< Return to Video

По-добрият начин да говорим за любов

 • 0:01 - 0:05
  Днес искам да говоря
  за това как говорим за любовта.
 • 0:05 - 0:06
  По-специално,
 • 0:06 - 0:10
  искам да говоря какво грешим,
  когато обясняваме любовта.
 • 0:11 - 0:14
  Повечето от нас вероятно
  се влюбват по няколко пъти
 • 0:14 - 0:16
  през целия си живот.
 • 0:16 - 0:20
  На английски език метафората
  "падам влюбен"
 • 0:20 - 0:23
  е основният начин, по който
  обясняваме това изживяване.
 • 0:24 - 0:25
  Не знам за вас,
 • 0:25 - 0:27
  но когато си обяснявам тази метафора,
 • 0:27 - 0:30
  си представям ясно следната картинка -
 • 0:30 - 0:31
  има един мъж,
 • 0:31 - 0:33
  който върви по тротоара,
 • 0:33 - 0:36
  разсеяно минава през
  отворена шахта
 • 0:36 - 0:40
  и просто пропада в канализацията отдолу.
 • 0:40 - 0:44
  Представям си го така, защото
  той пада, не скача.
 • 0:45 - 0:47
  Падането е случайност,
 • 0:47 - 0:49
  не подлежи на контрол.
 • 0:49 - 0:52
  Това е нещо, което се случва
  без нашето съгласие.
 • 0:52 - 0:53
  И така,
 • 0:54 - 0:57
  така предимно говорим
  за началото на нова връзка.
 • 0:58 - 1:02
  Аз съм писател и също
  преподавател по английски език.
 • 1:02 - 1:04
  Тоест осмислям
  думите, за да се прехранвам.
 • 1:04 - 1:09
  Може да кажете, че ми плащат
  да защитавам езика, който използваме.
 • 1:09 - 1:13
  Бих оспорила много от метафорите,
  които използваме,
 • 1:13 - 1:14
  за да говорим за любовта-
 • 1:14 - 1:16
  дори повечето от тях-
 • 1:16 - 1:18
  са проблемни.
 • 1:19 - 1:21
  Така, в любовта, ние падаме.
 • 1:22 - 1:23
  Поваляме се.
 • 1:23 - 1:25
  Пречупваме се.
 • 1:25 - 1:27
  Припадаме.
 • 1:27 - 1:29
  Изгаряме със страст.
 • 1:30 - 1:32
  Любовта ни побърква
 • 1:32 - 1:33
  и ни разболява.
 • 1:34 - 1:35
  Нашето сърце боли
 • 1:35 - 1:37
  и после се чупи.
 • 1:38 - 1:41
  Метафорите приравняват
  усещането да обичаш някого
 • 1:41 - 1:44
  с изключителна жестокост или болест.
 • 1:44 - 1:46
  (смях)
 • 1:47 - 1:48
  Така е.
 • 1:48 - 1:50
  Те ни определят като жертви
 • 1:50 - 1:54
  на невиждани или напълно
  неизбежни обстоятелства.
 • 1:55 - 1:57
  Любимата ми е "поразен",
 • 1:57 - 2:00
  което е миналото причастие на
  думата "поразявам".
 • 2:00 - 2:03
  Ако потърсите думата в речника -
 • 2:03 - 2:04
  (смях)
 • 2:04 - 2:09
  ще откриете, че тя може да бъде
  определена и като "люта скръб",
 • 2:09 - 2:12
  и като "да бъдеш много влюбен".
 • 2:14 - 2:17
  Асоциирам думата "поразявам"
  с точно определен контекст,
 • 2:17 - 2:19
  какъвто е Старият завет.
 • 2:20 - 2:24
  Във Втората книга от Библията
  има 16 препратки към поразяването,
 • 2:24 - 2:28
  която е думата, използвана за отмъщение
  от ядосания Бог.
 • 2:28 - 2:30
  (смях)
 • 2:30 - 2:33
  Ние използваме същата дума,
  за да говорим за любов
 • 2:33 - 2:35
  и за да обясним нашествие
  на скакалци.
 • 2:35 - 2:36
  (смях)
 • 2:36 - 2:37
  Нали?
 • 2:37 - 2:39
  Как се е случило това?
 • 2:40 - 2:43
  Как сме стигнали дотам, че асоциираме
  любовта с голяма болка и страдание?
 • 2:44 - 2:48
  Защо говорим за това привидно
  добро изживяване
 • 2:48 - 2:50
  все едно, че сме жертви?
 • 2:51 - 2:52
  Това са трудни въпроси,
 • 2:52 - 2:54
  но аз имам няколко обяснения.
 • 2:54 - 2:55
  За да бъде осмислено,
 • 2:55 - 2:58
  искам да се фокусираме
  върху една конкретна метафора,
 • 2:58 - 3:00
  която е идеята за любовта като лудост.
 • 3:01 - 3:04
  Когато започнах изследването
  за романтичната любов,
 • 3:04 - 3:07
  открих тези метафори за
  лудост навсякъде.
 • 3:07 - 3:09
  Историята на Западната култура
 • 3:09 - 3:13
  е пълна с изрази, приравняващи
  любовта с психични заболявания.
 • 3:13 - 3:15
  Това са само няколко примери:
 • 3:15 - 3:17
  Уилям Шекспир:
 • 3:17 - 3:18
  "Любовта е просто лудост"
 • 3:18 - 3:20
  от "Както Ви харесва".
 • 3:20 - 3:21
  Фридрих Ницше:
 • 3:21 - 3:24
  "Винаги има лудост в любовта."
 • 3:25 - 3:27
  "Хвана ме да изглеждам (2)
  толкова луда от любов -"
 • 3:27 - 3:30
  (смях)
 • 3:30 - 3:32
  от големия философ
  Бионсе Ноулс.
 • 3:32 - 3:34
  (смях)
 • 3:35 - 3:38
  За първи път се влюбих,
  когато бях на 20.
 • 3:38 - 3:41
  Беше доста турболентна връзка
  от самото начало.
 • 3:41 - 3:45
  Беше от разстояние през
  първите няколко години.
 • 3:45 - 3:49
  За мен това означаваше много високи
  и много ниски моменти.
 • 3:50 - 3:52
  Помня особено един момент.
 • 3:53 - 3:56
  Седях на леглото в
  хостел в Южна Америка
 • 3:56 - 4:00
  и наблюдавах човека,
  който обичах, да си тръгва.
 • 4:00 - 4:02
  Беше късно,
 • 4:02 - 4:03
  почти полунощ,
 • 4:03 - 4:05
  бяхме започнали да се караме на вечеря
 • 4:05 - 4:07
  и докато стигнем до стаята ни,
 • 4:07 - 4:10
  той си събра нещата и изхвърча навън.
 • 4:11 - 4:14
  Докато не мога да си спомня,
  за какво точно се карахме,
 • 4:14 - 4:18
  много ясно си спомням
  как се чувствах докато той си тръгваше.
 • 4:19 - 4:23
  Бях на 22, за първи път
  бях в развиващия се свят
 • 4:23 - 4:26
  и бях напълно сама.
 • 4:26 - 4:30
  Имах седмица до обратния полет
 • 4:30 - 4:32
  и знаех името на града,
  в който бях
 • 4:32 - 4:36
  и името на града, от
  който щях да излетя,
 • 4:36 - 4:39
  но нямах представа как
  да се придвижа.
 • 4:40 - 4:43
  Нямах карта и имах малко пари.
 • 4:43 - 4:45
  Не говорех испански.
 • 4:46 - 4:48
  Някой по-авантюристичен от мен
 • 4:48 - 4:50
  би привидял в това възможност,
 • 4:50 - 4:52
  но аз замръзнах.
 • 4:52 - 4:54
  Просто седях там.
 • 4:55 - 4:57
  И избухнах в плач.
 • 4:57 - 5:00
  Въпреки моята паника,
 • 5:00 - 5:02
  един малък глас в главата ми помисли
 • 5:02 - 5:05
  "Леле, това беше драматично.
 • 5:05 - 5:07
  Трябва наистина да съм обичала правилно".
 • 5:07 - 5:09
  (смях)
 • 5:09 - 5:14
  Защото част от мен искаше
  да се чувства нещастна в любовта.
 • 5:14 - 5:18
  Днес му звучи странно, но на 22,
 • 5:18 - 5:21
  копнеех за драматичен опит.
 • 5:21 - 5:26
  В този момент бях ирационална,
  бясна и разрушена.
 • 5:26 - 5:27
  Странно е,
 • 5:27 - 5:31
  че си помислих, че това
  някакси легитимира моите чувства
 • 5:31 - 5:33
  към момчето, което току-що ме напусна.
 • 5:34 - 5:39
  Мисля, че на някакво ниво исках
  да се почувствам малко луда,
 • 5:39 - 5:42
  защото си мислех, че
  така работи любовта.
 • 5:43 - 5:45
  Това не бива да е изненада,
 • 5:45 - 5:47
  имайки предвид, че според Уикипидиа,
 • 5:47 - 5:50
  съществуват 8 филма,
 • 5:50 - 5:52
  14 песни,
 • 5:52 - 5:55
  2 албума и 1 роман
  със заглавието "Луди от любов".
 • 5:56 - 5:59
  Половин час по-късно,
  той се върна в стаята.
 • 5:59 - 6:00
  Сдобрихме се.
 • 6:00 - 6:03
  Изкарахме една предимно щастлива
  седмица, пътувайки заедно.
 • 6:03 - 6:04
  Когато се прибрах вкъщи,
 • 6:04 - 6:09
  си помислих "Беше толкова
  ужасно и толкова велико.
 • 6:10 - 6:12
  Това трябва да е истински романс."
 • 6:13 - 6:16
  Очаквах първата ми любов
  да я почувствам като лудост
 • 6:16 - 6:20
  и разбира се, това отговори
  на очакванията ми.
 • 6:20 - 6:22
  Но да обичаш някого така
 • 6:22 - 6:26
  сякаш цялото ми съществуване
  зависи от това той да ме обича,
 • 6:26 - 6:28
  не беше много добре за мен
 • 6:28 - 6:29
  или за него.
 • 6:30 - 6:34
  Подозирам, че този опит в любовта
  не е рядкост.
 • 6:34 - 6:38
  Повечето от нас се чустват леко луди
  в ранните етапи на любовта.
 • 6:39 - 6:43
  Всъщност, има изследване
  потвърждаващо, че това е нормално,
 • 6:43 - 6:45
  защото от неврохимическа точка
 • 6:45 - 6:50
  романтичната любов и психичната лудост
  не са толкова лесно различими.
 • 6:51 - 6:52
  Това е истина.
 • 6:52 - 6:57
  Това изследване от 1999 г.
  използва кръвни тестове,
 • 6:57 - 7:00
  за да потвърди, че нивата на
  серотонин в току-що влюбените
 • 7:00 - 7:03
  е много близо до
  нивата на серотонина
 • 7:03 - 7:06
  на хора, които са диагностицирани
  с обсесивно-компулсивни разстройства.
 • 7:06 - 7:07
  (смях)
 • 7:07 - 7:10
  Да, ниските нива на серотонин
 • 7:10 - 7:13
  са също свързани
  със сезоните емоционални разстройства
 • 7:13 - 7:15
  и депресия.
 • 7:16 - 7:18
  Същестуват доказателства,
 • 7:18 - 7:22
  че любовта е свързана с промени
  в нашето настроение и поведение.
 • 7:22 - 7:26
  Същестуват и изследвания, потвърждаващи,
 • 7:26 - 7:30
  че повечето от нашите връзки
  започват по този начин.
 • 7:31 - 7:35
  Изследователите вярват, че
  ниските нива на серотонин
 • 7:35 - 7:39
  са съотносими с натрапчивите мисли
  за обекта на любовта,
 • 7:39 - 7:43
  което е все едно някой да построи
  лагер в главата ти.
 • 7:43 - 7:46
  Повечето от нас се чувстват по този начин,
  когато се влюбваме за първи път.
 • 7:46 - 7:49
  Добрата новина е, че
  не винаги трае толкова дълго. -
 • 7:49 - 7:52
  обикновенно от няколко месеца
  до няколко години.
 • 7:53 - 7:56
  Когато се върнах от моето
  пътуване до Южна Америка,
 • 7:56 - 8:00
  прекарах много време сама в стаята си,
 • 8:00 - 8:01
  проверявайки мейла си,
 • 8:01 - 8:04
  отчаяна да чуя от момчето, което обичах.
 • 8:05 - 8:10
  Реших, че ако приятелите ми не могат
  да разберат моята тежка скръб,
 • 8:10 - 8:12
  то аз не се нуждая от приятелството им.
 • 8:12 - 8:14
  Спрях да се виждам с повечето от тях.
 • 8:14 - 8:19
  Вероятно това беше най-нещастната
  година от живота ми.
 • 8:19 - 8:23
  Мисля, че се чувствах, че е мое
  задължение да бъда нещастна,
 • 8:24 - 8:26
  защото ако бях нещастна,
 • 8:26 - 8:28
  то щях да докажа колко много го обичам.
 • 8:28 - 8:30
  И ако можех да го докажа,
 • 8:30 - 8:33
  то евентуално ние щяхме да се съберем.
 • 8:34 - 8:36
  Това е истинската лудост,
 • 8:36 - 8:39
  защото няма неземно правило,
 • 8:39 - 8:42
  която да казва, че голямото страдание
  е равно на голяма отплата.
 • 8:42 - 8:46
  В любовта обаче ние говорим
  все едно е истина.
 • 8:47 - 8:51
  Нашият опит в любовта
  е биологичен и културен.
 • 8:52 - 8:54
  Биологията ни казва, че любовта е добра
 • 8:54 - 8:57
  като активира тези центрове на
  отплата в нашия мозък
 • 8:57 - 9:02
  и ни казва, че любовта е болезнена,
  когато след скарване или раздяла,
 • 9:02 - 9:05
  това неврохимическо награждаване
  е оттеглено.
 • 9:05 - 9:08
  В действителност - може би сте го чували -
 • 9:08 - 9:09
  от неврохимическа точка,
 • 9:09 - 9:13
  преживяването на раздяла е
  като отказ от кокаин,
 • 9:14 - 9:15
  което намирах за успокояващо.
 • 9:15 - 9:16
  (смях)
 • 9:17 - 9:20
  При това нашата култура използва език,
 • 9:20 - 9:23
  за да оформи и засили тези
  идеи за любовта.
 • 9:23 - 9:25
  В този случай ние говорим
  с метафори за болка,
 • 9:25 - 9:27
  пристрастяване и лудост.
 • 9:28 - 9:30
  Обратната връзка е интересна.
 • 9:30 - 9:34
  Любовта е силна и на моменти болезнена.
 • 9:34 - 9:37
  Ние изразяваме това със
  собствени думи и истории,
 • 9:37 - 9:40
  но после същите ни подтикват
 • 9:40 - 9:43
  да очакваме любовта
  да бъде силна и болезнена.
 • 9:44 - 9:47
  Това, което ме интересува е, че
  всичко се случва
 • 9:47 - 9:50
  в култура, която цени
  моногамията за цял живот.
 • 9:51 - 9:53
  Изглежда сякаш искаме по два начина:
 • 9:53 - 9:55
  искаме да чустваме любовта като лудост
 • 9:56 - 9:59
  и искаме тя да продължи през целия живот.
 • 10:00 - 10:01
  Звучи ужасно.
 • 10:01 - 10:03
  (смях)
 • 10:04 - 10:05
  За да ги примирим,
 • 10:05 - 10:10
  ние трябва или да сменим културата,
  или очакванията си.
 • 10:11 - 10:15
  Представете си, че всички бяхме
  по-малко пасивни в любовта.
 • 10:16 - 10:20
  Ако бяхме по-настоятелни,
  с отворено съзнание и по-щедри
 • 10:20 - 10:23
  и вместо да се влюбваме,
 • 10:23 - 10:25
  ние прекравачвахме в любовта.
 • 10:26 - 10:28
  Знам, че изисква много,
 • 10:28 - 10:32
  но не съм първата, която го предлага.
 • 10:33 - 10:36
  В книгата си
  "Метафорите, с които живеем",
 • 10:36 - 10:41
  лингвистите Марк Джонсън и Джордж Лакоф
  предлагат наистина интересно решение
 • 10:41 - 10:42
  на тази дилема,
 • 10:42 - 10:45
  което е да променим нашите метафори.
 • 10:46 - 10:50
  Според тях метафорите наистина определят
  начина, по които изживяваме света
 • 10:51 - 10:55
  и дори ни служат като насоки
  за бъдещи действия,
 • 10:55 - 10:56
  като самоизпълняващо се пророчество.
 • 10:57 - 11:01
  Джонсън и Лакоф предлагат
  нова метафора за любов:
 • 11:02 - 11:04
  любовта като съвместно изкуство.
 • 11:05 - 11:08
  Харесва ми да мисля
  по този начин за любовта.
 • 11:09 - 11:13
  Лингвистите говорят за метафорите
  все едно ги сплитат,
 • 11:13 - 11:16
  което в същината си е разглеждането
  на всички последствия
 • 11:16 - 11:19
  или идеи в едно
 • 11:19 - 11:22
  Джонсън и Лакоф говорят за всичко,
 • 11:22 - 11:24
  което включва съвместното
  изработване на изкуство:
 • 11:25 - 11:29
  усилие, компромис,
  търпение, споделени ценности.
 • 11:30 - 11:33
  Тези идеи съответсват точно
  на нашите културни разбирания
 • 11:34 - 11:36
  за романтичната дългосрочна отдаденост.
 • 11:36 - 11:39
  Те обаче работят добре
  за други типове връзки -
 • 11:40 - 11:46
  кратки, обикновени, полигамни,
  не-моногамни, асексуални -
 • 11:46 - 11:50
  защото тази метафора допринася
  с повече комплексни идеи
 • 11:50 - 11:52
  към преживяването да обичаш някого.
 • 11:53 - 11:57
  Ако любовта е съвместно
  произведение на изкуството,
 • 11:57 - 12:00
  то любовта е естетически опит.
 • 12:02 - 12:03
  Любовта е непредвидима,
 • 12:04 - 12:06
  любовта е креативна,
 • 12:07 - 12:11
  любовта изисква комуникация
  и дисциплина,
 • 12:11 - 12:14
  дразнеща е
  и емоционално изискваща.
 • 12:15 - 12:18
  Любовта е и радост, и болка.
 • 12:19 - 12:22
  Последно, всяко преживяване
  на любов е различно.
 • 12:24 - 12:25
  Когато бях млада,
 • 12:25 - 12:30
  не ми хрумваше, че имах
  право да изисквам повече от любовта,
 • 12:30 - 12:34
  че не трябва просто да приемам
  каквато и любов да се предлагаше.
 • 12:35 - 12:38
  Когато 14-годишната Жулиета среща
  за първи път
 • 12:38 - 12:42
  или когато не може да бъде с Ромео,
 • 12:42 - 12:45
  когото е срещнала преди 4 дни,
 • 12:45 - 12:49
  тя не чувства разочарование или тревога.
 • 12:49 - 12:50
  Къде е тя?
 • 12:50 - 12:52
  Тя иска да умре.
 • 12:52 - 12:53
  Нали?
 • 12:53 - 12:56
  И за да си припомним в
  тази част на пиесата,
 • 12:56 - 12:57
  действие 3 от 5,
 • 12:57 - 12:59
  Ромео не е мъртъв.
 • 13:00 - 13:01
  Той е жив,
 • 13:01 - 13:02
  здрав,
 • 13:02 - 13:05
  току-що прогоген от града.
 • 13:06 - 13:12
  Разбирам, че Верона 16 век не
  е съвременна Северна Америка
 • 13:12 - 13:15
  и въпреки това, когато за първи път
  прочетох пиесата,
 • 13:15 - 13:17
  също на 14,
 • 13:17 - 13:20
  страданието на Жулиета
  имаше смисъл за мен.
 • 13:21 - 13:27
  Обрисуването на любовта като нещо,
  което създавам с някого, на когото се възхищавам,
 • 13:27 - 13:29
  отколкото като нещо,
  което просто ми се случва
 • 13:29 - 13:32
  без контрол или съзнание
 • 13:32 - 13:33
  е завладяващо.
 • 13:34 - 13:35
  Продължава да е трудно.
 • 13:35 - 13:41
  Любовта още се чувства като лудост
  или пречупване в някои дни,
 • 13:41 - 13:43
  но когато се чувствам объркана
 • 13:43 - 13:44
  си припомням, че
 • 13:45 - 13:48
  моята работа в тази връзка
  е да говоря с моя партньор,
 • 13:48 - 13:50
  за това какво искам да направим заедно.
 • 13:52 - 13:54
  Това също не е лесно.
 • 13:55 - 13:58
  Но е толкова по-добре от алтернативата,
 • 13:59 - 14:01
  която е усещането за лудост.
 • 14:03 - 14:08
  Тази версия за любовта не е за печеленето
  или загубването на вниманието на някого.
 • 14:09 - 14:12
  Тя изисква вие да се
  доверите на вашия партньор
 • 14:12 - 14:15
  и да говорите за неща,
  когато доверието се усеща трудно.
 • 14:15 - 14:18
  Това звучи лесно,
 • 14:18 - 14:22
  но всъщност е революционно,
  радикално действие.
 • 14:23 - 14:26
  Това е, защото вие трябва да
  спрете да мислите за себе си
 • 14:27 - 14:30
  и това какво печелите или губите
  във вашата връзка,
 • 14:30 - 14:34
  а да почнете да мислите
  какво вие може да предложите.
 • 14:35 - 14:38
  Тази версия на любовта ни
  позволява да казваме неща като:
 • 14:38 - 14:43
  "Хей, ние не си сътрудничеим добре.
  Може би това не е за нас."
 • 14:44 - 14:48
  Или "Тази връзка е
  по-кратка от планираното,
 • 14:48 - 14:50
  но все пак беше красива."
 • 14:51 - 14:54
  Красотата на сътрудничеството в изкуството
 • 14:54 - 14:57
  е, че няма сама да се нарисува или извае.
 • 14:57 - 15:01
  Тази версия на любовта ни
  позволява да изберем как да изглежда.
 • 15:01 - 15:02
  Благодаря ви.
 • 15:02 - 15:04
  (ръкопляскане)
Title:
По-добрият начин да говорим за любов
Speaker:
Манди Лен Катрон
Description:

В любовта ние пропадаме. Ние се поваляме, пречупваме, припадаме. Изгаряме със страст. Любовта ни кара да полудяваме или да се разболяваме. Нашите сърца болят и след това се чупят. Говорейки за любовта по този начин, предопределяме как преживяваме любовта, казва Манди Лен Катрон. В този разговор предназначен за всеки, който някога е полудявал от любов, Катрон акцентира на различната метафора за любов, която може да ни помогне да намерим повече радост - и по-малко страдание - в любовта.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:17
Darina Stoyanova approved Bulgarian subtitles for A better way to talk about love
Darina Stoyanova accepted Bulgarian subtitles for A better way to talk about love
Darina Stoyanova edited Bulgarian subtitles for A better way to talk about love
Hristiana Grozdanova edited Bulgarian subtitles for A better way to talk about love
Hristiana Grozdanova edited Bulgarian subtitles for A better way to talk about love
Hristiana Grozdanova edited Bulgarian subtitles for A better way to talk about love
Hristiana Grozdanova edited Bulgarian subtitles for A better way to talk about love
Hristiana Grozdanova edited Bulgarian subtitles for A better way to talk about love
Show all

Bulgarian subtitles

Revisions