< Return to Video

TEDxMIA - Scott Rickard - De mooie wiskunde achter de lelijkste muziek

 • 0:11 - 0:14
  Wat maakt een muziekstuk mooi?
 • 0:14 - 0:16
  De meeste musicologen beweren
 • 0:16 - 0:19
  dat herhaling
  een belangrijk aspect van schoonheid is.
 • 0:19 - 0:22
  Het idee dat wij een melodie,
  een motief, een muzikaal idee herhalen,
 • 0:22 - 0:25
  de verwachting voor herhaling scheppen
 • 0:25 - 0:28
  en dat die herhaling
  er komt of net niet.
 • 0:28 - 0:30
  Dat is een essentieel onderdeel van schoonheid.
 • 0:30 - 0:33
  Als herhaling en patronen
  de sleutel tot schoonheid zijn,
 • 0:33 - 0:36
  hoe zou dan
  het ontbreken van patronen klinken
 • 0:36 - 0:37
  als we een muziekstuk schreven
 • 0:37 - 0:41
  zonder enige herhaling?
 • 0:41 - 0:43
  Dat is een interessante wiskundige vraag.
 • 0:43 - 0:47
  Is het mogelijk
  een stukje muziek te schrijven zonder herhalingen?
 • 0:47 - 0:49
  Het is niet willekeurig.
  Willekeurig is eenvoudig.
 • 0:49 - 0:52
  Herhalingvrij blijkt uiterst moeilijk
 • 0:52 - 0:54
  en dat wij het kunnen,
 • 0:54 - 0:57
  komt door een man
  die op jacht was naar onderzeeërs.
 • 0:57 - 0:59
  Het blijkt dat de man
  die's werelds perfecte sonar-ping
 • 0:59 - 1:02
  probeerde te ontwikkelen
 • 1:02 - 1:05
  het probleem van het schrijven
  van patroonvrije muziek heeft opgelost.
 • 1:05 - 1:08
  Dat is het onderwerp van de talk vandaag.
 • 1:08 - 1:13
  Herinner je dat bij sonar
 • 1:13 - 1:16
  een schip een geluid het water in stuurt
 • 1:16 - 1:18
  en dan luistert naar de echo.
 • 1:18 - 1:21
  Het geluid gaat naar beneden, kaatst terug,
  gaat naar beneden, kaatst terug.
 • 1:21 - 1:24
  De tijd die het geluid nodig heeft om terug te komen,
  vertelt je hoe ver het voorwerp is.
 • 1:24 - 1:27
  Als het terugkomt met een hogere toon,
  is dat omdat het ding op je afkomt.
 • 1:27 - 1:30
  Als het terugkomt met een lagere toon,
  is dat omdat het ding van je wegbeweegt.
 • 1:30 - 1:32
  Hoe ontwerp je een perfecte sonar-ping?
 • 1:32 - 1:37
  In de jaren 60 werkte John Costas
 • 1:37 - 1:40
  aan het peperdure sonarsysteem van de Navy.
 • 1:40 - 1:42
  Het werkte niet
 • 1:42 - 1:44
  omdat de ping die ze gebruikten ongeschikt was.
 • 1:44 - 1:46
  Hij zag er zo uit.
 • 1:46 - 1:49
  Bekijk dit als de noten
 • 1:49 - 1:51
  en dat als de tijd.
 • 1:51 - 1:53
  (Muziek)
 • 1:53 - 1:56
  Zo'n sonarping gebruikten ze:
  een dalend getjilp.
 • 1:56 - 1:58
  Die bleek uitermate ongeschikt.
 • 1:58 - 2:01
  Omdat het op verschuivingen
  van zichzelf lijkt.
 • 2:01 - 2:03
  De relatie tussen de eerste twee noten
  is dezelfde
 • 2:03 - 2:06
  als tussen de volgende twee, enzovoort.
 • 2:06 - 2:08
  Dus ontwierp hij een ander soort sonar-ping:
 • 2:08 - 2:10
  een die er willekeurig uitziet.
 • 2:10 - 2:13
  Deze ziet er ten onrechte uit als een
  willekeurig patroon van puntjes,
 • 2:13 - 2:15
  Als je heel goed kijkt,
  zal je merken
 • 2:15 - 2:19
  dat de relatie
  tussen elk paar punten verschilt.
 • 2:19 - 2:21
  Niets wordt ooit herhaald.
 • 2:21 - 2:24
  De eerste twee noten
  en elk ander paar noten
 • 2:24 - 2:26
  heeft een andere relatie.
 • 2:26 - 2:29
  Dat we hier iets over weten,
  komt niet uit de lucht vallen.
 • 2:29 - 2:31
  John Costas is de uitvinder
  van deze patronen.
 • 2:31 - 2:34
  Dit is een foto uit 2006,
  kort voor zijn dood.
 • 2:34 - 2:37
  Hij was sonaringenieur
  bij de Marine.
 • 2:37 - 2:40
  Hij zat na te denken over deze patronen
 • 2:40 - 2:42
  en hij kon ze manueel uitwerken
 • 2:42 - 2:44
  tot 12 op 12.
 • 2:44 - 2:46
  Hij geraakte niet verder
  en dacht dat
 • 2:46 - 2:48
  een formaat groter dan 12 op 12
  misschien niet kon bestaan.
 • 2:48 - 2:50
  Daarom schreef hij een brief
  naar de wiskundige in het midden,
 • 2:50 - 2:53
  toen een jonge wiskundige
  in Californië,
 • 2:53 - 2:54
  Solomon Golomb.
 • 2:54 - 2:56
  Solomon Golomb was een van de
 • 2:56 - 2:59
  meest begaafde discrete wiskundigen
  van onze tijd.
 • 2:59 - 3:03
  John vroeg Solomon of hij hem
  de juiste referentie kon vertellen
 • 3:03 - 3:04
  waar deze patronen waren te vinden.
 • 3:04 - 3:05
  Die was er niet.
 • 3:05 - 3:07
  Niemand had ooit tevoren
 • 3:07 - 3:10
  aan een herhalingsvrije,
  patroonvrije structuur gedacht.
 • 3:10 - 3:13
  Solomon Golomb bracht de zomer door
  met na te denken over het probleem.
 • 3:13 - 3:16
  Hij ging uit van de wiskunde
  van deze meneer hier,
 • 3:16 - 3:18
  Evariste Galois.
 • 3:18 - 3:20
  Galois is een zeer bekend wiskundige.
 • 3:20 - 3:23
  Hij is beroemd omdat hij de uitvinder was
  van een gehele tak van de wiskunde,
 • 3:23 - 3:25
  die zijn naam draagt:
  de Galoistheorie.
 • 3:25 - 3:29
  Het is de wiskunde
  van de priemgetallen.
 • 3:29 - 3:32
  Hij is ook beroemd
  vanwege de manier waarop hij stierf.
 • 3:32 - 3:35
  Ze vertellen dat hij opkwam
  voor de eer van een jonge vrouw.
 • 3:35 - 3:39
  Hij werd uitgedaagd tot een duel
  en hij aanvaardde.
 • 3:39 - 3:41
  Kort voor het duel
 • 3:41 - 3:43
  schreef hij al zijn wiskundige ideeën op,
 • 3:43 - 3:44
  stuurde brieven naar al zijn vrienden,
 • 3:44 - 3:46
  met de vraag of ze
  alstublieft, alstublieft, alstublieft, --
 • 3:46 - 3:47
  dit is 200 jaar geleden --
 • 3:47 - 3:48
  alstublieft, alstublieft, alstublieft,
 • 3:48 - 3:51
  zijn ideeën wilden laten publiceren.
 • 3:51 - 3:54
  In het duel werd hij neergeschoten
  en stierf op 20-jarige leeftijd.
 • 3:54 - 3:57
  De wiskunde die aan de basis ligt
  van jullie mobiele telefoons, het Internet,
 • 3:57 - 4:01
  waarmee we communiceren, dvd's,
 • 4:01 - 4:04
  komt uit de geest van Evariste Galois,
 • 4:04 - 4:07
  een wiskundige die stierf
  toen hij 20 jaar jong was.
 • 4:07 - 4:09
  Wanneer je het hebt
  over een erfenis nalaten:
 • 4:09 - 4:11
  hij kon natuurlijk
  niet eens bevroeden
 • 4:11 - 4:12
  waarvoor zijn wiskunde
  ooit zou worden gebruikt.
 • 4:12 - 4:14
  Gelukkig werd zijn wiskunde
  uiteindelijk gepubliceerd.
 • 4:14 - 4:17
  Solomon Golomb besefte dat die wiskunde
 • 4:17 - 4:20
  precies de wiskunde was
  die nodig was om het probleem
 • 4:20 - 4:23
  van het creëren van een patroonvrije structuur
  op te lossen.
 • 4:23 - 4:26
  Hij liet John in een brief weten
 • 4:26 - 4:28
  dat je deze patronen
  met behulp van de priemgetaltheorie kon genereren.
 • 4:28 - 4:34
  John loste daarmee
  het sonarprobleem op voor de Navy.
 • 4:34 - 4:37
  Hoe zien deze patronen er weer uit?
 • 4:37 - 4:39
  Hier is er een.
 • 4:39 - 4:43
  Dit is een Costas-raster van 88 op 88.
 • 4:43 - 4:45
  Het wordt op een zeer
  eenvoudige manier gegenereerd.
 • 4:45 - 4:49
  Meer dan wat elementaire schoolwiskunde
  heb je niet nodig.
 • 4:49 - 4:53
  Het wordt gegenereerd door herhaaldelijk
  te vermenigvuldigen met het getal 3.
 • 4:53 - 4:58
  1, 3, 9, 27, 81, 243...
 • 4:58 - 5:01
  Wanneer ik een groter getal krijg dan 89,
 • 5:01 - 5:02
  dat een priemgetal is,
 • 5:02 - 5:05
  trek ik er zolang 89 van af
  tot ik weer onder de 89 zit.
 • 5:05 - 5:08
  Dit zal uiteindelijk
  het gehele raster, 88 op 88, opvullen.
 • 5:08 - 5:12
  Er zitten 88 noten op een piano.
 • 5:12 - 5:15
  Vandaag krijgen we de wereldpremière
 • 5:15 - 5:20
  voor 's werelds eerste patroonvrije pianosonate.
 • 5:20 - 5:23
  Terug naar de vraag over muziek.
 • 5:23 - 5:24
  Wat maakt muziek mooi?
 • 5:24 - 5:26
  Neem een van de mooiste stukken
  ooit geschreven,
 • 5:26 - 5:28
  de Vijfde Symfonie van Beethoven.
 • 5:28 - 5:32
  En het beroemde 'da na na na'-motief.
 • 5:32 - 5:34
  Dat motief komt honderden keren
  terug in de symfonie --
 • 5:34 - 5:37
  honderden keren in de eerste beweging alleen
 • 5:37 - 5:39
  zowel als in alle andere bewegingen.
 • 5:39 - 5:41
  Deze herhaling,
  het creëren van de verwachting ervoor,
 • 5:41 - 5:43
  is zo belangrijk voor schoonheid.
 • 5:43 - 5:48
  Vergelijk eens willekeurige muziek
  met enkel willekeurige noten
 • 5:48 - 5:51
  met Beethovens Vijfde met een patroon.
 • 5:51 - 5:53
  Als we volledig patroonvrije muziek schreven,
 • 5:53 - 5:54
  zou dat helemaal van de standaard afwijken.
 • 5:54 - 5:56
  Het verst van de standaard
 • 5:56 - 5:58
  zou je deze patroonvrije structuren aantreffen.
 • 5:58 - 6:02
  De muziek die we eerder zagen,
  die sterretjes op het raster,
 • 6:02 - 6:05
  is verre van willekeurig.
 • 6:05 - 6:07
  Het is perfect patroonvrij.
 • 6:07 - 6:11
  Het blijkt dat musicologen,
 • 6:11 - 6:13
  zoals de beroemde componist Arnold Schönberg,
 • 6:13 - 6:17
  hier al in de jaren 30, 40 en 50 aan hebben gedacht.
 • 6:17 - 6:20
  Hij wilde muziek schrijven
 • 6:20 - 6:22
  zonder totale structuur.
 • 6:22 - 6:25
  Hij noemde het
  de emancipatie van de dissonantie.
 • 6:25 - 6:27
  Hij creëerde structuren die hij 'toonrijen' noemde.
 • 6:27 - 6:28
  Dit is zo'n toonrij.
 • 6:28 - 6:30
  Het klinkt net als een Costas-raster.
 • 6:30 - 6:34
  Helaas stierf hij tien jaar
  voordat Costas het probleem oploste
 • 6:34 - 6:37
  hoe je deze structuren wiskundig kon maken.
 • 6:37 - 6:42
  Vandaag gaan we de wereldpremière
  van de perfecte ping te horen krijgen.
 • 6:42 - 6:46
  Dit is een Costas-raster van 88 op 88,
 • 6:46 - 6:48
  toegewezen aan noten op de piano,
 • 6:48 - 6:52
  gespeeld met behulp van een structuur
  die een Golombregel voor ritme wordt genoemd.
 • 6:52 - 6:54
  Dat betekent dat de begintijd van elk paar noten
 • 6:54 - 6:56
  ook verschilt.
 • 6:56 - 6:59
  Dit is wiskundig bijna onmogelijk.
 • 6:59 - 7:01
  Rekenkundig zou het onmogelijk te maken zijn.
 • 7:01 - 7:04
  Door de wiskunde
  die 200 jaar geleden werd ontwikkeld
 • 7:04 - 7:07
  en recentelijk door nog een andere wiskundige
  en een ingenieur,
 • 7:07 - 7:10
  kunnen we dit componeren, of liever construeren,
 • 7:10 - 7:13
  door vermenigvuldiging met 3.
 • 7:13 - 7:15
  De muziek die je hoort
 • 7:15 - 7:18
  wordt niet verondersteld mooi te zijn.
 • 7:18 - 7:22
  Dit zou het lelijkste stuk muziek
  van de wereld moeten zijn.
 • 7:22 - 7:26
  Zoals alleen een wiskundige
  die zou kunnen schrijven.
 • 7:26 - 7:29
  Terwijl je naar dit stuk muziek luistert,
  vraag ik je:
 • 7:29 - 7:31
  probeer er enige herhaling in te vinden.
 • 7:31 - 7:34
  Probeer er iets in te vinden
  waar je kan van genieten,
 • 7:34 - 7:37
  en geniet van het feit
  dat het je niet zal lukken.
 • 7:37 - 7:38
  Oké?
 • 7:38 - 7:41
  Zonder verder omhaal zal Michael Linville,
 • 7:41 - 7:44
  kamermuziekdirecteur bij de New World Symphony,
 • 7:44 - 7:48
  de wereldpremière van de perfecte ping uitvoeren.
 • 7:49 - 7:57
  (Muziek)
 • 9:35 - 9:37
  Bedankt.
 • 9:37 - 9:42
  (Applaus)
Title:
TEDxMIA - Scott Rickard - De mooie wiskunde achter de lelijkste muziek
Description:

Scott Rickard probeerde het lelijkst mogelijke muziekstuk te maken, zonder enige herhaling. In deze talk heeft hij het over de wiskunde achter muzikale schoonheid (en het tegenovergestelde ervan).

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
09:46

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions