Return to Video

Mark Bradford: Super 8 Movies | Art21 "Exclusive"

 • 0:07 - 0:10
 • 0:10 - 0:12
  As a kid, I would lay down on the…
 • 0:13 - 0:13
  [Cười]
 • 0:13 - 0:15
  ...bãi cỏ này, và ngắm nhìn bầu trời,
 • 0:15 - 0:16
  và tôi sẽ thấy những đám mây.
 • 0:17 - 0:18
  Và tôi nhớ có một ngày, tôi đã nói,
 • 0:18 - 0:19
  "Ồ, cậu biết gì không?"
 • 0:19 - 0:20
  Tôi bảo bạn tôi,
 • 0:20 - 0:21
  "Chúng mình sẽ..."
  "Tớ sẽ làm..."
 • 0:21 - 0:22
  "Tớ sẽ có một bộ phim."
 • 0:22 - 0:23
  "Tớ sẽ làm một bộ phim."
 • 0:23 - 0:24
  "Tớ sẽ..."
 • 0:25 - 0:27
  "Chúng mình sẽ xem một bộ phim
  và nó sẽ miễn phí."
 • 0:28 - 0:31
  Và tớ sẽ chiếu nó lên đám mây.
 • 0:33 - 0:33
  Vậy...
 • 0:33 - 0:34
  [Cười]
 • 0:35 - 0:37
  tất cả các bạn của tôi--
 • 0:37 - 0:38
  Tina, Terry, Tanya, Lauren, tôi--
 • 0:38 - 0:39
  tất cả mọi người.
 • 0:39 - 0:40
  Chúng ta đều...
 • 0:40 - 0:41
  Họ đều đi...
 • 0:41 - 0:42
  Bởi vì họ sẽ tin tôi!
 • 0:43 - 0:44
  Họ chỉ biết...
 • 0:44 - 0:46
  "Được rồi, Mark!"
 • 0:46 - 0:48
  Bởi vì tôi là phù thủy
 • 0:48 - 0:50
 • 0:50 - 0:52
 • 0:52 - 0:56
 • 0:56 - 0:57
 • 0:58 - 1:01
 • 1:02 - 1:04
 • 1:05 - 1:06
 • 1:06 - 1:08
 • 1:09 - 1:11
 • 1:12 - 1:14
 • 1:14 - 1:16
 • 1:16 - 1:18
 • 1:18 - 1:19
 • 1:22 - 1:24
 • 1:24 - 1:25
 • 1:25 - 1:26
Title:
Mark Bradford: Super 8 Movies | Art21 "Exclusive"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
01:35

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions