Return to Video

Dělení desetinných čísel

 • 0:00 - 0:08
  Máme zjistit, kolikrát se
  0,25 vejde do 1,03075.
 • 0:08 - 0:11
  První věc, kterou chcete udělat,
  když je váš dělitel
 • 0:11 - 0:14
  (to číslo, kterým dělíte to druhé číslo)
 • 0:14 - 0:18
  desetinné číslo,
  je vynásobit ho deseti tolikrát,
 • 0:18 - 0:20
  aby se z něho stalo celé číslo,
 • 0:20 - 0:21
  můžete posunout desetinnou
  čárku doprava.
 • 0:21 - 0:24
  Takže kdykoliv něco násobíte deseti,
 • 0:24 - 0:26
  posouváte desetinnou čárku
  o jedno místo doprava.
 • 0:26 - 0:28
  Takže v tomto případě
  ji chceme posunout
 • 0:28 - 0:29
  o jedno, o dvě místa doprava.
 • 0:29 - 0:35
  Takže 0,25 krát 10 krát dva
  je to samé jako 0,25 krát 100
 • 0:35 - 0:38
  a z 0,25 uděláme 25.
 • 0:38 - 0:41
  Když to uděláte s dělitelem,
  tak to samé musíte
 • 0:41 - 0:43
  udělat i s dělencem (tím číslem,
 • 0:43 - 0:44
  které dělíte).
 • 0:44 - 0:47
  Takže tohle také musíme
  vynásobit 10 krát 2
 • 0:47 - 0:49
  nebo jiný způsob, jak to udělat,
  je posunout desetinnou čárku
 • 0:49 - 0:51
  o dvě místa doprava.
 • 0:51 - 0:53
  Takže ji posuneme jednou, dvakrát.
 • 0:53 - 0:55
  Bude přímo tady.
 • 0:55 - 0:57
  A abyste viděli, proč to dává smysl,
 • 0:57 - 1:01
  musíte si uvědomit,
  že tento výraz, toto dělení,
 • 1:01 - 1:15
  je úplně to samé, jako kdybychom měli
 • 1:15 - 1:21
  1,03075 děleno 0,25.
 • 1:21 - 1:26
  A my to 0,25 vynásobíme dvakrát 10.
 • 1:26 - 1:29
  V podstatě to násobíme 100.
 • 1:29 - 1:31
  Napíšu to jinou barvou.
 • 1:31 - 1:35
  Násobíme to 100 ve jmenovateli.
 • 1:35 - 1:36
  Tohle je dělitel.
 • 1:36 - 1:39
  Násobíme to 100, takže to samé
  musíme udělat také v čitateli.
 • 1:39 - 1:41
  Když nechceme tento výraz změnit,
 • 1:41 - 1:43
  když nechceme toto číslo změnit,
 • 1:43 - 1:45
  tak to také musíme vynásobit 100.
 • 1:45 - 1:48
  A když to uděláte,
  tak se z tohoto stane 25
 • 1:48 - 1:52
  a z tohoto se stane 103,075.
 • 1:52 - 1:53
  Teď to přepíšu.
 • 1:53 - 1:56
  Někdy, když to počítáte
  v pracovním sešitě nebo někde,
 • 1:56 - 1:57
  tak to nemusíte přepisovat,
  pokus si pamatujete,
 • 1:57 - 1:58
  kde ta desetinná čárka je.
 • 1:58 - 1:59
  Ale já to přepíšu,
 • 1:59 - 2:00
  aby to bylo trochu úhlednější.
 • 2:00 - 2:03
  Takže jsme vynásobili jak dělitele,
 • 2:03 - 2:05
  tak i dělence 100.
 • 2:05 - 2:18
  Tato úloha pak bude:
  Kolikrát se 25 vejde do 103,075?
 • 2:18 - 2:20
  Povede to k úplně stejnému podílu.
 • 2:20 - 2:22
  Jsou to úplně stejné zlomky,
 • 2:22 - 2:23
  jestli se na to tak chcete dívat.
 • 2:23 - 2:26
  Právě jsme vynásobili
  jak čitatele, tak jmenovatele 100,
 • 2:26 - 2:30
  abychom desetinnou čárku
  posunuli o dvě místa doprava.
 • 2:30 - 2:33
  Teď když jsme to udělali,
  tak jsme připraveni dělit.
 • 2:33 - 2:36
  Nejprve tady máme 25 a to je vždy
 • 2:36 - 2:38
  trochu umění, když něco
  dělíte víceciferným číslem,
 • 2:38 - 2:42
  takže uvidíme, jak dobře se nám to povede.
 • 2:42 - 2:44
  Takže 25 se do 1 nevejde.
 • 2:44 - 2:46
  25 se nevejde do 10.
 • 2:46 - 2:48
  25 se vejde do 103.
 • 2:48 - 2:51
  Víme, že 4 krát 25 je 100,
 • 2:51 - 2:54
  takže 25 se do 100 vejde 4 krát.
 • 2:54 - 2:57
  4 krát 5 je 20.
 • 2:57 - 3:00
  4 krát 2 je 8, plus 2 je 100.
 • 3:00 - 3:01
  To jsme věděli.
 • 3:01 - 3:03
  4 čtvrťáky jsou 1 dolar.
 • 3:03 - 3:04
  To je 100 centů.
 • 3:04 - 3:06
  A nyní odčítáme.
 • 3:06 - 3:12
  103 minus 100 je 3 a nyní můžeme
 • 3:12 - 3:14
  opsat tuto 0.
 • 3:14 - 3:17
  Takže sem opíšeme tu 0.
 • 3:17 - 3:21
  25 se do 30 vejde jednou.
 • 3:21 - 3:22
  A jestli chceme,
  tak můžeme desetinnou čárku
 • 3:22 - 3:23
  okamžitě napsat sem.
 • 3:23 - 3:25
  Nemusíme čekat, až na závěr úlohy.
 • 3:25 - 3:28
  Desetinná čárka patří sem na toto místo,
 • 3:28 - 3:31
  takže bychom ji v podílu mohli umístit
 • 3:31 - 3:34
  přímo sem, v našem výsledku.
 • 3:34 - 3:37
  25 se do 30 vejde jednou.
 • 3:37 - 3:44
  1 krát 25 je 25, poté můžeme odčítat.
 • 3:44 - 3:47
  30 minus 25 je prostě 5.
 • 3:47 - 3:49
  (Chci říct, že si můžeme půjčovat
 • 3:49 - 3:49
  nebo přeskupovat.
 • 3:49 - 3:50
  Z tohoto se může stát 10.
 • 3:50 - 3:52
  Z tohoto se stane 2.
 • 3:52 - 3:53
  10 minus 5 je 5.
 • 3:53 - 3:55
  2 minus 2 je nic.)
 • 3:55 - 3:59
  Ale stejně, 30 minus 25 je 5.
 • 3:59 - 4:03
  Nyní můžeme opsat tuhle 7.
 • 4:03 - 4:06
  25 se do 57 vejde dvakrát, ano?
 • 4:06 - 4:09
  25 krát 2 je 50.
 • 4:09 - 4:12
  25 se do 57 vejde dvakrát.
 • 4:12 - 4:15
  2 krát 25 je 50.
 • 4:15 - 4:17
  A nyní znovu odčítáme.
 • 4:17 - 4:20
  57 minus 50 je 7.
 • 4:20 - 4:22
  A teď máme skoro hotovo.
 • 4:22 - 4:24
  Můžeme sem opsat tuhle 5.
 • 4:24 - 4:28
  Tady opíšeme tu 5.
 • 4:28 - 4:34
  25 se do 75 vejde 3 krát.
 • 4:34 - 4:37
  3 krát 25 je 75.
 • 4:37 - 4:39
  3 krát 5 je 15.
 • 4:39 - 4:40
  Přeskupte 1.
 • 4:40 - 4:41
  Toto můžeme ignorovat.
 • 4:41 - 4:42
  To bylo už z dřívějška.
 • 4:42 - 4:45
  3 krát 2 je 6, plus 1 je 7.
 • 4:45 - 4:46
  Takže to můžete vidět.
 • 4:46 - 4:52
  A poté odčítáme,
  pak už nemáme žádný zbytek.
 • 4:52 - 4:59
  Takže 25 se do 103,075
  vejde přesně 4,123 krát,
 • 4:59 - 5:02
  což dává smysl, protože 25
  se do 100 vejde 4 krát.
 • 5:02 - 5:04
  Toto je trochu větší než 100,
  takže to bude
 • 5:04 - 5:06
  o něco málo víc, než 4 krát.
 • 5:06 - 5:08
  A to bude přesně stejná odpověď,
 • 5:08 - 5:17
  jako kolikrát se 0,25 vejde do 1,03075.
 • 5:17 - 5:22
  To bude také 4,123 krát.
 • 5:22 - 5:25
  Takže tento zlomek, nebo tento výraz,
  je úplně to samé
 • 5:25 - 5:30
  jako 4,123.
 • 5:30 - 5:31
  A máme hotovo!
Title:
Dělení desetinných čísel
Description:

U03_L2_T2_we3 Dělení desetinných čísel

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32
elsest edited Czech subtitles for Dividing Decimals
Czech Grammar Bot edited Czech subtitles for Dividing Decimals
Ouki Douki edited Czech subtitles for Dividing Decimals
BarboraH added a translation

Czech subtitles

Revisions