimo zona.
 • 8:32 - 8:34
  Tas pats yra ir mūsų darbovietėse.
 • 8:34 - 8:38
  Įmonėse, kurias aš konsultuoju,
  dažnai matau puikią darbo kultūrą,
 • 8:38 - 8:41
  kurią vadovai puoselėja,
  kad paskatintų gerą darbą.
 • 8:41 - 8:43
  Bet tai darbuotojus apriboja
  likt prie to, ką žino,
 • 8:44 - 8:45
  o ne bandyti kažką naujo,
 • 8:45 - 8:47
  taigi įmonės nesugeba
  pasikeisti ir patobulėti
 • 8:47 - 8:48
  ir jos atsilieka.
 • 8:50 - 8:52
  Mes galime sukurti daugiau vietos augimui,
 • 8:52 - 8:54
  pradėdami vieni su kitais kalbėtis
 • 8:54 - 8:57
  apie tai, kada kurioje zonoje norime būti.
 • 8:57 - 9:00
  Kur mes norime patobulėti ir kaip?
 • 9:00 - 9:03
  Ir kada mes norime veikti
  bei sumažinti klaidas?
 • 9:04 - 9:07
  Tokių būdu išsiaiškinsime,
  kas yra sėkmė,
 • 9:07 - 9:09
  kada ir kaip geriausia
  vienas kitą palaikyt.
 • 9:10 - 9:13
  Bet kas, jei mes nuolat esame
  rizikingose situacijose
 • 9:13 - 9:16
  ir jaučiame, kad dar negalime
  užmegzti tų pokalbių?
 • 9:17 - 9:20
  Štai trys dalykai, kuriuos galime
  individualiai nuveikti.
 • 9:20 - 9:24
  Pirma, galime sukurt mažos rizikos salas,
  esančias didelės rizikos jūroje.
 • 9:25 - 9:27
  Tai vietos, kur klaidų pasekmės yra mažos.
 • 9:27 - 9:31
  Pavyzdžiui, galime susirasti mokytoją
  ar patikimą kolegą,
 • 9:31 - 9:34
  su kuriuo galim keistis idėjomis
  ar pasikalbėti jautriomis temomis,
 • 9:34 - 9:35
  ar apsikeisti vaidmenimis.
 • 9:35 - 9:39
  Arba projekto metu, galime prašyti
  susitikimų, skirtų grįžtamajam ryšiui.
 • 9:39 - 9:43
  Arba skirti laiko skaitymui, ar vaizdo
  įrašų žiūrėjimui, ar virtualiems kursams.
 • 9:43 - 9:45
  Tai tik keletas pavyzdžių.
 • 9:45 - 9:50
  Antra, galime vykdyti ir atlikti,
  kaip iš mūsų ir tikimasi,
 • 9:50 - 9:52
  bet po to apgalvoti,
  ką galėtume padaryti geriau,
 • 9:52 - 9:53
  kaip kad Beyoncé daro,
 • 9:53 - 9:56
  ir galime stebėti bei kopijuoti ekspertus.
 • 9:56 - 9:59
  Stebėjimas, refleksija ir pasikeitimas –
  tai mokymosi zona.
 • 10:00 - 10:02
  Pagaliau, galime vesti į priekį
 • 10:03 - 10:06
  ir sumažinti riziką kitiems, dalindamiesi,
  kur norime patobulėti,
 • 10:06 - 10:09
  klausinėdami apie tai, ko nežinome,
 • 10:09 - 10:11
  prašydami grįžtamojo ryšio,
  pasakodami apie klaidas
 • 10:11 - 10:13
  ir apie tai, ką iš jų išmokome,
 • 10:13 - 10:15
  kad kiti nebijotų to daryti.
 • 10:16 - 10:19
  Tikrasis pasitikėjimas –
  tai nuolatinio mokymosi modeliavimas.
 • 10:21 - 10:25
  O kas, jei gyvenime ne nuolatos darytume,
 • 10:25 - 10:27
  veiktume,
 • 10:27 - 10:30
  o daugiau laiko tyrinėtume,
 • 10:31 - 10:32
  klaustume,
 • 10:32 - 10:33
  klausytumėmės,
 • 10:33 - 10:36
  eksperimentuotume, mąstytume,
 • 10:37 - 10:39
  siektume ir taptume?
 • 10:40 - 10:43
  O kas, jei kiekvienas mūsų visada
 • 10:43 - 10:45
  stengėsi kažkur patobulėti?
 • 10:46 - 10:48
  O kas, jei sukurtume daugiau
  mažos rizikos salų
 • 10:48 - 10:49
  ir vandenų?
 • 10:50 - 10:52
  Ir kas, jei išsiaiškintume,
 • 10:52 - 10:55
  su savimi ir su savo kolegomis,
 • 10:55 - 10:58
  kada norime mokytis ir kada norime veikti,
 • 10:58 - 11:01
  tam, kad mūsų pastangos
  taptų svarbesnės,
 • 11:01 - 11:04
  mūsų tobulėjimas – nesibaigiantis
 • 11:04 - 11:06
  ir mūsų geriausia – dar geriau?
 • 11:07 - 11:08
  Ačiū.
Title:
Kaip patobulėti srityse, kurios mums rūpi
Speaker:
Eduardo Briceño
Description:

Sunkiai dirbate, bet nepatobulėjate? Jūs tokie ne vieni. Pedagogas Eduardo Briceño atskleidžia paprastą būdą, kaip patobulėti bet kurioje srityje – darbe, tėvystėje, pomėgiuose. Taigi jis dalinasi naudingais metodais, kad jūs galėtumėte ir toliau mokytis bei jaustumėtės, kad judate į priekį.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:22

Lithuanian subtitles

Revisions