Return to Video

Vinkler mellem transversaler og parallelle linjer

 • 0:00 - 0:02
  I denne video vil vi kigge på
 • 0:02 - 0:12
  parallelle linjer og linjer, der krydser
 • 0:12 - 0:14
  de parallelle linjer. Dem kalder vi transversaler.
 • 0:14 - 0:17
  Lad os først kigge på,
 • 0:17 - 0:18
  hvad parallelle linjer er.
 • 0:18 - 0:22
  En definition, der kan hælpe os med at forstå
 • 0:22 - 0:24
  det er, at de er 2
 • 0:24 - 0:26
  linjer på samme plan.
 • 0:26 - 0:29
  Når vi taler om et plan,
 • 0:29 - 0:32
  taler vi om en flad todimensionel overflade, for eksempel denne skærm.
 • 0:32 - 0:34
  Denne skærm er et plan.
 • 0:34 - 0:38
  Altså 2 linjer på et plan, og som aldrig krydser.
 • 0:38 - 0:42
  Vi forestiller os,
 • 0:42 - 0:44
  at denne linje fortsætter i denne retning og
 • 0:44 - 0:47
  denne retning. Vi tegner yderligere en linje i en anden farve.
 • 0:47 - 0:52
  Denne linje og denne linje er parallelle.
 • 0:52 - 0:54
  De krydser aldrig hinanden.
 • 0:54 - 0:56
  Hvis vi formoder, at vi tegnede dem korrekt,
 • 0:56 - 0:58
  og at de fortsætter i nøjagtigt samme retning,
 • 0:58 - 1:00
  vil de aldrig krydse hinanden.
 • 1:00 - 1:02
  Hvis vi tænker på linjer, der ikke
 • 1:02 - 1:08
  er parallelle, er denne grønne og
 • 1:08 - 1:09
  denne pink linje for eksempel ikke parallelle.
 • 1:09 - 1:12
  De krydser tydeligvis hinanden på et tidspunkt.
 • 1:12 - 1:15
  De her to linjer herovre er altså parallelle.
 • 1:15 - 1:19
  Nogle gange er det markeret
 • 1:19 - 1:21
  med pile, der peger samme retning for at vise,
 • 1:21 - 1:22
  at de er parallelle.
 • 1:22 - 1:24
  Hvis der er flere parallelle linjer,
 • 1:24 - 1:26
  kan man tegne 2 pile.
 • 1:26 - 1:27
  Vi har altså fastslået,
 • 1:27 - 1:29
  at disse to linjer aldrig vil krydse hinanden.
 • 1:29 - 1:31
  Vi vil gerne undersøge, hvad der sker,
 • 1:31 - 1:36
  når disse 2 parallelle linjer bliver krydset af en tredje linje.
 • 1:36 - 1:38
  Vi tegner den tredje linje her.
 • 1:38 - 1:42
  .
 • 1:42 - 1:46
  Vi kalder den tredje linje,
 • 1:46 - 1:52
  der krydser de parallelle linjer for en transversal.
 • 1:52 - 1:56
  Den transverserer - eller krydser - nemlig de to parallelle linjer.
 • 1:56 - 1:59
  Når vi har en transversal, der
 • 1:59 - 2:02
  krydser parallelle linjer, skabes nogle
 • 2:02 - 2:03
  interessante forhold mellem vinklerne.
 • 2:03 - 2:06
  Det skal vi bruge i mange opgaver.
 • 2:06 - 2:09
  Det er en slags kerneopgave inden for geometrien.
 • 2:09 - 2:12
  Derfor er det en god idé at skabe klarhed over det.
 • 2:12 - 2:16
  Det første, vi skal være klar over,
 • 2:16 - 2:18
  hvis de her linjer er parallelle, er, at
 • 2:18 - 2:22
  de ensliggende vinkler vil være lige store.
 • 2:22 - 2:26
  Når vi lader denne lilla linje
 • 2:26 - 2:29
  krydse denne gule linje,
 • 2:29 - 2:31
  skabes der
 • 2:31 - 2:32
  4 vinkler.
 • 2:32 - 2:38
  Vi har denne grønne vinkel,
 • 2:38 - 2:43
  denne orange vinkel,
 • 2:43 - 2:48
  denne vinkel i en anden grøn nuance
 • 2:48 - 2:53
  og denne blå vinkel.
 • 2:53 - 2:55
  .
 • 2:55 - 2:57
  .
 • 2:57 - 2:59
  Dette er altså de 4 vinkler.
 • 2:59 - 3:02
  Når vi taler om ensliggende vinkler,
 • 3:02 - 3:05
  mener vi, at denne grønne vinkel øverst
 • 3:05 - 3:09
  til højre svarer til denne øverste højre vinkel
 • 3:09 - 3:12
  herovre. Vi tegner den i den samme grønne farve.
 • 3:12 - 3:15
  De her to vinkler er ensliggende.
 • 3:15 - 3:18
  Når de er ensliggende,
 • 3:18 - 3:20
  vil de være lige store.
 • 3:20 - 3:21
  De er lig med hinanden.
 • 3:21 - 3:24
  Hvis vi siger, at denne her er 70 grader,
 • 3:24 - 3:28
  vil denne vinkel
 • 3:28 - 3:29
  også være 70 grader.
 • 3:29 - 3:32
  Hvis vi fortsatte med
 • 3:32 - 3:35
  at ændre retningen
 • 3:35 - 3:38
  på transversalen, ville vi se,
 • 3:38 - 3:41
  at de altid vil være lig hinanden.
 • 3:41 - 3:43
  Lad os tegne yderligere 2 parallelle
 • 3:43 - 3:46
  linjer og vise et mere ekstremt eksempel.
 • 3:46 - 3:50
  Herefter tegner vi
 • 3:50 - 3:57
  en transversal, der skaber en endnu
 • 3:57 - 4:00
  mindre vinkel her, ser vi, at den
 • 4:00 - 4:02
  ser ud ligesom denne vinkel.
 • 4:02 - 4:05
  De er ensliggende vinkler og er derfor ækvivalente - altså ens
 • 4:05 - 4:08
  Fra dette perspektiv er det den øverste højre vinkel
 • 4:08 - 4:10
  i hver krydsning er de samme.
 • 4:10 - 4:14
  Det samme gælder for andre ensliggende vinkler.
 • 4:14 - 4:17
  Den øverste venstre vinkel her
 • 4:17 - 4:21
  vil være lige så stor som den øverste venstre vinkel her.
 • 4:21 - 4:27
  Den nederste venstre vinkel vil være lige så stor som den hernede.
 • 4:27 - 4:30
  Hvis denne her er 70 grader,
 • 4:30 - 4:32
  vil denne hernede også være 70 grader.
 • 4:32 - 4:36
  Til sidst vil denne her og denne vinkel
 • 4:36 - 4:38
  selvfølgelig også være lige store.
 • 4:38 - 4:42
  Lad os skrive det ned.
 • 4:42 - 4:43
  Ensliggende vinkler er ækvivalente
 • 4:47 - 4:55
  Ensliggende vinkler er lig med hinanden.
 • 4:55 - 4:57
  De 2 her er ensliggende, de 2 er,
 • 4:57 - 4:59
  de 2 er, og de 2 er.
 • 4:59 - 5:05
  Ensliggende vinkler og modstående vinkler er
 • 5:05 - 5:07
  2 sider af samme sag.
 • 5:07 - 5:08
  .
 • 5:08 - 5:12
  Hvis vi kigger på denne vinkel på 70 grader,
 • 5:12 - 5:15
  vil den modstående vinkel, når man
 • 5:15 - 5:19
  går direkte over krydsningen her, være lig med denne vinkel,
 • 5:19 - 5:21
  og de vil altså være ens.
 • 5:21 - 5:24
  .
 • 5:24 - 5:26
  .
 • 5:26 - 5:28
  .
 • 5:28 - 5:29
  .
 • 5:29 - 5:37
  .
 • 5:37 - 5:41
  Så hvis denne er 70 grader, vil denne også være 70 grader,
 • 5:41 - 5:44
  og hvis denne er 70 grader, vil
 • 5:44 - 5:47
  denne også være 70 grader.
 • 5:47 - 5:49
  Hvis denne og denne er 70 grader,
 • 5:49 - 5:52
  og denne og denne er 70 grader,
 • 5:52 - 5:56
  er det ligemeget, hvad denne er, for denne vil også
 • 5:56 - 5:58
  være det samme, fordi denne er lig med denne,
 • 5:58 - 6:00
  og denne er lig med denne.
 • 6:00 - 6:07
  Det sidste vi skal kigge på
 • 6:07 - 6:10
  er forholdet mellem denne
 • 6:10 - 6:12
  orange vinkel og denne grønne vinkel.
 • 6:12 - 6:18
  Vi kan se, at hvis vi lægger de her 2
 • 6:18 - 6:20
  vinkler sammen, danner vi en halvcirkel.
 • 6:20 - 6:22
  Hvis vi starter med at kigge på den grønne vinkel
 • 6:22 - 6:24
  og derefter den orange vinkel,
 • 6:24 - 6:27
  vil vi komme halvvejs rundt i en cirkel,
 • 6:27 - 6:29
  og det vil give 180 grader.
 • 6:29 - 6:33
  Denne grønne vinkel og denne orange vinkel vil sammenlagt
 • 6:33 - 6:35
  give 180 grader. De kaldes supplementære.
 • 6:35 - 6:37
  Vi har lavet andre videoer om supplementære vinkler,
 • 6:37 - 6:41
  men vi skal bare vide, at de danner den samme linje eller en halvcirkel.
 • 6:41 - 6:44
  Så hvis denne er 70 grader,
 • 6:44 - 6:51
  vil denne orange vinkel være 110 grader, fordi de sammenlagt giver 180 grader.
 • 6:51 - 6:54
  Hvis denne vinkel her er 110 grader,
 • 6:54 - 6:57
  hvad ved vi så om denne vinkel her?
 • 6:57 - 6:59
  Eftersom den er den modstående vinkel
 • 6:59 - 7:02
  til de 110 grader, må den også være 110 grader.
 • 7:02 - 7:06
  Vi ved også, at eftersom denne vinkel er ensliggende
 • 7:06 - 7:09
  med denne vinkel, vil denne vinkel også være 110 grader.
 • 7:09 - 7:12
  Vi kunne også være kommet frem til det ved at sige,
 • 7:12 - 7:14
  at eftersom denne vinkel er 70 grader og denne vinkel er supplementær,
 • 7:14 - 7:16
  måtte den sammenlagt give 180 grader.
 • 7:16 - 7:19
  Vi kunne også regne ud, at eftersom denne er 110 grader,
 • 7:19 - 7:22
  og denne er en ensliggende vinkel, må denne også være 110 grader.
 • 7:22 - 7:25
  Vi kunne også have sagt, at denne er modstående til denne,
 • 7:25 - 7:26
  så de er også ens.
 • 7:26 - 7:31
  Vi kunne også have sagt, at denne er supplementær til denne vinkel,
 • 7:31 - 7:34
  så 70 plus 110 ville give 180.
 • 7:34 - 7:39
  Vi kunne også have sagt, at 70 plus denne vinkel er 180.
 • 7:39 - 7:42
  Der er altså en lang række muligheder for at finde ud af,
 • 7:42 - 7:44
  hvor store vinklerne er.
 • 7:44 - 7:46
  I den næste video vil vi vise en masse eksempler på,
 • 7:46 - 7:49
  hvordan man ud fra 1 vinkel
 • 7:49 - 7:52
  kan udregne, hvor store alle de andre vinkler er.
Title:
Vinkler mellem transversaler og parallelle linjer
Description:

Parallelle linjers vinkler

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:53

Danish subtitles

Revisions