Vietnamese titulky

← vimeo.com/.../434946917

Získať kód na vloženie
9 Languages

Ukazujem Revíziu 1 vytvorenú 07/31/2021 od Alicetaylor.

 1. Xin chào, tôi là Evelyn Peña
  và tôi là một cộng sự
 2. Của giáo sư tại Đại học Cal Lutheran.
 3. Tôi cũng là giám đốc của một tổ chức
  dành cho người tự kỉ
 4. trong tung tâm truyền thông, nó là
 5. trung tâm đại học chuyên tập trung
 6. bao gồm, giao tiếp, truy cập và
 7. giáo dục đại học
  cho những người mắc chứng tự kỉ
 8. hoặc những cá nhân bị tự kỉ
 9. Đây là con trai tôi, Diego Peña, nó đang làm
 10. camio hôm nay và Diego muốn
 11. giới thiệu bản thân thông qua
  việc sử dụng bảng chữ cái
 12. vì anh ấy không nói.
 13. Vì vậy, anh ấy có bạn
  giao tiếp của mình với
 14. anh ấy và họ sẽ đánh vần
 15. một vài thứ gì đó
 16. (người hỗ trợ) H.E.L.L.O. TẤT CẢ CÁC.
 17. Chào mọi người. Được rồi, tiếp tục nào
 18. T.Ê.N. C.Ủ.A. T.Ô.I. L.À. D.I E.G.O.
 19. (Comm) Xin chào, tôi tên là Diego.
 20. Evelyn: Tuyệt vời, một chút
 21. về Diego, cậu ấy sắp vào lớp 7.
 22. cậu nhóc hoàn toàn
  được học giáo dục phổ thông
 23. và anh ấy là người thuyết trình tại các hội nghị và
 24. tác giả của cuốn sách bán chạy nhất,
 25. Giải phẫu bệnh tự kỷ,
  đó công việc của chúng tôi và
 26. chúng tôi rất vui khi được ở đây.
 27. Vì vậy, Diego thực sự hào hứng khi nói về
 28. những thứ, không chỉ
  trong cuốn sách của mình mà còn
 29. chia sẻ suy nghĩ của mình.
 30. Tôi nghĩ rằng điều đó
  rất quan trọng trong mối quan hệ
 31. đối với Đạo luật
  về Người khuyết tật Hoa Kỳ
 32. bởi vì nó cung cấp một con đường cho
 33. hòa nhập vào cộng đồng, cao hơn
 34. giáo dục và việc làm.
 35. Là một nhà hoạt động trẻ,
  Diego đã trải qua
 36. hòa nhập vào trường học
  nên anh ấy muốn chia sẻ
 37. một số từ mà anh ta đã gõ ra.
 38. Anh ấy sẽ chia sẻ chúng qua iPad của mình
 39. anh ấy gọi là nó là
  người nói chuyện của mình.
 40. (iPad): Tôi nghĩ văn hóa hòa nhập
 41. điều quan trọng là phải có để thực hiện
 42. chiến lược thành công cho người tự kỷ
 43. học sinh trong một lớp học
  giáo dục phổ thông.
 44. Nếu không bao gồm, tôi sẽ không thể
 45. ở trong môi trường giáo dục phổ thông.
 46. Chứng tự kỷ đã hạn chế tôi bằng cả lời nói
 47. và thể chất.
 48. Tôi rất may có quyền truy cập
  thông tin liên lạc
 49. bằng cách đánh máy và
  hình thức giao tiếp này
 50. đã cho tôi cơ hội để trở thành
 51. đưa vào các lớp giáo dục phổ thông và
 52. các hoạt động trong cộng đồng.
 53. Evelyn: Cảm ơn, Diego.
  Vì vậy, lần đầu tiên tôi
 54. thực sự đã học về
  Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ
 55. là khi tôi đang nghiên cứu
  xem nó sẽ như thế nào
 56. để hỗ trợ con trai tôi, Diego,
 57. cậu bé tự kỷ, bạn vừa gặp cạu ấy,
  để đi đến
 58. về cơ bản là đại học.
 59. Khi tôi biết thằng bé mắc chứng tự kỷ,
  tôi không biết
 60. bất cứ điều gì về việc
  mọi người có hay không việc
 61. vào đại học nếu họ có chẩn đoán
 62. về chứng tự kỷ hoặc tiền lệ cho điều đó
 63. Vì vậy, tôi thực sự bắt đầu
  xem xét nó và tôi
 64. đã học được điều đó, vâng,
  học sinh tự kỷ
 65. đi học đại học. Thật là tuyệt vời.
 66. Vào thời điểm đó, bạn biết đấy, khi
 67. Diego đã được chẩn đoán.
 68. Đó là 8 năm trước hoặc 10 năm trước và
 69. không có nhiều nghiên cứu ngoài đó
 70. về học sinh tự kỷ sắp vào đại học.
 71. Vì vậy, đó là một lĩnh vực
  mà tôi rất hào hứng
 72. rằng tôi đã có thể nghiên cứu và
 73. xuất bản một số công việc về
  cách chúng tôi có thể hỗ trợ
 74. học sinh tự kỷ vào đại học và
 75. trở nên thành công. Nhưng, thực sự là ADA
 76. (Đạo luật về người Mỹ khuyết tật)
 77. rất quan trọng đối với học sinh tự kỷ và
 78. học sinh bị khuyết tật nói chung, chỉ
 79. để đảm bảo rằng họ có quyền truy cập vào
 80. chương trình giảng dạy, rằng chúng là
 81. nhận được chỗ ở mà họ cần
 82. thành công trong môi trường học tập.
 83. Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy rằng ADA là
 84. yếu tố quan trọng
  trong việc đảm bảo rằng học sinh
 85. khuyết tật được đưa vào đại học
 86. và môi trường đại học.
 87. Chắc chắn ADA đã cung cấp rất nhiều
 88. cơ hội cho sinh viên
 89. khuyết tật. Vì vậy,
  tôi rất biết ơn vì điều đó.
 90. Tôi nghĩ rằng có một số
  lĩnh vực mà chúng ta cần
 91. nghĩ về điều đó ADA có
 92. một số hạn chế.
 93. Một trong số đó là, nhiều người khuyết tật
 94. thì văn phòng dịch vụ
  trong khuôn viên trường yêu cầu cao về
 95. các cơ sở giáo dục yêu cầu chẩn đoán
 96. hoặc tài liệu về tâm thần kinh
 97. đánh giá và chi phí này có thể lên tới
 98. vài nghìn đô la cho cá nhân
 99. để làm được điều này.
 100. tôi nghĩ đã có rất nhiều
 101. tiến độ gần đây nơi những văn phòng đó ở
 102. nói, "Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét IEP
 103. tài liệu và giáo dục cá nhân của bạn
 104. kế hoạch từ trường trung học
  như một hình thức để
 105. xác nhận rằng bạn cần dịch vụ ".
 106. Nhưng có một điều chúng ta cần làm
 107. nhiều hơn một chút là đảm bảo rằng cao hơn
 108. các cơ sở giáo dục, cụ thể là
 109. văn phòng vô hiệu,
  còn hơn một chút
 110. linh hoạt trong việc
  đảm bảo rằng học sinh có thể
 111. nhận chỗ ở mà không bị mất
 112. 3 hoặc 4 nghìn đô la, để làm điều đó
 113. Điều khác mà tôi nghĩ về rất nhiều
 114. là, trong khi ADA cung cấp
 115. chỗ ở hợp lý và
 116. phù hợp với học sinh.
 117. Tôi nghĩ rằng những gì tôi đã học được là
 118. các trường đại học và
  văn phòng khuyết tật đặc biệt
 119. làm một công việc tốt
  hơn nhiều khi họ vượt lên trên
 120. và ngoài ADA của họ
 121. Vì vậy, những gì được yêu cầu bởi ADA
 122. thường thì tôi thấy thành viên trong khoa
 123. nhân viên trong khuôn viên trường
 124. trên hết và hơn thế nữa
 125. để đảm bảo rằng học sinh cảm thấy được
 126. rằng họ thuộc về khuôn viên trường
 127. và nó thực sự quan trọng
 128. tôi nghĩ tôi đã học
  được chúng tôi có luật này
 129. nhưng điều quan trọng
  đối với chúng tôi là phải có
 130. lòng trắc ẩn, tính linh hoạt, để có chỗ
 131. cho những cá nhân
  như con trai tôi Diego, người
 132. sử dụng, bạn biết, phải có
  một đối tác giao tiếp
 133. với nó việc sử dụng iPad
  và một lá bảng chữ cái để giao tiếp
 134. và chúng tôi thấy rằng
  nhiều trường cao đẳng đang cung cấp
 135. chỗ ở và một số thì không
 136. bởi vì nó quá mới đối với họ
 137. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ...
  tất cả những thứ đó
 138. rất quan trọng và đặc biệt
 139. dành cho sinh viên da màu
 140. hoặc những sinh viên
  bị gạt ra
 141. ai có danh tính giao nhau
 142. bị khuyết tật, chúng ta cần đảm bảo
 143. rằng chúng tôi đang cung cấp
  một sự chào đón
 144. và môi trường tiếp cận
  trong giáo dục đại học
 145. Vì vậy, tôi nghĩ rằng
  điều quan trọng là
 146. Tôi đã rút ra
  bài học của mình vì vậy
 147. học bổng này và
  công việc vận động chính sách
 148. mà tôi làm hàng ngày
 149. thực chất bằng
  một nửa so với giáo viên
 150. và nhân viên giáo dục đại học
 151. cài đặt cụ thể
 152. chúng ta biết rằng
  văn phòng hỗ trợ khuyết tật
 153. được ủy quyền
 154. cung cấp chỗ ở theo
 155. ADA nhưng những gì tôi thấy rất nhiều
 156. đó có phải là giảng viên và nhân viên không
 157. không bắt buộc phải nhận
 158. đào tạo hoặc phát triển chuyên môn
 159. để phục vụ trẻ em khuyết tật
 160. Và chúng tôi nghĩ về điều này
 161. 1/10 sinh viên đại học
 162. trong khu học xá có người khuyết tật
 163. thuộc một số và chỉ có
 164. một số người được ghi nhận
 165. vì vậy, hãy thử nghĩ việc
  không ai báo cáo
 166. và bị khuyết tật
 167. nhưng chúng tôi cần
  đội ngũ nhân viên của mình
 168. người hướng dẫn, nhân viên,
  để có thêm
 169. kiến thức, khinh nghiệm. công cụ
 170. và kinh nghiệm của họ
  để phục vụ học sinh
 171. khuyết tật, vì vậy
 172. chúng tôi cần họ
 173. để đảm bảo rằng họ thành công
 174. tốt nghiệp
 175. với bằng đại học,
  và cơ hội
 176. chuyển sang cơ hội việc làm
 177. trong tương lai.