< Return to Video

Представяне на число като десетична дроб, проценти и множители 2

 • 0:00 - 0:01
  Представяне на число в десетична и дробна част
 • 0:01 - 0:07
  Задачата ни е да представим 7/8 като десетично число и като процент.
 • 0:07 - 0:09
  Нека започнем с десетично число.
 • 0:09 - 0:12
  След това ще покажем колко лесно можем да го обърнем в процент.
 • 0:12 - 0:15
  Сега, всеки път, когато видите подобна задача,
 • 0:15 - 0:16
  може да се почувствате объркани.
 • 0:16 - 0:18
  Как да го обърнете в десетично? Или като дроб
 • 0:18 - 0:20
  със знаменател 100? Или като процент?
 • 0:20 - 0:24
  Достатъчно е да си спомните, че сте правили същото
 • 0:24 - 0:25
  със 7/8 или 7 над 8.
 • 0:25 - 0:28
  7/8 е абсолютно същото като ...
 • 0:28 - 0:33
  Това буквално означава 7, разделено на 8.
 • 0:33 - 0:35
  Не 8, разделено на 7.
 • 0:35 - 0:37
  7, разделено на 8.
 • 0:37 - 0:41
  Числителят, разделен на знаменателя.
 • 0:41 - 0:42
  Сигурно се питате как да го превърнете
 • 0:42 - 0:45
  в десетична дроб? Просто ще делим.
 • 0:45 - 0:48
  Разликата е, че ще продължим да делим след десетичната запетая,
 • 0:48 - 0:51
  докато се отървем от остатъка или докато стигнем до нещо, което се повтаря.
 • 0:51 - 0:52
  Ще видите за какво говоря.
 • 0:52 - 0:54
  В този случай няма да достигнем до нещо повтарящо се.
 • 0:54 - 0:56
  Нека пробваме тази дроб.
 • 0:56 - 0:58
  Така, имаме 7, разделено на 8.
 • 0:58 - 1:03
  Имаме 7, разделено на 8.
 • 1:03 - 1:07
  Колко пъти 8 се среща в 7.
 • 1:07 - 1:09
  Ами, 8 не се среща в 7.
 • 1:09 - 1:10
  Среща се нула пъти.
 • 1:10 - 1:12
  Нека, за да сме сигурни, че всичко е наред,
 • 1:12 - 1:14
  да допълним десетичното число.
 • 1:14 - 1:19
  Можете да го разглеждате като 7.000, разделено на 8.
 • 1:19 - 1:22
  Можете да добавяте допълнително нули, докато
 • 1:22 - 1:23
  не сте готови с делението.
 • 1:23 - 1:27
  Нашата десетична запетая е точно тук,
 • 1:27 - 1:28
  както е след 7.
 • 1:28 - 1:30
  Видяхме, че 8 не се среща в 7.
 • 1:30 - 1:33
  0, умножено по 8, е 0.
 • 1:33 - 1:34
  Изваждате.
 • 1:34 - 1:37
  7 минус 0 е 7.
 • 1:37 - 1:39
  Сега можем да свалим една 0.
 • 1:39 - 1:40
  Сваляме 0.
 • 1:40 - 1:42
  Получаваме 70.
 • 1:42 - 1:45
  И се запитайте - колко пъти 8 се среща в 70?
 • 1:45 - 1:47
  8, умножето с 8, дава 64. Значи 8 е добре.
 • 1:47 - 1:49
  8 по 9 е 72.
 • 1:49 - 1:50
  Това е доста голямо.
 • 1:50 - 1:51
  Така, 70, разделено на 8, е 8.
 • 1:51 - 1:55
  Затова записваме тук 8.
 • 1:55 - 1:57
  8, умножено с 8, беше 64.
 • 1:57 - 2:03
  Изваждате 64 от 70 и получавате 6.
 • 2:03 - 2:05
  Все още имаме остатък, затова продължаваме.
 • 2:05 - 2:07
  Сваляме още една нула.
 • 2:07 - 2:12
  Славяте една нула точно тук.
 • 2:12 - 2:14
  И пресмятате 60, разделено на 8.
 • 2:14 - 2:16
  8 по 8 е 64, което е прекалено голямо.
 • 2:16 - 2:21
  8 по 7 е 56, което върши работа.
 • 2:21 - 2:25
  Така, 60, разделено на 8, е 7.
 • 2:25 - 2:28
  7 по 8 беше 56.
 • 2:28 - 2:29
  Изваждате.
 • 2:29 - 2:32
  60 минус 56 дава 4.
 • 2:32 - 2:35
  Все още имаме остатък, така че сваляме още една нула.
 • 2:35 - 2:36
  Една нула.
 • 2:36 - 2:39
  Сваляме тази 0 тук долу.
 • 2:39 - 2:42
  И пресмятаме 40 делено на 8.
 • 2:42 - 2:46
  8 по 5 е 40, което е повече от чудесно.
 • 2:46 - 2:47
  Записваме 5.
 • 2:47 - 2:51
  5 по 8 е 40.
 • 2:51 - 2:52
  Изваждаме.
 • 2:52 - 2:53
  Нямаме остатък.
 • 2:53 - 2:56
  И току що открихме, че 7/8 или 7, разделено на 8,
 • 2:56 - 3:05
  записано като десетично число, е 0,875..
  7/8 е 0,875
 • 3:05 - 3:11
  Така 7/8 като десетично число е 0,875.
 • 3:11 - 3:13
  Готови сме с тази част.
 • 3:13 - 3:15
  Следващата част е да го представим като процент.
 • 3:15 - 3:18
  Предвид, че имаме вече десетичното число,
 • 3:18 - 3:19
  това е доста лесно.
 • 3:19 - 3:22
  Просто премествате десетичната запетая
 • 3:22 - 3:24
  две позиции надясно и поставяте %.
 • 3:24 - 3:26
  Би трябвало да е ясно защо това е така.
 • 3:26 - 3:29
  Сега ще попитате колко на сто е това?
 • 3:29 - 3:34
  Виждате, че имаме 875 хилядни.
 • 3:34 - 3:34
  Нека да го запиша.
 • 3:34 - 3:36
  Виждате го, записано като дроб.
 • 3:36 - 3:41
  Ще кажете, че това е същото, както 875/1000.
 • 3:41 - 3:43
  Така се учихме да го четем преди.
 • 3:43 - 3:46
  Това тук са хилядните.
 • 3:46 - 3:53
  Можете да го прочете също и като 87,5/100.
 • 3:53 - 3:57
  Ако просто използвате две десетични позиции.
 • 3:57 - 3:59
  Можете, също така, просто да разделите числителя и
 • 3:59 - 4:01
  знаменателя на 10 и ще го получите.
 • 4:01 - 4:07
  И това тук буквално се чете 87,5 на 100.
 • 4:07 - 4:12
  Второто твърдение буквално се чете 87,5
 • 4:12 - 4:16
  на сто, или процент.
 • 4:16 - 4:21
  Така, това е същото като 87,5%.
 • 4:21 - 4:24
  Така обяснихме защо това е вярно.
 • 4:24 - 4:26
  Наистина лесният начин да преобразувате
 • 4:26 - 4:31
  десетично число в проценти е да го умножите по 100 и
 • 4:31 - 4:33
  да поставите знака за процент.
 • 4:33 - 4:35
  Това ви казва, че ще делите на 100, затова
 • 4:35 - 4:36
  умножавате по 100.
 • 4:36 - 4:39
  Така, ако умножите това със 100, което е същото като
 • 4:39 - 4:43
  да преместите десетичната запетая две позиции надясно,
 • 4:43 - 4:48
  ще получите 87,5 и остава единствено
 • 4:48 - 4:49
  да сложите %.
 • 4:49 - 4:51
  Това ви казва, че ще бъде над 100.
 • 4:51 - 4:53
  С други умножавате по 100 и след това делите на 100.
 • 4:53 - 4:56
  Реално, вие не променяте числото.
 • 4:56 - 4:57
  Това вече е смислено.
 • 4:57 - 4:59
  Има и друг начин да го запомните, ако в момента сте объркани.
 • 4:59 - 5:02
  "Дали да я преместя надясно?"
 • 5:02 - 5:05
  "Дали да я преместя наляво?"
 • 5:05 - 5:08
  Десетичното число е винаги по-малко от представянето
 • 5:08 - 5:09
  кото процент.
 • 5:09 - 5:11
  И не просто ще бъде по-малко,
 • 5:11 - 5:15
  то ще бъде точно 100 пъти по-малко.
 • 5:15 - 5:18
  Това тук е число 100 пъти по-малко от
 • 5:18 - 5:20
  числото 87,5.
 • 5:20 - 5:22
  Очевидно, като поставите знакът за процент, ще получите
 • 5:22 - 5:24
  абсолютно същите числа.
 • 5:24 - 5:25
  край
Title:
Представяне на число като десетична дроб, проценти и множители 2
Description:

U05_L1_T1_we4 Представяне на число като десетична дроб, проценти и множители 2

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:25

Bulgarian subtitles

Revisions