Return to Video

راهنمای خوره‌ها برای یادگیری هر چیزی بصورت آنلاین

 • 0:01 - 0:03
  اين نقشه ايالت نيويورك است
 • 0:03 - 0:06
  كه در ١٩٣٧ از سوى
  كمپانى جنرال درفتينگ درست شد.
 • 0:06 - 0:10
  نقشهای بینهایت مشهور
  میان خورههای نقشه نگارى،
 • 0:10 - 0:13
  چون اين پايين در قعر كوههاى كتاسکیل،
 • 0:13 - 0:15
  شهر کوچکی به اسم روسکو هست--
 • 0:15 - 0:17
  در واقع، آسانتر بود اگر
  آن را در این بالا میگذاشتم--
 • 0:17 - 0:21
  اینجا روسکو هست و درست آن بالا
  راک لند ، نیویورک قرار دارد،
 • 0:21 - 0:25
  و درست بالای آن هم شهر
  کوچک اَگلو، نیویورک است.
 • 0:25 - 0:28
  اَگلو، نیویورک میان نقشه نگارها
  خیلی معروف است،
 • 0:28 - 0:30
  چون شهری کاغذی است.
 • 0:30 - 0:32
  همچنین بعنوان دام حق طبع و نشر هم معروف است.
 • 0:32 - 0:36
  نقشه نگارها-- چون نقشه من از نیویورک
  و نقشه شما نیویورک
 • 0:36 - 0:39
  بسیار شبیه هم خواهند بود،
  از لحاظ شکل نیویورک--
 • 0:39 - 0:44
  اغلب نقشه نگارها مکانهای جعلی،
  را وارد نقشههایشان میکنند،
 • 0:44 - 0:46
  تا از حق حق طبع و نشر خود محافظت کنند.
 • 0:46 - 0:49
  چون اگر یکی از مکانهای جعلی من
  روی نقشه شما ظاهر شود،
 • 0:49 - 0:53
  میتوانم کاملا مطمئن شوم
  که شما از من دزدی کردید.
 • 0:53 - 0:57
  اَلگو سرهمی از حروف اولیه از
  دو یاروی هست که این نقشه را ساختند،
 • 0:57 - 1:00
  ارنست آلپرز و اتو [جی.] لیندبرگ،
 • 1:00 - 1:03
  و آنها این نقشه را در ۱۹۳۷ منتشر کردند.
 • 1:03 - 1:07
  دههها بعد، راند مک نلی نقشهای را منتشر کرد
 • 1:07 - 1:11
  که اَلگو، نیویورک در آن بود،
  دقیقا در همان تقاطع
 • 1:11 - 1:13
  دو جاده خاکی در وسط ناکجاآباد.
 • 1:14 - 1:17
  خب، میتوانید شادی جنرال درفتینگ
  سر این موضوع را تصور کنید.
 • 1:17 - 1:21
  آنها فورا به رندی مک نلی زنگ زدند و گفتند،
 • 1:21 - 1:24
  "مچت رو گرفتیم! اَلگو، نیویورک،
  بالا ساختگیه و کار خودمونه.
 • 1:24 - 1:26
  یک جای ساختگی. یک شهر کاغذی.
 • 1:26 - 1:28
  تا پاپاسی آخر اموالت
  رو ازت بعنوان جریمه میگیریم."
 • 1:29 - 1:33
  و رند مک نلی میگوید،
  "نه، نه، نه،نه، اَلگو واقعی است."
 • 1:35 - 1:39
  چون مردم به رفتن سر آن
  تقاطع سر دو جاده خاکی ادامه می دادند--
 • 1:39 - 1:40
  (خنده)
 • 1:40 - 1:45
  در وسط ناکجا اباد، به دنبال
  جایی که اسمش اَلگو باشد--
 • 1:45 - 1:48
  کسی جایی را ساخت
  به اسم اَلگو، نیویورک.
 • 1:48 - 1:49
  (خنده)
 • 1:49 - 1:52
  جایی با پمپ بنزین، فروشگاه و
  دو تا خانه در نوک آنجا.
 • 1:52 - 1:55
  (خنده)
 • 1:56 - 2:00
  و خب این اتفاق برای یک رمان نویس
  استعارهای وسوسه انگیز است،
 • 2:00 - 2:05
  چون همه ما دوست داریم باور کنیم
  که آن چیزهایی که روی کاغذ مینویسیم
 • 2:05 - 2:08
  قابلیت تبدیل به دنیای حقیقی شدن را دارند،
  جایی که در آن حقیقتا زندگی میکنیم،
 • 2:08 - 2:10
  چیزی که بخاطرش کتاب سومم
  را " شهرهای کاغذی" نامیدم.
 • 2:10 - 2:15
  اما برایم جالبتر از رسانهای
  که در آن این اتفاق میفتد،
 • 2:15 - 2:17
  خود این پدیده است.
 • 2:18 - 2:22
  گفتن این که جهان نقشههای ما
  را شکل میدهد، آسان است، نه؟
 • 2:22 - 2:26
  مثل شکل کلی جهان که آشکارا
  بر نقشههای ما تاثیر میگذارد.
 • 2:27 - 2:30
  اما آنچه بیش از همه برایم
  جالبتر است طریقهای است
 • 2:30 - 2:33
  که ما جهان را به واسطه ترسیم
  نقشه جهان تغییر میدهیم.
 • 2:34 - 2:39
  چون قطعا دنیا جای متفاوتی بود
  اگر شمال این پایین بود.
 • 2:39 - 2:41
  و جهان حقیقتا جای متفاوتی بود
 • 2:41 - 2:44
  اگر آلاسکا و روسیه در کنارههای
  متضاد نقشه نبودند.
 • 2:44 - 2:46
  و جهان جای متفاوتی میشد
 • 2:46 - 2:49
  اگر میخواستیم اروپا را در
  اندازه واقعی آن نشان دهیم.
 • 2:50 - 2:54
  جهان بواسطه نقشههای ما
  از جهان تغییر میکند.
 • 2:54 - 2:59
  روشی که انتخاب میکنیم-- به نحوی،
  بنگاه نقشهنگاری شخصی ما هستند که
 • 2:59 - 3:02
  همچنین نقشه زندگیهای ما را شکل میدهد،
 • 3:02 - 3:04
  و بعد آن در عوض زندگیهای ما را شکل میدهد.
 • 3:04 - 3:09
  به باور من آنچه نقشهاش را میکشیم
  زندگیمان را تغییر میدهد.
 • 3:09 - 3:13
  و منظورم اصلا مثل این شبکه
  فرشتههای مخفی اپرا نیست،
  (بنگاه خیریهای که هدفش تشویق افراد
  به ایجاد تغییر در زندگی دیگران است.)
 • 3:13 - 3:16
  یا بی خیال سرطان به راه خودتان فکر کنید.
 • 3:16 - 3:23
  اما واقعا متعقدم درحالیکه نقشهها به
  شما نشان نمیدهند در زندگیتان به کجا خواهید رفت،
 • 3:23 - 3:25
  نشان میدهند که شاید به کجا بروید.
 • 3:25 - 3:29
  شما بندرت به جایی میرود
  که روی نقشه فردیتان نباشد.
 • 3:30 - 3:33
  خب وقتی بچه بودم، دانشآموز
  افتزاحی بودم.
 • 3:33 - 3:36
  معدلم همیشه خیلی پایین بود.
 • 3:37 - 3:39
  و فکر کنم دلیل این که چنین
  دانشآموز وحشتناکی بودم
 • 3:39 - 3:42
  این است که حس میکردم تحصیلات
  هم جز آن مجموعه موانعی است
 • 3:42 - 3:45
  که پیش رویم سبز شده بود،
 • 3:45 - 3:48
  و برای رسیدن به بزرگسالی
  باید از رویشان میگذشتم.
 • 3:48 - 3:51
  و واقعا نمیخواستم سر
  این موانع را پشت سر بگذارم.
 • 3:51 - 3:54
  چون کاملا قراردادی بنظر میرسیدند،
  پس اغلب انجامشان نمیدادم،
 • 3:54 - 3:56
  و بعد میدانید آدمها تهدیدم میکردند،
 • 3:56 - 3:59
  آنها من را چنین حرفهایی تهدید میکردند،
  " که اینها برات سابقه میشه،"
 • 3:59 - 4:01
  یا " هیچوقت شغل خوبی نخواهی داشت!"
 • 4:01 - 4:03
  من شغل خوب نمیخواستم!
 • 4:03 - 4:06
  وقتی یازده یا دوازده سالم بود
  اینطور بود که
 • 4:06 - 4:09
  آدمهایی با شغل خوب، صبح
  خیلی زود از خواب بلند میشدند.
 • 4:09 - 4:11
  (خنده)
 • 4:11 - 4:15
  و مردانی که شغلهای خوبی داشتند،
  یکی از چیزهای خوبی که انجام دادند
 • 4:15 - 4:19
  بستن یک تکه پارچه خفه کننده
  دور گردنشان بود.
 • 4:20 - 4:22
  بعبارتی بخودشان افسار میزدند،
 • 4:22 - 4:25
  و سرکار میرفتند، شغلشان هر چه که بود.
 • 4:25 - 4:27
  این دستورالعمل یک زندگی شاد نبود.
 • 4:28 - 4:32
  این آدمها-- در تخیل
  دوازده ساله نماد زدهام --
 • 4:32 - 4:34
  کسانی بودند که یکی از کارهایی
  که هر روز صبح انجام میدادند
 • 4:34 - 4:37
  خفه کردن خودشان بود،
 • 4:37 - 4:39
  آنها مسلما نمیتوانستند خوشحال باشند.
 • 4:39 - 4:41
  پس چرا باید از این موانع میگذشتم
 • 4:41 - 4:43
  و به آن پایان میرسیدم؟
 • 4:43 - 4:44
  پایان وحشتاکی است؟
 • 4:45 - 4:49
  و بعد وقتی کلاس دهم بودم،
  به این مدرسه رفتم؛
 • 4:49 - 4:51
  مدرسه ایندین اسپرینگز،
  یک مدرسه شبانه روزی کوچک
 • 4:51 - 4:53
  بیرون از بیرمنگام، آلاباما.
 • 4:53 - 4:57
  و به یکباره من یاد گیرنده شدم.
 • 4:57 - 4:59
  و من یاد گیرنده شدم،
  چون خودم را در اجتماع
 • 4:59 - 5:01
  یاد گیرندهها یافتم.
 • 5:01 - 5:03
  خود را در احاطه کسانی یافتم که
 • 5:03 - 5:06
  مشارکت و روشنفکری را گرامی میداشتند،
 • 5:06 - 5:10
  و کسانی که به من آموختند مشارکت
  نکردن دو پهلوی من با صرفا گفتن این که
 • 5:10 - 5:12
  "چقدر با حاله" بامزه یا زیرکانه نبود،
 • 5:12 - 5:16
  اما در عوض واکنشی ساده و غیرقابل توجه
 • 5:16 - 5:18
  به مشکلات خیلی پیچیده و جالب بود.
 • 5:19 - 5:21
  و بنابراین شروع کردم به یادگرفتن،
  چون یاد گرفتن با حال بود.
 • 5:21 - 5:25
  یاد گرفتم که برخی مجموعههای نامحدود هستند
  که بزرگتر از مجموعههای نامحدود دیگرند،
 • 5:25 - 5:29
  و آموختم که مصرع ۵ ضربی ایامبیک چیست
  و این که چرا به گوش آدمها خوش آهنگ است.
 • 5:29 - 5:32
  آموختم جنگ داخلی، مناقشهای ملی گرا بود،
 • 5:32 - 5:33
  کمی فیزیک یاد گرفتم.
 • 5:33 - 5:36
  آموختم همبستگی را با
  نسبت علت و معلول اشتباه نگیرم--
 • 5:36 - 5:38
  همه این چیزها، راستش،
 • 5:38 - 5:43
  در واقع باعث غنی شدن
  مبنای روزانه زندگیم شدهاند.
 • 5:43 - 5:46
  و حقیقت دارد که من از اکثر آنها
  برای "شغلم" استفاده نمیکنم،
 • 5:46 - 5:48
  اما این چیزی نیست که
  دربارهاش حرف بزنم.
 • 5:48 - 5:50
  درباره نقشه نگاری است.
 • 5:50 - 5:52
  فواید نقشه نگاری چیست؟
 • 5:52 - 5:56
  میدانید مثل پیشروی در
  سرزمینی میماند و این که فکر کنیم،
 • 5:56 - 5:58
  " آن تکه از زمین را ترسیم خواهم کرد،"
 • 5:58 - 6:01
  و بعد فکر میکنیم، " شاید سرزمینهای
  بیشتری برای ترسیم کردن باشد."
 • 6:01 - 6:03
  و آن زمانی بود که یادگیری
  واقعا برایم شروع شد.
 • 6:03 - 6:06
  صحت دارد که من معلمهایی داشتم
  که هیچوقت بیخیال من نشدند،
 • 6:06 - 6:08
  و من بخاطر داشتن چنین معلمهایی
  بسیار خوش شانش بودم،
 • 6:08 - 6:12
  چون اغلب باعث میشدم فکر کنند
  دلیلی برای سرمایهگذاری در من نداشتند.
 • 6:13 - 6:16
  اما خیلی از آموختههای من در دبیرستان
 • 6:16 - 6:19
  بخاطر اتفاقات داخل کلاس نبود،
 • 6:19 - 6:22
  بخاطر ماجراهای خارج از کلاس درس بود.
 • 6:22 - 6:23
  برای مثال، میتوانم
  برایتان بگویم
 • 6:23 - 6:26
  که " نوعی نور مایل هست، بعد از ظهرهای زمستان--
 • 6:26 - 6:28
  که آزاردهنده است، مثل سنگینی
  آهنگهای کلیسای جامع--"
 • 6:28 - 6:32
  نه بخاطر این که وقتی در
  دبیرستان بودم
 • 6:32 - 6:33
  امیلی دیکنسن حفظ کرده بودم،
 • 6:33 - 6:36
  اما وقتی دبیرستانی بودم
  یک دختری بود
 • 6:36 - 6:38
  به اسم آماندا،
  و من ازش خوشم میامد،
 • 6:38 - 6:41
  و او عاشق اشعار امیلی دیکسن بود.
 • 6:41 - 6:43
  دلیلی که میتوانم به شما بگویم
  هزینه فرصت چقدر است،
 • 6:43 - 6:47
  این است که یک روز وقتی مشغول بازی کردن
  سوپرماریو روی مبلم بودم،
 • 6:47 - 6:49
  دوستم امئت تو امد و گفت،
 • 6:49 - 6:51
  " چقدر وقت گذاشتی سوپر ماریو بازی کنی؟"
 • 6:51 - 6:55
  و من گفتم، " نمی دانم، حدود شش ساعت؟"
  و او گفت،
 • 6:55 - 6:58
  "میدانی اگه آن شش ساعت را در
  بسکین رابینز کار کرده بودی،
 • 6:58 - 7:00
  ۳۰ دلار در آورده بودی، پس یک جورهایی،
 • 7:00 - 7:03
  فقط ۳۰ دلار پرداخت کردی
  که سوپرماریو بازی کنی."
 • 7:03 - 7:06
  و من این شکلی بودم، "معامله را میپذیرم."
 • 7:06 - 7:08
  (خنده)
 • 7:08 - 7:12
  اما آموختم هزینه فرصت یعنی چه؟
 • 7:13 - 7:17
  و در راستای مسیر، نقشه زندگیام بهتر شد.
