< Return to Video

Britta Riley: สวนในอพาร์ตเม้นท์ของฉัน

 • 0:00 - 0:02
  ดิฉัน ก็เหมือนกับพวกคุณหลายๆคน
 • 0:02 - 0:07
  เป็นคนหนึ่งในสองพันล้านคนบนโลกใบนี้
 • 0:07 - 0:09
  ที่อาศัยอยู่ในเมือง
 • 0:09 - 0:12
  และมีหลายวันที่ -
  ฉันไม่ทราบที่เกี่ยวกับคุณ
 • 0:12 - 0:16
  แต่มีหลายวันที่ฉันรู้สึกอย่างชัดแจ้งว่า
 • 0:16 - 0:18
  ฉันพึ่งพาผู้อื่นอยู่มาก
 • 0:18 - 0:21
  เกือบทุกอย่างในชีวิตของฉัน
 • 0:21 - 0:24
  และบางวันนั้น มันเป็นเรื่องที่น่ากลัว
  แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม
 • 0:24 - 0:26
  แต่สิ่งที่ฉันมาที่นี่ เพื่อพูดคุยกับคุณวันนี้
 • 0:26 - 0:29
  ก็คือ การพึ่งพาอาศัยกันอย่างนี้
 • 0:29 - 0:33
  แท้จริงเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
  ที่มีอานุภาพสูงมาก
 • 0:33 - 0:36
  ที่เราสามารถควบคุมได้จริง
 • 0:36 - 0:40
  เพื่อนำมาช่วยบำบัดปัญหาบ้านเมือง
  ที่ลึกลํ้าที่สุดของเราบ้าง
 • 0:40 - 0:44
  ถ้าเรานำวิธีการร่วมกันพัฒนาอย่างเปิดเผย (open source)
  มาประยุกต์ใช้
 • 0:44 - 0:46
  สองสามปีที่ผ่านมา
 • 0:46 - 0:49
  ฉันอ่านบทความจากนิวยอร์คไทมส์ เขียนโดย
  ไมเคิล พอลแลน (Michael Pollan)
 • 0:49 - 0:53
  ซึ่งเขาอ้างเหตุผลว่าการปลูกผัก
  แม้แต่อาหารของเราเองบ้าง
 • 0:53 - 0:55
  เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง
 • 0:55 - 0:57
  ที่เราสามารถทำเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • 0:57 - 0:59
  ตอนที่ฉันกำลังอ่านเรื่องนี้อยู่นั้น
 • 0:59 - 1:01
  เป็นช่วงกลางฤดูหนาว
 • 1:01 - 1:04
  และแน่นอนฉันไม่ได้มีพื้นที่ว่าง
  สำหรับดินปริมาณมากๆ
 • 1:04 - 1:07
  ในอพาร์ทเมนต์ของฉันในนิวยอร์ค
 • 1:07 - 1:09
  ดังนั้น ง่ายๆฉันจึงแค่พอใจ ตัดสินใจ
 • 1:09 - 1:11
  แค่ไปอ่านนิตยสารไวร์ด (Wired) ฉบับต่อไป
 • 1:11 - 1:13
  และค้นหาว่า ผู้เชี่ยวชาญจะไปขบคิดได้อย่างไร
 • 1:13 - 1:16
  ถึงวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด
  เพื่อพวกเราในอนาคต
 • 1:16 - 1:19
  แต่นั่นเป็นประเด็นที่ตรงเผงจริงๆ
 • 1:19 - 1:21
  ที่ไมเคิล พอลแลน กล่าวไว้ในบทความนี้
 • 1:21 - 1:23
  ว่า แน่นอน เมื่อเรามอบ
 • 1:23 - 1:26
  ความรับผิดชอบทุกอย่างนี้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
 • 1:26 - 1:29
  ที่ว่า เราทำให้เกิดความสกปรกรกรุงรัง
 • 1:29 - 1:32
  ที่เราเห็นอยู่ในระบบอาหาร
 • 1:32 - 1:35
  ดังนั้น ฉันบังเอิญรู้เรื่องนิด ๆ หน่อย ๆ
  จากการศึกษาด้วยตัวเอง
 • 1:35 - 1:39
  เกี่ยวกับวิธีการของนาซ่า ที่ใช้สารละลาย (hydroponics)
 • 1:39 - 1:42
  เพื่อเสาะหาการปลูกอาหารในอวกาศ
 • 1:42 - 1:46
  และคุณสามารถได้ผลผลิตทางโภชนาการสูงสุดได้จริง
 • 1:46 - 1:50
  โดยส่งผ่านดินเหลวที่มีคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง
 • 1:50 - 1:53
  ไปตามระบบรากพีช
 • 1:53 - 1:55
  ตอนนี้ ไปจะเรื่องพืชผักละ
 • 1:55 - 1:57
  อพาร์ทเม้นของฉันต้องมีสภาพ
 • 1:57 - 1:59
  แปลกออกไป ใกล้เคียงกับอวกาศ
 • 1:59 - 2:02
  แต่ฉันสามารถให้มีแสงธรรมชาติได้บ้าง
 • 2:02 - 2:04
  และให้มีการควบคุมอากาศตลอดทั้งปี
 • 2:04 - 2:06
  ไปอย่างเร็วละ สองปีต่อมา
 • 2:06 - 2:08
  เดี๋ยวนี้เรามีฟาร์มหน้าต่าง
 • 2:08 - 2:10
  ซึ่งเป็นยกพื้นในแนวตั้ง สำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 • 2:10 - 2:13
  สำหรับปลูกพีชที่ใช้เป็นอาหาร ภายในบ้าน
 • 2:13 - 2:16
  และวิธีการทำงานของมัน คือมีปั๊มที่ด้านล่าง
 • 2:16 - 2:19
  ที่ส่งสารละลายธาตุอาหารที่เป็นของเหลวนี้
  ขึ้นไปด้านบน เป็นระยะๆ
 • 2:19 - 2:22
  แล้วก็จะหยดลงมาผ่านระบบรากของพืช
 • 2:22 - 2:24
  ที่แขวนอยู่ในวัสดุเพาะกล้าเมล็ดพันธุ์
  ที่ทำจากดินเหนียวเผา
 • 2:24 - 2:27
  ดังนั้นจึงไม่มีดินมาเกี่ยวข้อง
 • 2:27 - 2:29
  ทีนี้ แสงแดดและอุณหภูมิ จะแตกต่างกันไป
 • 2:29 - 2:31
  ตามสภาพภูมิอากาศย่อย
  ของแต่ละหน้าต่าง
 • 2:31 - 2:33
  ดังนั้น ฟาร์มหน้าต่าง
 • 2:33 - 2:35
  จึงต้องการ "เกษตรกร"
 • 2:35 - 2:37
  เธอจะต้องตัดสินใจ
 • 2:37 - 2:40
  ว่าเธอจะปลูกพืชอะไรในฟาร์มหน้าต่างของเธอ
 • 2:40 - 2:44
  และเธอจะเลี้ยงพืชที่เป็นอาหารของเธอ
  โดยใช้สารอินทรีย์หรือไม่
 • 2:44 - 2:47
  กลับไปในสมัยที่ฟาร์มหน้าต่าง
  ไม่มีอะไรมากไปกว่า
 • 2:47 - 2:49
  ความคิดซับซ้อนทางเทคนิค
 • 2:49 - 2:52
  ซึ่งต้องมีการทดลองอย่างมาก
 • 2:52 - 2:54
  และฉันต้องการให้มันเป็นโครงการเปิดจริงๆ
 • 2:54 - 2:56
  เพราะการปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน
 • 2:56 - 2:58
  เป็นสาขาของการจดสิทธิบัตรสาขาหนึ่ง
  ที่เติบโตเร็วที่สุด
 • 2:58 - 3:00
  ในสหรัฐอเมริกาขณะนี้
 • 3:00 - 3:02
  และมีโอกาสจะกลายเป็น
 • 3:02 - 3:04
  มอนซานโต (Monsanto) อีกแห่งหนึ่ง
 • 3:04 - 3:07
  ที่ซึ่ง เรามีทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
  จำนวนมาก
 • 3:07 - 3:10
  ที่เป็นอุปสรรค
  ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินของคน
 • 3:10 - 3:13
  ดังนั้น ฉันจึงตัดสินใจว่า
  แทนที่จะสร้างสินค้าใหม่
 • 3:13 - 3:15
  สิ่งที่ฉันจะทำคือ
 • 3:15 - 3:18
  เปิดโครงการนี้ขึ้น
  เพื่อกลุ่มของนักพัฒนาร่วมกันทั้งมวล
 • 3:19 - 3:22
  สองสามระบบแรกๆที่เราสร้างขึ้น ก็พอใช้งานได้
 • 3:22 - 3:24
  เราสามารถปลูกได้จริง
  ประมาณสลัดหนึ่งอย่างต่ออาทิตย์
 • 3:24 - 3:26
  บนหน้าต่างธรรมดาๆของอพาร์ทเมนท์
  ในนิวยอร์ก
 • 3:26 - 3:28
  และเราสามารถปลูกมะเขือเทศเชอรี่และ
 • 3:28 - 3:30
  แตงกวา และผักผลไม้อื่นๆ
 • 3:30 - 3:32
  แต่สองสามระบบแรกๆนั้น
 • 3:32 - 3:35
  มีเครื่องรั่ว เสียงดัง
 • 3:35 - 3:38
  ที่มาร์ธา สจ๊วต คงจะไม่ยอมรับอย่างแน่นอน
 • 3:38 - 3:40
  (เสียงหัวเราะ)
 • 3:40 - 3:42
  ดังนั้น เพื่อหาคนมาช่วยพัฒนาเพิ่มขึ้น
 • 3:42 - 3:45
  สิ่งที่เราทำ คือ เราได้สร้างเว็บไซต์สังคมออนไลน์ขึ้นมา
 • 3:45 - 3:47
  ที่เราเผยแพร่งานออกแบบ
 • 3:47 - 3:49
  และอธิบายว่ามันทำงานอย่างไร
 • 3:49 - 3:52
  และเราได้ไปไกลจนถึง
 • 3:52 - 3:55
  ชี้จุดบกพร่องของระบบทุกๆจุด
 • 3:55 - 3:57
  และหลังจากนั้นเราเชิญชวนคนจากทั่วโลก
 • 3:57 - 4:00
  ให้มาสร้างงานนั้นๆ และมาทดลองพร้อมกับเรา
 • 4:01 - 4:03
  ดังนั้น จริงๆในขณะนี้ในเว็บไซต์นี้
 • 4:03 - 4:06
  เรามีคนจำนวนกว่า 18,000 คนบนเว็บไซต์
 • 4:06 - 4:08
  และเรามีฟาร์มหน้าต่าง
 • 4:08 - 4:10
  ทั่วทุกมุมโลกแล้ว
 • 4:10 - 4:12
  สิ่งที่เรากำลังทำ
 • 4:12 - 4:14
  คือสิ่งที่น่าซ่าและบริษัทขนาดใหญ่
 • 4:14 - 4:17
  เรียกว่า R&D หรือ การวิจัยและพัฒนา
 • 4:17 - 4:20
  แต่เราขอเรียกโครงการนี้ว่า R&D-I-Y
 • 4:20 - 4:24
  หรือการวิจัยและพัฒนาด้วยตัวของคุณเอง
 • 4:24 - 4:26
  ยกตัวอย่างเช่น
 • 4:26 - 4:28
  แจ็คสัน มาพร้อมข้อเสนอแนะ
 • 4:28 - 4:30
  ว่าให้เราใช้ปั้มลม แทนปั๊มน้ำ
 • 4:30 - 4:32
  เราต้องสร้างระบบต่างๆเป็นกลุ่มรวมกันทั้งหมด
  เพื่อที่จะให้มันทำงานถูกต้อง
 • 4:32 - 4:34
  แต่เมื่อเราทำได้ เราก็สามารถ
 • 4:34 - 4:37
  ที่จะลดการปล่อย
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราได้เกือบครึ่ง
 • 4:37 - 4:40
  โทนี่ ในชิคาโกได้ลองทำการทดลองปลูกพืชผัก
 • 4:40 - 4:42
  เช่นเดียวกับชาวสวนหน้าต่างคนอื่นๆ
 • 4:42 - 4:45
  และเขาสามารถทำให้สตรอเบอร์รี่ของเขา
  ออกผลได้
 • 4:45 - 4:48
  เก้าเดือนต่อปี ในสภาวะแสงน้อย
 • 4:48 - 4:52
  อย่างง่ายๆ ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนสารอาหาร
 • 4:52 - 4:54
  และเหล่าชาวสวนหน้าต่างในประเทศฟินแลนด์
 • 4:54 - 4:56
  ได้ทำการปรับฟาร์มหน้าต่างของพวกเขา
 • 4:56 - 4:58
  ให้เหมาะกับวันที่มืดมิด ของฤดูหนาวฟินแลนด์
 • 4:58 - 5:01
  โดยการติดตั้งหลอดไฟ LED ที่ฟาร์ม
  เพื่อให้พืชสังเคราะห์แสงได้
 • 5:01 - 5:04
  ซึ่งพวกเขากำลังเปิด ให้มีการร่วมกันพัฒนาอย่างเปิดเผย (open dource) และบางส่วนของโครงการ
 • 5:04 - 5:06
  ดังนั้น สวนหน้าต่างของเรากำลังวิวัฒน์ไป
 • 5:06 - 5:08
  ผ่านกระบวนการเวอร์ชั่นใหม่ๆอย่างรวดเร็ว
 • 5:08 - 5:10
  คล้ายกับซอฟต์แวร์
 • 5:10 - 5:13
  และกับทุกโครงการ open source ทุกโครงการ
 • 5:13 - 5:15
  ประโยชน์ที่แท้จริงคือ การมีปฏิสัมพันธ์กัน
 • 5:15 - 5:17
  ระหว่างเรื่องธุระสำคัญเฉพาะ
 • 5:17 - 5:19
  ของคนที่กำลังปรับแต่งระบบของเขาเอง
 • 5:19 - 5:21
  เพื่องานฉพาะของตัวเอง
 • 5:21 - 5:23
  และเพื่องานสากลทั่วไป
 • 5:23 - 5:25
  ดังนั้น ทีมงานหลักของฉัน และฉัน
 • 5:25 - 5:27
  สามารถที่จะเพ่งความสนใจกับการปรับปรุง
 • 5:27 - 5:30
  ที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนจริงๆ
 • 5:30 - 5:33
  และเราสามารถที่จะมองหา
  ความต้องการของผู้เข้ามาร่วมงานใหม่
 • 5:33 - 5:35
  ดังนั้น สำหรับผู้เป็นนักทำด้วยตนเอง
 • 5:35 - 5:39
  เราให้คำแนะนำ
  ที่ผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดีแล้ว ฟรี
 • 5:39 - 5:41
  เพื่อให้ใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ ทั่วโลก
 • 5:41 - 5:43
  สามารถสร้างระบบเหล่านี้ขึ้นได้
  อย่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • 5:43 - 5:46
  และก็ มีการรอจดสิทธิบัตรระบบเหล่านี้ เช่นกัน
 • 5:46 - 5:48
  ที่จัดขึ้นโดยชุมชน
 • 5:48 - 5:50
  เพื่อให้ทุนกับโครงการ
 • 5:50 - 5:52
  เราเป็นหุ้นส่วนกันเพื่อสร้างสินค้า
 • 5:52 - 5:55
  แล้วเราก็นำไปขายให้แก่โรงเรียน
  และบุคคลทั่วไป
 • 5:55 - 5:58
  ที่ไม่มีเวลาสร้างระบบของตัวเอง
 • 5:58 - 6:00
  ขณะนี้ในชุมชนของเรา
 • 6:00 - 6:02
  วัฒนธรรมบางอย่างได้ปรากฏขึ้น
 • 6:02 - 6:04
  ในวัฒนธรรมของเรา การเป็นผู้ทดสอบ
 • 6:04 - 6:07
  ผู้สนับสนุนความคิดของคนอื่น
 • 6:07 - 6:10
  จะดีกว่าที่จะเป็นเพียงแค่คนคิด
 • 6:10 - 6:12
  สิ่งที่เราได้จากโครงการนี้
 • 6:12 - 6:14
  คือ เราได้รับการสนับสนุนงานของเราเอง
 • 6:14 - 6:18
  รวมทั้งประสบการณ์ที่มีส่วนเข้าไปร่วมช่วยจริง
 • 6:18 - 6:20
  ในการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
 • 6:20 - 6:23
  ด้วยวิธีการ ที่ไม่ใช่เพียงแค่การหมุนปลี่ยนหลอดไฟใหม่
 • 6:23 - 6:26
  แต่ฉันคิดว่า
  ไอลีนแสดงความคิดเห็นได้ดีที่สุด
 • 6:26 - 6:28
  เกี่ยวกับสิ่งที่เราได้รับจากการทำงานนี้
 • 6:28 - 6:31
  ซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจริง
  จากการทำงานร่วมกัน
 • 6:31 - 6:34
  ดังนั้น เธอออกความเห็นว่าเสมือน
 • 6:34 - 6:36
  เห็นคนอีกฟากหนึ่งของทั่วโลก
 • 6:36 - 6:38
  เอาความคิดของคุณ สร้างต่อเติมมันขึ้นมา
 • 6:38 - 6:41
  แล้วก็ยอมรับว่า คุณเป็นผู้ช่วยเหลือ
 • 6:41 - 6:45
  ถ้าเราต้องการเห็น แบบของการเปลี่ยนแปลง
  พฤติกรรมผู้บริโภคที่กว้างขวาง
 • 6:45 - 6:47
  ที่เรากำลังพูดถึง
 • 6:47 - 6:49
  ให้เป็นไปในแบบของนักอนุรักษ์
  และนักรับประทานอาหาร (food people)
 • 6:49 - 6:51
  บางทีเราจำเป็นต้องทำเพียงแค่กำจัด
  คำว่า ผู้บริโภค
 • 6:51 - 6:55
  และไปอยู่เบื้องหลัง คนที่กำลังทำเรื่องนี้อยู่
 • 6:55 - 6:58
  โครงการ open source
  มีแนวโน้มที่จะมีแรงผลักดันของตนเอง
 • 6:58 - 7:00
  และสิ่งที่เรากำลังเห็นก็คือ R & D-I-Y
 • 7:00 - 7:04
  ได้ขยายไปมากกว่าแค่ฟาร์มหน้าต่างและ LEDs
 • 7:04 - 7:08
  ไปเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์
  และระบบเกษตรแบบผสมผสาน (aquaponic)
 • 7:08 - 7:10
  และเรากำลังสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ
 • 7:10 - 7:12
  จากคนในยุคที่มาก่อนเรา
 • 7:12 - 7:14
  และเรากำลังมองไปที่คนในยุคสมัยข้างหน้า
 • 7:14 - 7:18
  ผู้ซึ่งต้องการเราจริงๆ
  มาดัดแปลงชีวิตของพวกเราในปัจจุบัน
 • 7:18 - 7:20
  ดังนั้น เราจึงอยากชวนคุณมาร่วมกับพวกเรา
 • 7:20 - 7:22
  ในเรื่องการค้นพบอีกครั้งหนึ่ง ในคุณค่า
 • 7:22 - 7:24
  ของประชาชนชาวสหรัฐ
 • 7:24 - 7:26
  และประกาศ
 • 7:26 - 7:29
  ว่าเราทั้งหมดยังคงเป็นผู้บุกเบิก
 • 7:29 - 7:31
  เสียงปรบมือ
Title:
Britta Riley: สวนในอพาร์ตเม้นท์ของฉัน
Speaker:
Britta Riley
Description:

Britta Riley อยากจะปลูกอาหารของเธอเอง (ในอพาร์ทเม้นเล็ก ๆ ของเธอ) ดังนั้นเธอและเพื่อน ๆ จึงพัฒนาระบบสำหรับการปลูกพืชในขวดพลาสติกที่ทิ้งแล้ว - วิจัย ทดสอบและพูดคุยกันเกี่ยวกับระบบที่ทำ โดยการใช้สื่อสังคม พยายามหลายรูปแบบ ในประเดี๋ยวเดียวและอย่างรวดเร็ว เธอก็ได้ระบบที่ดีที่สุด เรียกว่าDIY แบบกระจายกันทำ และผลที่ออกมาหรือ คือความเอร็ดอร่อย

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
07:32
Dimitra Papageorgiou approved Thai subtitles for A garden in my apartment
yamela areesamarn accepted Thai subtitles for A garden in my apartment
yamela areesamarn edited Thai subtitles for A garden in my apartment
yamela areesamarn edited Thai subtitles for A garden in my apartment
yamela areesamarn edited Thai subtitles for A garden in my apartment
yamela areesamarn edited Thai subtitles for A garden in my apartment
yamela areesamarn edited Thai subtitles for A garden in my apartment
yamela areesamarn edited Thai subtitles for A garden in my apartment
Show all

Thai subtitles

Revisions