< Return to Video

TEDxMIA - Скот Рикард - Красивата математика зад най-грозната музика

 • 0:11 - 0:14
  Какво прави едно музикално произведение красиво?
 • 0:14 - 0:16
  Повечето музиколози твърдят,
 • 0:16 - 0:19
  че повторението е ключов аспект на красотата.
 • 0:19 - 0:22
  Идеята, че взимаме мелодия, шарка, музикална идея,
 • 0:22 - 0:25
  повторяме я, създаваме очаквания за повторение,
 • 0:25 - 0:28
  и след това или го осъзнаваме или ще нарушим повторението.
 • 0:28 - 0:30
  Това е ключов компонент на красотата.
 • 0:30 - 0:33
  Ако повторението и моделите са ключови за красотата,
 • 0:33 - 0:36
  тогава как би звучала липсата на модели на звука,
 • 0:36 - 0:37
  aко нaпишем песен,
 • 0:37 - 0:41
  в която няма никакво повторение?
 • 0:41 - 0:43
  Това всъщност е интересен математически въпрос.
 • 0:43 - 0:47
  Възможно ли е да се напише песен, която да няма никакво повторение?
 • 0:47 - 0:49
  Не е случайно. Произволно е лесно.
 • 0:49 - 0:52
  Без повторение се оказва изключително трудно
 • 0:52 - 0:54
  и единствената причина, поради която всъщност можем да го направим
 • 0:54 - 0:57
  е заради мъж, който е бил на лов за подводници.
 • 0:57 - 0:59
  Оказва се, че един човек, който се опитва да развие
 • 0:59 - 1:02
  перфектен сонарен пинг
 • 1:02 - 1:05
  е решил проблема със създаването на неповтаряща се музика.
 • 1:05 - 1:08
  Това е темата на разговора днес.
 • 1:08 - 1:13
  Припомнете си че в сонара,
 • 1:13 - 1:16
  имате кораб, който изпраща някои звуци във водата,
 • 1:16 - 1:18
  и слуша за това - ехо.
 • 1:18 - 1:21
  Звукът върви надолу, повтаря се отново, отива надолу, ехо звучи обратно.
 • 1:21 - 1:24
  Времето, необходимо на звука да се върне ви показва, колко е далеч.
 • 1:24 - 1:27
  Ако се появява в по-висока височина, това е защото това нещо се приближава към вас.
 • 1:27 - 1:30
  Ако се появява отново в по-ниска височина, то е, защото се отдалечава от вас.
 • 1:30 - 1:32
  Тогава как да проектирате перфектен сонарен пинг?
 • 1:32 - 1:37
  През 1960, един човек на име Джон Костас,
 • 1:37 - 1:40
  работил по изключително скъпа сонарна система на флота.
 • 1:40 - 1:42
  Тя не работила,
 • 1:42 - 1:44
  и това било, защото пинга, който използвали бил неподходящ.
 • 1:44 - 1:46
  Този пинг бил много подобен на този тук,
 • 1:46 - 1:49
  който можете да мислите за това като ноти
 • 1:49 - 1:51
  и това е времето.
 • 1:51 - 1:53
  (Музика)
 • 1:53 - 1:56
  Това бил сонарния пинг, който използвали: долно свирене.
 • 1:56 - 1:58
  Оказва се, че е наистина лош пинг.
 • 1:58 - 2:01
  Защо? Защото изглежда като че се променя.
 • 2:01 - 2:03
  Връзката между първите две ноти е същата
 • 2:03 - 2:06
  като вторите две и т. н.
 • 2:06 - 2:08
  Така той проектирал различен вид сонарен пинг:
 • 2:08 - 2:10
  един, който изглежда случаен.
 • 2:10 - 2:13
  Тези изглеждат като случайни модели на точки, но не са.
 • 2:13 - 2:15
  Ако сте вгледате много внимателно, можете да забележите
 • 2:15 - 2:19
  че в действителност връзката между всяка двойка от точки е различна.
 • 2:19 - 2:21
  Нищо никога не се повтаря.
 • 2:21 - 2:24
  Първите две ноти и всяка друга двойка ноти
 • 2:24 - 2:26
  имат различна връзка.
 • 2:26 - 2:29
  Самият факт, че знаем за тези модели е необичаен.
 • 2:29 - 2:31
  Джон Костас е изобретателят на тези модели.
 • 2:31 - 2:34
  Това е картина от 2006 г., малко преди смъртта му.
 • 2:34 - 2:37
  Той е бил сонарен инженер, работещ за флота.
 • 2:37 - 2:40
  Той мислил за тези модели
 • 2:40 - 2:42
  и на ръка, той бил способен да създаде размер 12--
 • 2:42 - 2:44
  12 от 12.
 • 2:44 - 2:46
  Той не могъл да отиде по-далеч и мислил, че
 • 2:46 - 2:48
  може би те не съществуват в размер, по-голям от 12.
 • 2:48 - 2:50
  Той написал писмо до математика в средата,
 • 2:50 - 2:53
  който бил млад математик в Калифорния по това време,
 • 2:53 - 2:54
  Соломон Голомб.
 • 2:54 - 2:56
  Оказва се, че Соломон Голомб е един от
 • 2:56 - 2:59
  най-добрите дискретни математици на нашето време.
 • 2:59 - 3:03
  Джон помолил Соломон, ако може да му каже правилната препратка
 • 3:03 - 3:04
  за това, къде се намират тези модели.
 • 3:04 - 3:05
  Не е имало такава препратка.
 • 3:05 - 3:07
  Никой не е мислил за
 • 3:07 - 3:10
  повторение, структура без модели преди това.
 • 3:10 - 3:13
  Соломон Голомб прекарва лятото мислейки за проблема.
 • 3:13 - 3:16
  Той разчита на математиката на този джентълмен тук,
 • 3:16 - 3:18
  Еварист Галоа.
 • 3:18 - 3:20
  Сега Галоа е много известен математик.
 • 3:20 - 3:23
  Той е известен, защото изобретил цял клон на математиката,
 • 3:23 - 3:25
  който носи неговото име, наречена теория на полето Галоа.
 • 3:25 - 3:29
  Това е математиката на простите числа.
 • 3:29 - 3:32
  Той също е известен поради начина, по който умира.
 • 3:32 - 3:35
  Историята е, че той загинал в чест на млада жена.
 • 3:35 - 3:39
  Бил предизвикан на дуел и приел.
 • 3:39 - 3:41
  Малко преди дуела да се състои,
 • 3:41 - 3:43
  той написал всичките си математически идеи,
 • 3:43 - 3:44
  изпратил писма до всичките си приятели,
 • 3:44 - 3:46
  казвайки моля, моля, моля--
 • 3:46 - 3:47
  това е преди -- 200 години
 • 3:47 - 3:48
  Моля, моля, моля
 • 3:48 - 3:51
  направете така, че тези неща да се публикуват евентуално.
 • 3:51 - 3:54
  След това се дуелирал, застрелян е и умира на 20 години.
 • 3:54 - 3:57
  Математиката, която се извършва във вашите клетъчни телефони, интернет,
 • 3:57 - 4:01
  ни позволява да комуникираме, DVD-та,
 • 4:01 - 4:04
  всичко идва от ума на Еварист Галоа,
 • 4:04 - 4:07
  математик, който умира на 20 млади години.
 • 4:07 - 4:09
  Когато говорите за наследството, което оставяте,
 • 4:09 - 4:11
  разбира се той не би могъл дори да очаква
 • 4:11 - 4:12
  как ще бъде използвана математиката му.
 • 4:12 - 4:14
  За щастие, неговата математика беше публикувана в крайна сметка.
 • 4:14 - 4:17
  Соломон Голомб осъзнал, че тази математика е
 • 4:17 - 4:20
  точно математиката, необходима за решаване на проблема
 • 4:20 - 4:23
  за създаване на структура свободна от модели.
 • 4:23 - 4:26
  Той изпраща писмо на Джон казвайки, че се оказва, че, можете да
 • 4:26 - 4:28
  генерирате тези модели, използвайки теорията за простите числа.
 • 4:28 - 4:34
  Джон отива и решава сонарния проблем за флота.
 • 4:34 - 4:37
  Как изглеждат тези модели отново?
 • 4:37 - 4:39
  Ето една шарка тук.
 • 4:39 - 4:43
  Това е масивен Костас 88 на 88 по размери.
 • 4:43 - 4:45
  Генерира се по много прост начин.
 • 4:45 - 4:49
  Елементарна математика е достатъчна, за да се реши този проблем.
 • 4:49 - 4:53
  Генерира се от многократно умножаване с номер 3.
 • 4:53 - 4:58
  1, 3, 9, 27, 81, 243...
 • 4:58 - 5:01
  Когато получа по-голям [число] което е по-голямо от 89,
 • 5:01 - 5:02
  което се оказва просто число,
 • 5:02 - 5:05
  Махам 89, докато се върна по-долу.
 • 5:05 - 5:08
  И това евентуално накрая ще запълни цялата мрежа, 88 от 88.
 • 5:08 - 5:12
  Оказва се че има 88 ноти за пианото.
 • 5:12 - 5:15
  Така днес, ще имаме световната премиера
 • 5:15 - 5:20
  на първата свободна от модели соната за пиано в света.
 • 5:20 - 5:23
  Обратно към въпроса за музиката.
 • 5:23 - 5:24
  Какво прави музиката красива?
 • 5:24 - 5:26
  Нека да помислим за едно от най-красивите парчета написани някога,
 • 5:26 - 5:28
  Петата симфония на Бетовен.
 • 5:28 - 5:32
  И известния "да на на на" мотив.
 • 5:32 - 5:34
  Този мотив се появява стотици пъти в симфонията --
 • 5:34 - 5:37
  стотици пъти дори само в първото движение,
 • 5:37 - 5:39
  и също така във всички други движения.
 • 5:39 - 5:41
  Това повторение, създаването на това повторение
 • 5:41 - 5:43
  е толкова важно за красотата.
 • 5:43 - 5:48
  Ако мислим за случайна музика като просто случайни ноти тук,
 • 5:48 - 5:51
  и тук е Петата на Бетовен в някакъв вид модел,
 • 5:51 - 5:53
  ако напишем музика без модели,
 • 5:53 - 5:54
  това би било изход на опашката.
 • 5:54 - 5:56
  В действителност, в края на музикалната опашка
 • 5:56 - 5:58
  ще бъдат тези структури без модели.
 • 5:58 - 6:02
  Тази музика, която видяхме преди, тези звезди на мрежата,
 • 6:02 - 6:05
  е далеч, съвсем далеч, от случайното.
 • 6:05 - 6:07
  Това е без модел.
 • 6:07 - 6:11
  Оказва се, че музиколозите--
 • 6:11 - 6:13
  известният композитор на име Арнолд Шьонберг--
 • 6:13 - 6:17
  помислил за това през 1930-те, 40-те-и 50-те години.
 • 6:17 - 6:20
  Неговата цел като композитор била да пише музика, която би
 • 6:20 - 6:22
  освободи музиката от общата структура.
 • 6:22 - 6:25
  Той го нарекъл еманципацията на дисонанса.
 • 6:25 - 6:27
  Създал тези структури, наречени тонални редове.
 • 6:27 - 6:28
  Това там е един тонален ред.
 • 6:28 - 6:30
  Звучи много подобно на масива на Костас.
 • 6:30 - 6:34
  За съжаление той умира 10 години преди Костас да реши проблема
 • 6:34 - 6:37
  за създаването на такива математически структури.
 • 6:37 - 6:42
  Днес, ще чуем световната премиера на перфектния пинг.
 • 6:42 - 6:46
  Това е масив на Костас 88 на 88 по размери,
 • 6:46 - 6:48
  съпоставен с ноти за пианото,
 • 6:48 - 6:52
  изсвирен с помощта на структура, наречена Голомбова линия за ритъма,
 • 6:52 - 6:54
  което означава, че началното време на всяка двойка ноти
 • 6:54 - 6:56
  е различно съшо.
 • 6:56 - 6:59
  Това математически е почти невъзможно.
 • 6:59 - 7:01
  Всъщност, изчислявайки, то би било невъзможно да се създаде.
 • 7:01 - 7:04
  Поради математиката, създадена преди--200 години
 • 7:04 - 7:07
  от друг математик и инженер наскоро --
 • 7:07 - 7:10
  сме в състояние действително да композираме това, или да създадем това,
 • 7:10 - 7:13
  използвайки умножение с числото 3.
 • 7:13 - 7:15
  Целта, когато чуете тази музика
 • 7:15 - 7:18
  не е, че тя е трябвало да бъде красива.
 • 7:18 - 7:22
  Това се предполага да е най-грозното парче в света на музиката.
 • 7:22 - 7:26
  В действителност е музика, която само математик може да напише,
 • 7:26 - 7:29
  Когато слушате това парче музика, ви умолявам:
 • 7:29 - 7:31
  Опитайте и намерете някое повторение.
 • 7:31 - 7:34
  Опитайте се и намерете нещо, на което да се наслаждавате,
 • 7:34 - 7:37
  и след това се радвайте на факта, че няма да можете да го намерите.
 • 7:37 - 7:38
  Добре?
 • 7:38 - 7:41
  Така без по-нататъшни въведения, Майкъл Линвил,
 • 7:41 - 7:44
  директорът на камерна музика в Симфония Нов Свят,
 • 7:44 - 7:48
  който ще изпълни световната премиера на перфектния пинг.
 • 7:49 - 7:57
  (Музика)
 • 9:35 - 9:37
  Благодаря ви.
 • 9:37 - 9:42
  (Аплодисменти)
Title:
TEDxMIA - Скот Рикард - Красивата математика зад най-грозната музика
Description:

Скот Рикард решава да създаде възможно най-грозното парче музика, лишено от повторение, с помощта на математическо понятие, известно като Голомбовата линия. В този разговор той споделя математиката зад музикалната красота (и нейната противоположност).

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
09:46

Bulgarian subtitles

Revisions