< Return to Video

Kako zagađenje menja hemiju okeana

 • 0:02 - 0:04
  Da li ikada razmišljate
  o tome koliko su okeani važni
 • 0:04 - 0:06
  u našem svakodnevnom životu?
 • 0:08 - 0:11
  Okeani prekrivaju
  dve trećine naše planete.
 • 0:11 - 0:14
  Daju polovinu kiseonika koji udišemo.
 • 0:14 - 0:16
  Ublažavaju nam klimu.
 • 0:16 - 0:20
  Obezbeđuju i poslove, lekove i hranu,
 • 0:20 - 0:25
  uključujući 20 odsto proteina
  za prehranu celokupne svetske populacije.
 • 0:26 - 0:29
  Ljudi su ranije mislili
  da su okeani toliko ogromni
 • 0:29 - 0:31
  da na njih neće uticati
  ljudske aktivnosti.
 • 0:32 - 0:35
  Pa, danas ću vam govoriti
  o ozbiljnoj realnosti
 • 0:35 - 0:40
  koja menja naše okeane,
  a zove se acidifikacija okeana
 • 0:40 - 0:43
  ili zli blizanac klimatskih promena.
 • 0:44 - 0:49
  Da li ste znali da okeani apsorbuju
  25 procenata celokupnog ugljen-dioksida
 • 0:49 - 0:52
  koji oslobađamo u atmosferu?
 • 0:52 - 0:56
  To je samo još jedna sjajna usluga
  koju pružaju okeani,
 • 0:56 - 0:59
  jer je ugljen-dioksid
  jedan od gasova staklene bašte
 • 0:59 - 1:00
  koji izazivaju klimatske promene.
 • 1:01 - 1:05
  Ali kako nastavljamo
  da pumpamo sve više i više
 • 1:05 - 1:08
  ugljen-dioksida u atmosferu,
 • 1:08 - 1:10
  više ga se rastvara u okeanima,
 • 1:11 - 1:14
  a to je ono što menja hemiju naših okeana.
 • 1:15 - 1:18
  Kada se ugljen-dioksid
  rastvara u morskoj vodi,
 • 1:18 - 1:20
  prolazi kroz niz hemijskih reakcija.
 • 1:20 - 1:22
  Srećom po vas,
 • 1:22 - 1:25
  danas nemam vremena
  da ulazim u detalje vezane za hemiju,
 • 1:25 - 1:29
  ali reći ću vam da,
  što više ugljen-dioksida ulazi u okean,
 • 1:29 - 1:31
  pH vrednost morske vode opada.
 • 1:32 - 1:36
  To u suštini znači da postoji
  povećanje kiselosti okeana.
 • 1:36 - 1:40
  Čitav ovaj proces
  naziva se acidifikacija okeana
 • 1:41 - 1:44
  i dešava se uporedo
  sa klimatskim promenama.
 • 1:44 - 1:48
  Naučnici prate acidifikaciju okeana
  više od dve decenije.
 • 1:49 - 1:52
  Ove brojke predstavljaju
  važan vremenski niz sa Havaja
 • 1:52 - 1:56
  i gornja linija pokazuje stalno povećanje
  koncentracija ugljen-dioksida,
 • 1:56 - 1:59
  ili gasa CO2, u atmosferi.
 • 1:59 - 2:02
  Ovo direktno nastaje
  kao rezultat ljudskih aktivnosti.
 • 2:03 - 2:07
  Linija ispod pokazuje porast
  koncentracije ugljen-dioksida
 • 2:07 - 2:11
  koji se rastvara na površini okeana,
 • 2:11 - 2:14
  što možete videti da raste istom brzinom
 • 2:14 - 2:17
  kao i ugljen-dioksid u atmosferi
  otkad su merenja otpočela.
 • 2:17 - 2:20
  Linija na dnu zatim pokazuje
  promenu u hemiji.
 • 2:20 - 2:23
  Što je više ugljen-dioksida
  ulazilo u okean,
 • 2:23 - 2:25
  pH vrednost morske vode je opadala,
 • 2:26 - 2:30
  što u suštini znači da je došlo
  do porasta kiselosti okeana.
 • 2:31 - 2:35
  Naučnici u Irskoj takođe prate
  acidifikaciju okeana -
 • 2:35 - 2:37
  naučnici na Morskom institutu
 • 2:37 - 2:39
  i Nacionalnom irskom
  univerzitetu u Galveju.
 • 2:39 - 2:42
  Mi takođe uočavamo
  acidifikaciju iste brzine
 • 2:42 - 2:45
  kao i ovi glavni vremenski nizovi
  u okeanima širom sveta.
 • 2:46 - 2:49
  Dakle, ovo se dešava na našem pragu.
 • 2:49 - 2:53
  Sada bih htela da vam dam primer
  načina na koji prikupljamo podatke
 • 2:53 - 2:55
  da bismo pratili promene u okeanu.
 • 2:55 - 2:58
  Najpre prikupljamo veliki deo
  naših uzoraka usred zime.
 • 2:58 - 3:00
  Kao što možete pretpostaviti,
  na Severnom Atlantiku
 • 3:00 - 3:03
  nas pogađaju ozbiljne oluje,
 • 3:03 - 3:06
  tako da ovo nije za one među vama
  koji dobijaju morsku bolest,
 • 3:06 - 3:09
  ali prikupljamo vrlo vredne podatke.
 • 3:09 - 3:11
  Spuštamo ovaj instrument sa strane broda
 • 3:11 - 3:14
  i tu su senzori koji su postavljeni na dnu
 • 3:14 - 3:16
  koji nam mogu dati informacije
  o okolnoj vodi,
 • 3:16 - 3:19
  kao što su podaci o temperaturi
  ili rastvorenom kiseoniku.
 • 3:19 - 3:23
  Onda možemo prikupiti uzorke morske vode
  u ovim velikim bocama.
 • 3:23 - 3:27
  Počinjemo sa dna, što može biti
  na dubini od preko četiri kilometara
 • 3:27 - 3:29
  tik od našeg kontinentalnog praga,
 • 3:29 - 3:32
  i uzimamo uzorke
  u pravilnim intervalima sve do površine.
 • 3:33 - 3:35
  Donesemo morsku vodu na palubu,
 • 3:35 - 3:38
  a zatim je možemo analizirati ili na brodu
 • 3:38 - 3:41
  ili nazad u laboratoriji
  u pogledu raznih hemijskih parametara.
 • 3:41 - 3:43
  Ali zašto bi nas bilo briga?
 • 3:43 - 3:47
  Kako će acidifikacija okeana
  uticati na sve nas?
 • 3:49 - 3:52
  Pa, evo zabrinjavajućih činjenica.
 • 3:53 - 3:59
  Već je došlo do povećanja
  kiselosti okeana od 26 procenata
 • 3:59 - 4:00
  od preindustrijskog vremena,
 • 4:00 - 4:03
  što je direktno posledica
  ljudskih aktivnosti.
 • 4:04 - 4:08
  Ukoliko ne počnemo da smanjujemo
  ispuštanje ugljen-dioksida,
 • 4:08 - 4:14
  očekujemo povećanje
  kiselosti okeana od 170 procenata
 • 4:14 - 4:17
  do kraja ovog veka.
 • 4:18 - 4:20
  Mislim, ovo obuhvata živote naše dece.
 • 4:22 - 4:27
  Ova stopa acidifikacije je 10 puta brža
 • 4:27 - 4:34
  nego ijedna acidifikacija u našim okeanima
  tokom više od 55 miliona godina.
 • 4:34 - 4:38
  Dakle, život u našim morima
  nikada ranije nije prolazio
 • 4:38 - 4:42
  kroz promene tako velikom brzinom,
 • 4:42 - 4:46
  tako da bukvalno nismo mogli
  da znamo kako će se sa tim izboriti.
 • 4:47 - 4:52
  Dogodila se prirodna acidifikacija
  pre više miliona godina
 • 4:52 - 4:55
  koja je bila mnogo sporija
  od onoga što uočavamo danas,
 • 4:55 - 5:00
  a to se poklopilo sa masovnim izumiranjem
  mnogih morskih vrsta.
 • 5:01 - 5:03
  Dakle, da li smo se u tom pravcu uputili?
 • 5:03 - 5:04
  Pa, možda.
 • 5:05 - 5:09
  Studije pokazuju da neke vrste
  zapravo dobro funkcionišu,
 • 5:09 - 5:12
  ali mnoge pokazuju negativnu reakciju.
 • 5:13 - 5:17
  Jedna od stvari koje veoma zabrinjavaju
  je što, dok se povećava kiselost okeana,
 • 5:17 - 5:22
  smanjuje se koncentracija
  karbonatnih jona u morskoj vodi.
 • 5:22 - 5:25
  Ovi joni su u suštini gradivni materijal
 • 5:25 - 5:28
  za mnoge morske vrste,
  za izgradnju njihovih ljuštura,
 • 5:29 - 5:33
  na primer, kod kraba ili školjki, ostriga.
 • 5:34 - 5:36
  Još jedan primer su korali.
 • 5:36 - 5:39
  Njima su takođe potrebni
  ovi karbonatni joni u morskoj vodi
 • 5:39 - 5:43
  za stvaranje koralne strukture
  kako bi izgradili koralne grebene.
 • 5:44 - 5:47
  Kako se kiselost okeana povećava
 • 5:47 - 5:50
  i koncentracija karbonatnih jona smanjuje,
 • 5:50 - 5:55
  ovim vrstama je teže
  da proizvedu svoje omotače.
 • 5:55 - 5:59
  Čak i na nižim nivoima
  mogu početi da se rastvaraju.
 • 6:00 - 6:04
  Ovo ovde je pteropod;
  zove se morski leptir.
 • 6:04 - 6:07
  To je važan izvor hrane
  u okeanu za mnoge vrste,
 • 6:07 - 6:10
  od račića do lososa, pa sve do kitova.
 • 6:11 - 6:15
  Ljuštura pteropode
  je stavljena u morsku vodu
 • 6:15 - 6:18
  sa pH vrednošću koju očekujemo
  do kraja ovog veka.
 • 6:19 - 6:25
  Nakon svega 45 dana
  na ovoj veoma realističnoj pH vrednosti,
 • 6:25 - 6:30
  možete videti da se ljuštura
  skoro potpuno rastvorila.
 • 6:30 - 6:34
  Dakle, acidifikacija okeana
  može uticati direktno kroz lanac ishrane -
 • 6:34 - 6:36
  i pravo na naš tanjir.
 • 6:36 - 6:40
  Mislim, ko ovde voli školjke? Ili lososa?
 • 6:41 - 6:42
  Ili mnoge druge vrste riba
 • 6:42 - 6:45
  čiji bi izvor hrane u okeanu
  mogao bio pogođen?
 • 6:46 - 6:48
  Ovo su hladnovodni korali.
 • 6:48 - 6:52
  A da li ste znali da zaista imamo
  hladnovodne korale u irskim vodama,
 • 6:52 - 6:54
  nedaleko od našeg kontinentalnog praga?
 • 6:54 - 6:58
  Oni podržavaju bogatu bioraznolikost,
  uključujući neka važna ribolovna područja.
 • 6:59 - 7:02
  Predviđa se da će do kraja ovog veka
 • 7:02 - 7:08
  70 posto svih poznatih
  hladnovodnih korala u celom okeanu
 • 7:09 - 7:13
  biti okruženo morskom vodom
  koja rastvara njihovu koralnu strukturu.
 • 7:17 - 7:21
  Poslednji primer koji imam
  su ovi zdravi tropski korali.
 • 7:21 - 7:23
  Oni su stavljeni u morsku vodu
  na pH vrednosti
 • 7:23 - 7:26
  koju očekujemo do 2100. godine.
 • 7:27 - 7:33
  Nakon šest meseci,
  koral se skoro potpuno rastvorio.
 • 7:34 - 7:37
  Koralni grebeni podržavaju
 • 7:37 - 7:43
  25 posto celokupnog morskog života
  u čitavom okeanu.
 • 7:44 - 7:45
  Celokupnog morskog života.
 • 7:46 - 7:50
  Dakle, možete uvideti,
  acidifikacija okeana je globalna pretnja.
 • 7:51 - 7:53
  Imam dečaka starog osam meseci.
 • 7:54 - 7:58
  Osim ako ne počnemo
  da usporavamo ovo sada,
 • 7:58 - 8:01
  bojim se da razmišljam o tome
  kako će naši okeani izgledati
 • 8:01 - 8:03
  kada on bude odrasli čovek.
 • 8:04 - 8:06
  Videćemo acidifikaciju.
 • 8:06 - 8:10
  Već smo ispustili
  previše ugljen-dioksida u atmosferu.
 • 8:11 - 8:14
  Ali možemo ovo usporiti.
 • 8:14 - 8:18
  Možemo sprečiti najgori scenario.
 • 8:19 - 8:21
  Jedini način da to uradimo
 • 8:21 - 8:24
  je smanjenje naše emisije ugljen-dioksida.
 • 8:25 - 8:30
  Ovo je važno i za vas i mene,
  za industriju, za vlasti.
 • 8:30 - 8:34
  Moramo da radimo zajedno,
  da usporimo globalno zagrevanje,
 • 8:34 - 8:36
  usporimo acidifikaciju okeana
 • 8:36 - 8:41
  i pomognemo da se održi
  zdrav okean i zdrava planeta
 • 8:41 - 8:44
  za našu generaciju i buduće generacije.
 • 8:45 - 8:48
  (Aplauz)
Title:
Kako zagađenje menja hemiju okeana
Speaker:
Triona Mekgrat (Triona McGrath)
Description:

Dok nastavljamo da pumpamo ugljen-dioksid u atmosferu, on se više rastvara u okeanima, što dovodi do drastičnih promena u hemiji vode. Triona Mekgrat istražuje ovaj proces, poznat kao acidifikacija okeana, i u ovom govoru nas vodi da zaronimo u svet okeanografa. Saznajte više o tome kako „zli blizanac klimatskih promena“ utiče na okean i život koji zavisi od njega.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:03

Serbian subtitles

Revisions