Return to Video

Што го прави животот добар? Лекции од најдолгата студија за среќата

 • 0:01 - 0:04
  Што е тоа што нè одржува здрави и среќни
 • 0:04 - 0:05
  додека минуваме низ животот?
 • 0:07 - 0:09
  Во моментов запрашајте се,
 • 0:09 - 0:11
  за да бидете среќни,
 • 0:11 - 0:15
  каков треба да биде вашиот живот?
 • 0:15 - 0:18
  Неодамна беше спроведена
  анкета врз милениумци
 • 0:18 - 0:23
  во однос на тоа кои се нивните
  најважни цели во животот.
 • 0:23 - 0:25
  Повеќе од 80% рекоа
 • 0:25 - 0:29
  дека најважна цел им е да се збогатат.
 • 0:29 - 0:31
  Aдолесценти одговориле дека друга животна
 • 0:34 - 0:37
  цел им е да станат познати.
 • 0:38 - 0:40
  (Смеа)
 • 0:41 - 0:43
  Постојано ни кажуваат да се впуштиме во
 • 0:43 - 0:47
  работа, да туркаме појако и да постигнеме
 • 0:47 - 0:50
  повеќе. Имаме впечаток дека овие
 • 0:50 - 0:53
  се работите по кои треба да одиме за да
 • 0:53 - 0:54
  имаме добар живот.
 • 0:54 - 0:58
  Слики од цели животи,
  од изборот што луѓето
 • 0:58 - 1:01
  го прават и како тој избор функционира за
 • 1:01 - 1:04
  нив ,тие слики се речиси невозможни да се
 • 1:04 - 1:07
  достигнат. Повеќето што го знаеме за
 • 1:07 - 1:10
  човековиот живот, го знаеме од човечките
 • 1:10 - 1:13
  сеќавања за минатото и како што знаеме
 • 1:13 - 1:17
  ретроспективата е сè освен 20/20.
 • 1:17 - 1:20
  Забораваме огромни количини од случувањата
 • 1:20 - 1:22
  во нашите животи и некогаш меморијата е
 • 1:22 - 1:24
  чиста креативност.
 • 1:25 - 1:28
  Но, што ако би можеле да гледаме цели животи
 • 1:28 - 1:31
  како се расплетуваат низ
 • 1:31 - 1:33
  времето? Што ако можеме да ги проучуваме
 • 1:33 - 1:36
  луѓето од времето кога се тинејџери сѐ до
 • 1:36 - 1:41
  длабока старост, да видиме што ги оддржува
 • 1:41 - 1:42
  здрави и среќни.
 • 1:44 - 1:45
  Го направивме тоа.
 • 1:46 - 1:48
  Харвардската студија за развој
  на возрасните
 • 1:48 - 1:51
  можеби е најдолгата студија на возрасниот
 • 1:51 - 1:56
  живот што некогаш била направена. 75год.,
 • 1:56 - 2:02
  ги следевме животите на 724 мажи година по
 • 2:02 - 2:04
  година, прашувајќи ги за нивната работа,
 • 2:04 - 2:06
  домашен живот, здравјето и секако
 • 2:06 - 2:10
  прашувајќи без да знаеме како ќе испаднат
 • 2:10 - 2:12
  нивните животни приказни.
 • 2:13 - 2:17
  Ваквите студии се премногу ретки.
 • 2:17 - 2:19
  Речиси сите проекти од овој вид се
 • 2:19 - 2:22
  распаѓаат во првата декада бидејќи многу
 • 2:22 - 2:25
  од луѓето се откажуваат или спонзорството
 • 2:25 - 2:26
  на истражувањето прекинува
 • 2:26 - 2:28
  или на истражувачите им се
 • 2:28 - 2:31
  одвлекува вниманието или умираат и никој
 • 2:31 - 2:33
  не ја префрла топката понатаму во полето.
 • 2:34 - 2:38
  Но, низ комбинација на
  среќа и упорноста на
 • 2:38 - 2:41
  неколку генерации на истажувачи, студијата
 • 2:41 - 2:47
  опстана. Околу 60 од првичните 742 мажи се
 • 2:47 - 2:50
  сеуште живи, сеуште дел од студијата,
 • 2:50 - 2:52
  мнозина од нив во нивните 90ти.
 • 2:54 - 2:56
  Сега почнуваме да ги проучуваме
 • 2:56 - 2:59
  повеќете од 2000 деца на овие мажи
 • 2:59 - 3:01
  И јас сум четвртиот директор на студијата
 • 3:03 - 3:07
  Од 1938, сме ги следеле животите на две
 • 3:07 - 3:10
  групи на луѓе. Првата група почнала со
 • 3:10 - 3:12
  студијата кога биле втора година на
 • 3:12 - 3:15
  Харвард колеџот. Сите завршиле за време на
 • 3:15 - 3:17
  Втора светска војна и потоа голем дел
 • 3:17 - 3:20
  заминале да служат во војната. Втората
 • 3:20 - 3:22
  група што ја имаме следено е група од
 • 3:22 - 3:25
  момци од најсиромашните населби на Бостон,
 • 3:26 - 3:28
  момци кои биле одбрани за студијата
 • 3:28 - 3:30
  специјално затоа што биле од едни од
 • 3:30 - 3:32
  најпроблематичните и најобесправените
 • 3:32 - 3:36
  семејства во Бостон во 1930-тите. Мнозина
 • 3:36 - 3:39
  од нив живееле во згради без топла
 • 3:39 - 3:40
  и ладна вода.
 • 3:43 - 3:45
  Кога се вклучиле во студијата, сите овие
 • 3:45 - 3:48
  тинејџери биле интервјуирани. Им биле
 • 3:48 - 3:50
  направени медицински прегледи. Отидовме во
 • 3:50 - 3:52
  нивните домови и ги интервјуиравме
 • 3:52 - 3:55
  родителите. Потоа овие тинејџери станаа
 • 3:55 - 3:57
  возрасни кои продреа во сите области на
 • 3:57 - 4:00
  животот. Тие станаа фабрички работници,
 • 4:00 - 4:05
  адвокати, ѕидари и доктори, еден
 • 4:05 - 4:09
  председател на САД. Некои станаа
 • 4:09 - 4:14
  алкохоличари, неколку шизофреници.
  Некои се
 • 4:14 - 4:17
  искачија од дното до врвот на социјалната
 • 4:17 - 4:20
  скала и некои го направија тоа патување во
 • 4:20 - 4:22
  обратната насока.
 • 4:24 - 4:26
  Основачите на студијата не би замислиле ни
 • 4:26 - 4:28
  во најлудите соништа дека Јас ќе стојам
 • 4:29 - 4:33
  овде денес 75год. подоцна,
  зборувајќи ви дека
 • 4:33 - 4:37
  студијата сеуште продолжува. Секои две
 • 4:37 - 4:41
  години, нашиот трпелив и посветен персонал
 • 4:41 - 4:44
  ги собира нашите мажи и ги прашува дали
 • 4:44 - 4:46
  можеме да им пратиме по еден сет прашања
 • 4:46 - 4:48
  за нивните животи.
 • 4:48 - 4:51
  Многу од мажите од внатрешноста на Бостон
 • 4:51 - 4:53
  нѐ прашуваат: "Зошто сакате да продолжите
 • 4:53 - 4:55
  да ме истражувате? Мојот живот не е толку
 • 4:55 - 4:58
  интересен." Maжите од Харвард никогаш не
 • 4:58 - 5:00
  го поставуваат тоа прашање.
 • 5:02 - 5:04
  (Смеа)
 • 5:09 - 5:11
  За да ја добиеме најјасната слика за овие
 • 5:11 - 5:15
  животи, не им праќаме само прашалници. Ги
 • 5:15 - 5:18
  интервјуираме во нивните дневни соби. Ги
 • 5:18 - 5:20
  земаме медицинските досиеја од нивните
 • 5:20 - 5:22
  доктори. Им земаме крв, им ги скенираме
 • 5:22 - 5:25
  мозоците,зборуваме со нивните деца. Ги
 • 5:25 - 5:27
  снимаме додека зборуваат со нивните
 • 5:27 - 5:31
  сопруги за нивните најдлабоки грижи. Кога
 • 5:31 - 5:33
  пред една декада конечно ги прашавме
 • 5:33 - 5:35
  сопругите дали би ни се придружиле како
 • 5:35 - 5:37
  членови на студијата. Многу од нив рекоа:
 • 5:37 - 5:39
  "Знаете, време беше."
 • 5:39 - 5:39
  (Смеа)
 • 5:39 - 5:41
  Што научивме?
 • 5:41 - 5:45
  Кои се лекциите што доаѓаат од десетиците
 • 5:45 - 5:48
  илјади страници на информации кои сме ги
 • 5:48 - 5:50
  генерирале за овие животи?
 • 5:52 - 5:56
  Лекциите не се за богатство, слава или
 • 5:56 - 6:00
  работење повеќе и повеќе. Најјасната порака
 • 6:00 - 6:04
  што ја добиваме од овие 75год. студија е:
 • 6:05 - 6:08
  Добрите односи нѐ прават посреќни и
 • 6:08 - 6:10
  поздрави. Точка.
 • 6:11 - 6:15
  Сме научиле три големи лекции за односите.
 • 6:15 - 6:18
  Првата е дека социјалната поврзаност е
 • 6:18 - 6:20
  многу добра за нас и дека
  осаменоста убива.
 • 6:21 - 6:24
  Излегува дека луѓето што се повеќе
 • 6:24 - 6:27
  поврзани со семејството, пријателите,
 • 6:27 - 6:32
  општеството се посреќни,
  физички поздрави и
 • 6:32 - 6:34
  живеат подолго отколку луѓето што се
 • 6:34 - 6:38
  помалку поврзани. Искусувањето на
 • 6:38 - 6:41
  осаменоста е токсична. Луѓето што се
 • 6:41 - 6:44
  поизолирани отколку што сакаат да бидат од
 • 6:44 - 6:49
  другите се помалку среќни, здравјето им се
 • 6:49 - 6:52
  влошува порано во средовечноста, нивните
 • 6:52 - 6:54
  мозочни функции се намалуваат порано и
 • 6:54 - 6:57
  живеат пократко од луѓето кои не се
 • 6:57 - 7:02
  осамени. Жалниот факт е
  дека во секое време
 • 7:02 - 7:05
  повеќе од 1 во 5 Американци ќе изјави дека
 • 7:05 - 7:07
  е осамен.
 • 7:07 - 7:10
  Знаеме дека можеме да бидеме осамени во
 • 7:10 - 7:12
  толпата и можеме да бидеме осамени во брак
 • 7:12 - 7:15
  затоа втората голема лекција која ја
 • 7:15 - 7:17
  научивме е дека не е важен бројот на
 • 7:17 - 7:20
  пријатели кои ги имате и не е важно дали
 • 7:20 - 7:23
  сте во врска,но важен е квалитетот на
 • 7:23 - 7:28
  блиските односи. Излегува дека
  живеењето во
 • 7:28 - 7:30
  средината на конфликтите е многу лошо за
 • 7:30 - 7:33
  нашето здравје. Бракови со висок степен на
 • 7:33 - 7:36
  конфликти, на пример, без многу љубов се
 • 7:36 - 7:39
  многу лоши за нашето
  здравје, дури и полоши
 • 7:39 - 7:43
  од разведувањето. А живеењето во средината
 • 7:43 - 7:46
  на добри, топли односи е заштитничко.
 • 7:46 - 7:48
  Откако ги проследивме мажите до
 • 7:48 - 7:51
  нивните 80ти сакавме да се вратиме кон
 • 7:51 - 7:53
  нивната средовечност и да видиме дали
 • 7:53 - 7:56
  можеме да предвидиме кој ќе стане среќен
 • 7:56 - 7:59
  здрав осумдесетгодишник, а кој не.
 • 8:00 - 8:04
  Кога собравме сѐ што знаевме за нив на
 • 8:04 - 8:07
  возраст од 50год. тоа не
  беше нивното ниво на
 • 8:07 - 8:10
  холестерол што предвиде како ќе
 • 8:10 - 8:13
  стареат, туку беше задоволството кое го
 • 8:13 - 8:16
  имаат од нивните односи. Луѓето кои беа
 • 8:16 - 8:20
  најзадоволни од нивните врски на 50год.
 • 8:20 - 8:22
  беа најздрави на 80 год.
 • 8:24 - 8:27
  Се чини дека добрите, блиски односи нѐ
 • 8:27 - 8:29
  чуваат од некои од несаканите дејства на
 • 8:29 - 8:35
  стареењето. Најсреќните парови во нивните
 • 8:35 - 8:38
  80ти изјавиле дека во деновите кога имале
 • 8:38 - 8:41
  повеќе физичка болка останале исто среќни.
 • 8:41 - 8:45
  Но, луѓето кои биле во несреќни врски, во
 • 8:45 - 8:48
  деновите кога покажале повеќе физичка
 • 8:48 - 8:51
  болка, таа била зголемена со поголема
 • 8:51 - 8:52
  емоционална болка.
 • 8:52 - 8:55
  Третата голема лекција која ја научивме за
 • 8:55 - 8:58
  односите и нашето здравје е дека добрите
 • 8:58 - 9:01
  односи не ги чуваат само нашите тела,туку
 • 9:01 - 9:02
  и нашите мозоци.
 • 9:03 - 9:07
  Се чини дека сигурните и посветени односи
 • 9:07 - 9:11
  со друга личност во 80тите се заштитнички.
 • 9:11 - 9:14
  Луѓето кои се во врски каде тие вистина
 • 9:14 - 9:16
  можат да се потпрат на другата личност
 • 9:16 - 9:19
  кога имаат потреба,
  меморијата на тие луѓе е
 • 9:19 - 9:23
  поостра. А, луѓето во врски каде што не
 • 9:23 - 9:27
  можат да се потпрат еден на друг, тие луѓе
 • 9:27 - 9:30
  искусуваат рано губење на меморијата.
 • 9:31 - 9:34
  Добрите односи, тие не мора да бидат мирни
 • 9:34 - 9:36
  цело време. Некои од осумдесетгодишните
 • 9:36 - 9:40
  парови можеби се карале секој ден, но
 • 9:40 - 9:42
  сѐ додека чувствувале дека можат да се
 • 9:42 - 9:44
  потпрат еден на друг,
  кога ќе станело тешко
 • 9:44 - 9:47
  тие караници немале влијание на нивните
 • 9:47 - 9:49
  сеќавања.
 • 9:50 - 9:52
  Оваа порака,
 • 9:52 - 9:56
  дека добри, блиски односи се добри за
 • 9:56 - 9:59
  нашето здравје и благосостојба, oва е
 • 9:59 - 10:02
  прастара мудрост. Зошто е ова тешко да се
 • 10:02 - 10:07
  сфати и лесно да се игнорира? Сите сме
 • 10:07 - 10:10
  луѓе. Тоа што ни треба e брз ремонт,
  нешто што
 • 10:10 - 10:12
  можеме да добиеме и што ќе ги направи
 • 10:12 - 10:14
  нашите животи добри и ќе ги зачува.
 • 10:15 - 10:19
  Односите се замрсени и сложени
 • 10:19 - 10:21
  и напорно е да се обрнува внимание на
 • 10:21 - 10:24
  семејството и пријателите, не е ни секси
 • 10:24 - 10:27
  ни гламурзно. И трае доживотно. Никогаш не
 • 10:27 - 10:32
  завршува. Луѓето во 75год. студија кои беа
 • 10:32 - 10:34
  најсреќни кога се пензионираа, беа луѓе
 • 10:34 - 10:36
  кои всушност активно работеле да ги
 • 10:36 - 10:39
  заменат колегите со нови
  пријатели за забава,
 • 10:40 - 10:42
  Исто како луѓето родени во 2000 год. во
 • 10:42 - 10:44
  неодамнешната анкета, многу од мажите
 • 10:44 - 10:48
  кога биле млади адолесценти мислеле дека
 • 10:48 - 10:50
  славата, богатството и високите
 • 10:50 - 10:52
  достигнувања се нештата по кои требало да
 • 10:52 - 10:55
  се стремат за да имаат добар живот.
  Но, одново и
 • 10:55 - 10:58
  одново, за време на овие 75год. студијата
 • 10:58 - 11:00
  покажала дека луѓето кои поминале
 • 11:00 - 11:04
  најдобро се оние кои се впуштиле во односи
 • 11:04 - 11:07
  со семејството, пријателите, општеството.
 • 11:09 - 11:11
  Што е со вас?
 • 11:11 - 11:15
  Да речеме дека имате 25, 40 или 60 год.
 • 11:16 - 11:19
  Како воопшто изгледа впуштањето во врски?
 • 11:20 - 11:24
  Можностите се бескрајни. Може да е нешто
 • 11:24 - 11:27
  едноставно како замена на времето
 • 11:27 - 11:29
  поминато пред екраните со време поминато
 • 11:29 - 11:33
  со луѓе, оживување на здодевна врска со
 • 11:33 - 11:35
  нова заедничка активност, долги прошетки
 • 11:35 - 11:39
  или вечерни состаноци, или повтоно контакт
 • 11:39 - 11:41
  со роднина со кој не си зборувал со години
 • 11:42 - 11:45
  бидејќи тие чести семејни непријателства
 • 11:45 - 11:49
  имаат ужасни последици врз луѓето кои
 • 11:49 - 11:51
  држат лутина.
 • 11:52 - 11:56
  Сакам да завршам со цитат на Марк Твен.
 • 11:57 - 12:01
  Пред повеќе од еден век,гледал
  назад на својот
 • 12:01 - 12:07
  животот и го напишал ова: "Нема време,
 • 12:07 - 12:10
  животот е толку краток за
  надмудрувања, извинувања,
 • 12:10 - 12:14
  каења и префрлувања.
 • 12:15 - 12:19
  Има време само за сакање,
  и ако смеам да речам
 • 12:19 - 12:21
  имаме само еден миг за тоа.“
 • 12:23 - 12:26
  Добриот живот е изграден
  од добри односи.
 • 12:27 - 12:29
  Ви благодарам!
 • 12:29 - 12:31
  (Аплауз)
Title:
Што го прави животот добар? Лекции од најдолгата студија за среќата
Speaker:
Роберт Валдингер
Description:

Што нѐ прави среќни и здрави додека минуваме низ животот? Ако мислите дека тоа е славата и парите не сте сами,но според психијатарот Роберт Валдингер, грешите.Како директор на 75 годишна студија за развојот на возрасните, Валдингер има неограничен пристап до информации за вистинската среќа и задоволство. Во овој говор тој ќе ги сподели трите важни лекции научени од студијата исто како и неколку практични мудрости за тоа како да изградиме долг и исполнет живот.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:46

Macedonian subtitles

Revisions