< Return to Video

Lesley Hazletonová: O čtení Koránu

 • 0:00 - 0:02
  Možná jste už slyšeli
 • 0:02 - 0:04
  o tom, že ráj podle Koránu
 • 0:04 - 0:06
  je 72 pannen.
 • 0:06 - 0:09
  Slibuji, že se k těm pannám vrátím.
 • 0:09 - 0:11
  Nicméně tady na severozápadě
 • 0:11 - 0:13
  žijeme mnohem blíž
 • 0:13 - 0:15
  skutečné představě, kterou má Korán o ráji,
 • 0:15 - 0:17
  zmíněné 36 krát
 • 0:17 - 0:21
  jako "zahrady, zavlažované prameny vod".
 • 0:22 - 0:25
  Od doby, co žiju na obytném člunu na Lake Union
 • 0:25 - 0:28
  mi to dává dokonalý smysl.
 • 0:28 - 0:31
  Jak je ale možné, že o tom spousta lidí neví?
 • 0:32 - 0:35
  Znám spoustu nemuslimů s dobrou vůlí,
 • 0:35 - 0:37
  kteří začali číst Korán, ale zase ho zavřeli,
 • 0:37 - 0:40
  zmateni jeho jinakostí.
 • 0:40 - 0:42
  Historik Thomas Carlyle
 • 0:42 - 0:45
  měl Mohameda za jednoho z největších hrdinů v dějinách.
 • 0:45 - 0:47
  Ale i on nazval Korán
 • 0:47 - 0:50
  "nejúmornějším čtením, které jsem kdy podnikl,
 • 0:50 - 0:53
  lopotným, pomateným zmatkem."
 • 0:53 - 0:55
  (Smích)
 • 0:55 - 0:57
  Část problému je nejspíš
 • 0:57 - 1:00
  v představě, že Korán lze číst
 • 1:00 - 1:02
  jako každou jinou knížku.
 • 1:02 - 1:05
  Jako bychom se k němu mohli v deštivém ránu stulit
 • 1:05 - 1:07
  s miskou popcornu na dosah
 • 1:07 - 1:09
  Jako by Bůh --
 • 1:09 - 1:12
  a Korán není nic jiného než Boží hlas, který mluví k Mohamedovi --
 • 1:12 - 1:15
  byl jen další literární hvězdou.
 • 1:17 - 1:19
  Skutečnost, že tak málo lidí
 • 1:19 - 1:21
  opravdu čte Korán,
 • 1:21 - 1:24
  je přesně to, kvůli čemu je tak snadné ho citovat --
 • 1:24 - 1:27
  což znamená překrucovat.
 • 1:27 - 1:30
  Frázím a útržkům, vyňatým z kontextu
 • 1:30 - 1:32
  říkám "verze pro zvýrazňovač".
 • 1:32 - 1:35
  Tu mají rádi jak islámští fundamentalisté,
 • 1:35 - 1:38
  tak protimuslimští islamofobové.
 • 1:38 - 1:40
  Takže minulé jaro,
 • 1:40 - 1:42
  když jsem se chystala
 • 1:42 - 1:45
  začít psát Mohamedův životopis,
 • 1:45 - 1:48
  jsem zjistila, že si musím přečíst Korán pořádně --
 • 1:48 - 1:51
  tak pořádně, jak jsem schopna.
 • 1:51 - 1:53
  Moje arabština je omezena
 • 1:53 - 1:55
  na listování slovníkem,
 • 1:55 - 1:57
  takže jsem vzala čtyři nejznámější překlady
 • 1:57 - 1:59
  a rozhodla se číst je paralelně,
 • 1:59 - 2:01
  verš za veršem,
 • 2:01 - 2:04
  spolu s přepisem
 • 2:04 - 2:07
  a původním arabským textem ze 7. století.
 • 2:08 - 2:11
  Měla jsem výhodu.
 • 2:12 - 2:14
  Má poslední kniha
 • 2:14 - 2:17
  byla o příběhu počátku rozkolu Šíitů a Sunnitů.
 • 2:17 - 2:20
  Zblízka jsem poznala nejranější dějiny Islámu,
 • 2:20 - 2:22
  takže jsem znala události
 • 2:22 - 2:24
  ke kterým Korán neustále odkazuje,
 • 2:24 - 2:26
  jeho referenční rámec.
 • 2:26 - 2:28
  Věděla jsem dost na to, abych pochopila
 • 2:28 - 2:31
  že budu v Koránu turistkou --
 • 2:31 - 2:33
  informovanou,
 • 2:33 - 2:35
  dokonce zkušenou,
 • 2:35 - 2:37
  ale pořád stojící mimo --
 • 2:37 - 2:39
  židovskou agnostičkou
 • 2:39 - 2:41
  která čte svatou knihu někoho jiného.
 • 2:41 - 2:43
  (Smích)
 • 2:43 - 2:45
  Takže jsem četla pomalu.
 • 2:45 - 2:49
  (Smích)
 • 2:49 - 2:52
  Vyčlenila jsem si na ten projekt tři týdny,
 • 2:52 - 2:54
  a pochopila, čemu se říká přehnané sebevědomí,
 • 2:54 - 2:58
  (Smích)
 • 2:58 - 3:01
  protože to nakonec zabralo tři měsíce.
 • 3:03 - 3:05
  Odolala jsem pokušení přeskočit na konec,
 • 3:05 - 3:08
  kde jsou kratší a zřetelněji mystické kapitoly.
 • 3:08 - 3:10
  Ale pokaždé, když se mi začalo zdát,
 • 3:10 - 3:12
  že do Koránu pronikám,
 • 3:12 - 3:14
  že "už to konečně mám",
 • 3:14 - 3:16
  všechno se přes noc vytratilo
 • 3:16 - 3:18
  a já se ráno vrátila,
 • 3:18 - 3:21
  bez jistoty, jestli nejsem ztracená v podivné zemi.
 • 3:21 - 3:24
  Její krajina mi přesto byla povědomá.
 • 3:25 - 3:27
  Korán říká, že přišel
 • 3:27 - 3:29
  obnovit poselství Tóry a evangelií.
 • 3:29 - 3:31
  Jedna jeho třetina
 • 3:31 - 3:33
  znovu vypráví příběhy postav z Bible,
 • 3:33 - 3:35
  jako jsou Abraham, Mojžíš,
 • 3:35 - 3:38
  Josef, Marie či Ježíš.
 • 3:38 - 3:41
  Bůh sám je důvěrně známý
 • 3:41 - 3:44
  ze svého předcházejícího zjevení v podobě Jahveho
 • 3:44 - 3:47
  stále žárlivě odmítající všechny ostatní bohy.
 • 3:48 - 3:51
  Přítomnost velbloudů, hor,
 • 3:51 - 3:53
  pouštních studní a pramenů
 • 3:53 - 3:55
  mě přivedla zpátky do roku, který jsem strávila
 • 3:55 - 3:57
  putováním po Sinajské poušti.
 • 3:57 - 3:59
  A pak tu byl jazyk,
 • 3:59 - 4:01
  jeho rytmus a spád,
 • 4:01 - 4:04
  který mi připomněl večery strávené posloucháním starých Beduínů,
 • 4:04 - 4:07
  recitujících dlouhé hodiny epické básně
 • 4:07 - 4:10
  celé zpaměti.
 • 4:10 - 4:12
  A já začala rozumět tomu,
 • 4:12 - 4:15
  proč se říká,
 • 4:15 - 4:18
  že Korán je doopravdy Koránem
 • 4:18 - 4:20
  jenom v arabštině.
 • 4:20 - 4:22
  Vezměte si Fatihu,
 • 4:22 - 4:24
  úvodní kapitolu o sedmi verších.
 • 4:24 - 4:28
  Je to muslimský Otčenáš a Slyš, Izraeli dohromady.
 • 4:29 - 4:31
  V arabštině jde jen o 29 slov,
 • 4:31 - 4:35
  zatímco v překladech je jich od 65 do 72.
 • 4:35 - 4:37
  A přece se zdá, že čím víc přidáte,
 • 4:37 - 4:40
  tím víc se toho ztrácí.
 • 4:40 - 4:43
  Arabština má magickou,
 • 4:43 - 4:45
  skoro hypnotickou kvalitu.
 • 4:45 - 4:48
  Žádá, aby byla slyšena spíš než čtena,
 • 4:48 - 4:51
  procítěna spíš než rozebrána.
 • 4:51 - 4:53
  Chce, abyste ji vyzpívali nahlas,
 • 4:53 - 4:56
  abyste vám její hudba zněla v uších a na jazyku.
 • 4:56 - 4:58
  Takže Korán v angličtině
 • 4:58 - 5:01
  je něco jako stín sebe sama,
 • 5:01 - 5:04
  nebo, jak Arthur Arberry nazval svou verzi,
 • 5:04 - 5:06
  je to "výklad".
 • 5:07 - 5:10
  Ne všechno se ale v překladu ztrácí.
 • 5:10 - 5:13
  Jak Korán slibuje, trpělivost přináší odměnu
 • 5:13 - 5:15
  a spoustu překvapení --
 • 5:15 - 5:18
  například stupeň ohleduplnosti k prostředí
 • 5:18 - 5:21
  a vědomí toho, že lidé jsou jen správci Božího stvoření,
 • 5:21 - 5:24
  které v Bibli nenajdete.
 • 5:24 - 5:27
  A tam, kde se Bible obrací výhradně k mužům
 • 5:27 - 5:29
  a hovoří ve druhé i třetí osobě v mužském rodě,
 • 5:29 - 5:32
  Korán zahrnuje ženy.
 • 5:32 - 5:34
  Mluví třeba
 • 5:34 - 5:36
  o věřících mužích a věřících ženách --
 • 5:36 - 5:39
  počestných mužích a počestných ženách.
 • 5:41 - 5:43
  Nebo ten nechvalně známý verš
 • 5:43 - 5:45
  o zabíjení nevěřících.
 • 5:45 - 5:47
  Ano, říká to,
 • 5:47 - 5:50
  ale jen za velmi přesných okolností:
 • 5:50 - 5:52
  během předpokládaného dobývání
 • 5:52 - 5:54
  posvátného města Mekky,
 • 5:54 - 5:57
  kde je boj obvykle zakázán.
 • 5:57 - 6:00
  A to povolení je omezeno podmínkami.
 • 6:00 - 6:03
  Ne, že musíte zabíjet nevěříci v Mekce,
 • 6:03 - 6:06
  ale můžete. Máte to povoleno.
 • 6:06 - 6:09
  Nicméně jen pokud minula lhůta milosti,
 • 6:10 - 6:13
  pokud neexistuje žádná jiná dohoda,
 • 6:13 - 6:16
  jen pokud vám brání dostat se ke Kaabě,
 • 6:16 - 6:19
  a pokud vás napadnou jako první.
 • 6:19 - 6:22
  A i potom -- Bůh je milosrdný,
 • 6:22 - 6:25
  odpuštění stojí nade vším --
 • 6:25 - 6:27
  takže z principu platí,
 • 6:27 - 6:29
  že je lepší nezabíjet.
 • 6:29 - 6:32
  (Smích)
 • 6:32 - 6:35
  To bylo asi největší překvapení --
 • 6:35 - 6:37
  jak pružný Korán je,
 • 6:37 - 6:39
  přinejmenším v myslích, které nejsou
 • 6:39 - 6:42
  fundamentálně nepružné.
 • 6:42 - 6:45
  "Některé z těchto veršů mají pevný význam," říká,
 • 6:45 - 6:48
  "a jiné jsou mnohoznačné.
 • 6:48 - 6:50
  Zvrácenost v srdci
 • 6:50 - 6:52
  bude hledat mnohoznačnosti
 • 6:52 - 6:54
  a snažit se způsobit svár
 • 6:54 - 6:57
  omezením jejich významů.
 • 6:57 - 7:00
  Jen Bůh zná pravý význam."
 • 7:01 - 7:03
  Věta "Bůh je jemný"
 • 7:03 - 7:05
  se objevuje znovu a znovu
 • 7:05 - 7:07
  a samozřejmě, celý Korán je mnohem jemnější,
 • 7:07 - 7:09
  než většinu z nás učili věřit.
 • 7:09 - 7:11
  Jako například
 • 7:11 - 7:13
  v té drobnosti
 • 7:13 - 7:16
  s pannami a rájem.
 • 7:16 - 7:19
  Do hry tu vchází starosvětský orientalismus.
 • 7:20 - 7:22
  Slovo, použité čtyřikrát,
 • 7:22 - 7:24
  jsou "Hurisky",
 • 7:24 - 7:26
  líčené jako
 • 7:26 - 7:29
  tmavooké dívky s bujnými prsy,
 • 7:29 - 7:32
  nebo jako čisté, vnadné panny.
 • 7:33 - 7:35
  Vše, co najdete v originální arabštině,
 • 7:35 - 7:38
  je ale jediné slovo: "Hurisky".
 • 7:39 - 7:42
  Žádné vnady a bujné prsy v dohledu.
 • 7:42 - 7:44
  (Smích)
 • 7:44 - 7:46
  Můžou se tím myslet
 • 7:46 - 7:48
  čisté bytosti -- jako andělé --
 • 7:48 - 7:51
  nebo to může být něco jako řecké "Kouros" či "Korē" --
 • 7:51 - 7:53
  věčné mládí.
 • 7:53 - 7:56
  Ve skutečnosti ale nikdo doopravdy neví,
 • 7:56 - 7:58
  a v tom to je.
 • 7:58 - 8:00
  Protože Korán mluví úplně jasně,
 • 8:00 - 8:02
  když říká, že v ráji budete
 • 8:02 - 8:05
  "novým stvořením",
 • 8:05 - 8:07
  že budete "obnoveni
 • 8:07 - 8:10
  v podobě, kterou neznáte,"
 • 8:10 - 8:13
  což je pro mě mnohem přitažlivější vyhlídka,
 • 8:13 - 8:15
  než panna.
 • 8:15 - 8:23
  (Smích)
 • 8:23 - 8:26
  Číslo 72 se přitom nikdy neobjeví.
 • 8:26 - 8:28
  Žádných 72 panen
 • 8:28 - 8:30
  v Koránu není.
 • 8:30 - 8:33
  Ten nápad se objevil až po 300 letech,
 • 8:33 - 8:36
  a většina muslimských učenců je vidí
 • 8:36 - 8:38
  jako obdobu našich okřídlených bytostí, sedících na obláčku
 • 8:38 - 8:40
  a brnkajících na harfy.
 • 8:41 - 8:44
  Ráj je přesný opak.
 • 8:44 - 8:46
  Není to panenskost,
 • 8:46 - 8:48
  je to plodnost,
 • 8:48 - 8:50
  hojnost,
 • 8:50 - 8:52
  jsou to zahrady,
 • 8:52 - 8:55
  zavlažované prameny vod.
 • 8:55 - 8:57
  Děkuji.
 • 8:57 - 9:12
  (Potlesk)
Title:
Lesley Hazletonová: O čtení Koránu
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

Lesley Hazletonová se jednoho dne rozhodla přečíst Korán. To, co našla, se hodně lišilo od toho, co jako nemuslimka a "turistka, cestující svatou knihou," jak sama sobě říká, čekala. S nadhledem i hlubokou odborností nás Lesley provází půvabem, poddajností a tajemstvím, které objevila. Řeč, která boří spoustu mýtů, přednesla na TEDx Rainier v Seattlu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
Štefan Švec added a translation

Czech subtitles

Revisions