Return to Video

Trung Quốc sẽ KHÔNG BAO GIỜ "Chiến Thắng Áp Đảo" Tham Nhũng

 • 0:02 - 0:05
  Tập Cận Bình tuyên bố
  giành được "thắng lợi áp đảo"
 • 0:05 - 0:06
  trong chống tham nhũng.
 • 0:07 - 0:09
  Nhưng nói thế là nói dối.
 • 0:28 - 0:30
  Chào mừng đến với Trung Quốc Không Kiểm Duyệt,
  tôi là Chris Chappell.
 • 0:30 - 0:33
  Tập này được tài trợ bởi
  PC-Doctor Toolbox.
 • 0:33 - 0:36
  Quản lý máy tính cá nhân để
  tránh bị treo phần mềm,
 • 0:36 - 0:40
  lỗi phần cứng và các thể loại lỗi vặt khác
  khiến cuộc sống của bạn buồn ơi là buồn.
 • 0:40 - 0:46
  Một số người cho rằng Đảng Cộng sản
  Trung Quốc có tham nhũng đôi chút.
 • 0:47 - 0:48
  Tôi hiểu mà,
 • 0:48 - 0:53
  một chế độ giết người lấy tạng
  và dùng cưỡng hiếp làm hình thức tra tấn
 • 0:53 - 0:58
  có lẽ không phải là tập thể
  công dân trung thực và thật thà nhất.
 • 0:59 - 1:00
  Nhưng tháng này,
 • 1:00 - 1:02
  dường như đã có vài tin tốt:
 • 1:02 - 1:07
  Tập Cận Bình nói Trung Quốc đã giành được
  "thắng lợi áp đảo" trong chống tham nhũng!
 • 1:08 - 1:14
  Nhưng mặc dù "thắng lới áp đảo"
  nghe rất chi là... áp đảo...
 • 1:14 - 1:16
  nhưng chuyện không đơn giản như vậy.
 • 1:16 - 1:18
  Tập Cận Bình từng tuyên bố
  như vậy trước đó.
 • 1:18 - 1:19
  Năm 2018,
 • 1:19 - 1:23
  ông ta tuyên bố "thắng lợi áp đảo"
  trong chống hối lộ
 • 1:23 - 1:25
  —vốn là một dạng tham nhũng.
 • 1:26 - 1:29
  Nhưng rõ ràng thắng lợi đó
  không được áp đảo cho lắm,
 • 1:29 - 1:32
  vì ông ta rõ ràng vẫn
  phải đấu tranh chống tham nhũng
 • 1:32 - 1:34
  trong 4 năm kể từ đó đến nay.
 • 1:35 - 1:36
  Ngay cả bây giờ,
 • 1:36 - 1:39
  Tập Cận Bình nói vẫn còn nhiều việc
  phải làm để giải quyết vấn đề.
 • 1:40 - 1:44
  Ông ta nói kể từ bây giờ,
  sẽ không có nương tay với tham nhũng.
 • 1:44 - 1:49
  Và nên có những "chính sách đảm bảo
  giới chức không dính tới được tham nhũng
 • 1:49 - 1:55
  vì họ 'không dám,
  không thể và không muốn."
 • 1:56 - 1:57
  Một lời đe dọa thật kỳ cục.
 • 1:58 - 2:01
  Như khi có người
  muốn lên YouTube để nói về...
 • 2:01 - 2:04
  những thuyết âm mưu vắcxin
  của lũ ấu dâm ngoài hành tinh,
 • 2:04 - 2:07
  YouTube sẽ ngay lập tức
  đóng kênh của người đó,
 • 2:07 - 2:08
  để họ không dám.
 • 2:09 - 2:11
  Nên vì vậy... họ cũng không muốn nữa?
 • 2:13 - 2:15
  Tập Cận Bình đang hành động rất nhanh.
 • 2:15 - 2:19
  Đầu tháng này, ông ta thông báo quy định mới
  nhằm kiềm chế tham nhũng chặt chẽ hơn.
 • 2:20 - 2:23
  Giám sát hoạt động kinh doanh
  của gia đình quan chức.
 • 2:24 - 2:27
  "Cán bộ phải báo cáo hoạt động
  kinh doanh của vợ chồng và con cái
 • 2:27 - 2:31
  và những ai không làm
  hoặc tìm cách lách luật
 • 2:31 - 2:35
  sẽ bị 'xử nghiêm theo
  quy định và pháp luật."
 • 2:36 - 2:41
  Giới chức giờ cần phải rút thân quyến
  khỏi hoạt động kinh doanh,
 • 2:41 - 2:45
  nếu không họ sẽ phải từ chức
  khỏi vị trí trong Đảng.
 • 2:46 - 2:49
  Điều này có thể ảnh hưởng tới
  hàng chục quan chức Đảng cấp cao
 • 2:49 - 2:52
  và có thể là hàng triệu quan cấp thấp hơn.
 • 2:52 - 2:53
  Nhiều thập kỷ qua,
 • 2:53 - 2:57
  Đảng viên vẫn đưa thân quyến
  vào đủ các chức vụ,
 • 2:57 - 3:00
  từ công ty quốc doanh tới
  doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài,
 • 3:00 - 3:02
  các tổ chức tư nhân,
  và nhiều đơn vị khác.
 • 3:02 - 3:05
  Lần chống tham nhũng này làm khá căng.
 • 3:05 - 3:07
  Nhưng lại không chỉ nhằm vào tham nhũng.
 • 3:08 - 3:09
  Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ.
 • 3:11 - 3:12
  Chào mừng trở lại.
 • 3:12 - 3:17
  Tập Cận Bình đang nói về chống tham nhũng
  trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 • 3:17 - 3:20
  Ông ta tuyên bố
  đã giành được "thắng lợi áp đảo."
 • 3:20 - 3:22
  Nhưng nói thế không đúng.
 • 3:23 - 3:27
  Ngay từ ngày thành lập
  Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921,
 • 3:27 - 3:29
  đảng này đã dựa trên tham nhũng rồi.
 • 3:30 - 3:31
  Về thực chất,
 • 3:31 - 3:33
  ta có một nhóm du côn với kế hoạch
 • 3:33 - 3:37
  giết người giàu cướp của
 • 3:37 - 3:38
  và rồi thôn tính đất nước.
 • 3:39 - 3:43
  Mao Trạch Đông nói về việc sử dụng
  "vô sản lưu manh" cho cách mạng.
 • 3:43 - 3:47
  Đây là nói tới những kẻ ngoài rìa xã hội—
  đặc biệt là tội phạm,
 • 3:47 - 3:51
  gồm cả thành viên hội tam hoàng
  và các tổ chức tội phạm ngầm.
 • 3:51 - 3:54
  Mao viết năm 1926 rằng vô sản lưu manh
 • 3:54 - 3:58
  "có thể trở thành một lực lượng cách mạng
  nếu được hướng dẫn đúng cách."
 • 3:59 - 4:01
  Và ông ta đã đứng ra hướng dẫn.
 • 4:02 - 4:06
  Mao sử dụng đúng vô sản lưu manh
  để đánh cuộc cách mạng cộng sản của ông ta.
 • 4:07 - 4:12
  Còn ai hăng hái giết người giàu
  và cướp của hơn lũ tội phạm cơ chứ?
 • 4:13 - 4:16
  Khi Đảng này chính thức
  nắm quyền năm 1949,
 • 4:16 - 4:19
  đoán xem những người nào
  đứng vào hàng ngũ Đảng viên cấp cao?
 • 4:20 - 4:21
  Rất nhiều kẻ là tội phạm.
 • 4:22 - 4:26
  Ngay cả bây giờ, vẫn có mối liên hệ chặt chẽ
  giữa Đảng Cộng sản và hội tam hoàng.
 • 4:27 - 4:30
  Hãy xem cuộc phỏng vấn của
  chúng tôi trên kênh China Unscripted—
 • 4:30 - 4:32
  với khách mời Sam Cooper
 • 4:32 - 4:34
  nói về những hội tam hoàng
  có quan hệ với Trung Cộng
 • 4:34 - 4:37
  buôn bán ma túy và rửa tiền ở Canada.
 • 4:38 - 4:41
  Đảng Cộng sản Trung Quốc
  cơ bản là sản phẩm
 • 4:41 - 4:45
  của một nhóm găngxtơ
  chiếm được cả một đất nước.
 • 4:45 - 4:47
  Chúng kiểm soát thành viên băng đảng,
 • 4:47 - 4:49
  chúng giam giữ
  những người bị cho là kẻ thù,
 • 4:49 - 4:52
  chúng thôn tính lãnh thổ của người khác
 • 4:52 - 4:55
  và chúng đấu đá kịch liệt với nhau.
 • 4:56 - 4:59
  Bạo lực và tham nhũng là cách để
  Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì quyền lực!
 • 5:00 - 5:05
  Đó là lý do tôi nói Tập Cận Bình không bao giờ có thể
  thực sự xóa bỏ tham nhũng trong nội bộ Trung Cộng!
 • 5:05 - 5:07
  Nhưng đó cũng chẳng phải
  mục đích của ông ta.
 • 5:07 - 5:10
  Động cơ thực sự đằng sau của ông ta
  trong chiến thắng nạn tham nhũng
 • 5:10 - 5:13
  là chiến thắng đối thủ chính trị.
 • 5:13 - 5:17
  Đơn cử,
  cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân.
 • 5:18 - 5:20
  Con trai của Giang Trạch Dân,
  Giang Miên Hằng,
 • 5:20 - 5:22
  là một doanh nhân có thế lực.
 • 5:23 - 5:26
  Ông ta nhúng tay vào mọi thứ từ công ty
  quốc doanh tới doanh nghiệp liên doanh.
 • 5:26 - 5:28
  Năm 2012,
 • 5:28 - 5:30
  DreamWorks Animation của Hollywood
 • 5:30 - 5:34
  mở một liên doanh ở Trung Quốc
  tên Oriental Dreamworks,
 • 5:34 - 5:38
  để sản xuất các sản phẩm giải trí hoạt hình
  và hành động cho thị trường Trung Quốc.
 • 5:38 - 5:43
  DreamWorks hợp tác với hai công ty Trung Quốc
  cùng Shanghai Alliance Investment—
 • 5:43 - 5:46
  vốn là cơ quan phụ trách đầu tư
  của chính quyền thành phố Thượng Hải.
 • 5:47 - 5:52
  Giang Miên Hằng là chủ tịch kiêm CEO
  của Shanghai Alliance Investment.
 • 5:52 - 5:53
  Có nghĩa là,
 • 5:53 - 5:56
  con trai kẻ thù lớn nhất của Tập Cận Bình
 • 5:56 - 6:02
  có cổ phần trong công ty trị giá hơn 300 triệu đôla
  kiểm soát ngành truyền thông và giải trí ở Trung Quốc.
 • 6:02 - 6:04
  Thông tin bên lề là Cổ phần
  của phía Mỹ trong liên doanh đó
 • 6:04 - 6:08
  cuối cùng đã bị một công ty
  Trung Quốc mua lại hết—
 • 6:08 - 6:11
  khi người Mỹ chẳng còn cần tới
  trong ban giám đốc nữa.
 • 6:11 - 6:13
  Và danh sách còn dài.
 • 6:13 - 6:17
  Con trai của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào,
  Hồ Hải Phong,
 • 6:17 - 6:22
  "từng quản lý một công ty nhà nước
  kiểm soát độc quyền máy quét an ninh
 • 6:22 - 6:24
  sử dụng tại các sân bay,
  cảng biển
 • 6:24 - 6:26
  và ga tàu điện ngầm ở Trung Quốc."
 • 6:27 - 6:29
  Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai,
 • 6:29 - 6:33
  người bị hạ bệ vì đấu đá nội bộ năm 2012,
 • 6:33 - 6:35
  có một mạng lưới tham nhũng gia đình,
 • 6:35 - 6:38
  với khối tài sản ít nhất 160 triệu đôla
 • 6:38 - 6:40
  do thân thích của ông ta nắm giữ.
 • 6:40 - 6:41
  Về cơ bản,
 • 6:41 - 6:45
  giới chức cộng sản
  từ trên xuống dưới đều muốn kiếm tiền.
 • 6:46 - 6:48
  Và thường làm thế qua tham nhũng.
 • 6:48 - 6:52
  Bao gồm đưa người thân vào
  những công ty có thể kiếm được tiền,
 • 6:52 - 6:54
  với sự giúp đỡ của
  những mối quan hệ trong Đảng.
 • 6:54 - 6:57
  Điều tuyệt vời trong chiến dịch
  chống tham nhũng của Tập Cận Bình
 • 6:57 - 7:02
  là nó thực sự là một vũ khí lợi hại
  để ông ta nhắm tới đối thủ chính trị—
 • 7:02 - 7:06
  trong khi làm ra vẻ là ông ta
  đang thực sự chống tham nhũng.
 • 7:06 - 7:08
  Nhưng chiến dịch này
  có tính lựa chọn.
 • 7:08 - 7:11
  Tập Cận Bình không bao giờ kết tội
  tham nhũng đồng minh của ông ta,
 • 7:11 - 7:13
  cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo.
 • 7:14 - 7:17
  Thành viên trong Ôn gia
  sở hữu hàng trăm triệu đôla,
 • 7:17 - 7:21
  thường là thông qua tham nhũng như có thể thấy
  trong sơ đồ này của tờ New York Times.
 • 7:21 - 7:24
  Nhưng vì Ôn Gia Bảo là đồng minh
  nên thế cũng chẳng sao.
 • 7:25 - 7:29
  Những khán giả phương Tây của kênh nếu có đọc những
  bài báo bùi tai về chuyện Tập Cận Bình chống tham nhũng
 • 7:29 - 7:30
  —xin đừng bị lừa.
 • 7:30 - 7:33
  Tập Cận Bình
  không thực sự chống tham nhũng.
 • 7:33 - 7:36
  Ông ta chỉ đang đấu với
  kẻ thù chính trị mà thôi.
 • 7:36 - 7:38
  Như một người cộng sản đích thực.
 • 7:39 - 7:43
  Nhưng vì toàn bộ Đảng Cộng sản
  Trung Quốc lập nên từ tham nhũng,
 • 7:43 - 7:47
  Tập Cận Bình sẽ không bao giờ
  giành "thắng lợi áp đảo" được.
 • 7:47 - 7:48
  Cứ đợi vài năm nữa,
 • 7:48 - 7:53
  độc chủ trọn đời Tập Cận Bình sẽ lại lần nữa
  tuyên bố giành thắng lợi trong chống tham nhũng.
 • 7:54 - 7:56
  Nhưng tới lúc đó cũng đừng để bị lừa nhé.
 • 7:56 - 7:59
  Và tập này được tài trợ
  bởi PC-Doctor Toolbox.
 • 7:59 - 8:04
  Có rất nhiều nguyên nhân khiến
  máy tính của bạn bị treo như phần mềm lỗi,
 • 8:04 - 8:05
  hỏng phần cứng,
 • 8:05 - 8:07
  và máy cũ chạy chậm nói chung.
 • 8:07 - 8:11
  Tệ nhất là máy luôn hỏng
  đúng vào thời điểm xấu nhất—
 • 8:11 - 8:14
  như khi chuẩn bị thuyết trình,
 • 8:14 - 8:16
  hay đang đi công tác mà lại
  không có anh IT nào giúp đỡ.
 • 8:17 - 8:18
  May thay,
 • 8:18 - 8:21
  đã có PC-Doctor Toolbox
  với chức năng giám sát từ xa.
 • 8:22 - 8:26
  Nếu bạn lo lắng về sức khỏe máy tính và muốn
  công cụ ngăn chặn các vấn đề hệ thống không đúng lúc,
 • 8:26 - 8:29
  bạn nên sử dụng PC-Doctor Toolbox.
 • 8:29 - 8:32
  Ngăn treo máy trước khi thực sự xảy ra.
 • 8:32 - 8:35
  Chúng tôi có thông báo đặc biệt cho
  khán giả của Trung Quốc Không Kiểm Duyệt:
 • 8:35 - 8:39
  Toolbox giờ miễn phí cho 5 máy PC cá nhân
 • 8:39 - 8:41
  kèm theo chức năng giám sát từ xa!
 • 8:41 - 8:46
  Bấm vào đường dẫn dưới đây để đăng ký
  và tải về 5 bản Toolbox miễn phí ngay hôm nay.
 • 8:46 - 8:48
  Tôi là Chris Chappell.
 • 8:48 - 8:50
  Cảm ơn đã theo dõi
  Trung Quốc Không Kiểm Duyệt.
Title:
Trung Quốc sẽ KHÔNG BAO GIỜ "Chiến Thắng Áp Đảo" Tham Nhũng
Description:

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố giành "thắng lợi áp đảo" trong chống tham nhũng. Vấn đề là, chẳng có thắng lợi nào trước tham nhũng cả. Trên thực tế toàn bộ chiến dịch chống tham nhũng này không phải thực sự nhằm vào chống tham nhũng.

Hãy xem tập này trên Trung Quốc Không Kiểm Duyệt để xem chiến dịch chống tham nhũng của Tập sinh ra vì mục đích gì, mục tiêu thực sự là ai, và tại sao Trung Quốc không thể tuyên bố chiến thắng.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:09

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions