< Return to Video

Explicació de l'economia circular i de com la societat pot replantejar-se el progrés | Vídeo-assaig animat.

 • 0:01 - 0:05
  Els sistemes vius existeixen
  des de fa uns quants milions d'anys
 • 0:05 - 0:07
  i existiran molts més.
 • 0:07 - 0:10
  Al món viu no hi ha abocadors.
 • 0:10 - 0:13
  En canvi, els materials flueixen.
 • 0:13 - 0:16
  El residu d’una espècie
  és el menjar d’una altra;
 • 0:16 - 0:18
  l’energia la proporciona el sol;
 • 0:18 - 0:20
  tot creix i després mor;
 • 0:20 - 0:23
  i els nutrients tornen
  al sòl de forma segura.
 • 0:24 - 0:26
  I Això funciona.
 • 0:26 - 0:27
  Tanmateix, els humans
 • 0:27 - 0:30
  hem adoptat
  un enfocament lineal:
 • 0:30 - 0:33
  agafem, fabriquem i llencem.
 • 0:33 - 0:35
  Apareix un telèfon nou.
 • 0:35 - 0:37
  Doncs, ens desfem del vell.
 • 0:37 - 0:39
  La nostra rentadora s'espatlla.
 • 0:39 - 0:41
  Doncs, ens en comprem una altra.
 • 0:41 - 0:46
  Cada vegada que ho fem, reduïm
  un subministrament de recursos finit
 • 0:46 - 0:49
  i, sovint, produïm residus tòxics.
 • 0:49 - 0:52
  A llarg termini. això no pot rutllar.
 • 0:53 - 0:54
  Llavors, què podria rutllar?
 • 0:55 - 0:59
  Si acceptem
  que el model cíclic del món viu funciona,
 • 0:59 - 1:02
  podem canviar
  la nostra manera de pensar,
 • 1:02 - 1:06
  perquè nosaltres
  també fem servir una economia circular?
 • 1:06 - 1:09
  Comencem pel cicle biològic.
 • 1:09 - 1:14
  Com poden els nostres residus
  generar diners en lloc de reduir-los?
 • 1:14 - 1:18
  Si replantegem i redissenyem
  els productes i els components
 • 1:18 - 1:20
  i els seus envasos,
 • 1:20 - 1:23
  podem crear
  materials segurs i compostables
 • 1:23 - 1:26
  que ajudin que creixin més coses.
 • 1:26 - 1:28
  Com es diu als films:
 • 1:28 - 1:31
  «Cap recurs s'ha desaprofitat
  en l'elaboració d'aquest material».
 • 1:32 - 1:36
  Què passa amb les rentadores,
  els telèfons mòbils i les neveres?
 • 1:36 - 1:39
  Sabem que no es biodegraden.
 • 1:39 - 1:42
  Aquí parlem
  d’un altre tipus de replantejament:
 • 1:42 - 1:47
  una forma de reciclar metalls valuosos,
  polímers i aliatges
 • 1:47 - 1:50
  de forma que mantinguin la seva qualitat
  i continuen sent útils
 • 1:50 - 1:54
  més enllà de la curta vida útil
  dels productes individuals.
 • 1:54 - 1:59
  I si els béns d’avui esdevinguessin
  els recursos de demà?
 • 1:59 - 2:01
  Comercialment, té sentit.
 • 2:01 - 2:05
  En lloc de la cultura
  de llençar i substituir que coneixem,
 • 2:05 - 2:08
  adoptaríem la de retornar i renovar
 • 2:08 - 2:13
  on els productes i components es dissenyen
  per ser desmuntats i regenerats.
 • 2:14 - 2:19
  Una solució podria ser replantejar-nos
  la nostra manera de veure la propietat.
 • 2:19 - 2:22
  I si no posseíssim mai
  les nostres tecnologies?
 • 2:22 - 2:26
  Simplement les prestem als fabricants.
 • 2:26 - 2:30
  Ara, ajuntem
  el cicle biològic amb el tècnic.
 • 2:30 - 2:34
  Imagineu que poguéssim dissenyar
  productes que tornarien als fabricants,
 • 2:34 - 2:36
  reutilitzaríem els seus materials tècnics
 • 2:36 - 2:41
  i les seves parts biològiques
  augmentarien el valor agrícola.
 • 2:41 - 2:47
  Imagineu que els productes es fabriquen
  i transporten amb energia renovable.
 • 2:47 - 2:51
  Seria un model que fomentaria
  la prosperitat a llarg termini.
 • 2:51 - 2:55
  I la bona notícia és
  que ja hi ha empreses
 • 2:55 - 2:57
  que comencen a adoptar
  aquesta forma de treballar.
 • 2:58 - 3:03
  Però l’economia circular no consisteix
  en què un fabricant canviï un producte.
 • 3:04 - 3:06
  Es tracta que
  totes les empreses interconnectades
 • 3:06 - 3:09
  que formen
  la nostra infraestructura i economia
 • 3:09 - 3:11
  es posin d'acord.
 • 3:11 - 3:13
  Es tracta d’energia.
 • 3:13 - 3:17
  Es tracta de replantejar-se
  el mateix sistema operatiu.
 • 3:18 - 3:24
  Tenim una oportunitat fantàstica
  per obrir perspectives i horitzons nous.
 • 3:24 - 3:28
  En lloc de quedar-nos atrapats
  en les frustracions del present,
 • 3:28 - 3:31
  amb creativitat i innovació,
 • 3:31 - 3:36
  podem replantejar-nos i redissenyar
  de debò el nostre futur.
 • 3:36 - 3:39
  Traduït per Anastasiya Horyacheva
  Revisat per Josep M. Agustí
Title:
Explicació de l'economia circular i de com la societat pot replantejar-se el progrés | Vídeo-assaig animat.
Description:

Hi ha un món d'oportunitats per replantejar-nos i redissenyar la manera de fer les coses.

«Repensar el progrés» explora com mitjançant un canvi de perspectiva podem redissenyar la manera en què funciona la nostra economia, dissenyant productes que poden ser «fets per ser refets de nou» i alimentant el sistema amb energia renovable. Planteja si amb creativitat i innovació podem construir una economia restgauradora.

Gràcies per veure aquest vídeo. La Fundació Ellen MacArthur és una organització benèfica britànica que treballa en els àmbits del negoci, l'aprenentatge, les idees i l'anàlisi i les comunicacions per accelerar la transició cap a l'economia circular.

Més informació sobre el nostre treball:
www.ellenmacarthurfoundation.org

Segueix-nos a:

Instagram: http://instagram.com/ellenmacarthurfoundation
Facebook: http://facebook.com/EllenMacArthurFoundation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ellen-macarthur-foundation
Pàgina web: https:/www.ellenmacarthurfoundation.org

#economiacircular

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:49

Catalan subtitles

Revisions Compare revisions