Return to Video

Veličanstveni vidici neznanja |Alehandro Sančez Alvarado (Alejandro Sánchez Alvarado) | TEDxKC

 • 0:28 - 0:33
  Proteklih nekoliko godina, sam provodio
  leta u morskoj biološkoj laboratoriji
 • 0:33 - 0:35
  u Vuds Holu u Masačusetsu.
 • 0:35 - 0:39
  A tu sam u suštini iznajmljivao čamac.
 • 0:39 - 0:42
  Želeo bih da vas zamolim
 • 0:42 - 0:44
  da večeras krenete
  na vožnju čamcem sa mnom.
 • 0:46 - 0:51
  Dakle, krećemo sa Il Ponda
  u Vinjard Saund,
 • 0:51 - 0:53
  tik do obale Martinih Vinograda,
 • 0:53 - 0:57
  opremljeni dronom
  kako bismo odredili tačke
 • 0:57 - 0:59
  s kojih ćemo zuriti u Atlantik.
 • 0:59 - 1:03
  Ranije, hteo sam da kažem
  u dubine Atlantika,
 • 1:03 - 1:06
  ali ne moramo ići suviše duboko
  da bismo dosegnuli nepoznato.
 • 1:07 - 1:09
  Ovde, svega 3,2 kilometra dalje
 • 1:09 - 1:14
  od onoga što se smatra najvećom
  morskom biološkom laboratorijom u svetu,
 • 1:14 - 1:17
  spuštamo u vodu
  prostu mrežu za planktone
 • 1:17 - 1:19
  i podižemo na površinu
 • 1:19 - 1:22
  nešto na šta čovečanstvo
  retko obraća pažnju,
 • 1:22 - 1:25
  a često to nikad pre nije ni videlo.
 • 1:25 - 1:28
  Ovo je jedan od organizama
  koje smo zarobili u mreži.
 • 1:28 - 1:30
  Ovo je meduza.
 • 1:30 - 1:31
  Ali pogledajte bolje,
 • 1:31 - 1:34
  a unutar ove životinje
  živi drugi organizam
 • 1:34 - 1:37
  koji je najverovatnije
  potpuno nov za nauku.
 • 1:37 - 1:39
  Potpuno nova vrsta.
 • 1:39 - 1:42
  A šta je sa ovom drugom
  providnom lepoticom
 • 1:42 - 1:44
  sa srcem koje kuca,
 • 1:44 - 1:47
  aseksualno na vrhu svoje glave gaji
 • 1:47 - 1:50
  potomstvo koje će da se odvoji
  i razmnožava seksualnim putem.
 • 1:51 - 1:52
  Dozvolite da to ponovim:
 • 1:52 - 1:56
  ova životinja aseksualnim putem
  gaji na vrhu svoje glave
 • 1:56 - 2:00
  potomstvo koje će se razmnožavati
  seksualno u sledećoj generaciji.
 • 2:01 - 2:02
  Čudna neka meduza?
 • 2:03 - 2:04
  Ne baš.
 • 2:04 - 2:06
  Ovo je ascidija.
 • 2:06 - 2:07
  To je grupa životinja
 • 2:07 - 2:11
  za koje sad znamo da delimo s njima
  ogromno genetsko nasleđe,
 • 2:11 - 2:16
  i verovatno nam je ona
  najbliži beskičmenjak.
 • 2:17 - 2:18
  Upoznajte svog rođaka,
 • 2:18 - 2:19
  Thalia democratica.
 • 2:19 - 2:21
  (Smeh)
 • 2:21 - 2:25
  SIguran sam da niste ostavili mesto
  na vašem poslednjem porodičnom okupljanju
 • 2:25 - 2:27
  za Thalia-u,
 • 2:27 - 2:29
  ali dozvolite da vam kažem,
 • 2:29 - 2:32
  ove životinje su suštinski
  u srodstvu s nama
 • 2:32 - 2:35
  na načine koje tek sad
  počinjemo da razumemo.
 • 2:36 - 2:40
  Pa, sledeći put kad čujete
  da vam neko podrugljivo govori
 • 2:41 - 2:44
  da je ovaj vid istraživanja
  samo ribarska ekspedicija,
 • 2:44 - 2:47
  nadam se da ćete se setiti
  putovanja na kom smo upravo bili.
 • 2:48 - 2:52
  Danas mnogi biolozi jedino vide značaj
 • 2:52 - 2:54
  u proučavanju onoga
  što je dublje od poznatog -
 • 2:54 - 2:57
  u pravljenju mapa
  već otkrivenih kontinenata.
 • 2:57 - 3:01
  No neki od nas
  su daleko zainteresovaniji za nepoznato.
 • 3:01 - 3:05
  Želimo da otkrijemo
  potpuno nove kontinente
 • 3:05 - 3:08
  i da zurimo u veličanstvene
  vidike neznanja.
 • 3:09 - 3:13
  Žudimo da iskusimo potpunu očaranost
 • 3:13 - 3:15
  onim što nismo videli nikad pre.
 • 3:15 - 3:16
  I, da, slažem se,
 • 3:16 - 3:20
  prilično godi egu kad možete da kažete:
 • 3:20 - 3:23
  "Hej, ja sam to prvi otkrio."
 • 3:23 - 3:26
  Međutim, ovo nije preduzeće
  za lično veličanje
 • 3:26 - 3:29
  jer kod ovog tipa
  istraživačkog otkirivanja,
 • 3:29 - 3:33
  ako se ne osećate
  kao potpuni idiot većinu vremena,
 • 3:33 - 3:35
  prosto se ne bavite
  naukom dovoljno posvećeno.
 • 3:35 - 3:37
  (Smeh)
 • 3:38 - 3:44
  Dakle, svakog leta iznosim na palubu
  ovog našeg čamčića
 • 3:44 - 3:50
  sve više stvari o kojima znamo veoma malo.
 • 3:52 - 3:56
  Želeo bih večeras
  da vam ispričam priču o životu
 • 3:56 - 3:59
  koju retko pričaju u sličnim sredinama.
 • 4:01 - 4:08
  Sa tačke gledišta naših
  bioloških laboratorija iz 21. veka,
 • 4:09 - 4:13
  počeli smo znanjem da osvetljujemo
  mnoge tajne života.
 • 4:13 - 4:17
  Osećamo da nakon vekova
  naučnog istraživanja,
 • 4:17 - 4:19
  počinjemo značajnije da prodiremo
 • 4:19 - 4:23
  u razumevanje nekih
  od najtemeljnijih principa života.
 • 4:24 - 4:29
  Naš kolektivni optimizam se ogleda
  u rastu biotehnologije
 • 4:29 - 4:30
  širom sveta,
 • 4:31 - 4:35
  težimo da iskoristimo naučno znanje
  da bismo lečili ljudske bolesti.
 • 4:37 - 4:42
  Stvari poput raka, starenja,
  degenerativnih bolesti;
 • 4:42 - 4:46
  to su neke od nepoželjnosti
  koje bismo želeli da ukrotimo.
 • 4:47 - 4:49
  Često se pitam:
 • 4:49 - 4:52
  zašto nam je toliko teško
 • 4:52 - 4:54
  da rešimo problem raka?
 • 4:54 - 4:58
  Da li mi to pokušavamo
  da rešimo problem raka,
 • 4:58 - 5:00
  a ne pokušavamo da razumemo život?
 • 5:01 - 5:04
  Život na ovoj planeti
  deli zajedničko poreklo,
 • 5:04 - 5:09
  i mogu da sumiram 3,5 milijardi godina
  istorije života na ovoj paneti
 • 5:09 - 5:11
  samo jednim slajdom.
 • 5:11 - 5:17
  Ovde vidite predstavnike
  svih poznatih vrsta na našoj planeti.
 • 5:17 - 5:21
  U ovom obilju života i biodiverziteta,
 • 5:21 - 5:24
  zauzimamo krajnje beznačajno mesto.
 • 5:24 - 5:25
  (Smeh)
 • 5:25 - 5:26
  Homo sapiens.
 • 5:27 - 5:29
  Poslednji naše vrste.
 • 5:30 - 5:33
  Iako zaista uopšte ne želim da potcenjujem
 • 5:33 - 5:35
  dostignuća naše vrste;
 • 5:35 - 5:40
  koliko god da želeli da bude tako,
  i često se pretvaramo da jeste,
 • 5:40 - 5:43
  mi nismo mera svih stvari.
 • 5:43 - 5:47
  Mi smo, međutim, merioci mnogih stvari.
 • 5:47 - 5:51
  Neumorno merimo količinu,
  analiziramo i poredimo,
 • 5:51 - 5:55
  a nešto od toga je potpuno neprocenjivo
  i zaista neophodno.
 • 5:56 - 6:02
  Ali ovaj trenutni naglasak na forsiranju
  biološkog istraživanja da se specijalizuje
 • 6:02 - 6:05
  i da proizvodi praktične ishode
 • 6:05 - 6:08
  zapravo ograničava našu sposobnost
  da istražimo život,
 • 6:08 - 6:12
  da neprihvatljivo suzimo međe
  i nezadovoljavajuće dubine.
 • 6:13 - 6:18
  Merimo zapanjujuće uzak ogranak života
 • 6:18 - 6:22
  i nadamo se da će te cifre
  sačuvati naše živote.
 • 6:23 - 6:24
  Da li se pitate koliko uzak?
 • 6:24 - 6:26
  Pa, dozvolite da vam dam broj.
 • 6:26 - 6:30
  Nacionalna okeanska i atmosferska
  administracija je nedavno procenila
 • 6:30 - 6:34
  da je oko 95 procenata
  naših okeana i dalje neistraženo.
 • 6:35 - 6:36
  Neka vam se to slegne na tren.
 • 6:37 - 6:41
  95 procenata naših okeana
  je i dalje neistraženo.
 • 6:42 - 6:44
  Mislim da pouzdano možemo reći
 • 6:44 - 6:49
  da čak ni ne znamo
  koliko o životu ne znamo.
 • 6:50 - 6:53
  Stoga ne iznenađuje
  što svake sedmice u mojoj oblasti
 • 6:53 - 6:56
  počinjemo da vidimo kako se sve više
  i više novih vrsta dodaje
 • 6:56 - 6:58
  ovom neverovatnom drvetu života.
 • 6:58 - 7:00
  Ova, na primer -
 • 7:00 - 7:02
  otkrivena je ranije ovog leta,
 • 7:02 - 7:03
  nova je u nauci
 • 7:03 - 7:06
  i trenutno zauzima usamljenu granu
  na našem porodičnom stablu.
 • 7:07 - 7:08
  Još je tragičnije
 • 7:08 - 7:12
  da znamo za gomilu
  drugih vrsta tamo negde,
 • 7:12 - 7:15
  ali njihova biologija ostaje
  krajnje loše izučena.
 • 7:15 - 7:18
  Siguran sam da su neki od vas
  čuli za činjenicu
 • 7:18 - 7:22
  da morska zvezda zapravo može
  da regeneriše svoju izgubljenu ruku.
 • 7:22 - 7:24
  No neki od vas možda ne znaju
 • 7:24 - 7:28
  da sama ruka zapravo može
  da obnovi celu morsku zvezdu.
 • 7:29 - 7:33
  A postoje životinje
  koje rade istinski zapanjujuće stvari.
 • 7:34 - 7:35
  Skoro da sam spreman da se kladim
 • 7:35 - 7:40
  da mnogi od vas nikad niste čuli
  za pljosnatog crva Schmidtea mediterranea.
 • 7:41 - 7:43
  Ovaj mališan ovde
 • 7:43 - 7:46
  radi nešto što me prosto raspamećuje.
 • 7:47 - 7:51
  Možete da uzmete jednu od ovih životinja
  i isečete je na 18 različitih delova,
 • 7:51 - 7:55
  i baš svaki od ovih delova
  će se regenerisati
 • 7:55 - 7:56
  u celovitu životinju
 • 7:56 - 7:58
  za manje od dve nedelje.
 • 7:58 - 8:03
  18 glava, 18 tela, 18 tajni.
 • 8:03 - 8:05
  Poslednjih oko deceniju i po,
 • 8:05 - 8:09
  pokušavao sam da otkrijem
  kako ovi mališani rade to što rade
 • 8:09 - 8:11
  i kako izvode ovaj magični trik.
 • 8:11 - 8:13
  Ali kao i svi dobri mađioničari,
 • 8:13 - 8:16
  zaista mi ne odaju rado svoje tajne.
 • 8:16 - 8:17
  (Smeh)
 • 8:17 - 8:18
  Dakle, tu smo,
 • 8:18 - 8:23
  nakon 20 godina temeljnog
  izučavanja ovih životinja,
 • 8:23 - 8:25
  mapiranja genoma, češanja brade,
 • 8:25 - 8:28
  i hiljada amputacija
  i hiljada regeneracija,
 • 8:28 - 8:32
  i dalje u potpunosti ne razumemo
  kako ove životinje rade to što rade.
 • 8:33 - 8:36
  Svaki planar je okean za sebe,
 • 8:36 - 8:38
  pun nepoznanice.
 • 8:39 - 8:41
  Jedna od zajedničkih osobina
 • 8:41 - 8:43
  svih ovih životinja
  o kojima sam vam govorio
 • 8:43 - 8:46
  je da se čini kako nisu primile memorandum
 • 8:46 - 8:49
  da moraju da se ponašaju prema pravilima
 • 8:49 - 8:53
  koja smo izveli iz pregršti
  nasumično odabranih životinja,
 • 8:53 - 8:56
  koje trenutno naseljavaju ogromnu većinu
 • 8:56 - 8:58
  biomedicinskih laboratorija širom sveta.
 • 8:59 - 9:01
  Upoznajte naše dobitnike Nobelove nagrade.
 • 9:01 - 9:03
  U suštini, sedam vrsta
 • 9:03 - 9:07
  koje su imale najveći uticaj
  na naše trenutno razumevanje
 • 9:07 - 9:09
  biološkog ponašanja.
 • 9:10 - 9:12
  Ovaj mališa ovde -
 • 9:12 - 9:14
  tri Nobelove nagrade za 12 godina.
 • 9:15 - 9:18
  Pa ipak, uz svu pažnju koju su privukli
 • 9:18 - 9:20
  i uz sve znanje koje su proizveli,
 • 9:20 - 9:22
  kao i najveći deo fondova,
 • 9:22 - 9:26
  eto nas kako stojim ispred iste
  litanije tvrdoglavih problema
 • 9:26 - 9:27
  i mnogih novih izazova.
 • 9:28 - 9:30
  A to je zato što, nažalost,
 • 9:30 - 9:32
  ovih sedam životinja se u suštini poklapa
 • 9:32 - 9:39
  sa 0.0009 procenata svih vrsta
  koje naseljavaju planetu.
 • 9:41 - 9:43
  Te počinjem da sumnjam
 • 9:43 - 9:48
  da naša specijalizacija počinje,
  u najboljem slučaju, da ometa naš progres,
 • 9:48 - 9:50
  a u najgorem nas navodi na pogrešan put.
 • 9:51 - 9:54
  To je zato što je život na ovoj planeti
  i njegova istorija
 • 9:54 - 9:56
  je istorija kršilaca pravila.
 • 9:56 - 9:59
  Život je počeo na površini ove planete
  u vidu jednoćelijskih organizama,
 • 9:59 - 10:02
  koji su plivali milionima godina u okeanu,
 • 10:02 - 10:04
  dok jedno od tih bića nije odlučilo:
 • 10:04 - 10:06
  "Danas ću da radim drugačije;
 • 10:06 - 10:09
  danas želim da izumim
  nešto što se zove višećelijski organizam
 • 10:09 - 10:10
  i ja ću to da uradim."
 • 10:10 - 10:13
  I siguran sam da to tada
  nije bila popularna odluka -
 • 10:13 - 10:14
  (Smeh)
 • 10:14 - 10:16
  ali nekako je uspeo to da uradi.
 • 10:16 - 10:18
  A onda su višećelijski organizmi
  počeli da naseljavaju
 • 10:18 - 10:20
  sve te drevne okeane
 • 10:20 - 10:21
  i bujali su.
 • 10:21 - 10:23
  I tu su i danas.
 • 10:23 - 10:26
  Zemljane mase su počele da se pojavljuju
  na površini okeana,
 • 10:26 - 10:28
  a drugo biće je pomislilo:
 • 10:28 - 10:31
  "Hej, ovo se čini kao zaista lepo
  parče nekretnine.
 • 10:31 - 10:32
  Želim da se preselim tamo."
 • 10:32 - 10:33
  "Jesi li lud?
 • 10:33 - 10:36
  Osušićeš se tamo.
  Ništa ne može da živi van vode."
 • 10:36 - 10:38
  Ali život je našao način
 • 10:38 - 10:40
  i trenutno organizmi žive na kopnu.
 • 10:40 - 10:42
  Čim su stigli na kopno,
  pogledali bi u nebo
 • 10:42 - 10:45
  i rekli: "Bilo bi lepo stići do oblaka,
 • 10:45 - 10:46
  ja ću da letim."
 • 10:46 - 10:49
  "Ne možeš da prekršiš zakon gravitacije,
  nema šanse da poletiš."
 • 10:49 - 10:51
  Pa ipak, priroda je izumila -
 • 10:51 - 10:53
  više i to nepovezanih puta -
 • 10:53 - 10:55
  načine da se leti.
 • 10:55 - 10:57
  Volim da izučavam ove životinje
  koje krše pravila
 • 10:58 - 11:01
  jer svaki put kad prekrše pravilo,
  izume nešto novo
 • 11:01 - 11:05
  što nam omogućava da trenutno budemo tu.
 • 11:05 - 11:07
  Ove životinje nisu dobile memorandum.
 • 11:08 - 11:09
  One krše pravila.
 • 11:09 - 11:12
  Zato ako želimo da izučavamo
  životinje koje krše pravila,
 • 11:12 - 11:15
  zar ne bi trebalo takođe
  da izučavamo kako krše pravila?
 • 11:16 - 11:20
  Mislim da moramo da obnovimo
  naš istraživački duh.
 • 11:20 - 11:23
  Umesto da donosimo prirodu
  u naše laboratorije
 • 11:23 - 11:24
  i da je tu ispitujemo,
 • 11:24 - 11:26
  moramo da odnesemo nauku
 • 11:26 - 11:29
  u veličanstvenu laboratoriju prirode,
 • 11:29 - 11:32
  i tu, uz naš moderni
  tehnološki armamentarijum
 • 11:32 - 11:35
  da ispitamo svaki novi oblik
  života koji otkrijemo,
 • 11:35 - 11:38
  kao i bilo koju novu biološku osobinu
  koju možda zateknemo.
 • 11:39 - 11:43
  Zapravo moramo da dovedemo
  svu našu inteligenciju
 • 11:43 - 11:45
  do toga da budemo opet glupi -
 • 11:45 - 11:49
  bezidejni pred ogromnošću nepoznatog.
 • 11:50 - 11:51
  Jer, naposletku,
 • 11:51 - 11:53
  kod nauke se ne radi o znanju.
 • 11:53 - 11:56
  Kod nauke se radi o neznanju.
 • 11:56 - 11:57
  To je ono što radimo.
 • 11:58 - 11:59
  Zato ako smo ozbiljni s ovim,
 • 11:59 - 12:01
  moraćemo da počnemo ozbiljno da podržavamo
 • 12:02 - 12:06
  one institucije koje omogućuju
  da dođe do istraživačkih otkrića.
 • 12:06 - 12:07
  Institucije poput naše,
 • 12:07 - 12:10
  Instituta za medicinsko instraživanje
  Stovers u Kanzas Sitiju u Misuriju,
 • 12:10 - 12:14
  ili Nacionalni institut opštih
  medicinskih nauka u Betesdu, Merilend,
 • 12:14 - 12:17
  i naravno naša kapija u biodiverzitet,
 • 12:17 - 12:20
  Morska biološka laboratorija
  u Vuds Holu, Masačusets.
 • 12:21 - 12:25
  Imao sam sreću da budem u mogućnosti
  da lično obučavam o ovome
 • 12:25 - 12:27
  i zadovoljstvo mi je
 • 12:27 - 12:31
  da zapravo iščupam đake
  iz ograničenosti njihovih laboratorija,
 • 12:31 - 12:33
  daleko od njihovih kompjutera
  i njihovih kataloga
 • 12:33 - 12:36
  i da ih bacim u svet
  otkrivanja i istraživanja.
 • 12:37 - 12:43
  Beskrajno je zadovoljstvo,
  istinsko zadovoljstvo zapravo videti,
 • 12:43 - 12:48
  videti kako u ovim bistrim, mladim umovima
  znatiželja širi svoja krila
 • 12:48 - 12:51
  i odleće kada se suoči s nepoznatim.
 • 12:52 - 12:54
  Ovako postajemo istinski naučnici.
