Return to Video

I Was Here (United Nations World Humanitarian Day Performance) - Từng Ở Nơi Đây (Phần trình bày Ngày Nhân đạo Thế giới Liên Hợp Quốc)

 • 0:07 - 0:17
  (Ngày 19 tháng 8 năm 2012 - Ngày Nhân đạo Thế giới - Một ngày, một thông điệp, một mục tiêu - Nhằm mục đích truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới hãy làm điều gì đó thật tốt đẹp, dù nhỏ hay lớn đi chăng nữa, để dành tặng cho một ai đó.)[Hân hoan]
 • 0:17 - 0:35
  [Hân hoan]
 • 0:35 - 0:41
  Tôi muốn để lại dấu chân mình trên dòng chảy thời gian
 • 0:41 - 0:48
  Dù biết rằng có chút gì đó, có chút gì mà mình đã để lại
 • 0:48 - 0:55
  Để một mai khi lìa xa cõi đời này, tôi cũng chả ân hận
 • 0:55 - 1:01
  Và chút luyến tiếc để người đời không quên
 • 1:01 - 1:05
  Tôi ở đây
 • 1:05 - 1:07
  Tôi đã sống, tôi đã yêu
 • 1:07 - 1:11
  Ở nơi đây.
 • 1:11 - 1:17
  Tôi đã làm, làm những gì mà mình muốn
 • 1:17 - 1:22
  Vượt xa ngoài suy nghĩ của bản thân
 • 1:22 - 1:26
  Tôi sẽ ghi chút dấu ấn để mọi người biết rằng
 • 1:26 - 1:32
  Rằng tôi đã từng.. ở nơi đây.
 • 1:34 - 1:40
  Tôi muốn thốt lên rằng tôi sống từng ngày, cho đến khi lìa xa
 • 1:40 - 1:47
  Và biết trong lòng mình là cõi đời của một ai đó
 • 1:47 - 1:53
  Những tấm lòng tôi từng chạm được, sẽ là minh chứng khi tôi rời xa
 • 1:53 - 1:59
  Rằng tôi đã làm khác, và thế giới này sẽ thấy
 • 1:59 - 2:03
  Tôi ở đây.
 • 2:03 - 2:06
  Tôi đã sống, tôi đã yêu.
 • 2:06 - 2:10
  Ở nơi đây
 • 2:10 - 2:15
  Tôi đã làm, làm những gì mà mình muốn
 • 2:15 - 2:20
  Vượt xa ngoài suy nghĩ của bản thân
 • 2:20 - 2:25
  Tôi sẽ ghi chút dấu ấn để mọi người biết rằng
 • 2:25 - 2:29
  Tôi đã từng ở nơi đây.
 • 2:29 - 2:32
  Tôi đã sống, tôi đã yêu
 • 2:32 - 2:35
  Ở nơi đây.
 • 2:35 - 2:41
  Tôi đã làm, làm những gì mà mình muốn
 • 2:41 - 2:46
  Vượt xa ngoài suy nghĩ của bản thân
 • 2:46 - 2:51
  Tôi sẽ ghi chút dấu ấn để mọi người biết rằng
 • 2:51 - 2:54
  Tôi đã từng.. ở nơi đây
 • 2:54 - 2:58
  Tôi chỉ mong họ biết rằng
 • 2:58 - 3:01
  Rằng tôi đã cho đi hết, rằng tôi đã làm tất cả
 • 3:01 - 3:05
  Là mang đến chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho một ai đó
 • 3:05 - 3:10
  Để cõi đời này thêm tươi đẹp hơn cũng bởi...
 • 3:10 - 3:16
  Tôi đã từng... ở nơi đây.
 • 3:16 - 3:21
  Ở nơi đây.
 • 3:21 - 3:24
  Tôi đã sống, tôi đã yêu
 • 3:24 - 3:28
  Tôi đã ở đây.
 • 3:28 - 3:33
  Tôi đã làm, làm những gì mà mình muốn
 • 3:33 - 3:38
  Vượt xa ngoài suy nghĩ của bản thân
 • 3:38 - 3:43
  Tôi sẽ ghi chút dấu ấn để mọi người biết rằng
 • 3:43 - 3:47
  Ở nơi đây.
 • 3:47 - 3:50
  *Tôi đã sống - Tôi đã sống - Tôi đã yêu*
 • 3:50 - 3:53
  Tôi đã từng ở nơi đây.
 • 3:54 - 3:56
  *Tôi đã làm - Tôi đã làm - Tôi đã làm*
 • 3:56 - 4:00
  Tôi đã ở đây
 • 4:00 - 4:03
  *Tôi đã sống - Tôi đã sống - Tôi đã yêu*
 • 4:03 - 4:06
  Tôi đã ở đây.
 • 4:07 - 4:09
  *Tôi đã làm - Tôi đã làm - Tôi đã làm*
 • 4:09 - 4:13
  Tôi đã từng.. ở nơi đây
 • 4:21 - 4:25
  [Hoan hô và vỗ tay]
 • 4:25 - 4:32
  (Bạn sẽ làm gì? whd-iwashere.org)
 • 4:32 - 4:34
  Phụ đề do tình nguyện viên tại amara.org
Title:
I Was Here (United Nations World Humanitarian Day Performance) - Từng Ở Nơi Đây (Phần trình bày Ngày Nhân đạo Thế giới Liên Hợp Quốc)
Description:

Music video by Beyoncé performing I Was Here. (C) 2012 Columbia Records, a Division of Sony Music Entertainment
www.whd-iwashere.org
Phim âm nhạc Từng Ở Nơi Đây (I Was Here) do Beyoncé thể hiện. (C) 2012 Phòng thu Columbia, một thành viên của Tập đoàn Giải trí Âm nhạc Sony www.whd-iwashere.org

more » « less
Video Language:
English
Team:
World Humanitarian Day
Duration:
04:00

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions