Return to Video

Michelangelo, Poslední soud, Sixtinská kaple

 • 0:05 - 0:06
  Více než 20 let poté,
 • 0:06 - 0:08
  co Michelangelo domaloval
 • 0:08 - 0:10
  fresky na stropě Sixtinské kaple,
 • 0:10 - 0:11
  byl požádán, aby udělal další fresku,
 • 0:11 - 0:14
  tentokrát na stěně oltáře.
 • 0:14 - 0:15
  Na stěnu oltáře
 • 0:15 - 0:17
  Michelangelo namaloval Poslední soud,
 • 0:17 - 0:19
  což je v historii umění staré téma,
 • 0:19 - 0:23
  pochází z Nového zákona,
  ze Zjevení Janova.
 • 0:23 - 0:27
  Oltář je místo nedocenitelného významu.
 • 0:27 - 0:31
  Zejména hlavní oltář Sixtinské kaple,
  kde mši sloužil i papež
 • 0:31 - 0:35
  a dodnes zde kardinálové
  volí nového papeže.
 • 0:35 - 0:39
  Takže, Michelangelo namaloval
  Ježíše uprostřed nahoře,
 • 0:39 - 0:43
  a po každém jeho boku
  jsou svatí a biblické postavy,
 • 0:43 - 0:47
  Pod Ježíšem vidíme oddělení
  blahoslavených a zatracených.
 • 0:47 - 0:51
  Po Kristově levici
  jdou zatracení do pekla,
 • 0:51 - 0:53
  a po pravici Krista jsou blahoslavení
  mířící do nebe.
 • 0:53 - 0:57
  V křesťanské historii
  neexistuje dramatičtější,
 • 0:57 - 0:58
  mocnější obraz.
 • 0:58 - 1:00
  Toto je konec světa.
 • 1:00 - 1:03
  Krista vidíme jako mocného soudce
 • 1:03 - 1:06
  obráceného k zatraceným, které ničí.
 • 1:06 - 1:10
  Vypadá to, že ukazuje na rány,
  které utrpěl na kříži.
 • 1:10 - 1:14
  Vedle něj je Panna Marie,
  která se bezmocně krčí,
 • 1:14 - 1:17
  jako by se už nemohla za lidi přimluvit.
 • 1:17 - 1:19
  Dívá se ale dolů směrem
  k blahoslaveným
 • 1:19 - 1:22
  a zdá se, že vydává Kristovi zatracené.
 • 1:22 - 1:26
  Napravo od Krista se blahoslavení
  vydávají z hrobů do nebe.
 • 1:26 - 1:30
  Vytahují je andělé, kteří jim pomáhají
 • 1:30 - 1:32
  vystoupat do nebe.
 • 1:32 - 1:34
  Miluju tato vyobrazení,
 • 1:34 - 1:37
  protože Michelanagelova těla
  jsou tak pevná a silná,
 • 1:37 - 1:38
  tak svalnatá.
 • 1:38 - 1:40
  Dokonce i duše, které jsou kříseny,
 • 1:40 - 1:43
  musí být zvedány s velkým úsilím.
 • 1:43 - 1:46
  Vidíte anděla, jak zvedá
  blahoslavené pomocí růžence.
 • 1:46 - 1:52
  Přesně tak, dvojice je doslova zvedána
  do nebe silou své modlitby,
 • 1:52 - 1:54
  která je znázorněna růžencem.
 • 1:54 - 1:57
  Přímo pod Kristem vidíme anděly hrající
  na trumpety,
 • 1:57 - 1:59
  kterými budí mrtvé z jejich hrobů.
 • 1:59 - 2:01
  Podívejte na ty dlouhé zlaté trubky,
 • 2:01 - 2:04
  Popisuje je Zjevení Janovo, zde
  jsou přímo vyobrazeny.
 • 2:04 - 2:09
  Ale andělé nevypadají úplně, jak
  bychom očekávali,
 • 2:09 - 2:15
  jsou zjevně silní a mužní,
  v poměru k tělu mají malé hlavy.
 • 2:15 - 2:17
  Při troubení skoro vypadají,
 • 2:17 - 2:21
  jako by jim měly prasknout tváře.
 • 2:21 - 2:24
  Mají přece budit mrtvé,
  a to přesně dělají.
 • 2:24 - 2:27
  Vidíme otevírající se krypty, hroby,
 • 2:27 - 2:30
  vidíme duše, které vyvstávají ze země.
 • 2:30 - 2:34
  je překvapivé, jakou tělesnost
  Michelangelo duším připisuje.
 • 2:34 - 2:38
  Člověk by řekl, že budou nehmotné,
  že nebudou mít žádné tělo,
 • 2:38 - 2:41
  žádnou tíhu, nebudou nic vážit,
 • 2:41 - 2:42
  ale zde je opak pravdou.
 • 2:42 - 2:46
  Vycítíme boj o duše a
  obtížnost jejich záchrany
 • 2:46 - 2:48
  a donesení do nebe.
 • 2:48 - 2:52
  Ano, tělům se autor nevyhýbá,
  to je pro Michelangela typické.
 • 2:52 - 2:57
  Zajímá se o fyzickou podobu,
  o svalnatost těla.
 • 2:57 - 3:02
  Důraz kladený na tělo vidíme
  především u zatracených
 • 3:02 - 3:02
  vpravo.
 • 3:02 - 3:07
  Na jedné straně tedy vidíme
  blahoslavené, mířící k nebi,
 • 3:07 - 3:13
  na druhé straně vidíme plameny pekelné a zatracené, kteří tam jsou přinášeni.
 • 3:13 - 3:20
  Veslař Charon je přiváží na lodi,
  přitom máchá veslem, aby je shodil
 • 3:20 - 3:26
  a démoni mu pomáhají, svými vidlemi,
  sklízejí nové duše pro peklo.
 • 3:26 - 3:27
  Je to celkem ohavná scéna.
 • 3:27 - 3:32
  Ano, démoni jsou všude,
  tahají postavy z lodi do pekla.
 • 3:32 - 3:34
  Ale nejen démoni plní svůj úkol,
 • 3:34 - 3:38
  svou práci dělají i andělé, přímo
  nad touto scénou vidíme zatracené,
 • 3:38 - 3:42
  kteří jsou tlačeni do pekla
  a zoufale se snaží dostat ven,
 • 3:42 - 3:46
  ale bijí je andělé, které mají
  zatracenci nad sebou.
 • 3:46 - 3:49
  Asi nejpůsobivější je
  zobrazení jediné osoby,
 • 3:49 - 3:52
  která je tažena ďáblem dolů.
  Tomuto výjevu se říká
 • 3:52 - 3:53
  "zatracený muž".
 • 3:57 - 4:01
  Vypadá, že si právě uvědomil,
  že stráví věčnost v pekle.
 • 4:01 - 4:04
  Kolem nohou má omotané démony,
 • 4:04 - 4:06
  táhnou ho dolů k peklu.
 • 4:06 - 4:08
  Podívejte se na jeho tvář,
  zakrývá si jedno oko,
 • 4:08 - 4:12
  jako by nemohl uvěřit,
  nemohl unést pohled na vlastní osud,
 • 4:12 - 4:14
  Druhé oko má ale úplně otevřené,
 • 4:14 - 4:16
  jako by právě prozřel.
 • 4:16 - 4:18
  Když se na tu scénu díváme zde
  v Sixtinské kapli,
 • 4:18 - 4:22
  vidíme Michelangelovy rané práce
  na stropě nad námi.
 • 4:22 - 4:26
  Díváme sa na elegantní, vznešené postavy,
 • 4:26 - 4:28
  na těla vyzařující důstojnost.
 • 4:28 - 4:32
  Ale zde, na oltářní stěně,
  na vyobrazení Posledního soudu,
 • 4:32 - 4:36
  vypadají postavy záměrně
  ošklivě a záměrně nevzhledně.
 • 4:36 - 4:38
  Proporčně jsou pojaty naprosto špatně,
 • 4:38 - 4:42
  mají příliš malé hlavy a obrovské svaly.
 • 4:42 - 4:47
  Což platí hlavně v případě Krista,
  podívejte se na velikost jeho trupu,
 • 4:47 - 4:51
  je naprosto v nepoměru
  k jeho hlavě a výšce.
 • 4:51 - 4:53
  Michelangelo se dívá na lidské tělo
 • 4:53 - 4:57
  jinak, než se na něj dívali
  ve vrcholné renesanci,
 • 4:57 - 5:02
  ne jako na odkaz ke klasické tradici
  a ideálním proporcím.
 • 5:02 - 5:06
  Vidí v něm velkou symbolickou hodnotu.
 • 5:06 - 5:10
  Je ochoten narušit proporce
  ve jménu působení malby jako celku.
 • 5:10 - 5:13
  Náboženské poselství je zde klíčové
 • 5:13 - 5:16
  a tělo tomuto poslání slouží.
 • 5:16 - 5:21
  V odobí tvorby fresky čelila církev
  učení Martina Luthera
 • 5:21 - 5:23
  a počátkům protestantské reformace.
 • 5:23 - 5:25
  Byla to doba velkých nepokojů,
 • 5:25 - 5:26
  Stárnoucí umělec
 • 5:31 - 5:32
  propadá pesimismu.
 • 5:32 - 5:34
  To je nejlépe vidět v postavě
  svaté Kateřiny,
 • 5:34 - 5:38
  která drží kolo, což je její atribut,
 • 5:38 - 5:39
  protože byla umučena v kole,
 • 5:39 - 5:42
  na fresce ale vypadá velmi nemotorně,
 • 5:42 - 5:46
  když ji porovnáme s krásnou Evou,
  která je vyobrazena na stropě.
 • 5:46 - 5:49
  Rozdíl ve ztvárnění obou těl je zřetelný.
 • 5:49 - 5:53
  Další postavu, která představuje
  nefalšovaný pesimismus,
 • 5:53 - 5:55
  vidíme napravo pod Kristem,
 • 5:55 - 5:58
  kde je velká nahá postava na oblaku,
 • 5:58 - 6:00
  dívající se nahoru na Krista,
 • 6:00 - 6:04
  v jedné ruce drží nůž a v druhé kůži.
 • 6:04 - 6:06
  To je svatý Bartoloměj, který byl
  zavražděn
 • 6:06 - 6:09
  stažením z kůže zaživa.
 • 6:09 - 6:12
  Svaté vždy poznáme podle
  jejich atributů,
 • 6:12 - 6:15
  často jsou to nástroje
  použité k jejich umučení,
 • 6:15 - 6:18
  a je tedy logické,
  že Bartoloměj drží nůž.
 • 6:18 - 6:24
  Je ale zajímvé, že se Michelagelo
  rozhodl ve vyobrazení Bartoloměje,
 • 6:24 - 6:29
  použít v kůži světce vlastní portrét.
 • 6:29 - 6:31
  Musíme si tedy položit otázku:
 • 6:31 - 6:38
  Proč by Michelangelo umísťoval vlastní
  podobiznu v kůži svatého Bartoloměje,
 • 6:38 - 6:44
  doprostřed mezi Krista,
  spasitele, a „zatraceného muže“?
 • 6:44 - 6:45
  A ještě navíc
 • 6:45 - 6:48
  se zdá, že Bartoloměj drží kůži
  velmi lehce,
 • 6:48 - 6:55
  jako by mu z prstů mohla vyklouznout a
  spadnout dolů na loď do pekla.
 • 6:55 - 6:59
  Zdá se, že to vyjadřuje Michelangelovu
  obavu o osud jeho vlastní duše,
 • 6:59 - 7:03
  to vidíme i v jeho poezii z tohoto období.
 • 7:03 - 7:05
  A dokonce můžeme nakreslit úhlopříčku
 • 7:05 - 7:09
  vedoucí z levé horní části, od kříže,
 • 7:09 - 7:11
  přes trnovou korunu,
 • 7:11 - 7:14
  přes Krista, kůži Svatého Bartoloměje,
 • 7:14 - 7:28
  a„zatraceného muže“ až k pekelným ohňům.
Title:
Michelangelo, Poslední soud, Sixtinská kaple
Description:

Video popisuje Michelangelovu fresku v SIxtinské kapli ve Vatikánu. Popisuje Jednotlivé výjevy na fresce a jejich význam v dobovém kontextu,

more » « less
Duration:
07:29

Czech subtitles

Revisions