Return to Video

The Fundamental Theorem of Arithmetic

 • 0:04 - 0:07
  La oss forestille oss, at vi levde for lang, lang tid siden.
 • 0:07 - 0:09
  La oss prøve å tenke over,
 • 0:09 - 0:13
  hvordan vi holdt styr på tiden uten klokke.
 • 0:13 - 0:15
  Alle klokker er basert på et gjentatt mønster,
 • 0:15 - 0:19
  som deler hele tiden opp i like store deler.
 • 0:19 - 0:21
  For å finne de gjentatte mønstrene
 • 0:21 - 0:23
  ser vi på himmelen.
 • 0:23 - 0:25
  Det er klart, at solen står opp og ned hver dag,
 • 0:25 - 0:26
  men når vi skal holde styr på lengre tidsrom,
 • 0:26 - 0:29
  skal vi se etter lengre sykluser.
 • 0:29 - 0:31
  Vi kan se på månen,
 • 0:31 - 0:33
  det ser ut som den vokser og minsker over mange dager.
 • 0:33 - 0:34
  Når vi teller antallet av dager mellom fullmåne,
 • 0:34 - 0:37
  finner vi ut av at, det er 29.
 • 0:37 - 0:38
  Det er sånn, man fant opp en måned.
 • 0:38 - 0:39
  Når vi skal prøve å dele 29 opp i like store deler,
 • 0:39 - 0:41
  finner vi ut av, at det er umulig.
 • 0:41 - 0:43
  Den eneste måneden, vi kan dele opp 29 i like store deler
 • 0:43 - 0:46
  er ved å splitte det opp i grupper av 1.
 • 0:46 - 0:49
  29 er nemlig et primtall.
 • 0:49 - 0:52
  Vi kan tenke på det som udelelig.
 • 0:52 - 0:55
  Hvis et tal kan bli delt opp i like store deler, som er større enn 1,
 • 0:55 - 0:57
  kaller vi det et sammensatt tall.
 • 0:57 - 0:59
  Hvis vi er nysgjerrige, kommer vi kanskje til å tenke på,
 • 0:59 - 1:01
  hvor mange primtall, det er,
 • 1:01 - 1:03
  og hvor store de blir.
 • 1:03 - 1:05
  La oss starte med å dele alle tall inn i 2 kategorier.
 • 1:05 - 1:07
  Vi setter primtallene til venstre
 • 1:07 - 1:08
  og de sammensatte tallene til høyre.
 • 1:08 - 1:10
  Til å starte med ser de ut til å være litt her og der.
 • 1:10 - 1:14
  Det ser ikke ut som det er et mønster.
 • 1:14 - 1:16
  La oss bruke en moderne teknikk
 • 1:16 - 1:18
  til å se det fulle bildet.
 • 1:18 - 1:20
  Teknikken er å bruke Ullam-spiralen.
 • 1:20 - 1:23
  Først stiller vi alle tall i rekkefølge
 • 1:23 - 1:24
  i en voksende spiral.
 • 1:24 - 1:26
  Så farger vi alle primtallene blå.
 • 1:26 - 1:29
  Til slutt forminsker vi bildet, så vi kan se millioner av tall.
 • 1:29 - 1:32
  Det her er primtallenes mønster,
 • 1:32 - 1:34
  som fortsetter og fortsetter for evig.
 • 1:34 - 1:37
  Utrolig nok er hele det her mønsterets struktur
 • 1:37 - 1:41
  fremdeles ikke løst i dag.
 • 1:41 - 1:43
  Vi har funnet noe.
 • 1:43 - 1:45
  La oss spole tiden frem
 • 1:45 - 1:48
  til omkring 300 år før vår tidsregning i gamle Grekenland.
 • 1:48 - 1:50
  En filosof kjent som Euclid fra Alexandria
 • 1:50 - 1:52
  forstod, at alle tall
 • 1:52 - 1:53
  kunne bli delt opp i de her 2 kategoriene.
 • 1:53 - 1:56
  Han begynte ved å finne ut av,
 • 1:56 - 1:58
  at alle tall kan bli dividert igjen og igjen,
 • 1:58 - 1:59
  inntil man når en gruppe av de minste, like store tall.
 • 1:59 - 2:03
  Per definisjon er de her små tallene
 • 2:03 - 2:05
  alltid primtall.
 • 2:05 - 2:07
  Han viste altså,
 • 2:07 - 2:11
  at alle tall på en måte er bygget ut av mindre primtall.
 • 2:11 - 2:13
  For å gjøre det klart kan vi forestille oss et univers
 • 2:13 - 2:16
  med alle tall og ignorere primtallene.
 • 2:16 - 2:17
  Vi kan velge et hvilket som helst sammensatt tall
 • 2:17 - 2:21
  og dividere det ned, og vi vil alltid stå tilbake med et primtall.
 • 2:21 - 2:23
  Euclid visste altså, at ethvert tall kan uttrykkes
 • 2:23 - 2:26
  ved å bruke en gruppe av mindre primtall.
 • 2:26 - 2:28
  Vi kan tenke på de her som byggeklosser.
 • 2:28 - 2:31
  Uansett hvilket tall vi velger,
 • 2:31 - 2:33
  kan vi alltid bygge det med noen mindre primtall.
 • 2:33 - 2:35
  Det er roten til oppdagelsen,
 • 2:35 - 2:38
  vi kaller den fundamentale teori om aritmetikk.
 • 2:38 - 2:40
  Vi kan velge ethvert tall. La oss for eksempel tal 30.
 • 2:40 - 2:42
  Nå kan vi finne alle de primtallene,
 • 2:42 - 2:46
  som går opp i det uten rest.
 • 2:46 - 2:48
  Det heter faktorisering.
 • 2:48 - 2:51
  Det vil gi oss primtallene.
 • 2:51 - 2:52
  I det her tilfelle er 2, 3 og 5 primfaktorene til 30.
 • 2:52 - 2:54
  Euclid fant ut av, at man kan gange
 • 2:54 - 2:56
  primfaktorene et vist antall ganger
 • 2:56 - 2:57
  og på den måten bygge et opprinnelige tall.
 • 2:57 - 3:00
  I det her tilfelle ganger vi bare
 • 3:00 - 3:02
  hver faktor med hverandre 1 gang for å bygge tallet 30.
 • 3:02 - 3:06
  2 ganger 3 ganger 5 er prim faktoriseringen for 30.
 • 3:06 - 3:08
  Vi kan tenke på det som en særlig nøkkel kombinasjon.
 • 3:08 - 3:11
  Det er ingen annen måte å bygge tallet 30 på
 • 3:11 - 3:13
  ved å bruke andre tall
 • 3:13 - 3:14
  ganget sammen.
 • 3:14 - 3:16
  Ethvert tall har altså 1,
 • 3:16 - 3:20
  og kun 1, prim faktorisering.
 • 3:20 - 3:23
  Man kan altså forestille seg,
 • 3:23 - 3:25
  at alle tall har en forskjellig lås.
 • 3:25 - 3:27
  Den unike nøkkelen til låsen
 • 3:27 - 3:29
  er den primfaktorisering.
 • 3:29 - 3:31
  Det er ikke 2 låser, som har den samme nøkkelen.
 • 3:31 - 3:34
  Det er ikke 2 tall, som har samme primfaktorisering.
Title:
The Fundamental Theorem of Arithmetic
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions