< Return to Video

Amara Komunidad para sa Mga Lumikha ng YouTube

 • 0:01 - 0:02
  Mabuhay!
 • 0:02 - 0:03
  Maligayang pagbisita sa Amara!
 • 0:03 - 0:05
  Isang mabisang alternatibo
  sa YouTube Community Toolset
 • 0:05 - 0:08
  para makapaglagay ng captions
  at subtitles sa inyong mga bidyo.
 • 0:09 - 0:13
  Tinutulungan namin ang
  The New York Times, TED, Khan Academy,
 • 0:13 - 0:16
  at iba pa, na mag-subtitle
  ng kanilang mga bidyo
 • 0:16 - 0:18
  upang palawakin pa
  ang maaabot nilang audience,
 • 0:19 - 0:21
  at ngayon nandito kami
  kasama ng Amara Community,
 • 0:21 - 0:25
  isang bagong offering na para
  sa mga YouTube Creators tulad ninyo.
 • 0:26 - 0:30
  Pinadadali ng Amara Platform
  ang paggawa ng subtitles sa inyong videos,
 • 0:30 - 0:33
  at mas marami pa kayong magagawa
  kasama ang Amara Community.
 • 0:33 - 0:36
  Ang Amara Community ay isang makabangong
  paraan para kumonekta sa inyong audience,
 • 0:36 - 0:40
  sa pamamagitan ng pag-invite sa mga
  volunteers para gumawa ng subtitle
 • 0:41 - 0:44
  ng iyong mga bidyo.
 • 0:44 - 0:45
  Maaari ka nang
  mag-crowdsource video subtitling
 • 0:45 - 0:47
  para masiguro ang accessibility ng mga
  nasa Deaf and Hard Hearing Communities
 • 0:47 - 0:50
  at binubuksan rin nito ang iyong channel
  sa global audience.
 • 0:51 - 0:53
  Mas madali ka nang makakapaglagay
  ng subtitles sa iba't ibang wika
 • 0:53 - 0:55
  sa iyong YouTube videos
  gamit ang Amara,
 • 0:55 - 0:57
  tinutulungan kang mag-connect
  sa mas maraming manonood,
 • 0:57 - 0:59
  habang tinutulungan ang YouTube
  para mas maging inclusive sa lahat.
 • 1:01 - 1:03
  Interesado ka ba na ang iyong
  mga bidyo ay may subtitles
 • 1:03 - 1:05
  na gawa ng mga propesyonal
  na linguist?
 • 1:05 - 1:07
  Kung ganoon, ang Amara on Demand
  ay perfect para sa iyo.
 • 1:07 - 1:11
  Ang aming mga subtitles at captions
  ay gawa ng mga propesyonal,
 • 1:11 - 1:13
  na binabayaran ng mataas na rates
  kaysa sa industriya
 • 1:13 - 1:14
  para masiguro ang
 • 1:15 - 1:17
  Tingnan ang mga link sa ibaba
  para makapagsimula!
 • 1:17 - 1:20
Title:
Amara Komunidad para sa Mga Lumikha ng YouTube
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:24

Filipino subtitles

Revisions Compare revisions