 • 7:17 - 7:20
  بزرگتر شد؛ حاوی مکانهای بیشتر شد.
 • 7:20 - 7:22
  چیزهای بیشتری برای رخ دادن داشت،
 • 7:22 - 7:24
  شاید آیندههای بیشتری داشته باشم.
 • 7:25 - 7:28
  یک فرایند یادگیری رسمی
  و سازماندهی شده نبود،
 • 7:28 - 7:30
  و خوشحالم که آن را بپذیرم.
 • 7:30 - 7:33
  جورواجور بود و غیریکدست،
  کلی چیز که بلد نبودم
 • 7:33 - 7:35
  ایده کانتور را من شاید بدانم
  و شما هم بدانید
 • 7:35 - 7:38
  که برخی مجموعههای نامتنهای بزرگتر
  از برخی دیگر مجموعههای نامتنهاهی هستند
 • 7:38 - 7:41
  اما واقعا حساب دیفرانسیل و انتگرال
  پشت آن را نمیفهمیدم.
 • 7:41 - 7:43
  من شاید بدانم هزینه فرصت چیست،
 • 7:43 - 7:45
  اما قانون بازده نزولی را نمیدانستم.
 • 7:45 - 7:48
  اما بهترین چیز درباره تصور این
  که آموختن مثل نقشه نگاری است،
 • 7:48 - 7:50
  عوض این که آموختن را
  موانع قراردادی فرض کنیم
 • 7:50 - 7:52
  که باید از رویشان بپریم،
 • 7:52 - 7:55
  این است که کمی از خط ساحلی را میبینید
  و باعث میشود که بخواهید بیشتر ببینید.
 • 7:55 - 7:58
  و خب حالا حداقل کمی بیشتر از
  این حسابهایی که زیربنای
 • 7:58 - 8:00
  همه آن چیزهاست میدانم.
 • 8:00 - 8:01
  خب یک اجتماع یادگیری در
 • 8:01 - 8:04
  دبیرستان داشتم، بعد
  رفتم به یک کالج دیگر
 • 8:04 - 8:05
  و بعد هم به یکی دیگر،
 • 8:05 - 8:08
  وقتی در مجلهای به اسم "بوک لیست"
  شروع به کار کردم،
 • 8:08 - 8:11
  آنجا دستیار بودم، و اطرافم پر بود
  از آدمهای بسیار با مطالعه.
 • 8:11 - 8:13
  و بعد یک کتاب نوشتم.
 • 8:13 - 8:15
  و مثل همه نویسندهها که
  رویای انجامش را دارند،
 • 8:15 - 8:17
  فورا از کارم استعفا دادم.
 • 8:17 - 8:19
  (خنده)
 • 8:19 - 8:21
  و برای اولین بار از زمان دبیرستان،
 • 8:21 - 8:25
  خودم را بدون یک اجتماع یادگیری یافتم
  و عجب بدبختی بود.
 • 8:25 - 8:27
  ازش متنفر بودم.
 • 8:27 - 8:30
  در طی این دوره دو ساله
  کتابهای خیلی زیادی خواندم.
 • 8:30 - 8:32
  کتابهایی درباره استالین خواندم،
 • 8:32 - 8:35
  و کتابهایی درباره این که چطور
  ازبکها بعنوان مسلمان شناسایی شدند،
 • 8:35 - 8:38
  و من کتابهایی خواندم
  درباره نحوه ساخت بمبهای اتم،
 • 8:38 - 8:41
  اما خب حسم این بود که موانع
  خودم را داشتم خلق میکردم،
 • 8:41 - 8:44
  و بعد از رویشان میپریدم،
  عوض این که هیجان بخشی از
 • 8:44 - 8:48
  آن جامعه یادگیرندهها،
  اجتماعی از آدمها را داشته باشم
 • 8:48 - 8:51
  که با هم در بنگاه نقشه نگاری
  مشارکت داشتند
 • 8:51 - 8:55
  در جهت درک بهتر و
  نقشه برداری از جهان اطراف ما.
 • 8:55 - 8:58
  و بعد در ۲۰۰۶، با شخصی آشنا شدم.
 • 8:58 - 8:59
  نامش زی فرانک است.
 • 8:59 - 9:02
  راستش او را واقعا ندیدم،
  فقط در اینترنت بود.
 • 9:02 - 9:07
  زی فرانک در آن زمان، شوی را اجرا میکرد
  به اسم، " شوی با زی فرانک"،
 • 9:07 - 9:09
  و آن شو را کشف کردم،
 • 9:09 - 9:12
  و همین بهانهای شد برای برگشت مجدد من
  به اجتماع یادگیرندهها.
 • 9:12 - 9:14
  اینجا زی دارد درباره لاس وگاس صحبت میکند:
 • 9:16 - 9:19
  (ویدئو) زی فرانک: لاس وگاس در وسط
  یک بیابان داغ و عظیم ساخته شد.
 • 9:19 - 9:22
  تقریبا همه این چیزهایی که
  اینجا هست از جاهای دیگر آورده شده--
 • 9:22 - 9:24
  انواع صخرهها، درختان و آبشارها.
 • 9:24 - 9:27
  این ماهیها هم محاله که مال اینجا باشند.
 • 9:27 - 9:30
  در مغایرت با صحرای سوزانی
  که این محل را احاطه کرده،
 • 9:30 - 9:31
  همینطور این آدمها.
 • 9:31 - 9:35
  در اینجا همه چیز بدور از تاریخچه واقعیشان
  و بدور از آدمهایی که
 • 9:35 - 9:38
  آنها را متفاوت تجربه کردهاند،
  از نو ساخته میشود.
 • 9:38 - 9:41
  گاهی هم اصلاحاتی در آنها داده میشود--
 • 9:41 - 9:44
  در اینجا دلیلی برای
  دلتنگ شدنتان وجود ندارد.
 • 9:44 - 9:47
  این نیویورک برای من همانی هست
  که برای بقیه هم هست.
 • 9:47 - 9:51
  همه چیز خارج از بافت هست
  و این به معنای هر چیزی ممکن است:
 • 9:51 - 9:53
  مرکز رویدادها، پارک خودکار ماشین،
  اکواریوم شارک ریف.
 • 9:53 - 9:56
  این ساخت مکان میتواند یکی
  از بزرگترین دستاوردهای جهان باشد.
 • 9:56 - 9:58
  چون کسی به اینجا تعلق ندارد و بلعکس.
 • 9:58 - 10:01
  همانطور که امروز صبح داشتم در این حوالی
  قدم میزدم، متوجه شدم بیشتر
 • 10:01 - 10:04
  ساختمانها آینههای بزرگی داشتند که
  آینه را به صحرا انعکاس میدادند.
 • 10:04 - 10:05
  اما برخلاف اکثر آینهها،
 • 10:05 - 10:09
  که نمایی از بیرون به شما ارائه میدهند
 • 10:09 - 10:10
  این آینهها خالی بودند.
 • 10:10 - 10:12
  جان گرین: باعث میشه دلتنگ روزهایی شوم
 • 10:12 - 10:15
  که میتوانستیم شاهد پیکسلها
  در ویدئوهای آنلاین باشیم.
 • 10:15 - 10:16
  (خنده)
 • 10:16 - 10:20
  زی فقط یک روشنفکر عمومی عالی نیست،
  او همچنین یک سازنده اجتماع برجسته است،
 • 10:20 - 10:23
  و اجتماع گرد آمده از آدمها در اطراف
  این ویدئوها ساخته شده است
 • 10:23 - 10:25
  به طریقههای مختلف، جامعهای
  از یادگیرندهها بحساب میامد.
 • 10:25 - 10:28
  با همکاری هم با زی فرانک شطرنج بازی کردیم
  و او را شکست دادیم.
 • 10:28 - 10:33
  ما خودمان را برای بردن یک مرد جوان به
  سفر جادهای در سراسر ایالات متحده سازماندهی کردیم.
 • 10:33 - 10:35
  ما زمین را تبدیل به یک ساندویج کردیم،
 • 10:35 - 10:38
  با داشتن یک کسی که تکهای
  از نانی را در یک سر زمین نگه داشته
 • 10:38 - 10:41
  و دقیقا در نقطه مقابل آن،
 • 10:41 - 10:43
  کسی دیگری را داریم
  که تکهای دیگر نان را نگه میدارد.
 • 10:44 - 10:50
  پی به احمقانه بودن این ایدهها بردم،
  اما خوب اینها همینطور "ایدههای یادگرفتنی" هستند،
 • 10:50 - 10:52
  و این خب برایم خیلی هیجان داشت،
 • 10:52 - 10:55
  و اگر آنلاین شوید، اجتماعاتی از این قبیل
  را همه جا پیدا خواهید کرد.
 • 10:55 - 10:57
  تگ calculus(حساب و انتگرال) را
  روی تامبلر دنبال کنید،
 • 10:57 - 11:00
  و بله، افرادی را خواهید دید
  که درباره آن شکایت می کنند،
 • 11:00 - 11:02
  اما همچنین کسانی را خواهید دید
  که این شکایات را دوباره بازنشر میکنند،
 • 11:02 - 11:06
  و استدلال میکنند که حساب و انتگرال
  موضوع جالب و زیبایی است،
 • 11:06 - 11:10
  و این هم روشی است برای فکر کردن
  به مشکلی به نظرتان غیرقابل حل میاید.
 • 11:10 - 11:12
  میتوانید به جاهایی مثل Reddit سربزنيد
  و زير مجموعههایش را پیدا کنید،
 • 11:12 - 11:15
  مثل از "یک تاریخدان بپرس"
  یا از "یک دانشمند بپرس"،
 • 11:15 - 11:18
  جایی که توانید از اهالی این رشتهها
 • 11:18 - 11:20
  انواع سوالها را بپرسید،
 • 11:20 - 11:22
  از سوالات جدی گرفته تا احمقانه
 • 11:22 - 11:25
  اما برای من، جالبترین جوامع یادگیرندهها
 • 11:25 - 11:28
  که در اینترنت رشد میکنند
  الان روی یوتیوب هستند،
 • 11:28 - 11:29
  و باید اعتراف کنم که متعصبم.
 • 11:29 - 11:34
  اما به نظرم از خیلی جهات،
  صفحه یوتیوب تداعیگر کلاس درس است.
 • 11:34 - 11:36
  برای مثال "Minute Physics"
  را در نظر بگیرید،
 • 11:36 - 11:39
  یک یارویی درباره فیزیک درس میدهد:
 • 11:39 - 11:40
  (ویدیو) بریم سر اصل مطلب.
 • 11:40 - 11:44
  از ۴ جولای ۲۰۱۴، بوزون هیگز
  آخرین تکه بنیادی از
 • 11:44 - 11:47
  الگوی استاندارد فیزیک ذرهای است
  که بطور آزمایشی کشف شده.
 • 11:47 - 11:49
  اما ممکن است بپرسید چرا
  بوزون هیگز
 • 11:49 - 11:51
  در این الگوی استاندارد،
 • 11:51 - 11:54
  همراه با ذرات بنامی
  مثل الکترونها و فوتونها و کوارکها است.
 • 11:54 - 11:57
  اگر آنموقع در دهه ۱۹۷۰ کشف نشده بود؟
 • 11:57 - 11:59
  پرسش خوبی است. دو دلیل اصلی وجود دارد.
 • 11:59 - 12:02
  نخست، درست مثل الکترون که
  برانگیختگی در میدان الکترون است،
 • 12:02 - 12:05
  بوزون هیگز(ذره خدا) تنها ذرهای است که
  تحریکی از
 • 12:05 - 12:07
  سازوکار هیگز
  سرایت کرده به همه جا است.
 • 12:07 - 12:09
  سازوکار هیگز در عوض
  نقش کاملی را در الگوی ما
 • 12:09 - 12:11
  برای نیروی
  هستهای ضعیف ایفا میکند.
 • 12:11 - 12:14
  سازوکار هیگز بخصوص در توضیح
  دلیل ضعیف بودن آن کمک میکند.
 • 12:14 - 12:16
  در ویدئوی بعدی بیشتر راجع به
  آن صحبت خواهیم کرد،
 • 12:16 - 12:20
  اما اگر چه نظریه نیروی هستهای ضعیف
  در دهه ۱۹۸۰ تایید شد، در معادلات،
 • 12:20 - 12:24
  سازوکار هیگز چنان حل نشدنی با نیروی
  هستهای ضعیف درهم آمیخته که تابحال
 • 12:24 - 12:27
  از تایید آن بعنوان یک موجودیت
  مستقل و حقیقی ناتوان ماندهایم.
 • 12:27 - 12:29
  جان گرین: یا در اینجا ویدئوی هست که بعنوان
 • 12:29 - 12:32
  بخشی از برنامهام به اسم "Crash Course" ساختم،
  که درباره جنگ جهانی اول صحبت میکند:
 • 12:32 - 12:35
  (ویدئو) عامل آنی البته ترور
 • 12:35 - 12:37
  آرشیدوک فرانتس فردیناند اتریشی
  در سارایوو بود،
 • 12:37 - 12:42
  در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ توسط یک ناسیونالیست
  صربستانی بوسنیایی به دست گاوریلو پرینسیپ.
 • 12:42 - 12:43
  یک نکته که سریع بهش اشاره میکنم:
 • 12:43 - 12:46
  باید توجه کنید که اولین جنگ بزرگ
  قرن بیستم با یک
 • 12:46 - 12:47
  عمل تروریستی جرقه خورد.
 • 12:47 - 12:49
  اگر چه فرانتس فردیناند
  چندان محبوب عمویش نبود
 • 12:49 - 12:53
  امپراطور فرانتس جوزف --
  که الان این سبیل هست!
 • 12:53 - 12:57
  اما با اینحال، ترور او منجر به اعلام اولتیماتم
  از سوی اتریش به صربستان شد،
 • 12:57 - 13:00
  جاییکه صربستان تنها یک بخش
  و نه تمام درخواستهای اتریش را پذیرفت،
 • 13:00 - 13:03
  و در نتیجه اتریش علیه صربستان
  اعلام جنگ نمود.
 • 13:03 - 13:06
  و بعد روسیه بخاطر اتحادش
  با صربها ارتش خود را به حرکت در آورد.
 • 13:06 - 13:08
  آلمان هم بخاطر اتحادش با اتریش
 • 13:08 - 13:10
  به روسیه گفت دست از این
 • 13:10 - 13:13
  که روسیه در انجامش ناموفق بود، پس بعد آلمان
  ارتش خود را بحرکت درآورد.
 • 13:13 - 13:16
  علیه روسیه اعلام جنگ کرد،
  با عثمانیها اعلام اتحاد کرد،
 • 13:16 - 13:20
  و بعد علیه فرانسه جنگ اعلام کرد،
  چون شما فرانسه را میشناسید.
 • 13:20 - 13:23
  (خنده)
 • 13:23 - 13:26
  و این فقط فیزیک و تاریخ جهان نیست
 • 13:26 - 13:29
  که مردم برای یادگیری
  از طریق یوتیوب انتخاب میکنند.
 • 13:29 - 13:31
  دراینجا ویدئویی هست درباره ریاضیات و تجرید هست.
 • 13:34 - 13:37
  (ویدئو) پس شما من هستید، و
  باز هم سر کلاس ریاضی هستید،
 • 13:37 - 13:39
  چون شما را هر روز مجبور
  به این کار میکنند.
 • 13:39 - 13:42
  و شما دارید درباره، برای مثال، جمع
  مجموعههای نامتنهایی یاد میگیرید.
 • 13:42 - 13:44
  یکی از مباحث دبیرستان. دست نمیگم
 • 13:44 - 13:48
  که عجیب است، چون موضوع باحالی است،
  اما آنها بنحوی موفق به گند زدنش میشوند.
 • 13:48 - 13:51
  پس برای همین هست که حدس میزنم مبحث
  مجموعههای نامتنهایی در فهرست برنامههای درسی هست.
 • 13:51 - 13:54
  پس در نیازی قابل درک برای حواس پرتی،
  شروع به خط خطی کردن می کنید
 • 13:54 - 13:57
  و بیشتر درباره جمع کلمه "series"
  (معادل انگلیسی مجموعه) بجای موضوع دم دستی
 • 13:57 - 14:00
  فکر کنید که باید "serieses,"
  "seriese" "seriesen" یا "serii" باشد؟
 • 14:01 - 14:04
  یا آیا نباید مفرد آن تغییر کند: یک "serie" یا "serum"
 • 14:04 - 14:06
  درست مثل مفرد کلمه
  sheep در انگلیسی که باید shoop باشد.
 • 14:06 - 14:08
  اما کل مفهوم چیزهای مثل 1/2 +
 • 14:08 - 14:11
  1/4 + 1/8 + و 1/16
  و غیره که به یک نزدیک میشوند، زمانی مفید است که
 • 14:11 - 14:13
  بگویی شما قرار که صفی از فیلها
  را ترسیم کنید،
 • 14:13 - 14:15
  که هر یک دم آن فیل بعدی
  را نگه میدارد:
 • 14:15 - 14:18
  فیل نرمال، فیل جوان، بچه فیل،
  فیل اندازه سگ،
 • 14:18 - 14:21
  فیل اندازه توله سگ، همینطور الی آخر
  تا به آقای تاسک برسد و ورای آن.
 • 14:21 - 14:23
  که حداقل یک کمی فوق العاده است،
 • 14:23 - 14:26
  چون میتوانید شمار نامتناهی
  از فیلها در یک خط قرار دهید
 • 14:26 - 14:28
  و هنوز بتوان کل آن را
  تو یک برگ کاغذ جا داد.
 • 14:28 - 14:31
  جان گرین: و آخر از همه، دستین را داریم از
  " Smarter Every Day" (هر روز زیرکتر)
 • 14:31 - 14:33
  که درباره اصل تکانه زاویهای صحبت میکند،
 • 14:33 - 14:35
  و چون یوتیوب هست، گربها
  مثال خوبی هستند:
 • 14:35 - 14:38
  (ویدئو) هی، منم. دستین.
  خوش آمدید به "هر روز زیرکتر"
 • 14:38 - 14:41
  احتمالا دیدهاید که گربهها
  همیشه روی پاهایشان فرود میایند.
 • 14:41 - 14:43
  پرسش امروزاین است: چرا؟
 • 14:43 - 14:46
  مثل بیشتر پرسشهای ساده،
  جواب بسیار پیچیدهای دارد.
 • 14:46 - 14:48
  برای مثال، بگذارید این سوال
  را جور دیگری مطرح کنم:
 • 14:48 - 14:53
  یک گربه چطور از پاهای رو به بالا
  به پاهای رو به پایین در یک چارچوب قابل ارجاع سقوط پایین میاید
 • 14:53 - 14:56
  بدون این که از اصل تکانه زاویهای تخئطی کند؟
 • 14:56 - 14:57
  (خنده)
 • 14:57 - 15:01
  جان گرین: در این چهار ویدئو یک چیز مشترک هست:
 • 15:01 - 15:05
  همگی بیش از نیم میلیون بار
  در یوتیوب تماشا شدهاند.
 • 15:05 - 15:08
  و آنها آدمهایی هستند که سر کلاس درس
  این کار را نمیکنند،
 • 15:08 - 15:11
  اما چون آنها بخشی از اجتماعات
  یادگیری هستند
 • 15:11 - 15:13
  که بواسطه این کانالها دایر میشوند.
 • 15:14 - 15:16
  و قبلا هم گفتم که یوتیوب برایم
  مثل یک کلاس درس است،
 • 15:16 - 15:19
  و از خیلی جهات هم اینطور است،
  چون یک معلمی هست--
 • 15:19 - 15:22
  مثل کلاسهای درس قدیمی میماند:
  معلم هست،
 • 15:22 - 15:25
  و زیر نظر معلم، دانش آموزان
  هستند،
 • 15:25 - 15:27
  و همگی با هم مکالمه دارند.
 • 15:27 - 15:31
  و میدان که نظرات یوتیوب
  شهرت خیلی بدی در
 • 15:31 - 15:32
  جهان اینترنت دارد،
 • 15:32 - 15:35
  اما در واقع، اگر نگاهی به نظرات
  مربوط به این کانالها بیاندازید،
 • 15:35 - 15:38
  آنچه خواهید یافت آدمهایی هستند که
  خود را درگیر موضوع میکنند،
 • 15:38 - 15:43
  با مطرح کردن سوالهای پیچیده و دشواریی
  که درباره موضوع است،
 • 15:43 - 15:45
  و بعد آدمهای دیگر به آن
  سوالات پاسخ میدهند.
 • 15:45 - 15:50
  و چون صفحه یوتیوب اینطور تشکیل شده که آن صفحهای
  که دربارهاش برایتان صحبت میکنم
 • 15:50 - 15:54
  دقیقا در همان جایی هست که من
  با شما حرف میزنم، در همان صفحه
 • 15:54 - 15:55
  بعنوان نظرات شما،
 • 15:55 - 16:01
  شما بطور زنده، واقعی و فعال
  در مکالمه مشارکت میکنید.
 • 16:01 - 16:05
  و من من معمولا در نظرات هستم،
  باید با شما مشارکت کنم.
 • 16:05 - 16:07
  و شما این را همه جا میبینید،
  خوه تاریخ جهان باشد،
 • 16:07 - 16:10
  یا ریاضیات یا علوم. هر چه که باشد.
 • 16:10 - 16:16
  شما همینطور جوانهایی را میبینید که از این ابزار
  و انواع ژانرهای اینترنت استفاده میکنند
 • 16:16 - 16:19
  به منظور ایجاد محلهایی
  برای مشارکت روشنفکری،
 • 16:19 - 16:20
  بجای جداسازی طعنهآمیز
 • 16:20 - 16:25
  که شاید بیشتر ما به میمها و سایر
  معاهدات اینترنتی نسبت دهیم--
 • 16:25 - 16:28
  میدانید، " حوصلهاش سررفت.
  حساب و انتگرال را اختراع کرد."
 • 16:28 - 16:31
  یا هانی بو بو از سرمایه گرایی
  صنعتی انتقاد میکند:
 • 16:31 - 16:34
  [سرمایه گذاری لیبرال بهیچوجه
  خوبی بشریت نیست.
 • 16:34 - 16:37
  کاملا برعکس؛ وسیله سبعیت است،
  نیهیلیسم مخرب.]
 • 16:38 - 16:40
  در صورتی که متوجه منظورش نمیشوید... بله.
 • 16:40 - 16:44
  به باور من این فضاها،
 • 16:44 - 16:49
  این جوامع واقعا برای
  نسل جدید یادگیرندهها
 • 16:49 - 16:53
  تبدیل به نوعی از جوامع ترسیم
  نقشه شدهاند که
 • 16:53 - 16:58
  من وقتی دبیرستان میرفتم داشتم،
  و بعد هم وقتی کالج میرفتم.
 • 16:58 - 17:01
  و بعنوان یک شخص بزرگسال
  این جوامع را دوباره کشف کرده
 • 17:01 - 17:05
  و من مجددا به این جامعه
  یادگیرندهها معرفی شدهام،
 • 17:05 - 17:10
  و برای ادامه به یادگیری
  در دوران بزرگسالی تشویقم کردهاند
 • 17:10 - 17:14
  تا دیگر این حس را نداشته باشم که
  یادگیری فقط مخصوص جوانها است.
 • 17:14 - 17:17
  وای هارت و "مینوت فیزکز"
  من را به همه این چیزهای
 • 17:17 - 17:19
  که قبلا نمیدانستم معرفی کرد.
 • 17:20 - 17:21
  و من میدانم که ما همگی
  دغدغه عطف به
 • 17:21 - 17:25
  دوران سالن پاریسی (نشستهای فلسفی) در
  عصر روشنفکری (سده هجدهم)را داریم
 • 17:25 - 17:27
  یا میزگرد آلگون کوین( نشستهای روشنفکری در هتلی
  به این نام در نیویورک بین سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۹) و آرزو کنیم
 • 17:27 - 17:29
  " اوه، کاش میشد بخشی از آن باشم،
 • 17:29 - 17:32
  کاش میتوانستم به جکهای دورتی پارکر بخندم."
 • 17:32 - 17:36
  اما اینجا هستم که به شما بگویم
  این مکانها وجود دارد، آنها هنوز هستند.
 • 17:36 - 17:41
  آنها در گوشههایی از اینترنت وجود دارند،
  جایی که یرمردها جرات سرکشیدن به آنها را ندارند.
 • 17:41 - 17:42
  (خنده)
 • 17:42 - 17:49
  و حقیقتا، حقیقتا باور دارم وقتی که
  ما اَلگو، نیویورک را در دهه ۱۹۶۰ ابداع کردیم،
 • 17:49 - 17:53
  وقتی که اَگلو حقیقی را ساختیم.
  تازه در ابتدای مسیر بودیم.
 • 17:53 - 17:54
  متشکرم.
 • 17:54 - 17:57
  (تشویق حضار)
Title:
راهنمای خوره‌ها برای یادگیری هر چیزی بصورت آنلاین
Speaker:
جان گرین
Description:

برخی از ما در کلاس درس بهتر یاد می‎گیریم ، و برخی از ما ... خب، نه. اما هنوز علاقمند به یادگیری هستیم، پی بردن به چیزهای جدید درباره جهان و چالش کشیدن ذهنهایمان. فقط نیاز به یافتن محل مناسب برای آن داریم، و جامعه‎ای مناسب که با آن بیاموزیم. در سخنرانی جذاب، جان گرین نویسنده با ما جهان یادگیری را به اشتراک می‎گذارد که در ویدئو آنلاین پیدا کرده.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:10
 • b a

  تغییر کوچکی در عنوان کار دادم
  لطفن اگر نظری داشتید با من درمیان بگذارید

  متشکرم

Persian subtitles

Revisions