< Return to Video

Giải thích về kinh tế tuần hoàn, và cách xã hội có thể tư duy lại về phát triển | Tiểu luận dạng hoạt hình

 • 0:01 - 0:05
  Các hệ thống sống
  đã tồn tại trong vài tỷ năm
 • 0:05 - 0:07
  và sẽ tiếp tục tồn tại
  trong nhiều tỷ năm nữa.
 • 0:07 - 0:10
  Trong thế giới sống này,
  không có bãi chôn rác thải.
 • 0:10 - 0:13
  Thay vào đó, các chất đi theo luồng.
 • 0:13 - 0:16
  Chất thải của loài này
  là thức ăn của loài khác;
 • 0:16 - 0:18
  Mặt Trời cung cấp năng lượng;
 • 0:18 - 0:20
  vạn vật sinh sôi, rồi chết đi;
 • 0:20 - 0:23
  và các chất dinh dưỡng trở về đất an toàn.
 • 0:24 - 0:26
  Thật có hiệu quả.
 • 0:26 - 0:27
  Vậy mà, với tư cách là con người,
 • 0:27 - 0:30
  chúng ta lại chọn
  phương pháp tiếp cận tuyến tính:
 • 0:30 - 0:33
  ta lấy, ta sản xuất, rồi ta bỏ.
 • 0:33 - 0:35
  Một chiếc điện thoại mới ra đời,
 • 0:35 - 0:37
  nên ta bỏ cái cũ đi.
 • 0:37 - 0:39
  Máy giặt của ta không chạy,
 • 0:39 - 0:41
  thì ta đi mua cái khác.
 • 0:41 - 0:46
  Mỗi lần như vậy, ta đang ăn vào
  nguồn tài nguyên có hạn
 • 0:46 - 0:49
  rồi thường thải ra các chất độc hại.
 • 0:49 - 0:52
  Việc này cứ thế thì không thể hiệu quả
  trong dài hạn được.
 • 0:53 - 0:54
  Vậy thế nào thì hiệu quả ?
 • 0:55 - 0:59
  Nếu ta chấp nhận rằng mô hình tuần hoàn
  của thế giới sống này có hiệu quả,
 • 0:59 - 1:02
  liệu chúng ta có thể
  thay đổi cách nghĩ của mình
 • 1:02 - 1:06
  để vận hành một nền kinh tế
  cũng tuần hoàn ?
 • 1:06 - 1:09
  Hãy bắt đầu với chu kỳ sinh học này.
 • 1:09 - 1:14
  Làm thế nào để chất thải từ hoạt động của ta
  có thể làm tăng nguồn vốn thay vì giảm chúng đi?
 • 1:14 - 1:18
  Bằng cách tư duy lại và thiết kế lại
  các sản phẩm và thành phần
 • 1:18 - 1:20
  và cả bao bì của chúng,
 • 1:20 - 1:23
  ta có thể tạo ra những vật liệu an toàn
  và có thể ủ thành phân,
 • 1:23 - 1:26
  góp phần nuôi dưỡng nhiều hơn.
 • 1:26 - 1:28
  Như trên phim họ vẫn nói:
 • 1:28 - 1:32
  "Không nguồn tài nguyên nào bị mất đi
  trong quá trình sản xuất vật liệu này."
 • 1:32 - 1:36
  Vậy còn máy giặt, điện thoại và tủ lạnh ?
 • 1:36 - 1:39
  Ta biết chúng không phân hủy được.
 • 1:39 - 1:42
  Tại đây chúng ta sẽ nói về
  một cách tư duy lại khác:
 • 1:42 - 1:45
  một cách tái chế kim loại có giá trị
 • 1:45 - 1:47
  như polyme và hợp kim,
 • 1:47 - 1:49
  để chúng giữ được chất lượng
 • 1:49 - 1:50
  và có thể dùng tiếp
 • 1:50 - 1:54
  hơn cả tuổi thọ của từng sản phẩm.
 • 1:54 - 1:59
  Điều gì xảy ra nếu hàng hóa của hôm nay
  trở thành tài nguyên của tương lai?
 • 1:59 - 2:01
  Điều này có lý, về mặt thương mại mà nói.
 • 2:01 - 2:05
  Thay cho văn hóa "vứt đi rồi thay thế"
  mà chúng ta đã trở nên quen thuộc,
 • 2:05 - 2:08
  chúng ta sẽ làm quen với văn hóa
  "trả lại để làm mới"
 • 2:08 - 2:13
  mà theo đó, các sản phẩm và thành phần
  được thiết kế để có thể tháo rời rồi tái tạo.
 • 2:14 - 2:19
  Một biện pháp có lẽ là tư duy lại
  cách chúng ta nhìn nhận việc sở hữu.
 • 2:19 - 2:22
  Nếu ta không bao giờ thực sự sở hữu
  các thiết bị công nghệ của ta thì sao?
 • 2:22 - 2:26
  Chúng ta chỉ được các nhà sản xuất cấp phép.
 • 2:26 - 2:29
  Giờ, hãy ghép hai chu trình này lại.
 • 2:30 - 2:34
  Hãy tưởng tượng ta có thể thiết kế sản phẩm
  để chúng quay lại nhà sản xuất,
 • 2:34 - 2:36
  những nguyên vật liệu từ chúng
  được tái sử dụng,
 • 2:36 - 2:41
  và những phần sinh học của chúng
  làm tăng giá trị nông nghiệp.
 • 2:41 - 2:45
  Và hãy tưởng tượng những sản phẩm này
  được sản xuất và vận chuyển
 • 2:45 - 2:47
  bằng năng lượng có thể tái tạo.
 • 2:47 - 2:51
  Ở đây, chúng ta có một mô hình
  xây đắp thịnh vượng về lâu dài.
 • 2:51 - 2:52
  Và tin tốt là:
 • 2:52 - 2:55
  đã có những công ty ngoài kia
 • 2:55 - 2:57
  bắt đầu sản xuất theo cách này.
 • 2:58 - 3:03
  Nhưng kinh tế tuần hoàn không phải là
  một nhà sản xuất thay đổi một sản phẩm.
 • 3:03 - 3:08
  Nó còn là việc tất cả công ty liên kết
  định hình hạ tầng của chúng ta
 • 3:08 - 3:10
  đi đôi với cả nền kinh tế.
 • 3:11 - 3:13
  Nó là về năng lượng,
 • 3:13 - 3:17
  về việc tư duy lại
  về bản thân hệ thống vận hành này.
 • 3:18 - 3:24
  Chúng ta có một cơ hội tuyệt vời
  để mở ra những quan điểm và chân trời mới.
 • 3:24 - 3:28
  Thay vì mắc kẹt
  trong những nỗi thất vọng của hiện tại,
 • 3:28 - 3:31
  với sự sáng tạo và đổi mới,
 • 3:31 - 3:36
  chúng ta thực sự có thể tư duy lại
  và vẽ lại tương lai của chúng ta.
 • 3:36 - 3:39
  Dịch: Hiep Thi Ngoc Nguyen, Thu Trang Đỗ
  Hiệu đính: Mỹ Linh
Title:
Giải thích về kinh tế tuần hoàn, và cách xã hội có thể tư duy lại về phát triển | Tiểu luận dạng hoạt hình
Description:

Có một thế giới cơ hội để ta tư duy lại và thiết kế lại cách thức sản xuất của mình.

Chương trình "Tư duy lại về phát triển" khám phá việc từ một thay đổi trong cách nhìn nhận, chúng ta làm thế nào để có thể thiết kế lại cách nền kinh tế vận hành, thiết kế những sản phẩm có thể "sản xuất để lại được sản xuất", và cung cấp năng lượng tái tạo cho hệ thống này. Nó đặt câu hỏi: liệu với sự sáng tạo và đổi mới, chúng ta có thể xây dựng một nền kinh tế mang tính khôi phục hay không.

Cảm ơn các bạn đã xem video này. Quỹ Ellen MacArthur là một quỹ từ thiện tại Anh, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, học tập, nhận định & phân tích, và truyền thông nhằm đẩy mạnh cuộc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn.

Tìm hiểu thêm về hoạt động của chúng tôi tại đây: www.ellenmacarthurfoundation.org

Hãy theo dõi chúng tôi trực tuyến trên những kênh này:

Instagram: http://instagram.com/ellenmacarthurfoundation
Facebook: http://facebook.com/EllenMacArthurFoundation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ellen-macarthur-foundation
Website: https:/www.ellenmacarthurfoundation.org

#circulareconomy #kinhtếtuầnhoàn

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:49

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions