Return to Video

మంచి జీవితం అంటే ఏంటి? ఆనందం గురించి అత్యంత పొడవైన అధ్యయనం నుండి పాఠాలు

 • 0:01 - 0:04
  మన జీవితములో మనల్ని ఏది ఆరోగ్యంగా
 • 0:04 - 0:05
  మరియు ఆనందంగా ఉంచుతుంది?
 • 0:07 - 0:09
  మీరు మీ స్వీయ ఉత్తమ భవిష్యత్తు
 • 0:09 - 0:11
  మీద ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెడితే,
 • 0:11 - 0:14
  మీ సమయం మరియు మీ
  శక్తిని దేనిమీద ఉంచుతారు?
 • 0:15 - 0:18
  మిల్లినియల్స్ తో ఇటీవల
  నిర్వహించిన సర్వేలో
 • 0:18 - 0:23
  వారి చాలా ముఖ్యమైన జీవిత
  ఆశయాల గురించి అడిగినప్పుడు,
 • 0:23 - 0:25
  80 శాతంకి పైగా ప్రజలు
 • 0:25 - 0:29
  వారి జీవితంలో ముఖ్యమైన లక్శ్యం
  ధనికులవడం అని చెప్పారు.
 • 0:29 - 0:33
  మరియు మరో 50 శాతం మంది అదే యువత
 • 0:33 - 0:36
  మరొక ముఖ్యమైన జీవిత లక్ష్యం
 • 0:36 - 0:38
  పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించటం అని చెప్పారు.
 • 0:39 - 0:40
  (నవ్వులు)
 • 0:40 - 0:47
  మరియు మనకు నిరంతరంగా పనిలో నిమగ్నం
  అవ్వాలని, బాగా కష్ట పడాలని మరియు
 • 0:47 - 0:49
  మరింత సాధించాలని చెప్పబడుతుంది.
 • 0:49 - 0:53
  ఒక మంచి జీవితం కలిగి ఉండడానికి మనము
  ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని
 • 0:53 - 0:54
  మనకు చెప్పబడుతుంది.
 • 0:54 - 0:57
  సంపూర్ణ జీవిత చిత్రాలు,
 • 0:57 - 1:02
  ప్రజలు ఏ చిత్రాలు ఎంపిక చేసుకుంటారు
  మరియు ఆ ఎంపిక ఎలా ఉపయోగ పడుతుంది,
 • 1:02 - 1:05
  ఆ చిత్రాలను పొందడం దాదాపుగా అసాధ్యం.
 • 1:06 - 1:09
  మానవ జీవితము గురించి మనకు
  తెలిసిన విషయాలు చాలా వరకు
 • 1:09 - 1:13
  మనము ప్రజలను జరిగినది గుర్తు
  ఊంచుకోమని చెప్పడం వలనని మరియు
 • 1:13 - 1:17
  మనకు తెలుసు పునః పరిశీలనం అంటే 20/20.
 • 1:17 - 1:21
  మనము చాలా సార్లు మన జీవితంలో
  ఏమి జరిగిందో మరచి పోతాము
 • 1:21 - 1:24
  మరియు కొన్నిసార్లు జ్ఞాపకశక్తికి
  స్పష్టమైన సృజనాత్మక ఉంది.
 • 1:25 - 1:29
  కానీ మనము సంపూర్ణ జీవితాలను
  అలా జరుగుతున్నప్పుడు
 • 1:29 - 1:32
  చూడగలిగి ఉంటే ఎలా ఉంటుంది?
 • 1:32 - 1:36
  మనము మనుష్యులు యువకులుగా ఉన్నప్పటినుండీ
  ముసలి వాళ్ళు అయ్యేవరకు అధ్యయనము చేసి
 • 1:36 - 1:39
  వాళ్ళను నిజంగా సంతోషంగా మరియు
 • 1:39 - 1:42
  ఆరోగ్యకరంగా ఉంచడానికి కారణము
  ఏమిటి అని చూస్తే ఎలా ఉంటుంది?
 • 1:44 - 1:45
  మేము అదే చేసాము.
 • 1:45 - 1:48
  అడల్ట్ డెవలప్మెంట్ (వయోజన అభివృద్ధి)
  గురించి హార్వర్డ్ స్టడీ,
 • 1:48 - 1:53
  ఇప్పటి వరకూ జరిపిన వయోజన జీవితానికి
  సంబధించిన అతి పెద్ద అధ్యయనం కావచ్చు.
 • 1:54 - 2:00
  75ఏళ్ళ పాటు మేము 724మంది మొగవాళ్ళజీవితాలను
  సంవత్సరం తరువాత సంవత్సరం, ట్రాక్ చేశాము,
 • 2:01 - 2:06
  వారి పని గురించి,వారి కుటుంబం
  గురించి, వారి ఆరోగ్యం గురించి
 • 2:06 - 2:10
  ఇంకా సహజం గానే వారి జీవితాలు,ఎటువంటి మలుపు
  తిరుగుతాయో తెలవకుండానే అన్ని సంవత్సరాలూ
 • 2:10 - 2:12
  ఆరా తీస్తూ ఉన్నాము.
 • 2:13 - 2:17
  ఇటువంటి అధ్యయనాలు చాలా
  అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటాయి.
 • 2:17 - 2:21
  ఇంచుమించు ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ
  ఒక దశాబ్దం తరువాత మూలన పడుతూ ఉంటాయి
 • 2:21 - 2:24
  ఎందుకంటే చాలా మంది జనాలు ఆ
  అధ్యయనం నుండి తప్పుకుంటారు
 • 2:24 - 2:27
  లేదా ఆ పరిశోధనకు కావలసిన నిధులు అయిపోతాయి,
 • 2:27 - 2:29
  లేదా పరిశోధకులు వేరే
  విషయాల వైపు మళ్ళుతారు,
 • 2:29 - 2:33
  లేదా వాళ్ళు చనిపోతారు, వేరే ఎవరూ
  కూడా ఆ విషయాన్ని కదిలించరు.
 • 2:34 - 2:37
  కానీ అద్రుష్టము ఇంకా
 • 2:37 - 2:40
  నిలకడగా ఉన్న అనేక తరాల
  పరిశోధకుల కలయిక తో
 • 2:40 - 2:42
  ఈ అధ్యయనం నిలపడింది.
 • 2:43 - 2:47
  మా అసలు724 మందిలో 60 మంది
 • 2:47 - 2:48
  ఇంకా జీవించే ఉన్నారు,
 • 2:48 - 2:51
  ఈ అధ్యయనం లో ఇంకా
  పాలు పంచుకుంటూనే ఉన్నారు,
 • 2:51 - 2:53
  చాలా మంది వారి 90 ఏళ్ళ వయసు లో ఉన్నారు.
 • 2:54 - 2:55
  ఇంకా ఇప్పుడు మేము 2000 పైగా ఉన్న
 • 2:55 - 2:59
  ఈ పురుషుల పిల్లల గురించి
  అధ్యయనం మొదలు పెట్టాము.
 • 3:00 - 3:02
  నేను ఈ అధ్యయనానికి నాలుగో డైరక్టర్ ని.
 • 3:03 - 3:08
  1938 నుండి, మేము రెండు పురుషుల
  సమూహాల జీవితాలను ట్రాక్ చేశాము.
 • 3:08 - 3:10
  మొదటి సమూహం అధ్యయనం లో మొదలైంది
 • 3:10 - 3:13
  వారు హార్వర్డ్ కాలేజ్ లో
  రెండవ సంవత్సరం లో ఉన్నప్పుడు.
 • 3:13 - 3:16
  వాళ్ళందరూ ప్రపంచ యుధ్ధం2
  అప్పుడు కాలేజ్ పూర్తి చేశారు,
 • 3:16 - 3:18
  ఇంకా చాలా మంది యుధ్ధంలో
  పాల్గొనడానికి వెళ్ళి పోయారు.
 • 3:19 - 3:21
  ఇంకా మేము అనుసరించుతున్న రెండో సమూహం
 • 3:21 - 3:26
  బోస్టన్ లోని అతి పేద పరిసరాల్లోనుండి
  వచ్చిన అబ్బాయిలది,వాళ్ళని ప్రత్యేకం గా
 • 3:26 - 3:28
  ఈ అధ్యయనం గురించి ఎందుకు ఎన్నుకున్నారంటే
 • 3:28 - 3:31
  వాళ్ళు 1930 లలో బోస్టన్ లోనే
 • 3:31 - 3:33
  చాలా బాధలు పడ్తున్నమరియు
 • 3:33 - 3:36
  వెనుక బడిన కొన్ని కుటుంబాలకు చెందిన వారు.
 • 3:36 - 3:40
  చాలా మంది అద్దె ఇళ్ళల్లో ఉండేవారు,చాలామంది
  వేడి ఇంకా చల్ల నీళ్ళ సదుపాయం లేకుండా.
 • 3:43 - 3:44
  వాళ్ళు ఈ అధ్యయనం లోకి
  ప్రవేశించినప్పుడు,
 • 3:44 - 3:47
  ఈ యువకులు అందరూ ఇంటర్వ్యూ చేయబడ్డారు.
 • 3:47 - 3:50
  వాళ్ళను వైద్య పరీక్షలు చేశారు.
 • 3:50 - 3:53
  మేము వాళ్ళ ఇళ్ళకు వెళ్ళి వాళ్ళ
  తల్లి దండ్రులను ఇంటర్వ్యూ చేశాము.
 • 3:53 - 3:56
  ఇంక ఈ యువకులు పెద్దలుగా
  పెరిగారు వాళ్ళు జీవితంలోని
 • 3:56 - 3:58
  అన్ని భాగాల్లోకి ప్రవేశించడం
  మొదలు పెట్టారు.
 • 3:58 - 4:04
  వాళ్ళు ఫాక్టరీ కార్మికులుగా ఇంకా లాయర్స్
  ఇంకా గోడలు కట్టే వారిగా ఇంకా వైద్యులుగా,
 • 4:04 - 4:07
  ఒకరు యునైటెడ్ స్టేట్స్ కి
  ప్రెసిడెంట్ గా అయ్యారు
 • 4:08 - 4:12
  కొంతమంది తాగుడుకి అలవాటు పడ్డారు.
  కొంతమంది మనో వైకల్యానికి గురి అయ్యారు.
 • 4:13 - 4:16
  కొంతమంది అట్టడుగు నుండి
 • 4:16 - 4:19
  సామాజిక నిచ్చెన పై భాగం వరకు ఎక్కారు,
 • 4:19 - 4:22
  ఇంకా కొంతమంది అదే ప్రయాణాన్ని
  వ్యతిరేక దిశ లో చేశారు.
 • 4:24 - 4:26
  ఈ అధ్యయనం యొక్క స్థాపకులు
 • 4:26 - 4:28
  నేను 75 ఏళ్ళ తరువాత
 • 4:29 - 4:33
  ఈ రోజు ఇక్కడ నిలుచుని ఉంటానని,మీకు ఈ
  అధ్యయనం ఇంకా జరుగుతూ ఉందని చెప్తూ ఉంటానని
 • 4:33 - 4:36
  వారి కలల లో కూడా ఎప్పుడూ ఊహించి ఉండరు.
 • 4:37 - 4:41
  ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి, ఓర్పు
  మరియు నిబద్ధత కల మా పరిశోధన సిబ్బంది
 • 4:41 - 4:44
  మా పురుషులను మేము
  వారికి వారి జీవితాల గురించి
 • 4:44 - 4:47
  ఇంకొక ప్రశ్నావళి సెట్ ను
  పంపవచ్చా అని అడుగుతూ ఉంటుంది
 • 4:48 - 4:52
  బోస్టన్ లో లోపలి నగరం వాళ్ళు
  చాలామంది అడుగుతారు."మీరు ఎందుకు
 • 4:52 - 4:56
  నా జీవితాన్ని చదవాలని అనుకుంటున్నారు?
  నా జీవితం అంత ఆసక్తి కరంగా ఉండదు"అని.
 • 4:57 - 4:59
  హర్వర్డ్నుండి వచ్చినవాళ్ళు
  ఈ ప్రశ్ననుఎప్పుడూ అడగరు.
 • 4:59 - 5:04
  (నవ్వులు)
 • 5:09 - 5:12
  వాళ్ళ జీవితాల యొక్క
  పారదర్శకమైన చిత్రం రావడానికి,
 • 5:12 - 5:15
  కేవలం ప్రశ్నావళి పంపము.
 • 5:15 - 5:17
  మేము వారిని వారి లివింగ్ రూంలో
  ఇంటర్వ్యూ చేస్తాము.
 • 5:17 - 5:20
  మేము వారి వైద్యుల నుండి వారి
  వైద్య రికార్డులు పొందుతాము.
 • 5:20 - 5:23
  మేము వారి రక్తాన్ని సేకరిస్తాము,
  వారి మెదళ్ళనుస్కాన్
 • 5:23 - 5:24
  చేస్తాము వారి
  పిల్లలతో మాట్లాడతాము.
 • 5:24 - 5:30
  మేము వారి భార్యలతోవారి ఆందోళలను గురించి
  మాట్లాడుతూ ఉండగా వీడియో టేప్ చేస్తాము.
 • 5:30 - 5:33
  ఇంక దశాబ్దం క్రితం,
  మేము ఆఖరికి వారి భార్యలను
 • 5:33 - 5:36
  మా అధ్యయనం లో సభ్యులుగా
  చేరతారా అని అడిగాము,
 • 5:36 - 5:38
  చాలామంది స్త్రీలు అన్నారు,
  "మీకు తెలుసా, ఇదే సరైన సమయం."
 • 5:38 - 5:39
  (నవ్వులు)
 • 5:39 - 5:41
  కాబట్టి మనం ఏమి నేర్చుకున్నాము?
 • 5:41 - 5:46
  మనం ఈ జీవితాల మీద ఉత్పత్తి చేసిన
 • 5:46 - 5:49
  పదుల వేల పేజీల సమాచారం నుండి
 • 5:50 - 5:51
  ఏమి పాఠాలు లభించాయి?
 • 5:52 - 5:57
  ఈ పాఠాలు సంపద లేదా కీర్తి లేదా కష్ట పడి
  ఇంకా కష్టపడి పని చేయడం గురించి కాదు.
 • 5:59 - 6:05
  ఈ 75-సంవత్సరాల అధ్యయనం నుండి
  మనకు అందే పారదర్శకమైన సందేశం ఇదే:
 • 6:05 - 6:10
  మంచి సంబంధాలు మనన్ని ఆనందంగా
  మరియు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. పిరియడ్.
 • 6:11 - 6:15
  మనం సంబంధాల గురించి
  మూడు పెద్ద పాఠాలు నేర్చుకున్నాము.
 • 6:15 - 6:19
  మొదటిది ఏమిటంటే సామాజిక
  సంబంధాలు నిజం గా మనకు మంచివి,
 • 6:19 - 6:21
  ఇంకా ఏమిటంటే
  ఒంటరితనం చంపేస్తుంది.
 • 6:21 - 6:25
  అది చెప్పేదేమిటంటే ప్రజలు
  ఎవరైతే ఎక్కువగా సామాజికం గా
 • 6:25 - 6:28
  కుటుంబం తో, స్నేహితులతో,
  సంఘంతో, కనెక్ట్ అవుతారో
 • 6:28 - 6:33
  వాళ్ళు తక్కువ గా కనెక్ట్ అయ్యే
  ప్రజల కంటే ఆనందంగా ఉండి,
 • 6:33 - 6:36
  వాళ్ళు భౌతికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండి,
  వాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు జీవిస్తారు.
 • 6:36 - 6:40
  మరియు ఒంటరితనాన్ని అనుభవించడం
  విషపూరితం అవుతుంది.
 • 6:40 - 6:45
  ఏ వ్యక్తులైతే ఇతరుల నుండి వాళ్ళు అనుకున్న
  దానికంటే ఎక్కువ దూరంగా ఉండాలనుకుంటున్నారో
 • 6:45 - 6:48
  వాళ్ళు తక్కువ సంతోషంగా
  ఉన్నారని తెలుసుకుంటారు,
 • 6:48 - 6:51
  వారి ఆరోగ్యము మధ్య వయస్సు
  కన్నా ముందే క్షీణిస్తుంది,
 • 6:51 - 6:53
  వారి మెదడు పనితీరును
  ముందుగానే నిరాకరిస్తుంది
 • 6:53 - 6:57
  మరియు వారు ఒంటరిగా లేని వ్యక్తుల
  కంటే తక్కువ జీవనం గడుపుతారు.
 • 6:58 - 7:01
  మరియు బాధకలిగించే వాస్తవం
  ఏ సమయములోనైనా ఏమిటంటే,
 • 7:01 - 7:06
  ఐదు అమెరికన్లలో ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది
  తాము ఒంటరిగా ఉన్నాము అని నివేదిస్తారు.
 • 7:07 - 7:10
  మరియు మాకు తెలుసు మీరు
  ఒక గుంపులో ఒంటరిగా ఉండవచ్చు,
 • 7:10 - 7:12
  మరియు మీరు ఒక వివాహంలో ఒంటరిగా ఉండవచ్చు,
 • 7:12 - 7:15
  కాబట్టి మేము నేర్చుకున్న
  రెండవ పెద్ద పాఠం
 • 7:15 - 7:18
  ఏమిటంటే కేవలము మేకు ఎంత మంది
  స్నేహితులు ఉన్నారన్నది కాదు ముఖ్యం,
 • 7:18 - 7:21
  లేక మీరు బంధాలకు కట్టుబడి
  ఉన్నారా లేదా అన్నది కాదు ముఖ్యం,
 • 7:21 - 7:26
  కానీ, మీ బాంధవ్యాల అన్యోన్యతలోని
  నాణ్యత చాలా ముఖ్యం.
 • 7:27 - 7:31
  ఇది సంఘర్షణ మధ్యలో నివసించడం
  మన ఆరోగ్యానికి నిజంగా చెడు చేస్తుంది.
 • 7:31 - 7:35
  ఉదాహరణకు, అధికసంఘర్షణ వివాహాలు,
  సరైన ఆప్యాయత లేకుండా,
 • 7:35 - 7:41
  మన ఆరోగ్యానికి చాలా చెడు, బహుశా విడాకులు
  పొందడం కంటే అధ్వాన్నంగా పరిణమించవచ్చు.
 • 7:41 - 7:46
  మరియు మంచి, వెచ్చని సంబంధాలు మధ్యలో
  నివసించడం సురక్షితం అవుతుంది.
 • 7:46 - 7:49
  మనము ఒకసారి మన పురుషులు
  80వ ఏటకి ఎలా ప్రవేశించారో చూస్తే,
 • 7:49 - 7:52
  మనము వారి ప్రవర్తనను వారి
  మధ్య వయస్సులో చూసి
 • 7:52 - 7:54
  మరియి వారిలో ఎవరు ఆనందంగా,
 • 7:54 - 7:58
  ఆరోగ్యంగా 80 ఏళ్ళ వ్యక్తులుగా నిలబడ్తారు
  మరియు ఎవరు కాదు అని మనము
 • 7:58 - 7:59
  ఊహించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది.
 • 8:00 - 8:04
  మరియు మేము కలిసి సేకరించిన,
  వారికి 50 ఏళ్ళప్పటి ప్రతి విషయము
 • 8:04 - 8:05
  గురించి మాకు తెలుసు,
 • 8:06 - 8:09
  అది వారి మధ్య వయస్సులో
  కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు కాదు
 • 8:09 - 8:12
  వారు ఏ విధంగా వృద్ధులవుతారో
  అంచనా వేసేది.
 • 8:12 - 8:15
  ఇది వారి సంబంధాలలో
  వారు ఎంత తృప్తిగా ఉన్నారు.
 • 8:15 - 8:20
  50 ఏళ్ళ వయస్సులో ఎవరైతే వారి సంబంధాల్లో
  అత్యంత సంతృప్తిగా ఉన్న వ్యక్తులు
 • 8:20 - 8:22
  80 ఏళ్ళ వద్ద అత్యంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.
 • 8:24 - 8:27
  మరియు మంచి, సన్నిహిత సంబంధాలు
 • 8:27 - 8:30
  వృధ్ధాప్యంలో ఆయుధాలుగా
  ఉపయోగ పడతాయి.
 • 8:30 - 8:34
  మా అత్యంత సంతోషంగా ఉన్న భాగస్వామిగా
  పురుషులు మరియు మహిళలు,
 • 8:34 - 8:37
  వారి 80వ ఏట పేర్కొన్నదానిలో
 • 8:37 - 8:39
  వారు ఎక్కువ భౌతిక నొప్పితో
  ఉన్నరోజులలో వారు
 • 8:40 - 8:41
  మానసికంగా సంతోషంగా
  ఉన్నారని చెప్పారు.
 • 8:42 - 8:46
  కానీ సంతోషకరమైన
  సంబంధాలు లేని వ్యక్తులు,
 • 8:46 - 8:49
  వారు ఎక్కువ భౌతిక
  నొప్పిని నివేదించిన రోజుల్లో
 • 8:49 - 8:52
  భావోద్వేగ నొప్పి వలన అది
  మరింత వృద్ధి చెందింది.
 • 8:52 - 8:57
  మరియు మన సంబంధాలు మరియు మన ఆరోగ్యం గురించి
  మనము తెలిసికున్న మూడో పెద్ద పాఠం ఏమిటంటే
 • 8:57 - 9:00
  మంచి సంబంధాలు కేవలం
  మన శరీరాలు రక్షించడానికకే కాదు,
 • 9:00 - 9:02
  మన మెదడును రక్షించడానికి అని.
 • 9:02 - 9:07
  ఇది మీ 80వ ఏట మరొక వ్యక్తితో
  ఒక సురక్షిత సంబంధం
 • 9:07 - 9:11
  కలిగి ఉండడం వలన రక్షణ ఉంటుందని
  అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే
 • 9:11 - 9:13
  ఎవరికైతే సంబంధాలు ఉన్నవారు,
 • 9:13 - 9:17
  నిజంగా వారి అవసర సమయాల్లో
  వేరే వ్యక్తి సహాయము తీసుకోవచ్చు,
 • 9:17 - 9:21
  ఆ వ్యక్తుల జ్ఞాపకాలు చురుకుగా ఉండి బాగా
  ఎక్కువ కాలము గుర్తుంటాయి.
 • 9:21 - 9:22
  మరియు సంబంధాలు కలిగిన వ్యక్తులు
 • 9:22 - 9:26
  ఎవరైతే అవతలి వాళ్ళను లెక్కలోకి
  తీసుకోలేరని అనుకుంటారో,
 • 9:26 - 9:29
  వాళ్ళు త్వరగా జ్ఞాపకశక్తిని
  పోగొట్టుకున్నట్లు భావిస్తారు.
 • 9:31 - 9:34
  మరియు ఆ మంచి సంబంధాలు, అన్ని
  సమయాలలోను మృదువుగా ఉండాలని లేదు.
 • 9:34 - 9:38
  80 ఏళ్ళ జంటలలో కొంతమంది,
  ప్రతి రోజూ ప్రతి రాత్రి
 • 9:38 - 9:39
  పోట్లాడుకున్నప్పటికీ,
 • 9:39 - 9:43
  వారికి కఠిన కాలం వచ్చినప్పుడు
  కూడా వారు నిజంగా అవతలి వ్యక్తి
 • 9:43 - 9:44
  మీద విశ్వాసం కలిగి ఉంటే,
 • 9:44 - 9:48
  ఆ వాదనలు వారు గుర్తు పెట్టుకోలేదు.
 • 9:50 - 9:52
  కాబట్టి మంచి, సన్నిహిత సంబంధాలు
 • 9:52 - 9:58
  మన ఆరోగ్యానికి మరియు మన
  శ్రేయస్సుకు మంచివి అనే ఈ సందేశం
 • 9:58 - 10:01
  ఈ కొండల కాలం నాటి
  పాత జ్ఞానం వంటిది.
 • 10:01 - 10:05
  ఎందుకు ఇది పొందుటకు చాలా కష్టం
  కానీ విస్మరించడం చాలా సులభం?
 • 10:06 - 10:07
  సరే, మనము మానవులము.
 • 10:07 - 10:10
  మనం నిజంగా నచ్చేది
  ఒక శీఘ్ర పరిష్కారము,
 • 10:10 - 10:12
  ఏదో తృప్తి మనకు లభిస్తుంది, అదే
 • 10:12 - 10:14
  జీవితానికి మంచి చేస్తుంది మరియు
  వాటిని ఆ విధంగా ఉంచుతుంది.
 • 10:15 - 10:19
  సంబంధాలు దారుణంగా ఉన్నాయి
  మరియు అవి చాలా క్లిష్టమైనవి,
 • 10:19 - 10:22
  కుటుంబం మరియు స్నేహితుల
  కోసం చేసే తీవ్ర కృషి,
 • 10:23 - 10:25
  ఇది సెక్సీ లేదా ఆకర్షణీయమైనది కాదు.
 • 10:25 - 10:29
  ఇది కూడా జీవితకాలం ఉంటుంది.
  దీనికి ఎన్నటికి అంతము ఉండదు.
 • 10:29 - 10:34
  మా 75 సంవత్సరాల అధ్యయనంలో ప్రజలు,
  విరమణలో సంతోషంగా ఉన్నారు,
 • 10:34 - 10:39
  వీరు చురుకుగా పనిచేస్తూ కార్మికుల స్థానం
  కొత్త ప్లేమేట్స్ తో నింపుతున్నారు.
 • 10:39 - 10:42
  ఇటీవల సర్వేలో మిల్లినియల్స్ మాదిరిగా,
 • 10:42 - 10:46
  మనలో చాలా మంది పురుషులు, వాళ్ళు
  యువకులుగా జీవితము మొదలు పెట్టినప్పుడు,
 • 10:46 - 10:50
  ప్రతిష్ట మరియు సంపద మరియు గొప్పవి సాధించడం
  వంటివి, ఒక మంచి జీవితం కలిగి ఉండడానికి,
 • 10:50 - 10:54
  వారికి నిజంగా అవసరం అనే నమ్మకం ఉండేది.
 • 10:54 - 10:58
  ఈ 75 సంవత్సరాల మా అధ్యయనం తరువాత,
 • 10:58 - 11:04
  కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో మరియు
  కమ్యూనిటీతో ఎవరైతే సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారో,
 • 11:04 - 11:07
  వారే ఉత్తమ ప్రదర్శన చేసిన
  వ్యక్తులుగా తెలియవచ్చింది.
 • 11:09 - 11:11
  మరి మీ సంగతి ఏమిటి?
 • 11:11 - 11:15
  మీ వయస్సు 25 లేదా 40
  లేదా 60 అనుకుందాం.
 • 11:16 - 11:19
  ఏ విషయాలు సంబంధాలపై
  వాలు చూపుతాయి?
 • 11:20 - 11:23
  సరే, అవకాశాలు ఆచరణలో
  అనంతమైనవి ఉన్నాయి.
 • 11:24 - 11:30
  ఇది తెర సమయాన్ని ప్రజల సమయంతో
  మార్చినంత సులభం కావచ్చు
 • 11:30 - 11:34
  లేదా కలిసి కొత్త దానిని చేయడం ద్వారా
  ఒక కాలం చెల్లిన సంబంధాన్ని బ్రతికించడం,
 • 11:34 - 11:36
  ఎక్కువ దూరం నడవడం లేదా తేదీ రాత్రులు,
 • 11:37 - 11:42
  లేదా మీరు చాలా సంవత్సరాలలో మాట్లాడని
  ఒక కుటుంబ సభ్యుడిని చేరడం,
 • 11:42 - 11:46
  ఎందుకంటే అవన్నీ చాలా
  సాధారణ కుటుంబ కలహాలు
 • 11:46 - 11:48
  పగలు కలిగిఉన్న వ్యక్తులపై
 • 11:48 - 11:50
  ఒక భయంకరమైన భారం అవుతుంది.
 • 11:52 - 11:56
  నేను మార్క ట్వైన్ యొక్క కొట్తో ఈ చర్చను
  ముగిద్దామని అనుకుంతఉన్నాను.
 • 11:57 - 12:00
  ఒక శతాబ్దము క్రిందట,
 • 12:00 - 12:02
  ఆయన తన వెనకటి జీవితం గురించి ఆలోచిస్తూ
 • 12:02 - 12:04
  ఈ విధంగా రాశారు:
 • 12:05 - 12:09
  "జీవితము చాలా క్లుప్తమైనది కాబట్టి,
 • 12:09 - 12:14
  పోరాటము, క్షమాపణలు, హృదయ ఘోషకు,
  జవాబుదారీతనముకు సమయము లేదు.
 • 12:15 - 12:18
  అక్కడ ప్రేమించటం కోసం మరియు
 • 12:18 - 12:21
  ఒక సంఘటన గురించి మాట్లాడడం
  కోసం మాత్రమే సమయం ఉంది."
 • 12:23 - 12:27
  మంచి జీవితం మంచి
  సంబంధాలతో నిర్మించబడుతుంది."
 • 12:27 - 12:28
  ధన్యవాదములు.
 • 12:28 - 12:34
  (చప్పట్లు)
Title:
మంచి జీవితం అంటే ఏంటి? ఆనందం గురించి అత్యంత పొడవైన అధ్యయనం నుండి పాఠాలు
Speaker:
రాబర్ట్ వాల్డింగర్
Description:

మన జీవితంలో చూస్తే దేని వలన మనము సంతోషంగా మరియు ఆరోగ్యంగా ఉంటాము? మీరు కీర్తి మరియు ధనము అని భావిస్తే, అలా అనుకొనే వాళ్ళలో మీరు ఒక్కరే కాదు- మానసిక వైద్యుడు రాబర్ట్ వల్డింగర్ ప్రకారం, మీరు అనుకొనేది తప్పు. 75 ఏళ్ల పైన బడిన వయోజన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై అధ్యయన దర్శకుడిగా, వాల్డింగర్ కు నిజమైన ఆనందం మరియు సంతృప్తి గురించి ముందెన్నడూ లేనంత డేటా ఉంది. ఆయన తమ అధ్యయనం, కొంత అనుభవం మరియు పాత కొండల నాటి జ్ఞానం వలన తెలుసుకున్న మూడు రకాలైన పాఠాలను, ఒక సంతృప్తి కరమైన దీర్ఘ జీవితాన్ని ఎలా నిర్మించాలో, ఈ చర్చలో పాలు పంచుకుంటారు.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:46

Telugu subtitles

Revisions