< Return to Video

Vyjádření čísel jako desetin, procent a zlomků 2

 • 0:01 - 0:07
  Pojďme vyjádřit 7/8 jako
  desetinné číslo a procento.
 • 0:07 - 0:09
  Jak uvidíme, desetinné číslo je
 • 0:09 - 0:12
  opravdu snadné převést
  na procenta.
 • 0:12 - 0:14
  Něco takového může být
 • 0:14 - 0:16
  poněkud matoucí.
 • 0:16 - 0:18
  Jak se dostanu k
  desetinnému číslu,
 • 0:18 - 0:20
  je to část ze 100,
  nebo procento?
 • 0:20 - 0:24
  Musíte si zapamatovat,
  že 7 z 8 a 7/8 je
 • 0:24 - 0:25
  ta samá věc.
 • 0:28 - 0:33
  To doslova znamená
  7 děleno 8.
 • 0:33 - 0:35
  Ne 8 děleno 7.
 • 0:35 - 0:37
  7 děleno 8.
 • 0:37 - 0:41
  Čitatel vydělený
  jmenovatelem.
 • 0:41 - 0:42
  Jak z toho udělat
  desetinné číslo?
 • 0:42 - 0:45
  Zkrátka provedeme
  dlouhé dělení, ale
 • 0:45 - 0:48
  půjdeme za desetinnou čárku,
  aby nám nezůstal
 • 0:48 - 0:50
  zbytek, nebo dokud se
  číslice nezačnou opakovat.
 • 0:52 - 0:54
  V tomto případě se nám
  nic nebude opakovat.
 • 0:54 - 0:56
  Pojďme na to.
 • 0:56 - 0:58
  Vydělíme sedm osmi.
 • 0:58 - 1:03
  Takže 7 děleno 8.
 • 1:03 - 1:07
  Kolikrát se osmička
  vejde do sedmičky?
 • 1:07 - 1:09
  8 se nevejde do sedmičky.
 • 1:09 - 1:10
  Vejde se 0 krát.
 • 1:10 - 1:12
  A abychom se ujistili
  že je vše jasné,
 • 1:12 - 1:14
  napíšeme desetinnou čárku.
 • 1:14 - 1:19
  Kolikrát se 8 vejde do 7,000?
 • 1:19 - 1:22
  Můžeme přídávat tolik nul,
  dokud
 • 1:22 - 1:23
  neskončíme.
 • 1:23 - 1:27
  Desetinnou čárku máme za 7,
 • 1:27 - 1:28
  jako nahoře.
 • 1:28 - 1:30
  8 se do 7 vejde 0 krát.
 • 1:30 - 1:33
  0 krát 8 je 0.
 • 1:33 - 1:34
  Odčítáte.
 • 1:34 - 1:37
  7 minus 0 je 7.
 • 1:37 - 1:39
  Můžeme si vzít 0.
 • 1:39 - 1:40
  Přetáhneme si 0.
 • 1:40 - 1:42
  Stane se z ní 70.
 • 1:42 - 1:45
  A kolikrát se 8 vejde do 70?
 • 1:45 - 1:47
  8 krát 8 je 64, takhle to funguje.
 • 1:47 - 1:49
  8 krát 9 je 72.
 • 1:49 - 1:50
  To je moc velké.
 • 1:50 - 1:51
  Takže se vejde 8 krát.
 • 1:51 - 1:55
  8 krát.
 • 1:55 - 1:57
  8 krát 8 je 64.
 • 1:57 - 2:03
  Když odčítáte, 70 minus 64 je 6.
 • 2:03 - 2:05
  Pořád ještě něco zbývá.
 • 2:05 - 2:07
  Půjčíme si další nulu.
 • 2:07 - 2:12
  Vezmete si nulu a
 • 2:12 - 2:14
  řeknete si, kolikrát se vejde 8 do 60?
 • 2:14 - 2:16
  8 krát 8 je 64, to je moc velké.
 • 2:16 - 2:21
  8 krát 7 je 56, tak se vejde.
 • 2:21 - 2:25
  Takže se vejde do 60 sedmkrát.
 • 2:25 - 2:28
  7 krát 8 je 56.
 • 2:28 - 2:29
  Odčítáte.
 • 2:29 - 2:32
  60 minus 56 je 4.
 • 2:32 - 2:35
  Něco nám zbylo, takže si vezmeme...
 • 2:35 - 2:36
  ... další nuly.
 • 2:36 - 2:39
  Tuhle nulu si vezmeme.
 • 2:39 - 2:42
  Kolikrát se vejde 8 do 40?
 • 2:42 - 2:46
  8 krát 5 je 40, takže to vyjde akorát.
 • 2:46 - 2:47
  Takže se to tam vejde 5 krát.
 • 2:47 - 2:51
  5 krát 8 je 40.
 • 2:51 - 2:52
  Odčítáme.
 • 2:52 - 2:53
  Beze zbytku.
 • 2:53 - 2:56
  Zlomek jsme zjistili je 7/8, což se
 • 2:56 - 3:05
  rovná 7 děleno 8, a to je 0,875.
 • 3:05 - 3:11
  7/8 se rovná desetinnému číslu 0,875.
 • 3:11 - 3:13
  Desetinná čísla máme za sebou.
 • 3:13 - 3:15
  Teď se věnujme procentům.
 • 3:15 - 3:18
  Převádět desetinná čísla na procenta...
 • 3:18 - 3:19
  ... je velmi lehké.
 • 3:19 - 3:22
  Posunete druhé desetinné místo doprava,
 • 3:22 - 3:24
  přidáme procentová znaménko.
 • 3:24 - 3:26
  Je jasné, proč to funguje?
 • 3:26 - 3:29
  A řeknete-li, kolik na stovku?
 • 3:29 - 3:34
  Můžete si říct 875 tisícin,
 • 3:34 - 3:34
  nebo, napíšu to,
 • 3:34 - 3:36
  jako zlomek.
 • 3:36 - 3:41
  Rovná se 875/1000.
 • 3:41 - 3:43
  Tak jsme to četli.
 • 3:43 - 3:46
  Je to tisícinné místo.
 • 3:46 - 3:53
  Nebo můžete číst jako 87,5/100.
 • 3:53 - 3:57
  Na dvě desetinná místa je to 87,5/100.
 • 3:57 - 3:59
  Nebo když si vydělíte činitele a
 • 3:59 - 4:01
  jmenovatele 10, dostali byste to.
 • 4:01 - 4:07
  Doslova řečeno 87,5 na 100.
 • 4:07 - 4:12
  Takže to doslova říká 87.5 na sto
 • 4:12 - 4:16
  nebo 87,5 na sto (pro - cent).
 • 4:16 - 4:21
  To se rovná 87,5 %.
 • 4:21 - 4:24
  Takže proto to jde,
 • 4:24 - 4:26
  ale nejjednodušší způsob převodu
  z desetinných čísel na procenta je tento:
 • 4:26 - 4:31
  vynásobte číslo stem a
 • 4:31 - 4:33
  dejte tam procentové znaménko %.
 • 4:33 - 4:35
  To nám ukazuje, že dělíte 100.
  Takže násobíte a
 • 4:35 - 4:36
  dělíte 100.
 • 4:36 - 4:39
  Když vynásobíte 100, což je rovno
 • 4:39 - 4:43
  posunutí desetinné čárky
  o dvě místa doprava
 • 4:43 - 4:48
  a stane se z toho 87,5,
 • 4:48 - 4:49
  pak chcete přidat procento.
 • 4:49 - 4:51
  Tzn., že to bude přes 100.
 • 4:51 - 4:53
  Takže násobíte a dělíte 100.
 • 4:53 - 4:56
  Tím neměníte číslo.
 • 4:56 - 4:57
  Snad to dává smysl.
 • 4:57 - 4:59
  Jiný způsob, protože
  někdy je to nejasné -
 • 4:59 - 5:02
  Posunu desetinnou čárku, nebo
 • 5:02 - 5:05
  ji posunu doleva? -
  desetinné
 • 5:05 - 5:08
  vyjádření bude vždy
  menší než procentové
 • 5:08 - 5:09
  vyjádření.
 • 5:09 - 5:11
  Nejen, že to bude menší, ale bude
 • 5:11 - 5:15
  menší přesně o setinu.
 • 5:15 - 5:18
  Tohle je 100 krát menší číslo
 • 5:18 - 5:20
  než 87,5.
 • 5:20 - 5:22
  Když dáte procento sem, stanou se
 • 5:22 - 5:24
  stejnými čísly.
Title:
Vyjádření čísel jako desetin, procent a zlomků 2
Description:

Převody procent na desetinná čísla

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:25

Czech subtitles

Revisions