Czech subtitles

← Jak fungují rasové předsudky ‒ a jak se jich zbavit

Get Embed Code
39 Languages

Showing Revision 13 created 08/26/2020 by Vladimír Harašta.

 1. Před několika lety jsem seděla v letadle
  se svým synem,
 2. kterému bylo pouhých pět let.
 3. Můj syn byl u vytržení z toho,
  že letí s maminkou.
 4. Koukal kolem sebe, všechno prozkoumával
 5. a zkoumal také lidi.
 6. A pak spatří jednoho muže a říká:
 7. „Koukej, ten pán vypadá jako táta!“
 8. Prohlédnu si toho muže,
 9. který rozhodně nevypadal jako můj manžel,
 10. ani trošku.
 11. Začala jsem se proto také rozhlížet
  a uvědomila jsem si,
 12. že ten muž byl
  jediným černochem na palubě.
 13. Myslela jsem si:
 14. “Aha.
 15. Budu si muset promluvit
  se svým synem o tom,
 16. že ne všichni černoši vypadají stejně.“
 17. Můj syn ke mně zvedl hlavu a řekl mi:
 18. „Doufám, že neokrade nikoho v letadle.“
 19. Odpověděla jsem: „Cože? Co jsi to řekl?“
 20. A on zopakoval: „Doufám,
  že ten pán neokrade nikoho v letadle.“
 21. Řekla jsem: „Proč to říkáš?
 22. Víš přece, že táta by v letadle nekradl.“
 23. A on odpověděl: „Jojo, já vím.“
 24. A já řekla: „No tak proč jsi to řekl?“
 25. Podíval se na mě
  se smutným výrazem ve tváři a dodal:
 26. „Nevím, proč jsem to řekl.
 27. Nevím, proč mě to napadlo.“
 28. Žijeme v tak krutém rasovém rozvrstvení,

 29. že i pětiletý nám dokáže říct,
  co se má stát,
 30. bez zločince,
 31. bez výslovné nenávisti.
 32. Spojení mezi černošstvím a kriminalitou
 33. si našlo cestu do mysli
  mého pětiletého syna.
 34. Najde si cestu do mysli všech našich dětí,
 35. do mysli každého z nás.
 36. Naše mysl je formovaná
  rasovými nerovnostmi,
 37. které na tomto světě vídáme,
 38. a výklady, jež nám pomáhají
  dát smysl nerovnostem, které vidíme:
 39. „Tito lidé jsou kriminálníci.“
 40. „Tito lidé jsou násilníci.“
 41. „Těchto lidí se máme bát.“
 42. Když můj výzkumný tým přivedl lidi
  do naší laboratoře

 43. a ukázal jim různé obličeje,
 44. zjistili jsme, že v souvislosti
  s černochy viděli
 45. rozmazané obrysy zbraní
  jasněji a rychleji.
 46. Předsudky nejen řídí, co vidíme,
 47. ale také kde hledáme.
 48. Zjistili jsme, že když pobídneme lidi
  k myšlení na násilný zločin,
 49. může je to vést k upření pohledu
  na černošský obličej
 50. a pryč od bělošského.
 51. Když pobídneme policisty k myšlenkám
  na dopadnutí, střílení a zatýkání,
 52. zavede to současně jejich pohled
  na černošské obličeje.
 53. Předsudky mohou nakazit každý aspekt
  našeho systému trestního soudnictví.

 54. V rozsáhlém souboru dat
  zabývajícím se možností trestu smrti
 55. jsme zjistili, že tmavší barva kůže
  více než zdvojnásobila šanci
 56. k odsouzení obžalovaného k trestu smrti ‒
 57. minimálně v případech,
  kdy obětmi byli běloši.
 58. Toto zjištění má velký význam,
 59. ačkoliv jsme měli kontrolu
  nad vážností zločinu
 60. a atraktivností obžalovaných.
 61. A ať jsme použili jakoukoliv proměnnou,
 62. zjistili jsme, že černoši dostali tresty
 63. úměrné jejich fyzickým černošským rysům:
 64. čím tmavší,
 65. tím spíš si zasloužili smrt.
 66. Předsudky mohou také ovlivnit,
  jak učitelé trestají žáky.

 67. S mými kolegy jsme zjistili,
  že učitelé vykazují potřebu
 68. ukáznit černošské žáky
  na druhém stupni přísněji
 69. než bělošské žáky
 70. za stejné opakované přestupky.
 71. Během nedávné studie jsme zjistili,
 72. že učitelé berou
  černošské žáky jako skupinu,
 73. ale bělošské žáky jako individua.
 74. Pokud například jeden černošský student
  něco provede
 75. a jiný černošský student něco provede
  o pár dní později,
 76. v případě druhého studenta učitel reaguje
 77. jako kdyby něco provedl dvakrát.
 78. Jakoby se hříchy jednoho dítěte
 79. kupily na hříchy jiných.
 80. Vytváříme škatulky,
  abychom světu dali smysl,

 81. abychom uhájili kontrolu a soudržnost,
 82. když přijde na podněty,
  kterými jsme neustále bombardováni.
 83. Škatulkování a předsudky,
  které se tím vytvoří,
 84. dovolují našemu mozku tvořit úsudky
  rychleji a efektivněji,
 85. jelikož instiktivně spoléhá na vzorce,
 86. které mu připadají předvídatelné.
 87. Tak jako nám škatulky dovolují
  se rychle rozhodnout,
 88. zároveň zesilují naše předsudky.
 89. Ty samé věci,
  které nám umožňují vidět svět,
 90. nás také mohou zaslepit.
 91. Zjednodušují naše rozhodnutí,
 92. bez zbytečného tlaku.
 93. Jenomže si vybírají vysokou daň.
 94. Co s tím můžeme dělat?

 95. Jsme náchylní k předsudkům,
 96. ale ne vždycky se podle toho chováme.
 97. Za určitých podmínek předsudky oživnou,
 98. za jiných dojde k jejich útlumu.
 99. Dám vám příklad.

 100. Mnoho z vás zná firmu Nextdoor.
 101. Jejím cílem je vytvořit pevnější,
  zdravější a bezpečnější sousedské vztahy.
 102. Nabízejí prostor online,
 103. kde se sousedé mohou scházet
  a sdílet informace.
 104. Ale Nextdoor brzy zjistil, že mají problém
 105. s rasovým profilováním.
 106. V typickém případě
 107. lidé vyhlédnou z okna,
 108. spatří černošského muže
  v jejich jinak bělošském sousedství
 109. a rychle dojdou k závěru,
  že má něco za lubem,
 110. ačkoliv neexistuje důkaz
  o kriminální činnosti.
 111. V mnoha případech je naše chování online
 112. odrazem našeho chování v opravdovém světě.
 113. Ale my nechceme vytvořit
  příliš jednoduchý systém,
 114. který by umocňoval předsudky
  a prohluboval rasovou nerovnost
 115. namísto toho, aby je odbourával.
 116. Zakladatel Nextdoor oslovil
  mě a pár dalších,

 117. abychom mu pomohli vyřešit, co s tím.
 118. Uvědomili si, že pro omezení
  rasového profilování na jejich platformě
 119. budou muset přidat frikci,
 120. což znamenalo,
  že budou muset lidi přibrzdit.
 121. Nextdoor měl před sebou volbu
 122. a navzdory všem jejich nutkáním,
 123. se tu frikci rozhodli přidat.
 124. Učinili tak přidáním jednoduchého seznamu.
 125. Na seznam dali tři položky.
 126. První vyzývala uživatele,
  aby se na chvíli zastavili
 127. a zamysleli se: „Z jakého důvodu
  jim byla tato osoba podezřelá?“
 128. Kategorie „černoch“ nedává
  příčinu k podezření.
 129. Druhá položka vyzývala uživatele,
  aby popsali fyzické rysy této osoby
 130. namísto jejich rasy a pohlaví.
 131. Třetí ‒ uvědomili si,
  že spousta lidí nevěděla,
 132. co rasové profilování vůbec je,
 133. a už vůbec, že se do něj zapojili.
 134. Nextdoor poskytl definici a vysvětlil jim,
 135. že takové chování je striktně zakázané.
 136. Většina z vás si patrně všimla nápisů
  na letištích a v metrech:
 137. „Když něco vidíte, řekněte něco.“
 138. Nextdoor se to pokusil upravit:
 139. „Pokud vidíte něco podezřelého,
 140. řekněte něco konkrétního.“
 141. Za použití této strategie
  a zpomalením lidí
 142. dokázal Nextdoor snížit
  rasové profilování o 75 procent.
 143. Lidé mi často říkají:

 144. „Není možné přidat frikci
  ve všech situacích a všech případech,
 145. zejména u lidí, kteří v každé situaci
  jednají impulzivně.“
 146. Ukázalo se ale, že frikci můžeme přidat
  ve více situacích než si myslíme.
 147. Při spolupráci s policejním oddělením
  v Oaklandu v Kalifornii
 148. jsme s mými kolegy pomohli jejich oddělení
 149. snížit počet kontrol u lidí,
 150. kteří se nedopustili
  žádného závažného zločinu.
 151. Nutili jsme přitom policisty,
 152. aby si před každým zastavením
  kladli otázku:
 153. „Zastavuji na základě rozumného důvodu,
 154. ano nebo ne?“
 155. Jinak řečeno,
 156. mám dostatek informací k tomu,
  abych tuto osobu spojil
 157. s konkrétním zločinem?
 158. Tím, že jsme otázku přidali na seznam,
 159. který vyplňují během kontroly,
 160. policisté přibrzdí, zastaví se a zamyslí:
 161. „Proč se chystám tuto osobu zastavit?“
 162. V roce 2017, než jsme tuto otázku
  vedenou rozumem přidali na formulář,

 163. proběhlo ve městě
  kolem 32 000 policejních kontrol.
 164. Rok po přidání této otázky
 165. se toto číslo snížilo na 19 000 kontrol.
 166. Jen samotné kontroly Afroameričanů
  klesly o 43 procent.
 167. A díky méně kontrolám černošských občanů
  se město nestalo nebezpečnějším.
 168. Ve skutečnosti se kriminalita snižovala
 169. a město se stalo pro všechny bezpečnějším.
 170. Jedním řešením může být
  snížení počtu nadbytečných kontrol.

 171. Dalším může být zlepšení kvality kontrol,
 172. které policisté provádí.
 173. S tím nám může pomoci technologie.
 174. Všichni víme o smrti George Floyda,
 175. protože ti, co se mu snažili pomoci,
  drželi v ruce mobilní telefony
 176. a natočili to hrůzné,
  osudné střetnutí s policií.
 177. Máme ale také další technologie,
  jejichž potenciál plně nevyužíváme.
 178. Policejní oddělení v celé zemi
 179. mají teď nařízeno nosit na těle kamery,
 180. takže máme záběry nejen nejextrémnějších
  a nejhrůznějších střetů,
 181. ale také z každodenní práce.
 182. Spolu s interdisciplinárním týmem
  ze Stanfordu

 183. jsme začali používat strojové učení,
 184. abychom mohli analyzovat
  velké množství střetů.
 185. Abychom lépe rozuměli tomu, co se stane
  během rutinních policejních kontrol.
 186. Zjistili jsme, že i když se policisté
  chovají profesionálně,
 187. mluví s černošskými řidiči
  méně zdvořile než s bělošskými.
 188. Jen z výběru slov, které použili,
 189. jsme byli schopní určit, zda mluvili
  s černošským nebo bělošským řidičem.
 190. Problém je,
  že valnou většinu kamerových záznamů

 191. policejní oddělení nepoužívají,
 192. aby zjistili, co se v ulicích děje,
 193. nebo k tréninku policistů.
 194. A to je velká škoda.
 195. Jak se rutinní kontrola promění
  ve smrtelné střetnutí?
 196. Jak k tomu došlo v případě
  George Floyda?
 197. Jak k tomu došlo v ostatních případech?
 198. Když mému nejstaršímu synovi
  bylo 16, uvědomil si,

 199. že když na něj běloši koukají,
  mají strach.
 200. Nejhorší je to ve výtahu, řekl mi.
 201. Když se zavřou dveře,
 202. lidé se v tom malém prostoru
  cítí jako lapeni v pasti, s někým,
 203. s kým se naučili spojovat nebezpečí.
 204. Můj syn cítí jejich rozpaky,
 205. a tak se na ně usměje, aby je uklidnil,
 206. aby zmírnil jejich strach.
 207. Když promluví,
 208. jejich tělo se uvolní.
 209. Lépe se jim dýchá.
 210. Líbí se jim jeho intonace,
 211. jeho dikce a výběr slov.
 212. Mluví jako jeden z nich.
 213. Myslívala jsem si, že můj syn
  je přírodně extrovertní po otci.
 214. Během této konverzace
  jsem si ale uvědomila,
 215. že jeho úsměv nebyl znamením,
 216. že se chce přátelit s cizími.
 217. Šlo o talisman,
  který používal k sebeobraně,
 218. dovednost k přežití, kterou natrénoval
  během tisíců jízd výtahem.
 219. Naučil se přizpůsobit napětí,
  které působí jeho barva kůže
 220. a která ohrožuje jeho život.
 221. Jsme si vědomi, že náš mozek je
  naprogramovaný k předsudkům

 222. a jeden způsob, jak to změnit,
  je zastavit se
 223. a zamyslet se nad důvody
  našich domněnek.
 224. Musíme se sami sebe zeptat:
 225. Jaké domněnky si s sebou bereme,
  když nastupujeme do výtahu?
 226. Nebo do letadla?
 227. Jak si můžeme být vědomi
  našich vlastních podvědomých předsudků?
 228. Koho tyto předsudky ochraňují?
 229. Koho ohrožují?
 230. Dokud si takové otázky nebudeme pokládat
 231. a nebudeme trvat na tom, aby naše školy
  naše soudy, naše policejní oddělení
 232. a všechny instituce udělaly to samé,
 233. budeme i nadále dovolovat předsudkům,
  aby nás zaslepovaly.
 234. A dokud to neuděláme,
 235. nikdo z nás nebude opravdu v bezpečí.
 236. Děkuji.