 • 12:55 - 12:59
  Zato su nam potrebni ovi ljudi
  da zapravo izađu napolje
 • 12:59 - 13:02
  i postave bolja pitanja
  koja će nas približiti
 • 13:02 - 13:03
  odgovorima za kojim tragamo.
 • 13:04 - 13:08
  Jednom je Antoan de Sent Egziperi napisao:
 • 13:08 - 13:09
  "Ako želite da sagradite brod,
 • 13:09 - 13:11
  ne mobilišite ljude da sakupljaju drva
 • 13:11 - 13:14
  i ne dodeljujte im zadatke i poslove,
 • 13:14 - 13:18
  već pre ih naučite da žude
  za beskrajnom ogromnošću mora..."
 • 13:18 - 13:20
  Kao naučnik i nastavnik,
 • 13:20 - 13:22
  volim ovo da parafraziram u smislu
 • 13:22 - 13:25
  da mi naučnici moramo
  da učimo naše đake
 • 13:25 - 13:28
  da žude za beskrajnom ogromnošću mora,
 • 13:28 - 13:29
  koje je naše neznanje.
 • 13:30 - 13:34
  Mi Homo sapiensi smo jedina poznata vrsta
 • 13:34 - 13:37
  koju privlači naučno ispitivanje.
 • 13:37 - 13:39
  Mi, kao i sve druge vrste na ovoj planeti,
 • 13:40 - 13:44
  smo neodvojivo utkani
  u istoriju života na ovoj planeti.
 • 13:45 - 13:48
  I mislim da malo grešim
  kad kažem da je život tajna
 • 13:48 - 13:51
  jer smatram da je život
  zapravo otvorena tajna
 • 13:51 - 13:55
  koja milenijumima
  poziva našu vrstu da je razume.
 • 13:55 - 13:57
  Stoga vas pitam:
 • 13:57 - 14:00
  zar mi nismo najbolja prilika
  za život da razume samog sebe?
 • 14:01 - 14:02
  Ako jesmo,
 • 14:02 - 14:04
  šta kog vraga čekamo?
 • 14:04 - 14:08
  Moramo da radimo stvari drugačije.
 • 14:08 - 14:11
  Večeras ću da vas zamolim
  da nam pomognete da sagradimo
 • 14:11 - 14:16
  najveće plovilo za istraživačka otkrića
  u istoriji čovečanstva.
 • 14:16 - 14:18
  Pozovite zakonodavce,
 • 14:18 - 14:21
  tražite od njih da finansiraju
  osnove istraživačkog otkrivanja,
 • 14:21 - 14:24
  podržite i dajte koliko možete
  institucijama poput ovih
 • 14:24 - 14:26
  koje su posvećene
  istraživačkom otkrivanju
 • 14:26 - 14:31
  i ukrcajte se s nama na veliku ekspediciju
 • 14:31 - 14:34
  da radikalno preobratimo
  naše razumevanje života.
 • 14:34 - 14:36
  I, usput,
 • 14:36 - 14:39
  promenimo način na koji se bavimo
  biomedicinskim istraživanjem zauvek.
 • 14:40 - 14:41
  Hvala vam.
 • 14:41 - 14:47
  (Aplauz)
Title:
Veličanstveni vidici neznanja |Alehandro Sančez Alvarado (Alejandro Sánchez Alvarado) | TEDxKC
Description:

Život na ovoj planeti je istorija kršilaca pravila - vrsta koje nisu dobile memorandum o tome kako bi trebalo da se ponašaju. Stoga, ako izučavamo kršioce pravila, zar ne bi trebalo takođe da izučavamo kako krše pravila?
Ovaj očaravajući govor postavlja pitanje: da li pristup nauke najvećim životnim tajnama ograničava našu mogućnost da ih rešimo?

Alehandro Sančez Alvarado je istraživač na Institutu za medicinsko istraživanje Stovers i na Medicinskom institutu Hauard Hjuz, takođe je i član Američke akademije umetnosti i nauke.
Trenutni istraživački napori dr Sančeza Alvarada su usmereni ka razumevanju molekularne i ćelijske osnove regeneracije kod životinja.

Ovaj govor je održan na TEDx događaju koji koristi format TED konferencije, ali ga nezavisno organizuje lokalna zajednica. Saznajte više na http://ted.com/tedx

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
14:52

Serbian subtitles

Revisions