Return to Video

Historien om løsninger

 • 0:14 - 0:19
  Historien om løsninger (Hvorfor ekte
  endringer starter med å endre spillet)
 • 0:19 - 0:20
  med Annie Leonard
 • 0:21 - 0:26
  Har du en slik?
  Selvsagt ikke. Denne er 5 år gammel.
 • 0:26 - 0:28
  Nå har alle en slik.
 • 0:28 - 0:32
  Kan du forestille deg hvor mye genialitet og
  konsentrasjon det tok å gjøre en musikkspiller om til
 • 0:32 - 0:37
  en håndholdt datamaskin-telefon-GPS-fjernkontroll
  for alt i livet. På bare 5 år?
 • 0:37 - 0:38
  Tenk!
 • 0:38 - 0:42
  De tusener av mennesker som laget denne tingen
  måtte løse tusenvis av problemer
 • 0:42 - 0:45
  som, bokstavelig talt,
  ikke kunne ha blitt løst for 5 år siden.
 • 0:45 - 0:49
  Dette er hva folk klarer når de er
  motivert for å finne løsninger på problemer.
 • 0:49 - 0:54
  Men problemene vi har vært flittige med å løse
  er ikke problemene vi trenger mest å løse.
 • 0:54 - 0:57
  Så mye konsentrasjon har blitt brukt på:
  "raskere", "billigere", "nyere",
 • 0:57 - 1:02
  Slik at vi har mistet av syne ting som:
  "tryggere", "sunnere" og mer "rettferdig".
 • 1:02 - 1:05
  Det er som om vi blir bedre og bedre
  i å spille feil spill.
 • 1:05 - 1:10
  Og, på mange måter er dette systemet
  som et spill, men med veldig stor innsats.
 • 1:11 - 1:12
  Akkurat som et spill
 • 1:12 - 1:17
  ble økonomien utformet for å få
  alle til å spille etter visse regler
 • 1:17 - 1:21
  og som med et spill, følger det med
  bruksanvisning som forklarer målet med spillet.
 • 1:21 - 1:24
  Tenk på sist gang du spilte et spill.
 • 1:24 - 1:25
  Husker du?
 • 1:25 - 1:27
  Det første du gjorde var
  å finne ut hva det betyr å vinne
 • 1:27 - 1:31
  og det ble rettesnoren for
  alle avgjørelser underveis i spillet.
 • 1:31 - 1:36
  Så naturligvis arbeider folk flest
  med løsninger som hjelper med dette målet...
 • 1:36 - 1:37
  ...og det målet er "mer".
 • 1:37 - 1:42
  Mer penger brukt, flere veier bygget,
  flere kjøpesentre åpnet, flere ting.
 • 1:42 - 1:44
  Dette er det økonomer
  kaller "vekst".
 • 1:45 - 1:48
  Så vi tar alle pengene brukt
  på ting som gjør livet bedre
 • 1:48 - 1:51
  og alle pengene brukt
  på ting som gjør livet dårligere
 • 1:51 - 1:54
  og vi legger det sammen til et stort tall
 • 1:54 - 1:56
  som vi kaller BNP.
  (Brutton Nasjonal Produkt)
 • 1:56 - 1:59
  Vi blir fortalt at større BPN
  betyr at vi er på vei mot målet og vinner.
 • 2:00 - 2:04
  Så dette er tallet som tusener
  av regler og lover er laget for å øke.
 • 2:04 - 2:08
  Men det er en stor forskjell på flere barn på skolen
  eller flere barn i fengsel.
 • 2:08 - 2:11
  Flere vindmøller
  eller flere kullkraftverk.
 • 2:11 - 2:16
  Flere super-effektive offentlige tog
  eller mer bensin sløst bort i trafikkorker.
 • 2:16 - 2:16
  'seff!!
 • 2:17 - 2:20
  Men i dette spillet om "mer"
  teller begge deler like mye.
 • 2:21 - 2:25
  Vi kan ikke endre et så dumt spill
  med en regel eller en spiller om gangen.
 • 2:25 - 2:30
  Problemet er målet i seg selv.
  Vi trenger løsninger som endrer det.
 • 2:31 - 2:34
  Hva om vi bygget spillet rundt målet "bedre"?
 • 2:43 - 2:46
  Bedre utdanning,
  bedre helse, bedre ting.
 • 2:46 - 2:48
  En bedre sjanse til å
  overleve på denne planeten.
 • 2:48 - 2:50
  Det er det vi alle vil, ikke sant?
 • 2:50 - 2:53
  Så burde "å vinne" bety dette.
 • 2:53 - 2:56
  Å endre målet til hele økonomien
  er en diger oppgave.
 • 2:56 - 2:59
  Selvsagt kan vi ikke
  gjøre alt på en gang.
 • 2:59 - 3:01
  Men når vi konsentrerer oss
  om spill-endrende løsninger
 • 3:01 - 3:05
  gjør vi det gradvis mulig
  å spille et nytt spill.
 • 3:05 - 3:10
  For å gjøre det må vi være i stand til
  å se forskjellen på en spill-endrende løsning
 • 3:10 - 3:13
  og bare en ny måte
  å spille det gamle spillet om "mer".
 • 3:13 - 3:14
  For eksempel,
 • 3:14 - 3:18
  la oss se på to løsninger for en
  av de mange problemene vi møter i dag.
 • 3:18 - 3:22
  Svøpen plastinnpakning, som alle
  vet er en katastrofe for planeten.
 • 3:22 - 3:23
  Spesielt for havene.
 • 3:24 - 3:26
  Og her er to grupper mennesker
 • 3:26 - 3:29
  med veldig forskjellige ideer
  om løsninger på plast-problemet.
 • 3:29 - 3:32
  Disse kara bestemmer
  seg for at nok er nok
 • 3:32 - 3:37
  og de starter en kampanje for å få innbyggerne
  til å forby plastposer i deres nærområde.
 • 3:37 - 3:40
  Disse kara har
  en annen løsning.
 • 3:40 - 3:41
  De starter en forretning
 • 3:41 - 3:45
  som gir folk gavekort for å kjøpe ting
  dersom de resirkulerer plastavfallet.
 • 3:45 - 3:47
  Begge disse tingene
  skjer akkurat nå,
 • 3:47 - 3:50
  men bare en av dem
  endrer faktisk på spillet.
 • 3:51 - 3:55
  Gavekort-løsningen holder noe plast
  bort fra fyllingene og forbrenningsovnene.
 • 3:55 - 3:59
  Men den lager mer plast
  ved å oppfordre folk til å kjøpe flere ting.
 • 3:59 - 4:00
  Og enda værre,
 • 4:00 - 4:04
  den lærer bort at større forbruk er den
  riktige belønningen for å være en god borger.
 • 4:04 - 4:08
  Som gjør det enda vanskeligere å tenke
  utenom reglene fra det gamle spillet.
 • 4:08 - 4:11
  "Forby poser"-løsningen
  er vanskeligere å få til,
 • 4:11 - 4:13
  men den er en spill-endrer.
 • 4:13 - 4:14
  Hvorfor?
 • 4:14 - 4:17
  Ved å frivillig gi av deres tid,
  sier disse borgerne at
 • 4:17 - 4:20
  det finnes noe viktigere for dem
  enn bare å tjene og bruke mer.
 • 4:20 - 4:24
  For å vinne denne kampanjen,
  slår de seg sammen med
 • 4:24 - 4:28
  fremsynte forretninger som tilbyr
  alternativer til innpakning i plast.
 • 4:28 - 4:32
  De må bygge makt for å kjempe
  mot det Amerikanske Kjemirådet
  (American Chemistry Council)
 • 4:32 - 4:35
  som driver lobby-virksomhet for firmaer
  som lager alt det plast-søppelet.
 • 4:35 - 4:38
  Og de må gå ut og snakke
  med sine naboer og venner
 • 4:38 - 4:42
  for å inspirere enda flere folk til
  å stille spørsmål ved det gamle spillet.
 • 4:42 - 4:45
  Dette er nøyaktig hva som skjer
  i byer og tettsteder over hele verden
 • 4:45 - 4:46
  og de vinner.
 • 4:47 - 4:51
  Men kan forbud mot noen få millioner
  plastposer endre målet med spillet?
 • 4:51 - 4:52
  Ikke alene,
 • 4:53 - 4:56
  men i kombinasjon med
  millioner av andre som arbeider med
 • 4:56 - 4:58
  spill-endrende løsninger
  som de bryr seg om så,
 • 4:58 - 4:58
  JA.
 • 4:59 - 5:03
  Sammen er disse løsningene i ferd
  med å snu utviklingen.
 • 5:03 - 5:05
  I det folk bygger makt
  for å endre spillet
 • 5:05 - 5:07
  begynner deres borger-muskler å vokse.
 • 5:07 - 5:11
  De arbeider for å sikre at de lokale løsningene
  de lager blir kopiert og skalert opp.
 • 5:11 - 5:16
  Og når de ser at løsningene blir hindret
  av selskap med for mye påvirkningskraft
 • 5:16 - 5:19
  slår de seg sammen med andre
  løsnings-aksjonister for å sloss for ekte demokrati,
 • 5:19 - 5:21
  av folket, for folket.
 • 5:23 - 5:25
  Gavekort vil aldri gjøre det
 • 5:25 - 5:27
  men tusener av innbygger-kampanjer kan.
 • 5:27 - 5:32
  Når jeg blir spurt om å delta i en løsning
  ønsker jeg å vite om den er "laget for endring".
 • 5:32 - 5:34
  Om den virkelig vil endre målet.
 • 5:34 - 5:37
  For å finne det ut buker jeg ordet GOAL (MÅL)
 • 5:37 - 5:40
  Jeg ønsker å vite at det G - Gir folk mer makt.
 • 5:40 - 5:44
  tar makten tilbake fra selskap for å bygge demokrati.
 • 5:44 - 5:48
  O - åpner folks øyne for sannheten
  om at straks de grunnleggende behov er dekket
 • 5:48 - 5:51
  kommer ikke lykke og velvære
  fra å kjøpe flere ting
 • 5:51 - 5:55
  men fra våre nærmiljø, vår helse og en følelse av mening.
 • 5:55 - 5:58
  A - regner med Alle kostnader
 • 5:58 - 6:01
  inkludert belastningen på folk og planeten
 • 6:01 - 6:06
  Med andre ord, internaliserer
  kostnaden istedet for å eksternalisere den,
 • 6:06 - 6:08
  slik de fleste selskap gjør i dag.
 • 6:08 - 6:14
  L - minker den enorme gapet i Levestandard mellom de som
  ikke engang klarer å dekke sine grunnleggende behov
 • 6:14 - 6:17
  og de som har forbrukt mye
  mer enn de skal.
 • 6:17 - 6:21
  Når jeg ser en løsning som gjør alt det
  eller kan endres til å virke slik,
 • 6:21 - 6:22
  så er jeg med!
 • 6:22 - 6:24
  Og de dukker
  opp overalt.
 • 6:24 - 6:27
  Som Evergreen kooperativene i Cleveland.
 • 6:27 - 6:30
  Der arbeiderne eier og
  driver grønne forretninger.
 • 6:30 - 6:34
  Et vaskeri, et sol-cellefirma og
  en super-produktiv urban gård
 • 6:34 - 6:36
  som er sunne og trygge.
 • 6:36 - 6:41
  De tilbyr trygge jobber til folk
  som det gamle spillet har etterlatt.
 • 6:41 - 6:44
  Vi vet alle at vi trenger å få
  laget bedrifter ut av vårt demokrati.
 • 6:44 - 6:48
  Men kooperativene går enda lengre
  og tar demokratiet inn i bedriftene.
 • 6:48 - 6:50
  Bærekraftig,
  demokratisk, rettferdig.
 • 6:51 - 6:52
  Det er en spill-endrer.
 • 6:53 - 6:58
  Eller som i Capennori, en by i Italia der lokale
  innbyggere arbeider med bedrifter og administrasjon
 • 6:58 - 7:01
  ikke bare for å håndtere
  avfall på en bedre måte
 • 7:01 - 7:04
  men de stiller også spørsmål
  om avfall er uunngåelig.
 • 7:04 - 7:08
  De fremhever løsninger for avfall
  ikke med dyr tekno-løsninger
 • 7:08 - 7:12
  men ved å arbeide sammen som et lokalsamfunn
  for gjøre bruk av kompost for jorda,
 • 7:12 - 7:15
  å finne gjenbrukbare erstatninger
  for engangsprodukter
 • 7:15 - 7:18
  og deretter finne god bruk
  for kastede materialer.
 • 7:18 - 7:21
  De har allerede redusert noe
  avfall med 82 %
 • 7:21 - 7:24
  og har samtidig skapt arbeidsplasser
  og styrket den sosiale veven.
 • 7:25 - 7:28
  Og hva med den nye trenden
  med sammarbeids-forbruk
 • 7:28 - 7:30
  tidligere kjent som "deling".
 • 7:30 - 7:32
  Deling kan lyde som
  sang fra Barney (barne-TV)
 • 7:32 - 7:36
  Men tenk på det: det er
  en diger utfordring for det gamle spillet.
 • 7:36 - 7:39
  Det får oss bort fra tredemølla
  av "mer-mer-mer",
 • 7:39 - 7:44
  bevarer ressurser, gir folk tilgang til
  ting de ellers ikke kunne hatt råd til
 • 7:44 - 7:45
  og bygger felleskap.
 • 7:45 - 7:46
  Hvordan ser det ut?
 • 7:47 - 7:49
  Sykkeldeling i større byer,
 • 7:49 - 7:54
  nettbaserte plattformer som lar oss dele alt
  fra bilder til våre hjem til camping-utstyr.
 • 7:54 - 7:58
  I min by låner
  biblioteket ut verktøy.
 • 7:58 - 8:01
  Det er ingen grunn til at alle hus
  skal ha sin egen drill,
 • 8:01 - 8:06
  crème brûlée blåselampe, skanner, trillebår
  eller en sykkepumpe når vi kan alle dele.
 • 8:06 - 8:09
  I det omformende løsninger
  som disse får fart
 • 8:09 - 8:14
  vil vi nå et vippepunkt. Hvis vi fokuserer
  på det nye målet: "Bedre".
 • 8:14 - 8:18
  Uten et nytt mål vil alt arbeidet vi
  gjør for å bygge en bedre fremtid være:
 • 8:18 - 8:23
  A) Ikke nok.
  B) Skikkelig vanskelig.
 • 8:23 - 8:27
  Altfor mye genialitet og fokus vil fortsette bli brukt på å
  løse problemer som å forlenge batteritiden på iPhone
 • 8:28 - 8:31
  samtidig som problemene som truer
  våre liv får spinne ut av kontroll.
 • 8:31 - 8:34
  Da vi laget "Historien om ting"
  for 5 år siden
 • 8:34 - 8:40
  begynte vi å bygge et felleskap med mennesker som kjente
  at noe var virkelig galt med dette gamle spillet.
 • 8:40 - 8:42
  Vi var enige om at det var et problem.
 • 8:42 - 8:44
  Nå er tiden for
  å bygge løsninger.
 • 8:44 - 8:49
  Løsninger som ikke bare endrer noen regler
  men som endrer hele spillet.
 • 8:49 - 8:50
  Lyst til å hjelpe?
 • 8:50 - 8:51
  Kom igjen. La oss gå igang.
 • 8:56 - 8:57
  Teksting: Jarl Arntzen
Title:
Historien om løsninger
Description:

Historien om løsninger utforsker hvordan vi kan flytte vår økonomi i en mer bærekraftig og rettferdig retning ved å vende oss mot et nytt mål.

I det nåværende "Spillet om mer" blir vi oppfordret til å heie frem en voksende økonomi -- flere veier, flere kjøpesentre, flere Ting! -- selv om vår helse forverres, inntektsforskjellene øker og polene smelter.

Men hva om vi endrer poenget med spillet? Hva om målet til vår økonomi ikke var "mer" men "bedre" -- bedre helse, bedre jobber og en bedre mulighet til å overleve på planeten?

Burde ikke det være meningen med å vinne spillet?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:07

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions