Return to Video

Kako zagađenje utječe na kemijski sastav oceana

 • 0:02 - 0:06
  Razmišljate li ikada kako su oceani važni
  za naš svakodnevni život?
 • 0:08 - 0:11
  Oceani zauzimaju
  dvije trećine našeg planeta.
 • 0:11 - 0:14
  Oni proizvode polovicu
  kisika kojeg udišemo.
 • 0:14 - 0:16
  Oni modeliraju našu klimu.
 • 0:16 - 0:20
  I daju poslove, lijekove i hranu,
 • 0:20 - 0:25
  uključujući 20 posto proteina
  za prehranu ukupne ljudske populacije.
 • 0:26 - 0:29
  Ljudi su mislili
  da su oceani toliko veliki
 • 0:29 - 0:31
  da neće biti pogođeni ljudskom aktivnošću.
 • 0:32 - 0:35
  Danas ću vam pričati
  o ozbiljnoj stvarnosti
 • 0:36 - 0:40
  koja mijenja naše oceane,
  zvano oceansko zakiseljavanje,
 • 0:40 - 0:43
  ili zli blizanac klimatskih promjena.
 • 0:44 - 0:49
  Znate li da je ocean apsorbirao
  25 posto ukupnog ugljikovog dioksida
 • 0:49 - 0:52
  kojeg smo ispustili u atmosferu?
 • 0:52 - 0:56
  To je samo još jedna
  dobra stvar kod oceana
 • 0:56 - 0:59
  jer je ugljikov dioksid
  jedan od stakleničkih plinova
 • 0:59 - 1:00
  koji uzrokuje klimatske promjene.
 • 1:01 - 1:05
  Kako mi i dalje ispuštamo
  sve više, više i više
 • 1:05 - 1:08
  ugljikovog dioksida u atmosferu,
 • 1:08 - 1:10
  sve više ga biva otopljeno u oceanima.
 • 1:11 - 1:14
  I to je ono što mijenja
  kemijski sastav oceana.
 • 1:15 - 1:18
  Kada se ugljikov dioksid
  otopi u morskoj vodi,
 • 1:18 - 1:20
  prolazi kroz niz kemijskih reakcija.
 • 1:20 - 1:22
  Srećom za vas,
 • 1:22 - 1:25
  danas nemam vremena
  ući u detalje kemije.
 • 1:25 - 1:29
  Ali ću vam reći, što više
  ugljikovog dioksida uđe u ocean,
 • 1:29 - 1:31
  pH morske vode opada.
 • 1:32 - 1:36
  Ovo, u osnovi, znači da postoji
  porast kiselosti oceana.
 • 1:36 - 1:40
  I ovaj proces se zove zakiseljavanje.
 • 1:41 - 1:44
  I događa se zajedno s
  klimatskim promjenama.
 • 1:44 - 1:48
  Znastvenici prate oceansko
  zakiseljavanje više od dva desetljeća.
 • 1:49 - 1:52
  Ovo je važan vremenski niz na Hawaiima
 • 1:52 - 1:57
  i gornja linija pokazuje stalni porast
  koncentracije ugljikovog dioksida,
 • 1:57 - 1:59
  ili CO2 plina u atmosferi.
 • 1:59 - 2:02
  I to je izravan rezultat
  ljudske aktivnosti.
 • 2:03 - 2:07
  Linija ispod pokazuje porast
  koncentracije ugljikovog dioksida
 • 2:07 - 2:10
  koji je otopljen na površini oceana,
 • 2:11 - 2:14
  koji se, kao što možete vidjeti,
  povećava istom brzinom
 • 2:14 - 2:17
  kao i ugljikov dioksid u atmosferi
  otkada su mjerenja započela.
 • 2:17 - 2:20
  Donja linija pokazuje
  promjene u kemijskom sastavu.
 • 2:20 - 2:23
  Što je više ugljikovog
  dioksida ušlo u ocean,
 • 2:23 - 2:25
  to je pH morske vode više opao,
 • 2:26 - 2:30
  što, u osnovici, znači da je došlo do
  povećanja oceanske kiselosti.
 • 2:31 - 2:35
  U Irskoj, znanstvenici također
  prate oceansko zakiseljavanje,
 • 2:35 - 2:38
  znastvenici Oceanografskog
  instituta i NUI Galway.
 • 2:38 - 2:42
  I također možemo vidjeti
  kiselost po istoj stopi,
 • 2:42 - 2:45
  kao i one dobivene mjerenjima
  oceana u stanicama diljem svijeta.
 • 2:46 - 2:49
  Sve se to događa točno ispred nas.
 • 2:50 - 2:53
  Sada bih vam htjela dati primjer
  kako mi prikupljamo naše podatke
 • 2:53 - 2:55
  za praćenje promjene oceana.
 • 2:55 - 2:58
  Prvo prikupljamo
  puno uzoraka sredinom zime.
 • 2:58 - 3:00
  Kao što možete zamisliti,
  u Sjevernom Atlantiku
 • 3:00 - 3:03
  znamo biti zahvaćeni ozbiljnim olujama,
 • 3:03 - 3:06
  tako da to nije za vas
  koji imate morsku bolest,
 • 3:06 - 3:08
  ali prikupljamo neke
  vrlo značajne podatke.
 • 3:09 - 3:11
  Spuštamo ovaj instrument
  sa strane broda
 • 3:11 - 3:14
  i tamo su senzori, montirani na dnu,
 • 3:14 - 3:17
  koji nam mogu dati informacije o vodi
 • 3:17 - 3:19
  kao što je temperatura ili otpušten kisik.
 • 3:19 - 3:23
  I tada možemo prikupiti uzorke
  morske vode u ove velike boce.
 • 3:23 - 3:27
  Počinjemo na dnu, što može biti duboko
  preko četiri kilometra
 • 3:27 - 3:29
  dalje od naše kontinentalne obale,
 • 3:29 - 3:32
  te uzimamo uzorke u pravilnim
  razmacima sve do površine.
 • 3:33 - 3:35
  Morsku vodu dignemo na brod
 • 3:35 - 3:38
  gdje je možemo ili analizirati na brodu,
 • 3:38 - 3:41
  ili u laboratoriju
  za različite kemijske parametre.
 • 3:41 - 3:42
  A zašto bi nas to zanimalo?
 • 3:43 - 3:47
  Kako će oceansko zakiseljavanje
  utjecati na sve nas?
 • 3:49 - 3:52
  Tu su zabrinjavajuće činjenice.
 • 3:53 - 3:59
  Već je došlo do povećanja
  kiselosti oceana za 26 posto
 • 3:59 - 4:03
  od vremena prije industrije, koje je
  izravno povezano s ljudskom aktivnošću.
 • 4:04 - 4:08
  Jedino ako ne smanjimo
  naše ispuštanje ugljikovog dioksida,
 • 4:08 - 4:14
  očekujemo povećanje
  oceanske kiselosti za 170 posto
 • 4:14 - 4:17
  do kralja stoljeća.
 • 4:18 - 4:20
  Mislim, to je unutar
  razdoblja života naše djece.
 • 4:22 - 4:27
  Ova stopa zakiseljavanja je 10 puta brža
 • 4:27 - 4:34
  od bilo kojeg zakiseljavanja oceana
  tijekom više od 55 milijuna godina.
 • 4:34 - 4:38
  Morski život nikada prije nije doživio
 • 4:38 - 4:41
  toliko brzu stopu promjena.
 • 4:42 - 4:45
  Tako da ne možemo ni znati
  kako će se to svladati.
 • 4:47 - 4:52
  Postojalo je i prirodno zakiseljavanje
  milijunima godina prije,
 • 4:52 - 4:55
  koje je bilo puno sporije
  od onoga što imamo danas.
 • 4:55 - 5:00
  I ovo se podudara s masivnim izumiranjima
  mnogih morskih organizama.
 • 5:01 - 5:02
  Je li to ono čemu stremimo?
 • 5:03 - 5:04
  Možda.
 • 5:05 - 5:09
  Istraživanja pokazuju kako je
  nekim vrstama, zapravo, dobro,
 • 5:09 - 5:12
  ali mnoge pokazuju negativan odgovor.
 • 5:13 - 5:17
  Kako kiselost oceana raste,
  jedna od velikih briga je
 • 5:17 - 5:22
  što koncentracija karbonatnih
  iona u morskim vodama opada.
 • 5:22 - 5:25
  Ti su ioni, u osnovici, gradivni blokovi
 • 5:25 - 5:28
  za stvaranje oklopa
  mnogih morskih organizama,
 • 5:29 - 5:33
  kao, na primjer, rakova, dagnji, kamenica.
 • 5:34 - 5:36
  Drugi primjer su koralji.
 • 5:36 - 5:39
  Oni također trebaju
  karbonatne ione u morskoj vodi
 • 5:39 - 5:43
  za izgradnju koraljnih struktura,
  to jest, stvaranje koraljnih grebena.
 • 5:44 - 5:47
  Porastom kiselosti oceana
 • 5:47 - 5:50
  i opadanjem koncentracije
  karbonatnih iona,
 • 5:50 - 5:55
  ove vrste teže izgrađuju svoje oklope,
 • 5:55 - 5:59
  a pri nižim razinama
  mogu se čak početi i otapati.
 • 6:00 - 6:03
  Ovaj pteropod zove se morski leptir.
 • 6:04 - 6:07
  Važan je izvor hrane
  za mnoge vrste u oceanu,
 • 6:07 - 6:10
  od planktona do lososa pa sve do kitova.
 • 6:11 - 6:15
  Oklop pteropoda stavljen je u morsku vodu,
 • 6:15 - 6:18
  pH vrijednosti koju očekujemo
  do kraja ovog stoljeća.
 • 6:19 - 6:25
  Nakon samo 45 dana
  pri ovoj realnoj pH vrijednosti,
 • 6:25 - 6:29
  možemo vidjeti da je oklop
  gotovo u potpunosti otopljen.
 • 6:30 - 6:34
  Znači, oceansko zakiseljavanje
  može utjecati na hranidbeni lanac
 • 6:34 - 6:36
  i izravno na našu prehranu.
 • 6:36 - 6:40
  Tko ovdje voli školjke? Ili lososa?
 • 6:41 - 6:42
  Ili mnoge druge riblje vrste
 • 6:42 - 6:45
  čiji izvori hrane mogu biti zahvaćeni.
 • 6:46 - 6:48
  Tu su i koralji hladnih voda.
 • 6:48 - 6:52
  Jeste li znali da mi u Irskoj, zapravo,
  imamo koralje hladnih voda
 • 6:52 - 6:54
  dalje od kontinentalne obale?
 • 6:54 - 6:58
  Oni podržavaju bogatu bioraznolikost,
  uključujući neke vrlo važne ribnjake.
 • 6:59 - 7:02
  Pretpostavlja se
  da će do kraja ovog stoljeća,
 • 7:02 - 7:08
  70 posto svih poznatih koralja
  hladnih voda u cijelom oceanu
 • 7:09 - 7:13
  biti okruženo morskom vodom
  koja otapa njihove koraljne strukture.
 • 7:17 - 7:21
  Zadnji primjer kojeg imam
  su ovi zdravi tropski koralji.
 • 7:21 - 7:26
  Stavljeni su u morsku vodu pH vrijednosti
  koja se očekuje do 2100. godine.
 • 7:27 - 7:33
  Nakon šest mjeseci, koralji
  su se gotovo u potpunosti otopili.
 • 7:34 - 7:37
  Koraljni grebeni održavaju
 • 7:37 - 7:43
  25 posto cijelog morskog života u oceanu.
 • 7:44 - 7:45
  Ukupan morski život.
 • 7:46 - 7:50
  Kako možete vidjeti, oceansko
  zakiseljavanje je globalna prijetnja.
 • 7:51 - 7:53
  Imam sina starog osam mjeseci.
 • 7:54 - 7:58
  Ako ne počnemo usporavati
  cijeli ovaj proces,
 • 7:58 - 8:02
  bojim se i pomisliti kako će naši oceani
  izgledati kada on bude odrastao muškarac.
 • 8:04 - 8:06
  Vidjet ćemo posljedice zakiseljavanja.
 • 8:06 - 8:10
  Već smo sada ispustili previše
  ugljikovog dioksida u atmosferu.
 • 8:11 - 8:14
  Ali ovo možemo usporiti.
 • 8:14 - 8:18
  Možemo spriječiti najgori mogući ishod.
 • 8:19 - 8:21
  Jedini način kako to možemo je
 • 8:21 - 8:24
  smanjiti ispuštanje ugljikovog dioksida.
 • 8:25 - 8:29
  Ovo je jednako bitno kako za vas i mene,
  tako i za industriju i vladu.
 • 8:30 - 8:33
  Moramo raditi zajedno,
  usporiti globalno zagrijavanje,
 • 8:34 - 8:36
  usporiti oceansko zakiseljavanje
 • 8:36 - 8:41
  i pomoći održavati
  čist ocean i čist planet
 • 8:41 - 8:44
  za našu generaciju
  i za generacije koje dolaze.
 • 8:45 - 8:49
  (Pljesak)
Title:
Kako zagađenje utječe na kemijski sastav oceana
Speaker:
Triona McGrath
Description:

Kako nastavljamo ispuštati ugljikov dioksid u atmosferu, sve više njega otapa se u oceanima, što dovodi do drastičnih promjena u kemiji voda. Triona McGrath istražuje ovaj proces, još poznat kao zakiseljavanje, i u ovom će nas govoru upoznati s oceanografskim svijetom. Naučite više o tome kako „zli blizanac klimatskih promjena“ utječe na ocean i život koji ovisi o njemu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:03

Croatian subtitles

Revisions