Return to Video

LIFE BEYOND | Chapter 1: The Dawn (4K). An exploration of alien life & our place in the universe.

 • 0:01 - 0:03
  Podporili Protocol Labs
 • 0:03 - 0:04
  Nasleduj zvedavosť.
 • 0:04 - 0:08
  Veď ľudstvo vpred.
 • 0:09 - 0:12
  Existujú dve možnosti:
 • 0:12 - 0:15
  buď sme vo vesmíre sami,
 • 0:15 - 0:19
  alebo nie sme.
 • 0:19 - 0:23
  Obe sú rovnako desivé.
 • 0:23 - 0:27
  Arthur C. Clarke
 • 0:27 - 0:28
  Počas existencie času,
 • 0:32 - 0:35
  na všetkých planétach
  všetkých galaxií vo vesmíre
 • 0:40 - 0:41
  kde vznikli civilizácie
 • 0:45 - 0:46
  hľadiace do noci,
 • 0:50 - 0:51
  vidiac to čo my,
 • 0:57 - 0:59
  si kládli rovnaké otázky.
 • 1:01 - 1:05
  Sme sami?
 • 1:11 - 1:14
  Je Zem jediná kapitola príbehu života?
 • 1:20 - 1:22
  Odpovede ležia niekde
  vo vzdialenom vesmíre a čase.
 • 1:28 - 1:31
  Prvý krát je konečne pravda na dosah.
 • 1:41 - 1:44
  Hľadanie odhalí kto sme
 • 1:46 - 1:49
  a čím sa môžeme stať.
 • 1:56 - 2:01
  ŽIVOT NA DRUHEJ STRANE
 • 2:02 - 2:04
  KAPITOLA I.
 • 2:04 - 2:09
  KAPITOLA I.
  Počiatok
 • 2:12 - 2:18
  Pri pátraní po živote tam vonku
  sa musíme najskôr pozrieť k nám.
 • 2:25 - 2:28
  Čo vidíme okolo nás
  je neuveriteľná zložitosť
 • 2:34 - 2:36
  Ako je to možné?
 • 2:37 - 2:42
  Čo je potrebné na vytvorenie života?
 • 2:42 - 2:44
  Živé organizmy sú stvorené chémiou.
 • 2:46 - 2:48
  Sme obrovské balíky chemických zlúčenín.
 • 2:51 - 2:53
  A aké sú ideálne podmienky pre chémiu?
 • 2:54 - 2:56
  Nuž, po prvé potrebujete energiu.
 • 2:56 - 3:01
  I. ENERGIA
  napr. slnečné svetlo, geotermálne teplo
 • 3:02 - 3:03
  Ale nie priveľa.
 • 3:04 - 3:08
  Potrebujete to správne množstvo
  a ukazuje sa, že planéty sú to pravé.
 • 3:08 - 3:10
  Pretože sú blízko hviezd, ale nie príliš.
 • 3:14 - 3:17
  Potrebujete tiež veľkú rozmanitosť
  chemických prvkov.
 • 3:17 - 3:21
  II. ŤAŽKÉ PRVKY
  napr. kyslík, uhlík, síra
 • 3:21 - 3:24
  A potrebujete tekutinu, ako je voda.
 • 3:24 - 3:28
  III. TEKUTINA
  napr. voda
 • 3:28 - 3:29
  Prečo?
 • 3:30 - 3:35
  Nuž, v plynoch sa atómy vzájomne pohybujú
  tak rýchlo, že sa nedokážu spojiť.
 • 3:37 - 3:39
  V pevných látkach sú zviazané.
 • 3:40 - 3:40
  Nemôžu sa pohybovať.
 • 3:42 - 3:43
  V tekutinách
 • 3:44 - 3:50
  môžu putovať, uhniezdiť sa
  a spojiť vo forme molekúl.
 • 3:57 - 4:01
  Preto je tekutá voda
  pre chod evolúcie tak dobrá.
 • 4:01 - 4:05
  Molekuly sa môžu vo vode rozpustiť
  a vytvárať zložitejšie reťazce.
 • 4:06 - 4:09
  Kde nájdete takéto ideálne podmienky?
 • 4:09 - 4:11
  Nuž, planéty sú dobré
 • 4:12 - 4:15
  a naša mladá Zem bola takmer perfektná.
 • 4:18 - 4:25
  ZEM
  PRED 4. MILIARDAMI ROKOV
 • 4:26 - 4:30
  Bola v správnej vzdialenosti od hviezdy,
  aby mala veľké oceány tekutej vody.
 • 4:34 - 4:37
  A hlboko na dne týchto oceánov,
  v prasklinách zemskej kôry,
 • 4:38 - 4:41
  začala prebiehať úžasná chémia:
  kombinácie atómov
 • 4:41 - 4:43
  vo všetkých možných exotických podobách.
 • 5:02 - 5:05
  Presný recept je stále záhadou,
  ale suroviny pre život
 • 5:05 - 5:10
  sú jednoduché – energia,
  organické molekuly a tekutá voda.
 • 5:31 - 5:34
  Niekde v moriach mladej Zeme
  sa základná chémia
 • 5:34 - 5:38
  stala biológiou – môžno aj viac ako raz.
 • 5:43 - 5:47
  Prvé bunky sa pravdepodobne zrodili
  v horúcich vulkanických vodách,
 • 5:47 - 5:50
  v podmienkach v minulosti považovaných
  za pre biológiu nemožné.
 • 5:52 - 6:00
  Čím viac život skúmame, tým častejšie
  ho vidíme prekvitať v extrémnych miestach.
 • 6:00 - 6:06
  Na našej planéte sa baktérie prispôsobili
  prežitiu v tých najhorších podmienkach.
 • 6:08 - 6:16
  Vyprahnuté púšte, zamrznuté Himaláje,
  priepasti s tlakom tísícok ton
 • 6:17 - 6:18
  v oceánskych hĺbkach.
 • 6:22 - 6:28
  Vo vákuu vesmírneho simulátora
  prosperuje život roky
 • 6:29 - 6:31
  bez kyslíka.
 • 6:34 - 6:37
  Nový výskum naznačuje, že život
  vznikol pred 4 miliardami rokov,
 • 6:37 - 6:40
  keď bola Zem cudzím a smrtiacim miestom.
 • 6:44 - 6:48
  Planéta bola zmietaná
  divokou vulkanickou činnosťou
 • 6:48 - 6:51
  a búrkou asteroidov,
  ktorá trvala 100 miliónov rokov.
 • 7:05 - 7:10
  No aj v týchto extrémnych podmienkach
  sa život rýchlo uchytil.
 • 7:10 - 7:16
  Veľmi, veľmi rýchlo, hneď ako Zem
  po svojom vytvorení ochladla,
 • 7:16 - 7:18
  vieme, že tu vznikol život.
 • 7:23 - 7:26
  Pretože sa to tu na Zemi stalo rýchlo,
  myslíme si, že sa to stane rýchlo
 • 7:27 - 7:28
  aj na iných planétach.
 • 7:40 - 7:47
  Príbeh Zeme nám dáva nádej,
  že život by mohol byť všeobecne bežný.
 • 7:48 - 7:51
  Učí nás, že život je
  rýchlo konajúci, húževnatý
 • 7:51 - 7:55
  a vytvorený so základných
  a bežných zložiek.
 • 7:58 - 8:01
  Po 4 miliardách rokov izolácie
 • 8:01 - 8:06
  pátranie po našich vesmírnych druhoch
  konečne začalo.
 • 8:10 - 8:15
  Tam, kde je voda je aj život –
  a tak naša najlepšia šanca
 • 8:15 - 8:18
  je obzrieť sa
  po oceánskych svetoch ako Zem.
 • 8:21 - 8:24
  Naše pátranie po Zemi podobných planétach
  ešte len začalo,
 • 8:24 - 8:28
  a objavy sú vzrušujúce.
 • 8:30 - 8:34
  KEPLER-62F: vzdial.: 1200 svet.rokov.
  Veľkosť: 1.4 x Zem. Teplota: ≥ -65ºC.
 • 8:34 - 8:38
  Vek: cca 7 miliárd rokov
  Možný vodný svet
 • 8:39 - 8:45
  TRAPPIST-1D: vzdial.: 41 svet.rokov.
  Veľkosť: 0.77 x Zem. Vek: ~7,5 mld rokov
 • 8:45 - 8:48
  Teplota: ≥ -7ºC
  Možný vodný svet
 • 8:49 - 8:53
  TEEGARDEN-B: vzdial.: 12 svet.rokov.
  Veľkosť: 1.07 x Zem. Vek: 2,5 mld rokov.
 • 8:53 - 8:57
  Minimálna teplota: ≥ -7ºC.
  Možný vodný svet
 • 8:59 - 9:05
  K2-18B: vzdial: 111 svet.rokov.
  Veľkosť: 2.7 x Zem.
 • 9:05 - 9:08
  Teplota: -73 -47ºC. Potvrdená prítomnosť
  vodnej pary v atmosfére.
 • 9:11 - 9:18
  Ledva sme sa dotkli povrchu.
  Tajomné poklady prírody sú bezodné.
 • 9:18 - 9:21
  Vieme, že voda je v galaxii bežná.
 • 9:27 - 9:31
  Sú tu bežné organické molekuly
  a zložitá chémia.
 • 9:34 - 9:38
  Všetky veci, o ktorých vieme, že boli
  potrebné pre vznik života na Zemi
 • 9:38 - 9:41
  existujú v hojnosti naprieč galaxiou.
 • 9:48 - 9:50
  Stalo sa niečo podobné
  ako na našej planéte
 • 9:51 - 9:53
  aj na tých ostatných?
 • 9:59 - 10:06
  Hľadiac na holé čísla, existencia
  mimozemského života je takmer nevyhnutná.
 • 10:12 - 10:17
  Posledné dáta naznačujú,
  že až štvrtina hviezd má kamenné planéty
 • 10:17 - 10:21
  obiehajúce v ich zóne života –
  správnej vzdialenosti pre tekutú vodu.
 • 10:28 - 10:37
  Len v našej galaxii Mliečna cesta
  to je ~50 miliárd svetov podobných Zemi.
 • 10:39 - 10:45
  V celom vesmíre je možný počet
  obývateľných planét ohromujúci:
 • 10:45 - 10:53
  100 000 000 000 000 000 000.
 • 10:56 - 11:01
 • 11:04 - 11:11
 • 11:21 - 11:27
 • 11:59 - 12:04
 • 12:06 - 12:11
 • 12:11 - 12:16
 • 12:32 - 12:40
 • 12:43 - 12:50
 • 12:52 - 12:58
 • 13:11 - 13:18
 • 13:20 - 13:27
 • 13:31 - 13:40
 • 13:42 - 13:47
 • 13:47 - 13:52
 • 13:55 - 13:59
 • 13:59 - 14:04
 • 14:08 - 14:12
 • 14:12 - 14:16
 • 14:21 - 14:29
 • 14:31 - 14:37
 • 14:39 - 14:43
 • 14:44 - 14:50
 • 14:52 - 14:56
 • 15:02 - 15:10
 • 15:13 - 15:20
 • 15:20 - 15:22
 • 15:24 - 15:41
 • 15:42 - 15:50
 • 15:51 - 15:57
 • 15:58 - 16:02
 • 16:02 - 16:07
 • 16:09 - 16:13
 • 16:14 - 16:16
 • 16:21 - 16:28
 • 16:30 - 16:37
 • 16:37 - 16:39
 • 16:39 - 16:42
 • 16:50 - 16:53
 • 16:57 - 17:00
 • 17:00 - 17:03
 • 17:06 - 17:09
 • 17:10 - 17:12
 • 17:14 - 17:18
 • 17:21 - 17:24
 • 17:29 - 17:36
 • 17:40 - 17:46
 • 17:48 - 17:51
 • 17:52 - 17:55
 • 17:57 - 18:01
 • 18:02 - 18:03
 • 18:06 - 18:10
 • 18:11 - 18:15
 • 18:34 - 18:40
 • 18:43 - 18:48
 • 19:01 - 19:07
 • 19:07 - 19:10
 • 19:18 - 19:22
 • 19:22 - 19:26
 • 19:45 - 19:52
 • 19:54 - 19:58
 • 19:58 - 20:00
 • 20:00 - 20:03
 • 20:04 - 20:05
 • 20:08 - 20:13
 • 20:16 - 20:19
 • 20:19 - 20:21
 • 20:22 - 20:24
 • 20:38 - 20:45
 • 20:48 - 20:52
 • 20:52 - 20:56
 • 20:58 - 21:04
 • 21:11 - 21:18
 • 21:26 - 21:33
 • 21:38 - 21:47
 • 21:51 - 21:57
 • 22:00 - 22:04
 • 22:04 - 22:09
 • 22:15 - 22:20
 • 22:20 - 22:24
 • 22:30 - 22:38
 • 22:44 - 22:50
 • 22:52 - 22:57
 • 22:57 - 23:03
 • 23:06 - 23:15
 • 23:18 - 23:26
 • 23:28 - 23:35
 • 23:45 - 23:55
 • 24:04 - 24:12
 • 24:18 - 24:22
 • 24:23 - 24:30
 • 24:45 - 24:51
 • 24:55 - 25:02
 • 25:05 - 25:13
 • 25:15 - 25:24
 • 25:24 - 25:29
 • 25:38 - 25:46
 • 25:56 - 25:59
 • 25:59 - 26:01
 • 26:10 - 26:13
 • 26:13 - 26:17
 • 26:20 - 26:24
 • 26:24 - 26:30
 • 26:34 - 26:40
 • 26:42 - 26:50
 • 27:24 - 27:30
 • 27:33 - 27:41
 • 27:58 - 28:06
 • 28:10 - 28:15
 • 28:18 - 28:25
 • 28:27 - 28:31
 • 28:31 - 28:37
 • 28:38 - 28:43
 • 28:49 - 28:54
 • 29:07 - 29:12
 • 30:09 - 30:14
 • 30:15 - 30:19
 • 30:19 - 30:24
Title:
LIFE BEYOND | Chapter 1: The Dawn (4K). An exploration of alien life & our place in the universe.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
30:26

Slovak subtitles

Incomplete

Revisions