< Return to Video

మీ కోసం మీరు మాట్లాడడం ఎలా

 • 0:01 - 0:04
  ఏదైనా ఒక విషయం గురించి
  మాట్లాడడం చాలా కష్టం.
 • 0:05 - 0:10
  నేను ఈ సంగతి సరిగ్గా
  నెల రోజుల క్రితం, నేను నా భార్య మొదటిసారి
 • 0:10 - 0:12
  తల్లి తండ్రులమైనప్పుడు
  తెలుసుకున్నాను.
 • 0:13 - 0:15
  అది చాలా అధ్భుతమైన సందర్భం.
 • 0:15 - 0:17
  అది ఉల్లాసకరమైన ఇంకా ఉప్పొంగిపోయే సందర్భం
 • 0:17 - 0:20
  కానీ భయపెట్టేది కూడా.
 • 0:20 - 0:25
  అది ముఖ్యం గా ఎప్పుడంటే
  మేముఆస్పత్రి నుండి ఇంటికి
 • 0:25 - 0:26
  ఇక మా చిన్న బాబుకు
  సరిపోయిన
 • 0:26 - 0:30
  పోషకాలు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ నుండి
  అందుతున్నాయో లేదో మాకు తెలవనప్పుడు.
 • 0:31 - 0:34
  ఇక మేము పీడియాట్రిషియన్ ని
  పిలుద్దామనుకున్నాము,
 • 0:34 - 0:37
  కానీ మేము మా మొదటి ముద్ర
  చెడ్డగా ఉండకూడదని లేదా క్రేజీ
 • 0:37 - 0:39
  తల్లితండ్రులుగా మామ్మల్ని
  అనుకోకూడదని అనుకున్నాము.
 • 0:39 - 0:41
  కాబట్టి మేము భయ పడ్డాము.
 • 0:41 - 0:42
  ఇంకావేచి ఉన్నాము.
 • 0:42 - 0:44
  మేము మరుసటి రోజు డాక్టర్
  దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు,
 • 0:44 - 0:49
  ఆమె వాడికి వెంటనే ఫార్ములా ఇచ్చారు
  ఎందుకంటే వాడు బాగా నీరసం గా ఉన్నాడు.
 • 0:49 - 0:51
  మా అబ్బాయి ఇప్పుడు బానే
 • 0:51 - 0:54
  ఉన్నాడు, మా డాక్టర్ మేము ఎప్పుడు
  కావాలన్నా ఆమెను కలవచ్చన్నారు.
 • 0:54 - 0:56
  కానీ ఆ సమయం లో
 • 0:56 - 0:58
  నేను మాట్లాడాల్సింది,
  కానీ నేను మాట్లాడలేదు.
 • 0:59 - 1:02
  కానీ కొన్ని సార్లు మనం మాట్లాడగూడని
  సమయం లో మాట్లాడతాము,
 • 1:02 - 1:06
  అది 10 సంవత్సరాల క్రితం నేను నాతమ్ముణ్ణి
  చిన్నబుచ్చినప్పుడు తెలుసుకున్నాను.
 • 1:07 - 1:09
  నా తమ్ముడు ఒక డాక్యుమెంటరీ దర్శకుడు,
 • 1:09 - 1:11
  ఇక అతని మొదటి
  చిత్రాలలో ఒకదానికి,
 • 1:11 - 1:13
  ఒక పంపిణీ సంస్థ నుండి ఒక ఆఫెర్ వచ్చింది.
 • 1:13 - 1:15
  అతను ఉత్తేజితమయ్యాడు,
 • 1:15 - 1:17
  ఇక అతను దాన్ని
  అంగీకరించడానికి మక్కువ చూపాడు.
 • 1:17 - 1:20
  కానీ చర్చల గురించి తెలిసిన ఒక వ్యక్తిగా,
 • 1:20 - 1:23
  నేను తనను ఒక ఎదురు ప్రతిపాదన
  చేయమని పట్టు పట్టాను,
 • 1:23 - 1:26
  ఇంకా నేను దాన్నిపరిపూర్ణం గా
  చేయడానికి అతనికి సహాయ పడ్డాను.
 • 1:26 - 1:28
  ఇక అది పరిపూర్ణం గా ఉంది--
 • 1:28 - 1:30
  అది అన్ని విధాలుగా అవమానకరంగా ఉంది.ఆ కంపనీ
 • 1:30 - 1:32
  వాళ్ళు దాన్ని
  అవమానంగా తీసుకున్నారు,
 • 1:32 - 1:34
  వాళ్ళు ఆఫర్ ను వెనక్కి తీసుకున్నారు
 • 1:34 - 1:36
  ఇక నా తమ్ముడి వద్ద ఏమీ మిగల్లేదు.
 • 1:36 - 1:40
  ఇక నేను చాలామంది ప్రజలను ఈ భావ వ్యక్తీకరణ
  గురించిన గందరగోళాన్ని గురించి అడిగా:
 • 1:40 - 1:42
  ఎప్పుడు వాళ్ళు తమ ఉనికిని చాటవచ్చు,
 • 1:42 - 1:44
  ఎప్పుడు వాళ్ళ అభిరుచుల్నిచెప్పచ్చు,
 • 1:44 - 1:46
  ఎప్పుడు వాళ్ళ అభిప్రాయాలను చెప్పచ్చు,
 • 1:46 - 1:48
  ఎప్పుడు వాళ్ళ కోరికలను తెలపచ్చు అని.
 • 1:49 - 1:53
  ఇక నాకు వచ్చిన కధల యొక్క శ్రేణి
  చాలా వైవిధ్యమైనది ఇంకా విభిన్నమైనది,
 • 1:53 - 1:56
  కానీ అవన్నీ కలిసి ఒక విశ్వవ్యాప్తమైన భాష.
 • 1:56 - 1:59
  నేను నా అధికారి తప్పు
  చేస్తే సరి దిద్దచ్చా?
 • 1:59 - 2:03
  నా విషయాల్లో జోక్యం చేసుకునే
  నా సహోద్యోగి ని నేను ఎదుర్కొనచ్చా?
 • 2:03 - 2:06
  నా స్నేహితుడి అసహ్యమైన జోక్ ను
  ఖండించవచ్చా?
 • 2:06 - 2:10
  నా అభద్రతా భావాలను నేను అతి
  ఎక్కువగా ప్రేమించే వ్యక్తికి చెప్పొచ్చా?
 • 2:11 - 2:14
  ఇక ఈ అనుభవాల ద్వారా నేను గుర్తించాను
 • 2:14 - 2:18
  ఏమంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక
  ఆమోదయోగ్యమైన ప్రవర్తన ఉంటుంది.
 • 2:18 - 2:23
  ఇక ఒక్కొక్కసారి మనం చాలాబలం గా ఉండి
  మనల్ని మనం ఎక్కువ ప్రోత్సహించుకుంటాము.
 • 2:23 - 2:25
  నా తమ్ముడి విషయం లో అదే జరిగింది.
 • 2:25 - 2:29
  కనీసం ఒక ఆఫర్ చేయడం కూడా అతని ఆమోదయోగ్యమైన
  ప్రవర్తనయొక్క హద్దులు దాటి ఉంది.
 • 2:30 - 2:31
  కొన్ని సార్లు మనం
  బలహీనంగా ఉంటాం.
 • 2:31 - 2:33
  నేను ఇంకా నా భార్యా
  విషయంలో అదే జరిగింది.
 • 2:33 - 2:36
  ఇక ఈ ఆమోదయోగ్యమైన ప్రవర్తన అనేది--
 • 2:36 - 2:39
  మన హద్దుల్లోఉన్నత కాలం
  మనకు బహుమతి లభించినట్లే.
 • 2:39 - 2:43
  ఎప్పుడైతే మనం మన హద్దులనుదాటుతామో
  అప్పుడు మనం రకరకాలుగా శిక్షింపబడతాము.
 • 2:43 - 2:46
  మనం తోసిపుచ్చబడతాం, లేదా
  చిన్నబుచ్చబడతాం, లేదా ఇంక బహిష్క్రుతమైతాం.
 • 2:46 - 2:49
  లేదా మనం జీతంలో పెరుగుదల లేదా
  పదోన్నతి లేదా ఆ ఒప్పందాన్ని కోల్పోతాం.
 • 2:50 - 2:53
  ఇప్పుడు, మనం మొదట తెలుసుకోవాల్సింది:
 • 2:53 - 2:54
  నా హద్దులు ఏమిటి?
 • 2:55 - 2:59
  కానీ చాలా ముఖ్యమైన విషయం
  ఏన్టంటే మన హద్దులు స్థిరంగా ఉండవు;
 • 2:59 - 3:01
  అది వాస్తవంగా
  క్రియాశీలకమైనది.
 • 3:01 - 3:05
  అది సందర్భాన్ని బట్టి ఇరుకుగా
  లేదా విశాలం గా అవుతూ ఉంటుంది.
 • 3:05 - 3:09
  ఇక హద్దులను ఒక విషయం మిగతా
  అన్ని విషయాల కంటే ఎక్కువగా నిర్ణయిస్తుంది,
 • 3:10 - 3:11
  అదే మన శక్తి.
 • 3:11 - 3:14
  మన శక్తి మన హద్దులను నిర్ణయిస్తుంది.
 • 3:14 - 3:15
  ఏది శక్తి?
 • 3:15 - 3:17
  శక్తి చాలా రూపాల్లో వస్తుంది.
 • 3:17 - 3:20
  చర్చల్లో, అది ప్రత్యామ్నాయ
  రూపంలో వస్తుంది.
 • 3:20 - 3:22
  నా తమ్ముడి దగ్గర
  ప్రత్యామ్నాయం లేదు;అందుకే
 • 3:22 - 3:23
  అతని దగ్గర శక్తి లేదు.
 • 3:23 - 3:25
  కంపనీ దగ్గర చాలా
  ప్రత్యామ్నాయాలున్నాయి;
 • 3:25 - 3:26
  వాళ్ళకు శక్తి ఉంది.
 • 3:26 - 3:29
  కొన్ని సార్లు దేశానికి కొత్త కావచ్చు,
  valasadarulu kavochu,
 • 3:29 - 3:31
  లేదా ఒక సంస్థకు
  కొత్త కావచ్చు,
 • 3:31 - 3:32
  లేదా ఒక అనుభవానికి
  కొత్త కావచ్చు,
 • 3:32 - 3:34
  నాకుఇంకా నా భార్యకు తల్లిదండ్రులుగా కొత్త.
 • 3:34 - 3:36
  కొన్నిసార్లు అది మన పని దగ్గర ,
 • 3:36 - 3:39
  అక్కడ ఒకరు అధికారి ఇంకా
  మరొకరు కింది ఉద్యోగి.
 • 3:39 - 3:40
  కొన్నిసార్లు అది సంబంధాలలో ఉంటుంది,
 • 3:40 - 3:43
  అక్కడ ఒక వ్యక్తి రెండవవారి కంటే
  ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టచ్చు.
 • 3:43 - 3:47
  ఇక అసలు విషయం ఏమిటంటే
  మనకు చాలా అధికారం ఉన్నప్పుడు,
 • 3:47 - 3:49
  మన హద్దులు కూడా విశాలం గా ఉంటాయి.
 • 3:49 - 3:51
  మనకు మన పరిధుల్లో ఉండడానికి
  కావలసినంత స్వేచ్ఛ ఉంటుంది.
 • 3:52 - 3:54
  కానీ మన దగ్గర శక్తి లేనప్పుడు,
  మన పరిధి ఇరుకౌతుంది
 • 3:55 - 3:56
  మనకు తక్కువ స్వేచ్ఛ ఉంటుంది.
 • 3:57 - 4:00
  సమస్య ఏమంటే ఎప్పుడైతే
  మన పరిధి ఇరుకయ్యిందో,
 • 4:00 - 4:04
  అది తక్కువ అధికారం వల్ల
  సందిగ్ధస్థితిని పుట్టిస్తుంది.
 • 4:04 - 4:07
  ఇది ఎప్పుడతే మనం మాట్లాడమో
  అప్పుడు మనం గుర్తించబడం ,
 • 4:07 - 4:10
  కానీ మనం మాట్లాడితే, మనం
  శిక్షించబడ్తాం లాంటి సందర్భాలలో
 • 4:11 - 4:13
  జరుగుతుంది.
 • 4:13 - 4:16
  ఇప్పుడు, మీలో చాలా మంది ఈ
  "సందిగ్ధ స్థితి" అనే మాట వినే
 • 4:16 - 4:19
  ఉంటారు.ఇంకా దానికి సంబంధించిన జెండర్
  అనే ఇంకో పదాన్ని కూడా.
 • 4:19 - 4:23
  ఈ జెండర్ సందిగ్ధ స్థితి ఏమంటే మహిళల్లో
  ఎవరైతే మాట్లాడరో వాళ్ళు గుర్తించబడరు,
 • 4:23 - 4:26
  ఇకమహిళల్లో ఎవరైతే మాట్లాడతారో
  వాళ్ళు శిక్షించబడతారు.
 • 4:26 - 4:31
  కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే మహిళలకు
  మగవాళ్ళ లాగానే మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది,
 • 4:31 - 4:33
  కానీ వాళ్ళకు అలా
  చేయకుండా హద్దులున్నాయి.
 • 4:34 - 4:37
  కానీ నా రెండు దశాబ్దాల పరిశోధన
  ఏమి చూపిస్తుందంటే
 • 4:37 - 4:41
  లింగ భేదం లాగా కనిపించేది
 • 4:41 - 4:43
  నిజమైన జెండర్ యొక్క సందిగ్ధ స్థితి కాదు,
 • 4:43 - 4:46
  అది నిజం గా తక్కువ అధికారం వల్ల
  సందిగ్ధ స్థితి.
 • 4:46 - 4:48
  ఇక లింగ భేదం లాగా కనిపించేది
 • 4:48 - 4:51
  నిజానికి తరచుగా అధికారం
  చూపించడం లో తేడాలు.
 • 4:51 - 4:54
  తరచుగా మనం ఒక మహిళ ఇంకా
  ఒక పురుషుడు మధ్య ఒక తేడా చూస్తాం
 • 4:54 - 4:55
  లేదా పురుషులు ఇంకా
  మహిళలు,
 • 4:55 - 4:59
  ఇక అనుకుంటాం," జీవ సంబంధ కారణం.
  ప్రాధమికంగా జెండర్
 • 4:59 - 5:00
  గురించి ఏదో తేడా ఉంది."
 • 5:00 - 5:02
  కానీ నా అధ్యయనాలలో,
 • 5:02 - 5:06
  చాలా లింగభేధాలకి
  అధికారమే కారణం అనేది మంచివివరణగా
 • 5:07 - 5:08
  అనిపించింది.
 • 5:08 - 5:11
  కాబట్టి అది తక్కువ అధికారం
  వల్ల సందిగ్ధ స్థితి.
 • 5:12 - 5:17
  ఇక తక్కువ అధికారం వల్ల సందిగ్ధ స్థితి
  అంటే మన పరిధి ఇరుకు గా ఉన్నట్టు,
 • 5:17 - 5:19
  ఇక మనకు అధికారం లేనట్టు.
 • 5:19 - 5:20
  మన పరిధి ఇరుకుగా ఉంటుంది,
 • 5:20 - 5:22
  మన సందిగ్ధ స్థితి చాలా
  ఎక్కువగా ఉంటుంది.
 • 5:22 - 5:25
  మన పరిధి పెంచుకోవడానికి
  మనం దారులు వెతుక్కోవాలి.
 • 5:25 - 5:26
  గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ,
 • 5:26 - 5:29
  నేను నా సహోద్యోగులూ రెండు
  విషయాలు నిజంగా అవసరమని కనుక్కున్నాం.
 • 5:30 - 5:34
  మొదటిది: నీ ద్ఱుష్టిలో నువ్వు
  శక్తిమంతుడుగా కనిపిస్తావు.
 • 5:34 - 5:38
  రెండవది: నువ్వు వేరేవాళ్ళ ద్ఱుష్టిలో
  శక్తిమంతుడుగా కనిపిస్తావు.
 • 5:38 - 5:39
  ఎప్పుడైతే నేను శక్తివంతం గా అనుకుంటానో
 • 5:40 - 5:42
  నేను నమ్మకంగా కనపడ్తాను,
  భయపడుతూ కాదు;
 • 5:42 - 5:44
  నా పరిధిని నేను విశాలం చేసుకుంటాను.
 • 5:44 - 5:46
  ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళు నన్ను
  శక్తిమంతుడిగా
 • 5:47 - 5:49
  చూస్తారో,వాళ్ళు నాకు విశాలమైన
  పరిధిని మంజూరు చేస్తారు.
 • 5:49 - 5:54
  కాబట్టి మనకు మన ప్రవర్తనను విశాలం
  చేసుకోవడానికికొన్ని పరికరాలు కావాలి.
 • 5:54 - 5:56
  ఇక ఈ రోజు నేను మీకు కొన్ని
  పరికరాలు ఇవ్వబోతున్నాను.
 • 5:56 - 5:58
  మన గురించి మాట్లాడడం
  ప్రమాదమైనదే,
 • 5:59 - 6:02
  కానీ ఈ పరికరాలు మీరు మాట్లాడడం
  వల్ల వచ్చిన ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
 • 6:03 - 6:09
  నేను మీకు ఇచ్చే మొదటి పరికరం
  ముఖ్యమైనది కనుక్కొన్నప్పుడు
 • 6:09 - 6:10
  చర్చలలో కనుక్కోబడ్డది.
 • 6:10 - 6:14
  సగటున, మహిళలు బేర సారాల పట్టిక లో
  తక్కువ ఆశయాలతో కూడినవి ప్రతిపాదిస్తారు
 • 6:14 - 6:18
  ఇక పురుషుల కంటే నాసిరకం
  ఫలితాన్ని పొందుతారు.
 • 6:18 - 6:21
  కానీ హాన్నా రిలె బౌల్స్ ఇంకా
  ఎమిలీ అమానతుల్లా ఒక సందర్భం లో
 • 6:21 - 6:25
  మహిళలు పురుషులంత మహత్వకాంక్షతో
  ఉంటారని ఇంకా పురుషులకు సమానంగా ఫలితాన్ని
 • 6:25 - 6:27
  పొందుతారని
  కనుక్కున్నారు.
 • 6:27 - 6:31
  ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకు
  సలహాలు ఇస్తారో అప్పుడు.
 • 6:31 - 6:33
  ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకు
  సలహాలు ఇస్తారో,
 • 6:33 - 6:38
  వాళ్ళు వాళ్ళ అసలు పరిధిని గుర్తించి వాళ్ళ
  మనసు లోనే విశాలం చేసుకున్టారు. వాళ్ళు
 • 6:38 - 6:40
  ఎక్కువ ధ్రుఢం గా తయారవుతారు.
 • 6:40 - 6:43
  దీన్ని కొన్ని సార్లు "తల్లి ఎలుగుబంటి
  పరిణామం"అంటారు.
 • 6:43 - 6:46
  ఒక తల్లి ఎలుగుబంటి తన పిల్లలకు అనుకూలంగా
 • 6:46 - 6:50
  మాట్లాడినట్టు, మనం వేరే వాళ్ళకు
  సలహాలిచ్చినప్పుడు, మన వాదన మనం కనుగొనచ్చు.
 • 6:50 - 6:53
  కానీ కొన్ని సార్లు మనకు మనమే
  సలహాలిచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
 • 6:53 - 6:55
  అది మనం ఎలా చేస్తాం?
 • 6:55 - 6:59
  మనకు మనమే సలహాలిచ్చుకోవడం లో
  అతి ముఖ్యమైన పరికరాలలో ఒకటి
 • 6:59 - 7:01
  అన్ని కోణాల నుండీ ఆలోచించడం.
 • 7:01 - 7:04
  ఇక అన్ని కోణాల నుండీ
  ఆలోచించడం నిజానికి సులభం:
 • 7:04 - 7:08
  అది కేవలం ప్రపంచాన్ని వేరే వ్యక్తి
  ద్ఱుష్టి నుండి చూడడం.
 • 7:09 - 7:13
  ఇది మన పరిధిని విశాలం చేసుకోవడం లో
  అతి ముఖ్యమైన పరికరం.
 • 7:13 - 7:15
  ఎప్పుడైతే నేను నీ
  కోణం తీసుకొన్నానో
 • 7:15 - 7:17
  ఇంకా నీకు నిజం గా ఏమి కావాలో ఆలోచించానో,
 • 7:17 - 7:20
  నువ్వు నాకు నిజం గా కావాల్సింది
  ఇవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది.
 • 7:21 - 7:23
  కానీ ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది:
 • 7:23 - 7:25
  వేరే వాళ్ళ ద్ఱుష్టి కోణం నుండి
  చూడడం చాలా కష్టం.
 • 7:25 - 7:27
  సో మనం ఒక చిన్న ప్రయోగం చేద్దాం.
 • 7:27 - 7:30
  మీఅందరినీ మీ చేయి ఇట్లా
  పట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను:
 • 7:30 - 7:31
  మీ వేలు--పైకి పెట్టండి.
 • 7:32 - 7:36
  ఇక మీ అందరినీ మీ నుదుటి మీద ఎంత త్వరగా
  వీలైతేఅంత త్వరగా ఒక కాపిటల్ E
 • 7:36 - 7:38
  గీయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
 • 7:40 - 7:43
  ఓకె, మనం E ని రెండు రకాలలో
  ఒక రకం గా గీయవచ్చు,ఇది నిజానికి
 • 7:43 - 7:47
  వేరే వాళ్ళ కోణం తీసుకోవడాన్ని
  పరీక్షించడం కోసం రూపకల్పన చేయబడింది.
 • 7:47 - 7:49
  నేను మీకు ఒక వ్యక్తి నుదిటి పై ఒక E ఉన్న
 • 7:49 - 7:51
  రెండు చిత్రాలు చూపించబోతున్నాను--
 • 7:51 - 7:53
  నా పూర్వ విద్యార్ధి,ఎరికా హాల్.
 • 7:53 - 7:55
  ఇక మీరు అక్కడ చూడగలరు,
 • 7:55 - 7:57
  అది సరియైన E.
 • 7:57 - 8:00
  వేరే వ్యక్తికి Eలాగా కనపడడం కోసం
  ఆ Eని నేను గీశాను.
 • 8:00 - 8:02
  అది వేరే వాళ్ళ కోణం నుండి చూసే E
 • 8:02 - 8:05
  ఎందుకంటే అది E లాగా వేరే వాళ్ళ
  ద్ఱుష్టి కోణం నుండి కనపడ్తుంది.
 • 8:05 - 8:08
  కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ E
  స్వీయ కేన్ద్రీక్రుతమైనది.
 • 8:09 - 8:11
  మనం తరచుగా స్వీయ కేంద్రీకృతమవుతాం.
 • 8:11 - 8:14
  ఇక మనం సంక్షోభంలో ముఖ్యంగా
  స్వీయ కేన్ద్రీక్రుతమవుతాం.
 • 8:14 - 8:16
  నేను ఒక ముఖ్యమైన
  సంక్షోభం గురించి చెప్పాలి.
 • 8:16 - 8:19
  వాట్స్నోవిల్లె,కాలిఫోర్నియాలో
  ఒక బాంక్ లోకి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు.
 • 8:20 - 8:23
  ఇక అతను"నాకు $2000 ఇవ్వండి,
  లేదా నేను మొత్తం
 • 8:23 - 8:25
  బాంక్ ని ఒక
  బాంబ్ తో పేల్చేస్తాను" అన్నాడు.
 • 8:26 - 8:28
  ఇప్పుడు,ఆ బాంక్ మానేజర్
  అతనికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు.
 • 8:28 - 8:29
  ఆమె ఒక అడుగు
  వెనక్కేసింది.
 • 8:30 - 8:31
  అతని ద్రుష్టి కోణం తీసుకుంది,
 • 8:31 - 8:34
  ఇక ఆమె చాలా ముఖ్యమైన విషయం గుర్తించింది.
 • 8:34 - 8:36
  అతను డబ్బులు ఒక నిర్దిష్ట మొత్తంలో
  అడిగాడు
 • 8:36 - 8:38
  కాబట్టి ఆమె అంది,
 • 8:39 - 8:41
  "ఎందుకు నువ్వు $2,000 కోసం అడిగావు?"అని.
 • 8:41 - 8:44
  ఇక అతనన్నాడు," నా స్నేహితుడికి
  నేనుతక్షణమే $2,000
 • 8:44 - 8:46
  ఇవ్వకపోతే అతను గెంటివేయబడ్తాడు"
 • 8:46 - 8:49
  ఇక ఆమె అన్నది,"ఓహ్!నువ్వు బాంక్ ని
  దోచుకోవాలనుకోవట్లేదు--నువ్వు
 • 8:49 - 8:51
  అప్పు తీసుకోవాలనుకుంటున్నావ్".
 • 8:51 - 8:52
  (నవ్వులు)
 • 8:52 - 8:54
  నువ్వు నా ఆఫీస్ కి ఎందుకు రాకూడదు,
 • 8:54 - 8:56
  ఇక మనం నీ పేపర్ వర్క్
  అంతా పూర్తి చేద్దాం."
 • 8:56 - 8:57
  (నవ్వులు)
 • 8:57 - 9:02
  ఆమె వెంటనే వేరే కోణంనుండి చూడడం ఒకఅస్థిర
  పరిస్థితి నిర్వీర్యం అయ్యేటట్టు చేసింది.
 • 9:02 - 9:04
  కాబట్టి మనం వేరే వాళ్ళ ద్ఱుష్టి కోణం
 • 9:04 - 9:09
  తీసుకున్నప్పుడు అది,మనన్ని కాంక్షాపూరితంగా
 • 9:09 - 9:12
  కానీ ఇంకా అందరూ ఇష్ట పడేటట్టు చేస్తుంది,
 • 9:12 - 9:15
  ఇక అది ఫ్లెక్సిబులిటీ కి ఒక సంకేతం.
 • 9:15 - 9:19
  మీరు కార్లు అమ్మే వ్యక్తి అనుకోన్డి,ఇక
  మీరు ఒక వ్యక్తి కి కార్ ఆమ్మాలనుకున్నారు.
 • 9:20 - 9:24
  మీరు అతనికి రెండు ఆప్షన్లు చూపిస్తే మీరు
  ఎక్కువ కార్లు అమ్మే అవకాశం ఉంది.
 • 9:24 - 9:26
  మొదటిదిఆప్షన్ A:
 • 9:26 - 9:29
  ఈ కారుకు $24,000 ఇంకా 5-ఏళ్ళ గ్యారంటీ.
 • 9:29 - 9:30
  లేదా ఆప్షన్ B:
 • 9:31 - 9:33
  $23,000 ఇంకా 3-ఏళ్ళ గ్యారంటీ.
 • 9:34 - 9:37
  నా పరిశోధన ఎప్పుడైతే మీరు
  ప్రజలకు ఆప్షన్స్ లో ఎంపిక చేసుకోనిస్తారో,
 • 9:37 - 9:39
  అది వాళ్ళ ఆత్మరక్షణ ధోరణిని తగ్గించి,
 • 9:39 - 9:42
  వాళ్ళు మీఆఫర్ను అంగీకరించవచ్చు,
  అనిచూపిస్తుంది.
 • 9:42 - 9:44
  ఇక ఇది కేవలం అమ్మేవాళ్ళతో పని చేయదు;
 • 9:44 - 9:46
  ఇది తల్లితండ్రులతో కూడా.
 • 9:46 - 9:47
  నామేనకోడలు
  నాలుగేళ్ళప్పుడు,
 • 9:47 - 9:50
  తను బట్టలు వేసుకోనన్నది
  ఇంకా అన్నిటినీ వద్దన్నది.
 • 9:50 - 9:53
  కానీ నా చెల్లెలుకి ఒక
  అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చింది.
 • 9:53 - 9:56
  నేను నా కూతురిని ఎంపిక
  చేసుకోనిస్తే ఎలా ఉంటుందని?
 • 9:56 - 9:58
  ఈ షర్టా లేక ఆషర్టా? ఓకె, ఆ షర్ట్.
 • 9:58 - 10:00
  ఆ పాంటా లేక ఆ పాంటా? ఓకె,ఆ పాంట్.
 • 10:00 - 10:01
  ఇక అది బాగా పని చేసింది.
 • 10:01 - 10:05
  తను ఎక్కువ వ్యతిరేకించకుండానే
  బట్టలు త్వరగా తొడుక్కుంది.
 • 10:05 - 10:08
  నేను ప్రజలు బయటకి సౌకర్యంగా
 • 10:08 - 10:10
  ఎప్పుడు మాట్లాడతారనిప్రపంచం లో ఎప్పుడు
 • 10:10 - 10:11
  అడిగినా నంబర్ వన్ సమాధానం:
 • 10:11 - 10:16
  "నాకు ప్రేక్షకుల లో సామాజిక మద్దతు
  ఉన్నప్పుడు;నాకు మిత్రులు ఉన్నప్పుడు".
 • 10:16 - 10:20
  కాబట్టి మనం మన వైపు మిత్రులు
  ఉండాలని కోరుకుంటాం.
 • 10:20 - 10:21
  మనం దాన్ని ఎలా చేస్తాం?
 • 10:22 - 10:24
  వెల్,మార్గాలలో ఒకటీ తల్లి
  ఎలుగుబంటిలాగా ఉండడం.
 • 10:24 - 10:26
  మనం ఎప్పుడు ఇతరులకు
  సలహాఇస్తామో,
 • 10:26 - 10:29
  మనం మనపరిధిని మన ద్ఱుష్టి లోఇంకా వేరే
  వాళ్ళ ద్ఱుష్టిలో విశాలం చేసుకుంటాం,
 • 10:29 - 10:31
  కానీ మనం బలమైన మిత్రులను
  కూడా సంపాదించుకుంటాం.
 • 10:32 - 10:37
  ఇంకొక మార్గం మిత్రులను సంపాదించడానికి ,
  ప్రత్యేకం గా ఉన్నత స్థానాల్లో,
 • 10:37 - 10:39
  వేరే వాళ్ళను సలహాలడగడం.
 • 10:39 - 10:45
  మనంఎప్పుడువేరేవాళ్ళను సలహాఅడుగుతామోవాళ్ళని
  పొగుడుతున్నాంఇంకా వినయం చూపిస్తున్నాం
 • 10:45 - 10:47
  కాబట్టి,వాళ్ళు మనని
  ఇష్టపడతారు
 • 10:47 - 10:50
  ఇది నిజం గా ఇంకొక సందిగ్ధ స్థితి ని
  పరిష్కరించడానికి పనికొస్తుంది.
 • 10:51 - 10:53
  ఇక అది సెల్ఫ్ ప్రమోషన్ సందిగ్ధస్థితి.
 • 10:53 - 10:55
  సెల్ఫ్ ప్రమోషన్
 • 10:55 - 10:58
  సందిగ్ధ స్థితి ఏమంటే
  మనం సాధించిన విజయాలు ప్రకటించుకోకపోతే,
 • 10:58 - 10:59
  ఎవరూ పట్టించుకోరు.
 • 10:59 - 11:02
  ఇక మనం ప్రకటించుకుంటే,
  మనన్ని ఇష్ట పడరు.
 • 11:02 - 11:05
  కానీ మనం కనుక మన విజయాలలో
  ఒక దాని గురించి సలహా అడుగుతే,
 • 11:05 - 11:10
  మనం సమర్హులుగానే కాక వాళ్ళ ద్రుష్టి లో
  ఇష్టమైన వాళ్ళ లాగా ఉండవచ్చు.
 • 11:10 - 11:13
  ఇక ఇది ఎంత శక్తివంతమైనదంటే
 • 11:13 - 11:15
  ఇది పని చేస్తుందని మనకు
  ముందే తెలిసి పోతుంది.
 • 11:15 - 11:20
  నా జీవితం లో చాలా సార్లు జరిగింది ఒక
  తక్కువ అధికారం కల వ్యక్తికి
 • 11:20 - 11:24
  నన్ను సలహా అడగమని సలహా ఇవ్వడం
  జరిగిందని నాకు ముందే హెచ్చరిక అందుతుంది.
 • 11:24 - 11:27
  నేనుదీనిలో మూడువిషయాలు
  మీరు గమనించమంటున్నాను:
 • 11:27 - 11:30
  మొదటిది, నాకు తెలుసు వాళ్ళు
  నా దగ్గరికి సలహా కోసం వస్తారని.
 • 11:30 - 11:34
  రెండవది, నేను వాస్తవం లో సలహా లు
  అడగడం వల్ల ప్రయోజనాల
 • 11:34 - 11:35
  మీద పరిశోధన చేశాను
 • 11:36 - 11:38
  ఇక మూడొది, అది ఇప్పటికీ పని చేస్తోన్ది!
 • 11:39 - 11:40
  నేనువాళ్ళఆలోచన
  తీసుకున్నా,
 • 11:40 - 11:42
  నేను వాళ్ళ పిలుపులకు
  ఎక్కువ స్పందిస్తున్నాను,
 • 11:42 - 11:46
  నేను వాళ్ళు సలహా కోసం అడిగారు
  కాబట్టిఎక్కువ అంకిత భావంతో ఉన్నాను.
 • 11:46 - 11:50
  ఇప్పుడు ఇంకొక సమయం మనం
  ఆత్మవిస్వాసం తో బయటకు మాట్లాడే సందర్భం
 • 11:50 - 11:52
  మనకు నైపుణ్యం ఉన్నప్పుడు.
 • 11:52 - 11:54
  నైపుణ్యం మనకు విశ్వసనీయత నిస్తుంది.
 • 11:55 - 11:58
  మనకు ఎక్కువ అధికారం ఉంటే
  అప్పటికే మనకు విశ్వసనీయత ఉన్నట్టు.
 • 11:58 - 11:59
  మనకు కేవలం
  మంచి సాక్ష్యంకావాలి.
 • 12:00 - 12:03
  మనకు అధికారం లేకుంటే,
  మనకు విశ్వసనీయత లేదు.
 • 12:03 - 12:05
  మనకు అద్భుతమైన సాక్ష్యం కావాలి.
 • 12:05 - 12:09
  ఇక మనం నిపుణుడిగా మారడానికి ఒక మార్గం
 • 12:09 - 12:11
  మన అభిరుచులను ఉపయోగించుకోవడం.
 • 12:12 - 12:16
  నేను మీ అందరినీ రాబోయే
  కొద్ది రోజులలో మీ స్నేహితుల దగ్గరికివెళ్ళి
 • 12:16 - 12:17
  కేవలం"నేను మీ ఒక
  అభిరుచిని
 • 12:17 - 12:20
  నాకు వర్ణించమని అడుగుతున్నాను ".
  అని చెప్పమంటున్నాను.
 • 12:21 - 12:23
  నేను ప్రపంచం లో చాలామంది
  వ్యక్తుల చేత ఇది చేయించాను
 • 12:23 - 12:25
  ఇక వాళ్ళను నేను అడిగాను,
 • 12:25 - 12:27
  "మీరు అవతలి వ్యక్తి వాళ్ళ అభిరుచి ని
 • 12:27 - 12:29
  వర్ణిస్తున్నప్పుడుఆవ్యక్తిలో
  ఏమి గమనించారు?"
 • 12:29 - 12:31
  ఇక సమాధానాలు చాలా సార్లు ఒకటే ఉండేవి.
 • 12:31 - 12:33
  "వాళ్ళకళ్ళు మెరుస్తాయి
  ఇంకాపెద్దవైతాయి".
 • 12:33 - 12:36
  "వాళ్ళు ఒక పెద్ద వెలిగిపోయే
  నవ్వు నవ్వుతారు".
 • 12:36 - 12:37
  "వాళ్ళు అన్నిట్లోచేతులను
  వాడతారు
 • 12:37 - 12:40
  నేను దాక్కున్నా
  ఎందుకంటే వాళ్ళచేతులు నా వైపున్నాయి".
 • 12:40 - 12:42
  " వాళ్ళు త్వరగా ఎక్కువ స్థాయి లో
  మాట్లాడతారు".
 • 12:42 - 12:43
  (నవ్వులు)
 • 12:43 - 12:46
  "వాళ్ళు ఒక రహస్యం చెపుతున్నట్టుగా
  నా మీదకు వంగుతారు"
 • 12:46 - 12:47
  ఇక అప్పుడు వాళ్ళతో
  నేనంటాను,
 • 12:47 - 12:50
  "వాళ్ళ అభిరుచి విన్నప్పుడు
  మీకేమనిపించింది?"
 • 12:50 - 12:53
  వాళ్ళు అంటారు, "నా కళ్ళు మెరిశాయి.
 • 12:53 - 12:54
  నేను నవ్వాను.
 • 12:54 - 12:55
  నేను వంగాను".
 • 12:55 - 12:57
  మనం ఎప్పుడైతే మన అభిరుచిని పెంచుకుంటామో,
 • 12:57 - 13:01
  మన ద్రుష్టి లో మనకు మనమే మాట్లాడడానికి
  కావలసిన ధైర్యం ఇచ్చుకుంటాం,
 • 13:01 - 13:04
  ఇంకా మాట్లాడడానికి అనుమతి కూడా
  వేరే వాళ్ళ నుండి పొందుతాం.
 • 13:05 - 13:10
  మన అభిరుచులను వాడుకోవడంమనంపిరికి వాళ్ళమని
  అందరూ అనుకున్నప్పుడు కూడా పనిచేస్టుంది.
 • 13:11 - 13:15
  మహిళలూ ఇంకా పురుషులూ ఇద్దరూ కూడా పని వద్ద
  కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంటే శిక్షించ పడతారు.
 • 13:15 - 13:22
  కానీలిజ్జీ వోల్ఫ్ చూపించింది ఎప్పుడైతే మనం
  మన అభిరుచులను బలమైనభావోద్వేగాలుగా
 • 13:22 - 13:28
  మలచుకుంటే,మహిళలూ ఇంకాపురుషులిద్దరి పిరికి
  ప్రవర్తన పట్ల ఉన్న తిరస్కార భావన పోతుంది.
 • 13:29 - 13:32
  నేను నా దివంగత తండ్రివి కొన్ని మాటలు
  చెప్పి ముగించాలనుకుంటున్నాను
 • 13:32 - 13:34
  అవి నా తండ్రి నా తమ్ముడి
  పెళ్ళిలో మాట్లాడినవి.
 • 13:35 - 13:36
  ఇదిగో మా అందరి పిక్చర్.
 • 13:38 - 13:40
  నా తండ్రి నా లాగే ఒక మానసిక వైద్యుడు,
 • 13:40 - 13:44
  కానీ ఆయనకు నిజమైన ప్రేమ ఇంకా అసలు
  అభిరుచి సినిమా మీద ఉండేది,
 • 13:44 - 13:45
  నా తమ్ముడిలాగా.
 • 13:45 - 13:47
  ఇక ఆయన నా తమ్ముడి పెళ్ళి కోసమని ఒక
  ఉపన్యాసం రాశారు
 • 13:48 - 13:51
  అందులో మనం మన మానవ జీవితంలో
  హాస్యం లో మన పాత్రల గురించి రాశారు.
 • 13:51 - 13:53
  ఇక ఆయన అన్నారు," నీ స్పర్శ తేలిక గా ఉంటే,
 • 13:53 - 13:57
  నువ్వు నీ ప్రదర్షనను ఇంకా మంచి గా
  ఇంకా మెరుగు పర్చడానికి వీలుంటుంది.
 • 13:57 - 14:01
  ఎవరైతే వాళ్ళ పాత్రలను హత్తుకోని ఇంకా
  మెరుగుపర్చడానికి పనిచేస్తారో వాళ్ళనివాళ్ళు
 • 14:02 - 14:05
  పెంచుకుంటారు, మార్చుకుంటారు,
  ఇంకా విశాలం చేసుకుంటారు.
 • 14:05 - 14:06
  దాన్ని బాగా పోషించండి,
 • 14:06 - 14:08
  ఇక మీ రోజులు చాలా ఆనందం గా ఉంటాయి".
 • 14:09 - 14:11
  నా తండ్రి చెప్పేదేమిటంటే
 • 14:11 - 14:14
  మన అందరికీ ఈ ప్రపంచం లో పాత్రలూ
  ఇంకా హద్దులూ కేటాయించబడ్డాయి.
 • 14:15 - 14:19
  కానీ ఆయన ఈ చర్చ సారాంశాన్ని
  కూడా చెపుతున్నారు;
 • 14:19 - 14:24
  ఆ పాత్రలూ ఇంకా హద్దులూనిరంతరంవిస్తరిస్తూ
  ఇంకా అభివ్రుద్ధి చెందుతున్నాయి.
 • 14:25 - 14:27
  కాబట్టి ఎప్పుడు ఒక సన్నివేశం ఉన్నా
 • 14:27 - 14:29
  దూకుడుగా ఉండే తల్లి
  ఎలుగులాగా ఇంకా
 • 14:29 - 14:31
  వినయంగా సలహాలు అడిగే
  వారిలామారండి.
 • 14:32 - 14:36
  అద్భుతమైన ఆధారాలను ఇంకా
  బలమైన మిత్రులను ఉంచుకోన్డి.
 • 14:36 - 14:38
  ఉద్వేగభరితం గా అవతలి కోణం నుండి
  ఆలోచించండి.
 • 14:39 - 14:40
  ఇక మీరు ఈ పరికరాలు వాడినట్లైతే --
 • 14:41 - 14:44
  మీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పరికరాలు వాడవచ్చు--
 • 14:44 - 14:48
  మీ ఆమోదకరమైన ప్రవర్తన యొక్క
  హద్దుల్ని విశాలం చేసికోవచ్చు,
 • 14:48 - 14:51
  ఇక మీ రాబోయే రోజులన్నీ
  ఎక్కువగా ఆనందకరం గా ఉంటాయి.
 • 14:52 - 14:53
  ధన్యవాదాలు.
 • 14:53 - 14:56
  (చప్పట్లు)
Title:
మీ కోసం మీరు మాట్లాడడం ఎలా
Speaker:
ఆడం గాలింస్కీ
Description:

ఒక విషయం గురించి మాట్లాడడం కష్టం, మనం మాట్లాడితీరాలని తెలిసినప్పుడు కూడాకూడా.సాంఘిక మనస్తత్వవేత్త ఆడం గాలింస్కీ మార్గ నిర్దేశం లో మీ గురించి మీరు చాటుకోవడం నేర్చుకోన్డి,క్లిష్టమైన సామాజిక పరిస్థితుల్లో మార్గనిర్దేశం చేయడం ఇంకా మీ స్వీయ శక్తి యొక్క హద్దులను విస్తరించుకోవడం నేర్చుకోన్డి.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:08
TED Translators admin approved Telugu subtitles for How to speak up for yourself
Riaki Ponist commented on Telugu subtitles for How to speak up for yourself
Chiguluri Akhila accepted Telugu subtitles for How to speak up for yourself
Chiguluri Akhila edited Telugu subtitles for How to speak up for yourself
Annamraju Lalitha edited Telugu subtitles for How to speak up for yourself
Annamraju Lalitha edited Telugu subtitles for How to speak up for yourself
Annamraju Lalitha edited Telugu subtitles for How to speak up for yourself
Annamraju Lalitha edited Telugu subtitles for How to speak up for yourself
Show all
 • Hello, TEDx version of this talk is available in this link:
  http://www.amara.org/en/teams/ted/tasks/?team_video=414443
  If you are translating or have translated this talk, please consider taking the TEDx version as well.

Telugu subtitles

Revisions