Return to Video

Sčítání a odčítání zlomků

 • 0:01 - 0:06
  Naším úkolem je sečíst 3/15
  plus 7/15
 • 0:06 - 0:07
  a pak zjednodušit výsledek.
 • 0:07 - 0:10
  Při sčítání zlomků
  je třeba si uvědomit následující.
 • 0:10 - 0:12
  V první řadě, zda to nejsou smíšená čísla,
 • 0:12 - 0:15
  a žádný z těchto není smíšené číslo
 • 0:15 - 0:15
  a jestli mají stejné jmenovatele.
 • 0:15 - 0:17
  V tomto příkladu jsou jmenovatele
 • 0:17 - 0:18
  už stejné.
 • 0:18 - 0:20
  Jmenovatel je 15.
 • 0:20 - 0:25
  Když sečtete tyto dva zlomky,
  výsledek bude
 • 0:25 - 0:29
  mít stejný jmenovatel 15
  a náš čitatel
 • 0:29 - 0:31
  bude jen součet čitatelů, tedy
 • 0:31 - 0:37
  3 plus 7, to se rovná 10/15.
 • 0:37 - 0:40
  Teď, kdybychom chtěli tento zlomek zkrátit,
  hledali bychom
 • 0:40 - 0:43
  největší společný dělitel čísel 10 a 15.
  Zdá se,
 • 0:43 - 0:46
  že 5 je největší číslo,
  kterým se dají dělit
 • 0:46 - 0:46
  obě čísla.
 • 0:46 - 0:54
  Vydělíme 10 děleno 5 a
  15 děleno 5 a dostáváme
 • 0:54 - 0:59
  10 děleno 5 se rovná 2
  a 15 děleno 5 je 3.
 • 0:59 - 1:01
  Dostaneme 2/3.
 • 1:01 - 1:04
  Abychom pochopili, proč to funguje,
  nakreslíme si to.
 • 1:04 - 1:09
  Pojďme něco rozdělit na 15 dílů.
 • 1:09 - 1:11
  Rozdělím to na 15 dílů.
 • 1:11 - 1:14
  Jsem zvědavý, jak mi to půjde.
 • 1:14 - 1:16
  Vlastně ještě lepší
  nebo jednodušší způsob by mohlo být
 • 1:16 - 1:18
  nakreslit kruhy.
 • 1:18 - 1:20
  Nakreslím tedy 15 dílů.
 • 1:20 - 1:22
  Nakreslím...
 • 1:22 - 1:26
  Takže, tady máme jeden díl.
 • 1:26 - 1:33
  Tento díl zkopíruji a vložím,
 • 1:33 - 1:40
  toto je druhý díl, pak třetí díl, čtvrtý
 • 1:40 - 1:45
  díl a nakonec pátý díl.
 • 1:45 - 1:47
  Nyní zkopíruji a vložím
  celý tento obrázek.
 • 1:47 - 1:50
  Zde máme 5 dílů.
 • 1:50 - 1:53
  Obrázek zkopíruji a vložím.
 • 1:53 - 1:56
  Nyní máme 10 dílů,
 • 1:56 - 1:57
  a udělám to ještě jednou.
 • 1:57 - 1:59
  Už máme 15 dílů.
 • 1:59 - 2:01
  Představte si, že toto celé
  je čokoláda nebo
 • 2:01 - 2:05
  něco podobného
  a rozdělili jsme ji na 15 dílů.
 • 2:05 - 2:08
  A teď, kolik je 3/15?
 • 2:08 - 2:10
  Jsou to 3 z 15 dílů.
 • 2:10 - 2:18
  Takže, 3/15 jsou jedna, dva, tři:
  3/15.
 • 2:18 - 2:21
  K nim přičítáme 7/15
 • 2:21 - 2:23
  nebo 7 dílů.
 • 2:23 - 2:26
  Takže přičítáme 7.
 • 2:26 - 2:35
  To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
 • 2:35 - 2:38
  Vidíme, že když sečteme
  oranžové a modré části,
 • 2:38 - 2:41
  dostaneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
 • 2:41 - 2:46
  10 dílů nebo 10 dílů z 15.
 • 2:46 - 2:49
  A aby bylo jasné, proč je to to to samé
  jako 2/3, můžeme
 • 2:49 - 2:53
  rozdělit tuto čokoládu na třetiny tak,
  aby každá třetina
 • 2:53 - 2:55
  měla 5 dílů.
 • 2:55 - 2:55
  Udělejme to tedy.
 • 2:55 - 2:59
  1, 2, 3, 4, 5, to je 1/3.
 • 2:59 - 3:02
  1, 2, 3, 4, 5, to je
 • 3:02 - 3:03
  další třetina.
 • 3:03 - 3:07
  A všimněte si, když jsme to takhle
  udělali, vyplnili jsme
 • 3:07 - 3:11
  přesně dvě - jednu, dvě - třetiny.
 • 3:11 - 3:14
  Toto je ta třetí třetina,
  ale ta není vyplněna.
 • 3:14 - 3:16
  10/15 je to samé co 2/3.
Title:
Sčítání a odčítání zlomků
Description:

Jak sčítat a odčítat zlomky

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:18
Petra Jirůtková edited чешки език subtitles for Adding and subtracting fractions
Markéta Matějíčková edited чешки език subtitles for Adding and subtracting fractions
Markéta Matějíčková added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions