< Return to Video

Your Voice, Your Vote, Your Future

 • 0:00 - 0:01
  Con có muốn nói trước không?
 • 0:02 - 0:03
  Ai nói trước?
 • 0:05 - 0:07
  Tại sao mẹ bỏ phiếu vậy mẹ?
 • 0:08 - 0:11
  Mẹ bỏ phiếu vì điều quan trọng đó là
  tiếng nói của mẹ được lắng nghe.
 • 0:11 - 0:14
  Đó là đặc quyền mà
  bà cố của tôi
 • 0:14 - 0:16
  và mẹ bà, và bà của bà
 • 0:16 - 0:18
  không được hưởng.
 • 0:18 - 0:21
  Nếu tôi không bỏ phiếu thì sẽ không ai
  quan tâm đến vấn đề của tôi
 • 0:21 - 0:22
  Tiếp cận dịch vụ y tế
 • 0:22 - 0:23
  Bạo lực cảnh sát
 • 0:23 - 0:24
  Cải cách nhập cư
 • 0:24 - 0:25
  Vấn đề môi trường
 • 0:25 - 0:27
  Tiếp cận nhà ở giá rẻ
 • 0:27 - 0:31
  Bạo lực giới tính với phụ nữ,
  người đồng tính, chuyển giới và trung tính
 • 0:31 - 0:34
  Tất cả các chính sách này
  đều ảnh hưởng đến tôi
 • 0:34 - 0:37
  Tôi được truyền cảm hứng rất nhiều
  từ quý cô xinh đẹp ngồi cạnh tôi đây
 • 0:37 - 0:39
  bởi vì cô ấy rất hiểu biết.
 • 0:39 - 0:44
  Tôi học từ những người phụ nữ như mẹ,
  họ dạy tôi phải lên tiếng cho chính mình
 • 0:44 - 0:47
  Chúng ta bắt đầu thấy đúng là
  chúng ta tạo ra khác biệt
 • 0:47 - 0:49
  Bỏ phiếu là cách để làm việc đó
 • 0:49 - 0:54
  Chị em phụ nữ- hãy đi bỏ phiếu
  cho chính mình và cho các chị em mình
 • 0:54 - 0:58
  YWCA có sứ mệnh xóa bỏ phân biệt
  chủng tộc và trao quyền cho phụ nữ
 • 0:58 - 1:01
  (Tiếng Tây Ban Nha)
 • 1:01 - 1:03
  Tiếng nói của bạn, lá phiếu của bạn,
  tương lai của bạn
Title:
Your Voice, Your Vote, Your Future
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:06

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions