< Return to Video

The Great Way (Beginner's Mind Poem) - Hsin Hsin Ming- Faith Mind Poem from the Zen tradition

 • 0:17 - 0:20
  Đại đạo thật ra chẳng khó gì,
 • 0:20 - 0:23
  đối với người không có tâm phân biệt.
 • 0:26 - 0:30
  Khi cả thương và ghét đều không hiện diện,
 • 0:30 - 0:34
  mọi vật hiển hiện thật tỏ tường.
 • 0:37 - 0:40
  Nhưng khi khởi niệm phân biệt dù chỉ một ly,
 • 0:41 - 0:47
  khoảng cách với đạo sẽ như trời cách đất.
 • 0:59 - 1:02
  Nếu muốn biết đến sự thật,
 • 1:02 - 1:09
  đừng nghĩ lo điều thuận nghịch.
 • 1:11 - 1:15
  Khởi tâm yêu hay ghét,
 • 1:15 - 1:19
  vốn là bệnh của tâm.
 • 1:28 - 1:30
  Khi ý nghĩa sâu xa của sự việc
 • 1:30 - 1:33
  không được tận hiểu
 • 1:33 - 1:37
  sự bình yên thiết yếu của tâm trí
 • 1:37 - 1:38
  ắt bị xáo trộn vô ích.
 • 1:43 - 1:47
  Đạo vốn hoàn hảo,
 • 1:48 - 1:51
  rộng khắp hư không,
 • 1:52 - 1:57
  vốn không gì thiếu cũng chẳng gì thừa.
 • 2:14 - 2:18
  Thật vậy, nếu còn cân nhắc
 • 2:18 - 2:25
  chấp nhận hay phủ nhận, tất không nhận ra chân tướng của pháp
 • 2:29 - 2:34
  Sống mà không dính mắc thế giới bên ngoài,
 • 2:34 - 2:39
  lẫn cảm giác trống rỗng bên trong,
 • 2:43 - 2:45
  cứ bình tâm chấp nhận tính nhất thể của vạn pháp
 • 2:47 - 2:53
  những lạc niệm sẽ tự nó dứt tận.
 • 2:57 - 3:02
  Khi cố ngăn vọng động để đạt tĩnh tâm,
 • 3:02 - 3:09
  mọi cố gắng lại càng gia tăng động niệm.
 • 3:19 - 3:24
  Khi còn trụ tại cực này hay cực kia,
 • 3:24 - 3:29
  thật khó vươn đến hiểu biết về nhất thể.
 • 3:34 - 3:38
  Những người không thông tường một phía,
 • 3:38 - 3:47
  tất bất thông cả lưỡng cực động và thụ động,
 • 3:55 - 4:01
  Nếu phủ nhận hình tướng của pháp, tất chẳng biết pháp
 • 4:03 - 4:09
  Nếu khẳng định tánh không của pháp, tất cũng không tận tường mọi pháp
 • 4:15 - 4:16
  Càng nói nhiều,
 • 4:16 - 4:20
  và càng suy nghĩ nhiều, lại càng lạc xa,
 • 4:20 - 4:23
  lạc xa khỏi sự thật.
 • 4:29 - 4:31
  Nếu ngừng nói và nghĩ suy,
 • 4:32 - 4:37
  không có gì là không thể biết.
 • 4:39 - 4:41
  Việc quay về cội rể,
 • 4:41 - 4:43
  giúp sáng tường ý nghĩa,
 • 4:44 - 4:51
  còn chấp vào hình tướng, thì bỏ lỡ đi nguồn cội.
 • 4:55 - 4:58
  Khi đạt tới giác ngộ bên trong,
 • 5:00 - 5:05
  sẽ thấu tường mọi việc vượt khỏi hình tướng và tánh không.
 • 5:09 - 5:12
  Những đổi thay xảy ra trong thế giới trống không,
 • 5:13 - 5:16
  được cho rằng ấy là sự thật
 • 5:16 - 5:20
  chỉ vì thiếu thấu hiểu tận tường
 • 5:30 - 5:33
  Đừng kiếm tìm sự thật,
 • 5:34 - 5:38
  chỉ cần không chấp vào niệm
 • 5:40 - 5:43
  Đừng duy trì trạng thái nhị nguyên,
 • 5:44 - 5:48
  hãy thận trọng tránh đuổi theo những điều như vậy
 • 5:50 - 5:54
  Khi không còn vết dấu của mặt này hay mặt khác,
 • 5:54 - 5:56
  của việc đúng hay sai,
 • 5:57 - 6:02
  chân tâm sẽ xa rời mọi nhầm lẫn.
 • 6:04 - 6:09
  Cho dù mọi ý nghĩ nhị nguyên đều đến từ sự nhất thể,
 • 6:10 - 6:14
  cũng đừng dính mắc vào nhất thể này.
 • 6:39 - 6:43
  Khi tâm không bị quấy rầy trong Đạo,
 • 6:44 - 6:47
  tất cả các pháp đều không có lỗi.
 • 6:48 - 6:51
  Và khi không có pháp nào có lỗi,
 • 6:52 - 6:56
  ắt chẳng còn tồn tại theo lối cũ.
 • 7:11 - 7:16
  Khi tâm phân biệt không khởi sinh,
 • 7:16 - 7:20
  tâm trí cũ chẳng còn tồn tại.
 • 7:21 - 7:25
  Khi đối tượng suy tưởng mất đi,
 • 7:25 - 7:29
  chủ thể tư duy cũng không còn nữa.
 • 7:29 - 7:34
  Vì khi tâm rời đi, đối tượng cũng đã rời theo.
 • 7:50 - 7:54
  Cảnh do tâm mà thành cảnh,
 • 7:54 - 7:58
  vì có cảnh mà tâm phát sinh.
 • 8:01 - 8:04
  Khi thấu hiểu tính tương đối của cả hai,
 • 8:04 - 8:07
  lẫn thực tại căn bản:
 • 8:08 - 8:11
  sự thống nhất của tánh không.
 • 8:13 - 8:15
  Trong tánh không này,
 • 8:15 - 8:18
  chẳng thể phân biệt được tâm hay cảnh.
 • 8:18 - 8:22
  Mỗi bên đều chứa đựng trong nó cái toàn thể.
 • 8:38 - 8:42
  Nếu không phân biệt giữa thực tại thô và sự vi tế,
 • 8:43 - 8:45
  sẽ không còn bị lôi kéo bởi thành kiến
 • 8:45 - 8:48
  và ý niệm.
 • 8:50 - 8:52
  Sống trong đại đạo
 • 8:52 - 8:55
  không dễ mà cũng chẳng khó.
 • 8:56 - 8:59
  Bởi tầm nhìn hạn hẹp,
 • 8:59 - 9:02
  mới dẫn đến nỗi sợ hãi và tâm lưỡng lự.
 • 9:07 - 9:10
  Càng cố bước nhanh
 • 9:10 - 9:12
  lại càng chậm lại.
 • 9:13 - 9:16
  và sự dính mắc không thể giới hạn,
 • 9:33 - 9:37
  ngay cả vướng vào tư tưởng giác ngộ
 • 9:38 - 9:40
  cũng là lạc lối.
 • 9:41 - 9:44
  Hãy để mọi việc diễn ra theo cách riêng của nó.
 • 9:45 - 9:49
  Không có gì đến và không có gì đi.
 • 9:51 - 9:54
  Tuân theo tính tự nhiên của vạn vật,
 • 9:54 - 9:59
  thì ắt thảnh thơi rong ruổi chẳng bị quấy rầy.
 • 10:09 - 10:11
  Khi tư tưởng bị trói buộc
 • 10:11 - 10:14
  sự thật sẽ ẩn tàng,
 • 10:14 - 10:17
  mọi việc u minh không sáng tỏ
 • 10:17 - 10:20
  Nếu việc thực hành đa mang phán xét
 • 10:20 - 10:24
  sẽ khiến thân tâm khó nhọc và mệt nhoài.
 • 10:39 - 10:41
  Liệu có ích gì
 • 10:41 - 10:45
  từ khởi tâm phân biệt và ý muốn tách bạch.
 • 10:47 - 10:51
  Nếu muốn bước đi trên nhất đạo,
 • 10:51 - 10:55
  đừng ghét bỏ cả thế giới giác quan và ý tưởng.
 • 10:57 - 11:00
  Quả thật, khi chấp nhận chúng một cách trọn vẹn,
 • 11:00 - 11:04
  là đồng nhất được với giác ngộ.
 • 11:11 - 11:14
  Kẻ trí không chạy theo mục tiêu,
 • 11:14 - 11:19
  nhưng người mê thì trói mình vào nó.
 • 11:25 - 11:29
  Thực pháp chỉ có một, không phải nhiều.
 • 11:30 - 11:33
  Tâm phân biệt phát sinh
 • 11:33 - 11:35
  từ mong cầu dính mắc của kẻ mê.
 • 11:46 - 11:50
  Đi tìm tâm bằng tâm phân biệt,
 • 11:50 - 11:54
  là sai lầm lớn nhất trong mọi sai lầm.
 • 11:55 - 11:59
  An hay bất an bắt nguồn từ ảo tưởng.
 • 12:00 - 12:02
  Trong ánh sáng giác ngộ,
 • 12:02 - 12:05
  không có yêu hay ghét.
 • 12:06 - 12:09
  Mọi suy nghĩ nhị nguyên đều đến từ suy luận của kẻ mê,
 • 12:11 - 12:14
  như những giấc mơ hay những đóa hoa trong không khí,
 • 12:16 - 12:19
  mà kẻ mê luôn cố nắm bắt.
 • 12:24 - 12:25
  Được và mất,
 • 12:25 - 12:27
  đúng hay sai,
 • 12:28 - 12:32
  những ý nghĩ như vậy, cuối cùng phải rời bỏ cấp kỳ.
 • 12:46 - 12:48
  Nếu mắt không bao giờ ngủ,
 • 12:49 - 12:52
  mọi giấc mơ đều tự nhiên tan biến.
 • 12:53 - 12:56
  Nếu tâm không khởi sinh phân biệt,
 • 12:57 - 13:01
  Vạn vật đều rõ như chúng vốn là,
 • 13:01 - 13:04
  với bản chất nhất như.
 • 13:05 - 13:07
  Khi hiểu được sự bí ẩn
 • 13:07 - 13:10
  của tính nhất như, sẽ thoát ra
 • 13:10 - 13:14
  khỏi mọi vướng mắc.
 • 13:25 - 13:27
  Khi mọi vật được nhìn nhận đồng một mực,
 • 13:27 - 13:31
  sẽ đạt đến bản chất không vướng mắc thời gian.
 • 13:33 - 13:37
  Sẽ chẳng còn tâm phân biệt hay so sánh,
 • 13:37 - 13:40
  khi ở trong trạng thái không nhân duyên không liên hệ.
 • 13:49 - 13:51
  Khi dừng động không bằng khởi niệm dừng,
 • 13:51 - 13:54
  ấy mới là sự dừng chân thật,
 • 13:54 - 13:58
  cả sự động hay dừng đều không còn nữa.
 • 14:00 - 14:03
  Khi những nhị nguyên như vậy không còn tồn tại,
 • 14:04 - 14:07
  bản thân sự nhất thể cũng không hiện diện.
 • 14:12 - 14:14
  Đi đến tận cùng của mọi sự,
 • 14:15 - 14:19
  chẳng có khuôn phép hay qui tắc nào còn áp dụng được.
 • 14:21 - 14:25
  Vì tâm thống nhất cùng với đạo,
 • 14:26 - 14:29
  mọi cố gắng vị kỷ đều chấm dứt.
 • 14:42 - 14:46
  Rủ sạch mọi hồ nghi và lưỡng lự,
 • 14:47 - 14:51
  mới là thật sống trong niềm tin chân thật.
 • 14:53 - 14:57
  Chỉ bằng một cú hích, đã thoát khỏi mọi ràng buộc,
 • 14:58 - 15:02
  không còn gì dính mắc, cũng không nắm giữ điều gì.
 • 15:13 - 15:15
  Tất cả đều trống không,
 • 15:15 - 15:22
  rõ ràng, tự sáng soi, không cần dụng đến sức mạnh tâm trí.
 • 15:23 - 15:32
  Khi đó, mọi nghĩ suy hay cảm giác, hiểu biết hay trí tưởng đều không còn giá trị.
 • 15:34 - 15:37
  Trong thế giới chân như này,
 • 15:37 - 15:43
  không có tự ngã và cũng không có gì ngoài tự ngã.
 • 15:45 - 15:48
  Để hòa hợp trực tiếp với thực tế này,
 • 15:48 - 15:54
  chỉ cần nói "bất nhị" (không ở trong nhị nguyên) khi nghi ngờ khởi sanh
 • 15:56 - 16:00
  Trong điều kiện "bất nhị", sẽ không có tách biệt,
 • 16:00 - 16:04
  cũng chẳng có loại trừ.
 • 16:05 - 16:08
  Bất kể không gian và thời gian,
 • 16:08 - 16:12
  giác ngộ có nghĩa là đi vào chân lý này.
 • 16:16 - 16:24
  Chân lý này vượt khỏi sự mở rộng, hay thu hẹp về không gian lẫn thời gian.
 • 16:26 - 16:32
  Trong ấy, một nhất niệm là cả vạn niên.
 • 16:44 - 16:46
  Hư vô nơi đây,
 • 16:46 - 16:48
  hư vô chốn đó,
 • 16:49 - 16:56
  nhưng vũ trụ vô tận, vẫn luôn hiển hiện trước mắt.
 • 17:05 - 17:10
  Vô cùng lớn hay tận cùng nhỏ,
 • 17:10 - 17:11
  chẳng gì khác biệt,
 • 17:12 - 17:18
  vì những định nghĩa đã tan mất và không ranh giới nào được nhận ra.
 • 17:24 - 17:28
  Có tức là không, không tức là có.
 • 17:29 - 17:36
  Đừng lãng phí thời gian vào việc nghi ngờ hay tranh luận, chúng thực ra chẳng liên quan gì.
 • 17:37 - 17:40
  Một là tất cả, tất cả trong một,
 • 17:41 - 17:43
  không phân biệt khi chuyển dịch
 • 17:43 - 17:45
  hay khi hòa lẫn vào nhau.
 • 17:57 - 18:05
  Sống trong biển thức này, không còn lo lắng gì về sự bất hoàn hảo.
 • 18:06 - 18:11
  Sống trong niềm tin này là con đường đến thế giới bất nhị.
 • 18:11 - 18:17
  bởi vì bất nhị là một với tín tâm.
 • 18:24 - 18:26
  Ôi từ ngữ!
 • 18:26 - 18:30
  Đạo vượt xa ngoài ngôn ngữ.
 • 18:30 - 18:34
  Vì trong đó, không có hôm qua
 • 18:35 - 18:38
  chẳng có ngày mai
 • 18:39 - 18:43
  và không có cả hôm nay.
Title:
The Great Way (Beginner's Mind Poem) - Hsin Hsin Ming- Faith Mind Poem from the Zen tradition
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Short Films - Stepping Stones
Duration:
19:24

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions