Return to Video

Събиране на рационални числа

 • 0:00 - 0:03
  Нека намерим сбора на някои рационални числа.
 • 0:03 - 0:05
  Използвам този термин, защото него
 • 0:05 - 0:09
  използва този учебник, но по-просто казано,
 • 0:09 - 0:10
  ще събираме дроби.
 • 0:10 - 0:14
  Нека решим всичките , за да видим
 • 0:14 - 0:15
  всичките примери.
 • 0:15 - 0:20
  Първо имаме 3/7 + 2/7.
 • 0:20 - 0:23
  Знаменателите ни са едни и същи,
  така че трябва просто
 • 0:23 - 0:24
  да съберем числителите.
 • 0:24 - 0:28
  Знаменателят е 7; 3 + 2 = 5
 • 0:28 - 0:31
  Това е а).
 • 0:31 - 0:32
  Ще ги реша през едно.
 • 0:32 - 0:33
  Ще отнеме цяла вечност да ги направя всичките.
 • 0:33 - 0:37
  Е, не цяла вечност, но повече, отколкото
  бих искал да отделя.
 • 0:37 - 0:43
  C) e 5/16 + 5/12.
 • 0:43 - 0:45
  Знаменателите ни не съвпадат.
 • 0:45 - 0:48
  Трябва да намерим общ знаменател, който трябва
 • 0:48 - 0:50
  да бъде най-малкото -- всъщност може да бъде което и да е общо кратно на тази,
 • 0:50 - 0:52
  но за по-просто, нека го направим
 • 0:52 - 0:54
  с най-малкото общо кратно.
 • 0:54 - 0:56
  Кое е най-малкото число, което е кратно
 • 0:56 - 0:58
  на 16 и 12?
 • 0:58 - 1:02
  Да видим, 16 . 2 =32, не става.
 • 1:02 - 1:04
  16 . 3 = 48.
 • 1:04 - 1:05
  Изглежда, че това става.
 • 1:05 - 1:07
  48 = 12 . 4
 • 1:07 - 1:10
  Така че нека използваме 48 за общ знаменател.
 • 1:14 - 1:19
  Трябваше да умножим 16 с 3, за да направим 48, затова ще трябва да
 • 1:19 - 1:24
  умножим това 5 с 3.
 • 1:24 - 1:26
  Просто умножаваме числителя и знаменателя
 • 1:26 - 1:28
  с едно и също числа, така че в действителност въобще не го променяме.
 • 1:28 - 1:31
  5 . 3 = 15.
 • 1:31 - 1:37
  За да получим 48 от 12, трябваше да
 • 1:37 - 1:39
  умножим по 4.
 • 1:39 - 1:42
  За да получим този числител от това 5,
 • 1:42 - 1:44
  трябва да умножим по 4.
 • 1:44 - 1:47
  5 . 4 = 20
 • 1:47 - 1:50
  Сега вече имам един и същ знаменател.
 • 1:50 - 1:54
  Това ще бъде равно на... Знаменателят е 48.
 • 1:54 - 2:01
  И можем да съберем 15 и 20, което прави 35.
 • 2:01 - 2:03
  Можем ли да съкратим?
 • 2:03 - 2:05
  Да видим. 48 не се дели на 5.
 • 2:05 - 2:07
  48 не се дели на 7.
 • 2:07 - 2:08
  Изглежда, че приключихме.
 • 2:08 - 2:14
  Да направим е) тук.
 • 2:14 - 2:20
  8/25 + 7/10
 • 2:20 - 2:24
  Отново нямаме общ знаменател.
 • 2:24 - 2:26
  Но можем да се справим с това.
 • 2:26 - 2:29
  Нека видим, 50 е най-малкото число, което се дели на
 • 2:29 - 2:30
  тези двете.
 • 2:30 - 2:32
  25 . 2 = 50
 • 2:32 - 2:37
  8/25, за да стане 50, умножаваме по 2.
 • 2:37 - 2:40
  Значи и 8 ще умножим по 2.
 • 2:40 - 2:43
  Значи ще стане 16/50.
 • 2:43 - 2:46
  След това 7/10 искаме да стане
 • 2:46 - 2:48
  върху 50.
 • 2:48 - 2:52
  Умножаваме 10 по 5,
 • 2:52 - 2:55
  значи трябва да умножим и 7 по 5.
 • 2:55 - 2:58
  Ще стане 35/50.
 • 2:58 - 3:02
  Сега знаменателите ни са едни и същи - 50.
 • 3:02 - 3:06
  16 + 35 на колко е равно?
 • 3:06 - 3:11
  10 + 35 = 45;
  45 + 6 = 51
 • 3:11 - 3:15
  Значи е 51/50.
 • 3:15 - 3:17
  Задача g).
 • 3:17 - 3:20
  Нека я направя в друг цвят.
 • 3:20 - 3:22
  Задача g).
 • 3:22 - 3:28
  Тук имаме 7/15 -- ще напиша другата дроб
  в друг цвят --
 • 3:28 - 3:34
  + 2/9
 • 3:34 - 3:36
  Отново имаме различни знаменатели.
 • 3:36 - 3:37
  Трябва да намерим общ знаменател.
 • 3:37 - 3:42
  Кое е най-малкото число,
  което се дели на 15 и 9?
 • 3:42 - 3:43
  Да видим, 15 . 2 = 30.
 • 3:43 - 3:45
  Това не се дели на 9.
 • 3:45 - 3:48
  15 . 3 = 45, това става.
 • 3:48 - 3:50
  45 се дели на 9.
 • 3:50 - 3:53
  Значи ще използваме 45.
 • 3:53 - 4:00
  15 . 3 = 45, така че 7 . 3 = 21.
 • 4:00 - 4:03
  Тези две дроби са еквивалентни.
 • 4:03 - 4:07
  Плюс, имаме върху 45.
 • 4:07 - 4:12
  За да получим 45 от 9, трябваше да умножим по 5.
 • 4:12 - 4:14
  Значи, за да получим този числител тук,
 • 4:14 - 4:16
  трябва да умножим по 5.
 • 4:16 - 4:18
  2 . 5 = 10.
 • 4:18 - 4:22
  2/9 = 10/45
 • 4:22 - 4:25
  Сега можем да събираме.
 • 4:25 - 4:27
  Събираме части от 45.
 • 4:27 - 4:33
  21 + 10 = 31. И край.
 • 4:33 - 4:37
  Нека направим още една задача тук долу.
  Задача с думи.
 • 4:37 - 4:40
  Надя, Питър и Иън събират парите си, за да купят
 • 4:40 - 4:42
  един галон сладолед.
 • 4:42 - 4:45
  Надя е най-голяма и получава най-много джобни.
 • 4:45 - 4:50
  Тя допринася за 1/2 от цента. Значи допринася за
 • 4:50 - 4:54
  1/2 от цената. Това тук е Надя.
 • 4:54 - 4:59
  Иън е следващият най-голям
  и допринася за 1/3 от цената.
 • 4:59 - 5:02
  Иън допринася с 1/3.
 • 5:02 - 5:04
  Това е Иън.
 • 5:04 - 5:06
  Питър е най-малък и получава най-малко джобни.
 • 5:06 - 5:14
  Той допринася за 1/4 от цената. Значи Питър
 • 5:14 - 5:18
  дава 1/4 от цента.
 • 5:18 - 5:20
  Разбират, че тези пари ще им стигнат.
 • 5:20 - 5:22
  Когато стигат до касата, осъзнават, че са забравили
 • 5:22 - 5:24
  за ДДС-то и се притесняват, че
 • 5:24 - 5:25
  няма да им стигнат парите.
 • 5:25 - 5:28
  Изумително, те някак си имат точната сума пари.
 • 5:28 - 5:32
  Каква част от цената на сладоледа е била добавена като ДДС?
 • 5:32 - 5:36
  Да видим ако съберем 1/2 + 1/3 + 1/4 от цента,
 • 5:36 - 5:38
  да видим какво ще получим.
 • 5:38 - 5:41
  Трябва да намерим общ знаменател, някое число,
 • 5:41 - 5:44
  което е най-малкото общо кратно на 2, 3 и 4.
 • 5:44 - 5:47
  Да видим 4... Трябва да е 12, нали?
 • 5:47 - 5:49
  12 се дели 2, на 3,
 • 5:49 - 5:50
  както и на 4.
 • 5:50 - 5:56
  Значи 1/2 = 6/12.
 • 5:56 - 5:59
  2 . 6 = 12
 • 5:59 - 6:00
  1 . 6 = 6
 • 6:00 - 6:01
  Тези са еквивалентни.
 • 6:01 - 6:04
  6 е 1/2 от 12.
 • 6:04 - 6:09
  1/3, ако използваме 12 като общ знаменател,
  за да получим 12 от 3,
 • 6:09 - 6:12
  трябва да умножим по 4.
 • 6:12 - 6:14
  Значи взимаме това 4 и го умножаваме по 1.
 • 6:14 - 6:18
  4/12 = 1/3
 • 6:18 - 6:24
  След това 1/4, ако използваме общия знаменател 12,
 • 6:24 - 6:27
  за да получим 12 от 4, умножаваме по 3,
  значи трябва да умножим
 • 6:27 - 6:30
  и числителя по 3, получаваме 3.
 • 6:30 - 6:31
  Нека съберем тези.
 • 6:31 - 6:37
  Значи 6/12 + 4/12 + 3/12 ще бъде равно на...
 • 6:37 - 6:41
  Знаменателят ще бъде 12 --
 • 6:41 - 6:48
  ще бъде 6 + 4 + 3 = 13
 • 6:48 - 6:51
  Значи ще бъде 13/12.
 • 6:51 - 6:53
  Това е неправилна дроб.
 • 6:53 - 6:56
  Или можем да кажем, че това е равно на
 • 6:56 - 7:03
  12/12 + 1/12, или това е същото като...
 • 7:03 - 7:04
  12/12 = 1, нали?
 • 7:04 - 7:06
  12 : 12 = 1
 • 7:06 - 7:10
  Значи това е 1 и 1/12.
 • 7:10 - 7:14
  Когато съберат парите си, получават 1 и 1/12 от цената
 • 7:14 - 7:19
  на сладоледа, който искат да купят.
 • 7:19 - 7:21
  Каква част от цената на сладоледа е била
 • 7:21 - 7:22
  добавена като ДДС?
 • 7:22 - 7:25
  Това е точната сума, която е трябвало да платят.
 • 7:25 - 7:30
  Ясно е, че е 1 е частта от цената без ДДС,
 • 7:30 - 7:33
  значи тази 1/12 ще бъде количеството,
  добавено като ДДС.
 • 7:33 - 7:36
  Значи отговорът на тази задача е: 1/12 от цената
 • 7:36 - 7:39
  е добавена като ДДС.
Title:
Събиране на рационални числа
Video Language:
English
Duration:
07:40
Mr. Brightside edited Bulgarian subtitles for Addition of Rational Numbers
Mr. Brightside added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions