Return to Video

Ekvivalentní zlomky

 • 0:01 - 0:03
  Sarah má $48.
 • 0:03 - 0:07
  1/3 svých peněz chce ušetřit na výlet.
 • 0:07 - 0:10
  Kolik dolarů by tedy měla dát stranou?
 • 0:10 - 0:14
  Takže chceme vědět, kolik je 1/3 z 48.
 • 0:14 - 0:16
  Použijeme 48 jako jmenovatele
 • 0:16 - 0:19
  a najdeme ekvivalentní zlomek,
  který odpovídá 1/3.
 • 0:19 - 0:23
  V tomto příkladu chtějí,
  abychom si uvědomili:
 • 0:23 - 0:29
  Potřebujeme 1/3 peněz, ale musíme
  to zapsat jako ekvivalentní zlomek,
 • 0:29 - 0:31
  u kterého bude 48 ve jmenovateli.
 • 0:31 - 0:37
  Takže tohle se rovná něčemu,
  co ještě neznáme.
 • 0:37 - 0:40
  Něčemu lomeno 48
 • 0:40 - 0:44
  Jak zjistíme, kolik to bude?
 • 0:44 - 0:46
  Zamyslíme se, co to znamená.
 • 0:46 - 0:50
  Kdybychom měli nakreslit 1/3,
  vypadá takhle ...
 • 0:50 - 0:56
  Představme si krabici nebo třeba koláč.
 • 0:56 - 0:59
  Řekněme, že je to koláč
 • 0:59 - 1:05
  a ten musím rozdělit na 3 stejné části
 • 1:05 - 1:09
  a 1/3 je jedna z těch 3 částí.
 • 1:09 - 1:12
  To je 1/3.
 • 1:12 - 1:16
  Jak vyjádříme 1/3 jako zlomek,
  kde je ve jmenovateli 48?
 • 1:16 - 1:19
  Musíme to rozdělit na 48 částí.
 • 1:19 - 1:22
  Jak něco rozdělíme na 48 částí?
 • 1:22 - 1:29
  3 krát 16 se rovná 48, takže když
  rozdělíme každou třetinu na 16 částí ...
 • 1:29 - 1:31
  To se bude špatně kreslit.
 • 1:31 - 1:32
  Snad si to představíte.
 • 1:32 - 1:39
  Rozdělíme to na 2 části,
  potom na 4 části,
 • 1:39 - 1:43
  potom na 8 částí.
 • 1:43 - 1:44
  Nakonec to bude velmi nepřehledné.
 • 1:44 - 1:45
  Snad si to představíte.
 • 1:45 - 1:50
  Kdyby se nám povedlo tyhle
  části rozdělit,
 • 1:50 - 1:52
  tak bychom měli 16 částí.
 • 1:52 - 1:58
  Měli bychom 16 tady, 16 tady a 16 zde.
 • 1:58 - 2:00
  A takto můžu pokračovat.
 • 2:00 - 2:01
  Udělám zeleně.
 • 2:01 - 2:06
  Pokud bychom to rozdělili,
  dostali bychom 48
 • 2:06 - 2:09
  protože první třetina obsahuje 16 částí,
 • 2:09 - 2:11
  druhá třetina obsahuje 16 částí,
 • 2:11 - 2:14
  a třetí třetina obsahuje 16 částí.
 • 2:14 - 2:16
  Dohromady bychom měli 48 částí.
 • 2:16 - 2:19
  Co představuje tahle 1/3?
 • 2:19 - 2:23
  Ta představuje 16 z 48.
 • 2:23 - 2:29
  Představuje těchto 16 tady.
 • 2:29 - 2:33
  Takže 1 lomeno 3 je úplně to samé ...
 • 2:33 - 2:41
  Takže 1 lomeno 3 je to samé
  jako 16 lomeno 48.
 • 2:41 - 2:47
  Na to kolik je 1/3 ze 48,
  jsme přišli tak nějak intuitivně.
 • 2:47 - 2:57
  Také si můžeme říct:
  abychom změnili jmenovatele,
 • 2:57 - 2:59
  ze 3 na 48,
 • 2:59 - 3:02
  násobíme číslem 16.
 • 3:02 - 3:05
  3 krát 16 se rovná 48.
 • 3:05 - 3:09
  A tak se dostaneme od 3 částí k 48 částem.
 • 3:09 - 3:11
  Musíme násobit číslem 16.
 • 3:11 - 3:14
  Musíme rozdělit
  každou z našich 3 částí na 16 částí.
 • 3:14 - 3:16
  To jsme udělali.
 • 3:16 - 3:20
  Nemůžeme vynásobit
  pouze jmenovatele číslem 16.
 • 3:20 - 3:25
  Musíme vynásobit čitatele tím samým číslem.
 • 3:25 - 3:30
  Takže každá z mých tří částí
  je rozdělená na 16 částí,
 • 3:30 - 3:33
  z té jedné části se teď stane 16
 • 3:33 - 3:37
  Takže si buď řekneme,
  že když 3 krát 16 je 48,
 • 3:37 - 3:42
  tak 1 krát 16 bude náš čitatel,
  což bude 16
 • 3:42 - 3:45
  Takže 1/3 se rovná 16/48
 • 3:45 - 3:49
  Další způsob, o kterém se
  více dozvíte později:
 • 3:49 - 3:54
  Chceme 1/3 ze 48.
 • 3:54 - 4:04
  Tolik chce Sarah ušetřit.
  1/3 ze 48 se rovná 1/3 krát 48
 • 4:04 - 4:07
  Když vynásobíme ...
  Napíši to takto.
 • 4:07 - 4:14
  1/3 krát 48
  a 48 můžeme napsat jako 48/1,
 • 4:14 - 4:17
  což doslova znamená 48 celků.
 • 4:17 - 4:20
  Při násobení zlomků vynásobíte čitatele
 • 4:20 - 4:24
  Takže tohle se rovná 48 lomeno ...
 • 4:24 - 4:26
  A pak vynásobíte jmenovatele.
 • 4:26 - 4:30
  48/3
  1 krát 48 se rovná 48.
 • 4:30 - 4:32
  O tom si povíme někdy jindy.
 • 4:32 - 4:33
  Žádný strach, jestli jste z toho zmatení.
 • 4:33 - 4:38
  Ve jmenovateli, 3 krát 1 se rovná 3,
  a 48 děleno 3
 • 4:38 - 4:41
  neboli 48/3, se rovná 16.
 • 4:41 - 4:48
  Takže 1/3 z 48 je 16,
  neboli 16/48 je 1/3.
 • 4:48 - 4:50
  Doufám, že to dává smysl.
Title:
Ekvivalentní zlomky
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:50
Ouki Douki edited Czech subtitles for Equivalent Fractions
Ouki Douki edited Czech subtitles for Equivalent Fractions
Tereza Weigelová edited Czech subtitles for Equivalent Fractions
Tereza Weigelová edited Czech subtitles for Equivalent Fractions
Tereza Weigelová edited Czech subtitles for Equivalent Fractions
Tereza Weigelová edited Czech subtitles for Equivalent Fractions
Tereza Weigelová edited Czech subtitles for Equivalent Fractions

Czech subtitles

Revisions Compare revisions